Geneza i fizjonomia trąb lądowych i wodnych

Dotychczas we wrześniu w naszym kraju pojawiło się kilka przypadków lejków kondensacyjnych. Dwa z nich sięgnęły nawet powierzchni, stało się to na szczęście nad wodą. Jeden przypadek miał miejsce wczoraj między Dziwnowem a Pobierowem, a drugi w okolicach Ustki w pierwszy weekend września, co zaobserwowali członkowie naszego Stowarzyszenia. Były to trąby wodne, jednak nie związane z mezocyklonem (ang. mesocyclone), czyli rotującym prądem wstępującym będącym niezbędnym elementem superkomórki burzowej. Co roku notuje się od kilku do kilkunastu tego typu trąb – najczęściej pojawiają się nad wodą, jednak zdarzają się również trąby lądowe. Jak wyglądają i w jaki sposób powstają, o tym w poniższym artykule.

Trąba wodna obserwowana w dniu wczorajszym między miejscowością Pobierowo a Dziwnów w woj. zachodniopomorskim (fot. Karolina Hybza)

Trąba wodna obserwowana w dniu wczorajszym pomiędzy miejscowościami Pobierowo i Dziwnów w woj. zachodniopomorskim (fot. Karolina Hybza)

Tak jak była mowa na początku wpisu, wśród trąb nie związanych z mezocyklonem można wyróżnić trąby lądowe i trąby wodne. Natomiast poza nimi oraz typowymi tornadami superkomórkowymi (dla przypomnienia – trąba powietrzna i tornado to jest to samo zjawisko), istnieją również trąby szkwałowe (powstające na linii szkwału), związane z obecnością tzw. „mezowiru” (ang. mesovortex). Zdarza się jednak, że w linię szkwału wbudowana jest superkomórka burzowa z mezocyklonem, która może wygenerować tornado. W tym roku w Polsce wystąpił prawdopodobnie jeden przypadek tornada szkwałowego w Zawałach (woj. kujawsko-pomorskie) – w dniu 19 lipca 2015 r.

Zdjęcie trąby lądowej, która wystąpiła w zachodnim Kansas w 2008 r. (fot. Jim Reed)

Zdjęcie trąby lądowej, która wystąpiła w zachodnim Kansas w 2008 r. (fot. Jim Reed)

W pierwszej kolejności zostaną opisane trąby lądowe, które generalnie są znacznie słabsze niż trąby powietrzne związane z mezocyklonem, ale za to znacznie trudniejsze do prognozowania. Zwykle osiągają prędkość wiatru określaną na EF0 czy EF1 na podstawie zniszczeń, chociaż zdarzały się również przypadki znacznie silniejszych trąb lądowych osiągających siłę EF2 lub EF3 według ulepszonej skali Fujity. Generalnie tworzą się u podstawy chmury o rozbudowie pionowej (może to być zarówno Cumulonimbus capillatus jak i Cumulus congestus). Rotująca kolumna powietrza często nie jest widoczna w całości od podstawy chmury do powierzchni ziemi. Wtedy np. u podstawy widoczny jest nieduży lej kondensacyjny, pod którym na powierzchni ziemi można zauważyć tuman kurzu/pyłu obracający się wokół własnej osi. Czasem zdarza się jednak, że nawet lej kondensacyjny jest niewidoczny (jak w przypadku obok). Trąby lądowe przemieszczają się zwykle dość wolno (lub są stacjonarne) i są zjawiskami względnie krótkotrwałymi – najczęściej trwają od 5 do 15 minut, rzadziej do 25 minut, ale podobnie jak trąby mezocyklonalne, mogą także wyrządzić znaczące szkody.

Trąby lądowe powstają zwykle w początkowej lub we wczesno-dojrzałej fazie trwania komórek konwekcyjnych, kiedy to przeważa silny prąd wstępujący umożliwiający ich rozwój. Zanim to się stanie, w przyziemnej warstwie troposfery muszą zaistnieć obszary wirowej cyrkulacji powietrza (w osi poziomej – w przybliżeniu równolegle do powierzchni ziemi). Prąd wstępujący umożliwia ich rozciągnięcie i przechylenie w kierunku pionowym. Dlatego też rozwojowi trąb lądowych sprzyja obecność stref przyziemnej konwergencji wiatru, a więc wiatru wiejącego z różnych kierunków na stosunkowo niewielkim obszarze. Trąby te mogą zatem rozwinąć się np. na quasi-stacjonarnym froncie chłodnym, na którym wiatr przed jego strefą może wiać np. z kierunków południowych, a za nim już z zachodnich. Niezbędny jest także wysoki pionowy gradient temperatury (najczęściej 8-10°C/km) pomiędzy powierzchnią ziemi a dolną (0-3 km) warstwą troposfery, wynikający z nagrzania się warstwy granicznej w ciągu dnia. Przyczynia się to również (wraz z wystarczającą przyziemną wilgotnością powietrza) do powstania energii potencjalnie dostępnej dla procesu konwekcji (CAPE) bez udziału (lub z minimalnym) energii hamującej rozwój konwekcji (CIN). Zatem im większa chwiejność termodynamiczna na obszarze dolnych 3 km troposfery, tym lepiej. Dzięki temu, uniesiona cząstka powietrza może nabrać znacznego przyspieszenia, a więc może powstać silny prąd wstępujący „zasilające” rozwijające się chmury o budowie pionowej.

Przykład warunków sprzyjających rozwojowi trąb powietrznych nie związanych z mezocyklonem. Czarnym okręgiem zaznaczono miejsce pokrycia się frontu atmosferycznego o zbieżnych kierunkach wiatru przed i za frontem, obszaru znacznego nagrzania warstwy granicznej w wyniku dziennego nasłonecznienia oraz obszaru wystąpienia chwiejności termodynamicznej większej niż 40 J/kg w warstwie 0-3 km nad powierzchnią ziemi. Źródło: [1].

Przykład warunków sprzyjających rozwojowi trąb powietrznych nie związanych z mezocyklonem. Czarnym okręgiem zaznaczono miejsce pokrycia się frontu atmosferycznego o zbieżnych kierunkach wiatru przed i za frontem, obszaru znacznego nagrzania warstwy granicznej w wyniku dziennego nasłonecznienia oraz obszaru wystąpienia chwiejności termodynamicznej (CAPE) większej niż 40 J/kg w warstwie 0-3 km nad powierzchnią ziemi. Źródło: [1].

Ponadto przyjmuje się, że poziom kondesacji (LCL) faworyzujący powstanie trąb lądowych wynosi ok. 1,5-2 km, a więc jest znacznie wyższy niż w przypadku trąb mezocyklonalnych [1]. Wysokie wartości parametrów kinematycznych, takie jak uskoki kierunkowe i prędkościowe wiatru (DLS 0-6 km i LLS 0-1 km, SRH), które typowo faworyzują powstanie burz superkomórkowych z potencjałem do wytworzenia tornada, są niepożądane [2]. Można zatem powiedzieć, że połączenie silnej przyziemnej konwergencji wiatru z chwiejnością termodynamiczną w dolnej części troposfery, znacznie zwiększa szanse powstania trąby lądowej lub przynajmniej zalążka w postaci leja kondensacyjnego. Często powstaje on w obrębie komórki konwekcyjnej najbardziej wysuniętej na południe w linii rozwijających się Cumulusów / Cumulonimbusów. Zdarza się, że w obrębie strefy konwergencji może powstać nawet kilka trąb powietrznych / lejków kondesacyjnych, w tym samym czasie lub w różnym, w zależności od istniejących warunków.

Przechwytywanie

Powyżej przedstawiono mechanizm powstawania trąb nie związanych z mezocyklonem (Wakimoto i Wilson, 1989). Strefę konwergencji oznaczono linię przerywaną. Strzałki określają kierunek ruchu powietrza. Natomiast literami A-D oznaczono tzw. mizocyklony – obszary rotacji wynoszące od 40 metrów do 4 kilometrów. Źródło: [3], [4].

radiosondaż

Powyżej przedstawiono przykład radiosondażu ze Stanów Zjednoczonych, zawierający wizualizację danych modelu numerycznego RUC z dnia 03 lipca 2002 r. Zwrócono uwagę na występowanie bardzo stromego przyziemnego gradientu temperatury (przekraczającego nawet 10°C/km). Całkowita energia CAPE przekraczała 2400 J/kg, wystąpiła tutaj również marginalna ilość energii hamującej konwekcję (CIN = -16 J/kg). Poziom kondensacji chmur (LCL) wynosił niecałe 2 km nad powierzchnią ziemi. Należy koniecznie dodać, że sondaż wykonano w miejscu występowania strefy konwergencji wiatru. W takich warunkach powstała nie jedna, ale kilka trąb powietrznych nie związanych z mezocyklonem. W Polsce tego typu warunki są trudne do osiągnięcia, jednak nie są niemożliwe. Źródło: [1]

Trąba lądowa z okolic Kruszwicy, która wystąpiła 13 sierpnia 2011 r. (fot. Partycja K.)

Trąba lądowa z okolic Kruszwicy w dniu 13 sierpnia 2011 r. (fot. Patrycja K.)

W Polsce trąby lądowe nie należą do częstych zjawisk, znacznie częściej raportowane są leje kondensacyjne nad lądem, które ostatecznie nie dotknęły ziemi. Efektowny przypadek trąby lądowej miał miejsce 13 sierpnia 2011 r. w okolicy Kruszwicy w woj. kujawsko-pomorskim. Pojawił się wtedy częściowo widoczny wir powietrza wraz z przyziemną „chmurą” pyłu i kurzu, natomiast sama podstawa chmur była mocno skręcona, jednak typowy lej kondensacyjny nie było obecny. Inne przypadki tego rodzaju trąb powietrznych odnotowano m.in. w Kazimierzy Wielkiej (16.07.2012), Sulechowie (11.06.2012), Kłobucku (05.06.2012), Tyszowicach (24.06.2011), Sępopolu (07.05.2010), Elblągu (09.07.2009) i Poznaniu (30.06.2009). Praktycznie każdy z wymienionych przypadków wiązał się z adwekcją chłodniejszego powietrza sprzyjającego zwiększeniu pionowego gradientu temperatury i powstania pewnej ilości energii potencjalnie dostępnej w procesie konwekcji. Działo się to zwykle w towarzystwie zatoki lub układu niskiego ciśnienia, z którym wiązało się wystąpienie stref konwergencji wiatru. Warunki meteorologiczne które występowały w tych dniach, możliwe są do sprawdzenia m.in. pod tym linkiem.

Trąba wodna, która powstała pod podstawą rozwijającego się Cumulusa congestusa nad Zalewem Szczecińskim 15.06.2014 r.)

Zdjęcie trąby wodnej, która powstała pod podstawą rozwijającego się Cumulusa congestusa nad Zalewem Szczecińskim w dniu 15 czerwca 2014 r.

Zdjęcie trąby wodnej wykonane późną jesienią 2012 r. niedaleko miasta Recco we Włoszech.

Zdjęcie trąby wodnej, wykonane późną jesienią 2012 r. niedaleko miasta Recco we Włoszech (film).

Trąby wodne są z kolei pewnymi odpowiednikami trąb lądowych nad powierzchnią wody. W porównaniu do trąb lądowych są częściej obserwowanymi zjawiskami, spotykane są również „rodziny” trąb wodnych, kiedy to w jednym czasie występuje ich kilka jednocześnie. Okazjonalnie trąby wodne „wchodzą” na ląd, stając się w tym momencie trąbami lądowymi. Nie osiągają zwykle zbyt dużej prędkości wiatru (ok. 100-150 km/h). Trąby wodne występują w postaci leja kondensacyjnego widocznego u podstawy chmury oraz rotacja na powierzchni wody, lub też „cała” trąba w postaci widocznej, rotującej kolumny powietrza od podstawy chmury do powierzchni wody. Trąby wodne mogą powstać zarówno z Cumulonimbusa jak i z rozwijającego się Cumulusa congestusa. Zwykle trwają od 5 do 10 minut, a przeciętnie osiągają średnicę ok. 50 metrów. Zdarzały się jednak przypadki, w których trąba wodna trwała nawet 60 minut.

Trąba wodna, która wystąpiła 6 września 2015 r. kilkanaście kilometrów od wybrzeża w okolicach Ustki (fot. Grzegorz Zawiślak - PŁB)

Zdjęcie trąby wodnej, która wystąpiła 6 września 2015 r. kilkanaście kilometrów od wybrzeża w okolicach Ustki (fot. Grzegorz Zawiślak – PŁB)

Trąby wodne powstają generalnie od wiosny do jesieni (bardzo rzadko w sezonie zimowym). Mechanizm powstawania jest podobny do trąb lądowych, jednak spory wpływ na jej utworzenie ma obecność nad większym zbiornikiem wodnym. Duże zbiorniki (morza, większe jeziora) charakteryzują się wysoką bezwładnością cieplną (wolniej przyjmują ciepło z atmosfery jak i również wolniej je oddają). Stąd też szczególnie późnym latem i wczesną jesienią, w wyniku napływu chłodnych mas powietrza pochodzenia arktycznego lub polarnomorskiego, pojawia się bardzo duży pionowy gradient temperatury pomiędzy nagrzaną powierzchnią wody, a powierzchnią graniczną troposfery (0-3 km). Sprzyja to powstaniu silnych prądów wstępujących, które przy pojawieniu się czynników wspomagających (np. konwergencja wiatru w rejonie zatoki niskiego ciśnienia) mogą spowodować pojawienie się lejków kondensacyjnych oraz trąb wodnych. Sprzyja im także spływ chłodniejszego powietrza z prądów zstępujących dojrzałych komórek konwekcyjnych, co ułatwia wypieranie cieplejszego powietrza i rozwój nowych komórek, a jednocześnie ułatwia przechylenie wirowej cyrkulacji powietrza do pionu.

Do przewidywania trąb wodnych wykorzystywany jest m.in. nomogram SWI (Szilagyi Waterspout Index), oparty na bazie danych zaobserwowanych trąb wodnych nad Wielkimi Jeziorami w USA oraz towarzyszących im warunków meteorologicznych. Wykorzystane zostały w nim dwa parametry, które charakteryzują się największą korelacją z przypadkami wystąpienia „waterspoutów” [5]:

 • Różnica temperatury powietrza między warstwą graniczną (powierzchnią wody), a wysokością geopotencjalną 850 hPa.
 • Różnica wysokości pomiędzy poziomem równowagi (EL), a poziomem kondensacji chmur (LCL).

Dodatkowo uwzględniono, że prędkość wiatru na wysokości geopotencjalnej 850 hPa nie może przekraczać ok. 20 m/s. Należy jednak dodać, że trąby wodne były już także obserwowane w warunkach występowania znacznego dolnego uskoku wiatru.

Jak można zauważyć na poniższym nomogramie, trąby wodne najbardziej są prawdopodobne, gdy różnica temperatury pomiędzy warstwą graniczną, a wysokością geopotencjału 850 hPa wynosi 15-20°C, natomiast chmura o rozbudowie pionowej posiada rozciągłość od ok. 1,5 km (ok. 5000 stóp) do ok. 9 km (30000 stóp) [5].

10

Źródło: [5]

Zdjęcie trąby wodnej z okolic Dźwirzyna w woj. zachodniopomorskim z dnia 21.08.2013 (fot. Natalia Adynowska)

Zdjęcie trąby wodnej z okolic Dźwirzyna w woj. zachodniopomorskim z dnia 21 sierpnia 2013 r. (fot. Natalia Adynowska)

Wartości SWI wahają się od -10 do +10, przy czym SWI większe lub równe od 0 oznacza, że istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia trąb wodnych. Im większe wartości nomogramu SWI, tym generalnie szansa jest większa. Na nomogramie naniesiono również typ trąb wodnych, jakie są możliwe do zaobserwowania, w tym „zimowe”, z chmury typowo burzowej, lub z chmury powstałej w wyniku oddziaływania bryzy lądowej [5].

Należy dodać, że generalnie poziom kondensacji chmur nad zbiornikami wodnymi w przypadku trąb wodnych jest niższy niż w przypadku trąb lądowych, ze względu na większą wilgotność powietrza występującą nad wodą.

Przyjmuje się, że trąby wodne występują najczęściej przed południem i późnym popołudniem. Jednak wg badań dokonanych dla niektórych mórz i zbiorników wodnych w Europie i Wielkich Jezior w Ameryce Północnej [6], trąby nad Morzem Bałtyckim pojawiają się częściej przed południem i tuż po południu (10-12 UTC). Nieco później występuje okres szczytowy dla trąb wodnych na Morzu Egejskim i Jońskim (12-14 UTC), natomiast jeszcze później na Wielkich Jeziorach (14-16 UTC). Należy jednak dodać, że spora część trąb na Morzu Egejskim i Jońskim występuje również przed południem (06-08 UTC).

Grafika obrazująca rozkład procentowy przypadków wystąpienia trąb wodnych na wybranych zbiornikach wodnych (Szilagyi i in., 2013) [6].

Grafika obrazująca rozkład procentowy przypadków wystąpienia trąb wodnych na wybranych zbiornikach. Źródło: [6].

Grafika obrazująca przypadki trąb wodnych, które wystąpiły na terytorium Polski w latach 2005-2015. Można zwrócić uwagę na jeden przypadek w woj. lubuskim (Jezioro Głębokie niedaleko Międzyrzecza - 2006) oraz w woj. warmińsko-mazurskim (Jezioro Niegocin koło Giżycka - 2009). Źródło: ESWD

Grafika obrazująca przypadki trąb wodnych które wystąpiły na terytorium Polski w latach 2005-2015. Źródło: ESWD.

Trąby wodne nad polskim morzem są dość częstym zjawiskiem, szczególnie późnym latem, kiedy to nad dość nagrzaną powierzchnię napływa znacznie chłodniejsze powietrze, co powoduje zaostrzenie pionowego gradientu temperatury powietrza. Nie tak dawny przypadek z okolic Ustki jest tego przykładem, przy czym należy dodać, że znaczny wpływ miał ośrodek niskiego ciśnienia który przechodził w tym czasie nad Bałtykiem (link). Opierając się na Europejskiej Bazie Danych o Gwałtownych Zjawiskach Atmosferycznych, był to jeden z dwóch tegorocznych udokumentowanych przypadków wystąpienia trąby wodnej. W zeszłym roku wystąpiło 12 udokumentowanych trąb wodnych, w 2013 r. 4 trąby, w 2012 r. 5 trąb, w 2011 r. 2 trąby (więcej informacji można znaleźć w bazie ESWD). Należy dodać, że niejednokrotnie pojawiały się sytuacje, w których wystąpiła więcej niż jedna trąba w tym samym czasie. Takim przykładem jest Darłówko z 10 sierpnia 2012 r., kiedy pojawiły się aż 4 trąby wodne (film).

Żródła:

[1] Davies J. M., Ingredients supporting non-mesocyclone „landspout” tornado events.

[2] Caruso, J. M., Davies J. M, Tornadoes in non-mesocyclone environments with pre-exisitng vertical vorticity along convergence boundaries, NWA Electronic Journal of Operational Meteorology, Wichita (KS), 2005.

[3] http://glossary.ametsoc.org/wiki/Misocyclone.

[4] Hintz D. L. i in., Examination of an apparent landspout in the eastern Black Hills of western South Dakota, National Weather Service Office, Rapid City (SD), 1995.

[5] Szilagyi W., A waterspout forecasting technique, 5th European Conference on Severe Storms, Landshut, 2009.

[6] Sioutas M., Szilagyi W., Keul A., Waterspout outbreaks over areas of Europe and North America. Environment and predictability, Atmospheric Research 123 (2013), 167-179 s.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Artykuły, News. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.
 • Czytać czytać, bo świetny artykuł :)
  A ja od siebie dodam jeszcze coś, może za bardzo nie związane z tematyką Trąb Wodnych i Lądowych, ale nadal blisko wody :)
  Niesamowity spektakl na zdjęciu od Nicolasa Gascarda :) Konkretna fota :) jeśli ktoś jeszcze nie widział :)
  https://scontent.xx.fbcdn.net/hphotos-xlf1/v/t1.0-9/11998841_1692832097612050_1946922170439668202_n.jpg?oh=9a503b5457937b02f1a06e09f6561046&oe=56A43415

 • Jeszcze dodam świetne nagranie ze Stycznia z Grecji 6.01.2015r, ukazujące przechodzenie Trąby Wodnej
  https://www.youtube.com/watch?v=ttTgnGjZBr8

 • Arek Cookstown

  kurde sory ale muszę się tym utworem z wami podzielić… jak dla mnie petarda 😉
  i ten basior…

  Clubwatchers – Taduda (Clubwatchers Remix) 2000
  https://www.youtube.com/watch?v=gOLUPWCWYSg

  • Jakub Brysiak (Manchester-Wro)

   Kolego. Widze ze muza z lat 2001 sie Ciebie czepia. Pamietam wtety jak zrywalem podeszwy na kazdych baletach. Oj to byly czasy.

 • darkoss(GŚ, Pszczyna)

  za mełego widziałem trąbe lądową. było t

  o dośc dawno, były wykopki ziemniaków, i pamietam tyle z warunków i przebiegu pogody że występowały burze adwekcyjne. wchodził front chłodny itd.
  było widać gołym okiem włąsnie lej u podstawy chmur, i tuman kurzu(jeszcze suchego na ziemi). ojciec mówił że to wiatr z deszczem utworzył taki lejek, teraz wiem że to było to:D:D

  pisałem o tym 2 lata temu ale wtedy sam sie nie znałem na tym. wir podnosił suche kłęciny ziemniaka a z tego co pamietam przeszedł obok, ale człowieka by przewrócil pewnie.

  • Miałem podobnie, kilka razy miałem FC nad głową w tym pech, że za „gówniarza” nie interesowałem się tym tak jak teraz i nie wiedziałem do końca co to jest :) Wiedziałem tylko, że to nie trąba bo nie schodzi do ziemi. Teraz jak nazłość człowiek siedzi w temacie to nic takiego się nie dzieje.

   • Mi się marzy złapać kiedys lejek, miałem już okazje, bo leciało Gustando i to całkiem duże, a ja nagrywania nie włączyłem, za gówniarza też pamiętam burze, gdy siedziałem w aucie i oglądałem, to jedna chmura lejko podobna przykuła mi uwagę, ale nie wiem co to było, pewnie stratus. 😀

   • Mi się marzy złapać kiedys lejek, miałem już okazje, bo leciało Gustando i to całkiem duże, a ja nagrywania nie włączyłem, za g#!niarza też pamiętam burze, gdy siedziałem w aucie i oglądałem, to jedna chmura lejko podobna przykuła mi uwagę, ale nie wiem co to było, pewnie stratus. 😀

 • Endrju Warszawa

  Ja złapałem małego funnela przed burza z dnia 19.07.2015r troszkę go widać

  http://wstaw.org/w/3AHN/linki/

 • Krzysztof Ostrowski

  Wystarczy chwiejność, duży gradient temperatury, konwergencja, niewielkie uskoki wiatru i…dom blisko morza 😉

  Brawa za artykuł

 • Wybaczcie spam pod tym świetnym artykułem, ale chcę dotrzeć do wszystkich! W końcu takie wydarzenie nie zdarza się codziennie!

  Został już tylko niecały tydzień do tego niesamowitego, unikatowego wydarzenia! Już za tydzień, w poniedziałek 28.09.2015 nastąpi… koniec świata! 😀

  No dobra, żartowałem, choć to podobno też ma się wydarzyć. Ale teraz już zupełnie na serio. Tego dnia z terenu Polski będziemy mogli obserwować jedno z najciekawszych zjawisk astronomicznych 2015 roku! Chodzi o całkowite zaćmienie Księżyca! Jednak nie będzie to zwykłe zaćmienie Księżyca. Tego dnia Księżyc znajdzie się w perygeum, czyli będzie w najbliższej odległości od Ziemi w ciągu całego swojego rocznego obiegu!!! Tylko pomyślcie, jaki to niesamowity zbieg okoliczności! Następne tego typu zaćmienie widoczne z terenu Polski nastąpi dopiero w 2033 roku. Niewątpliwie warto więc zarwać noc i obserwować. Czemu zarwać noc? Bo zjawisko niestety będzie widoczne w środku nocy, a dokładniej ok. 4:47 (wtedy będzie faza maksymalna, gdy Księżyc całkowicie znajdzie się w ziemskim cieniu). Całe zaćmienie będzie przebiegać od godz. 3:07 do 6:28.

  No i pytanie najważniejsze: jaka będzie pogoda??? Otóż nie
  mam złych wieści – owszem, gdzieniegdzie mogą pojawić się chmury, ale ogólnie
  Polska ma być w zasięgu wyżu, więc zachmurzenie nie powinno być problemem. Choć póki co nie można jeszcze zagwarantować, że prognozy się sprawdzą, ponieważ przez tydzień jeszcze wiele może się zmienić. Miejmy więc nadzieję, że te
  optymistyczne prognozy się zachowają i nic nam nie przeszkodzi w obserwacji
  tego niesamowitego wydarzenia! 😀

  Osobiście na pewno będę zarówno obserwował jak i fotografował,
  sprzęt gotowy więc pozostaje tylko czekać i mieć nadzieję na bezchmurne niebo :) Was również zachęcam do obserwacji, to naprawdę bardzo rzadkie i widowiskowe zjawisko.

  Częściowe zaćmienie słońca obserwował prawie każdy – a jest to zjawisko częstsze i
  trudniejsze w obserwacji niż zaćmienie Księżyca – tym bardziej więc zachęcam! 😀 Chcę tutaj w poniedziałek zobaczyć Wasze foty 😛

  Moja mała infografika o tym wydarzeniu:

  http://wstaw.org/m/2015/09/21/Zacmienie_Ksiezyca_2015.png

  • Ewa(Legnica)

   a tak na wszelki wypadek, gdyby jednak były chmury to w którym kierunku mam go szukać o 4:47

   • Zachód z lekkim odbiciem na południe 😉

    • Ewa(Legnica)

     dzięki :)

    • Ewa(Legnica)

     z tego co wyczytałam to ma być o jakieś 14 % większy i świecić o 30% jaśniej więc mam nadzieję, że nie będę miała problemów żeby go dostrzec :)

     • Podczas fazy całkowitej nie będzie prawie w ogóle świecił (oświetlać go będzie tylko bardzo słabe światło, które przedostanie się przez ziemską atmosferę i zanieczyszczenia), więc może być trudno z wypatrzeniem wśród chmur 😉

    • Wojtek Głogów DŚ

     Genialnie! bo ja mam najlepszy widok z okna na SW! 😀

     • No to obserwuj i foć 😀 Ja jadę na pole, widok świetny w każdym kierunku, można łatwo sprzęt rozstawić i podziwiać zaćmienie, nie budząc przy tym wszystkich domowników 😀

     • Wojtek Głogów DŚ

      Ja zamierzam pójść spać i nastawić sobie budzik czy coś na 3:30, bo jednak następnego dnia do szkoły

     • Ja tam do szkoły nie idę, wolne sobie robię 😛 Jakbym miał na wszystkich lekcjach spać, to i tak nic bym nie zrozumiał, więc wolę się wyspać w domu i potem dowiedzieć się co było na lekcjach 😉

     • adam – Tychy

      Prosze o usprawiedliwienie nieobecnosci syna, ktory obserwowal w nocy niebo 😉

     • Nie uwierzysz, ale w podobny sposób zwolniłem się w tym roku na zaćmienie słońca. No, prawie się zwolniłem, bo koniec końców cała klasa chciała obserwować ze mną, więc przytargałem sprzęt do szkoły i zorganizowałem klasowe obserwacje. Więc można powiedzieć, że zwolniłem całą klasę 😀

     • darkoss(GŚ, Pszczyna)

      szkolne obserwatorium:))

  • Przemek

   Będzie co naświetlać:-D

   • Przecież nad Bytomiem będzie zachmurzenie 😀

  • darkoss(GŚ, Pszczyna)

   podczas apogeum zaćmienia bedzie ciemno jak w…..

 • adam – Tychy

  Narzekaliśmy w tym i poprzednim sezonie na słabą kinematykę, dobrze wiedzieć, ze dla trąb lądowych cyt. „Wysokie wartości parametrów kinematycznych, takie jak uskoki wiatru (DLS 0-6 km i LLS 0-1 km) czy uskok kierunkowy i prędkościowy wiatru (SRH),
  które typowo faworyzują powstanie burz superkomórkowych z potencjałem do
  wytworzenia tornada, są niepożądane”.

 • Endrju Warszawa

  Ale zimna noc w Warszawie 6 stopni w Kielcach 2 stopnie na bank wystąpiły przymrozki

 • Ela z Bydgoszczy

  U mnie tez 6 …

 • adam – Tychy

  Temperatura minimalna przy gruncie 22-09-2015
  http://tinyurl.com/p7rpnm8

  • Patryk

   No no ziiimno
   w końcu już III dekada września
   Pamiętam jak 28 Sierpnia 2012 Katowicach było 2 stopnie tylko nie wiem czy na 2m czy przy gruncie

   • adam – Tychy

    Rekord minimalnej na 2m dla Katowic w sierpniu wynosi 3.1, te 2 st. musiało być przy gruncie, to możliwe. O ile dobrze kojarzę w tegorocznym sierpniu minimalna przy gruncie spadała poniżej 5 st

  • Bjarniist .

   nieszczęście u mnie jeszcze aż tak zimno nie jest

  • To u mnie było +5.7°C na Przedgórzu Sudeckim…

 • Luca

  U mnie pierwszy przymrozek !
  http://wstaw.org/h/40d950c74d9/

  • Endrju Warszawa

   U mnie na wysokości 2 metrów nad ranem były 4 stopnie na plusie , przy gruncie pewnie 2

   • Luca

    Ja sprawdzałem termometr o 7:00 to było 0,5*C (przy gruncie nie zmierzyłem ;D), lód na szybie samochodowej się nawet pojawił…

    • Endrju Warszawa

     Jak na wrzesień to i tak jakoś późno te przymrozki

     • Luca

      No z jednej strony dobrze kwiatki nie przemarzną 😀 ale w zimie by się przydały -30*C żeby przemroziło te dziadostwa ( chodzi o węże ) o ten dzwiek chodzenia poskrzypiacym śniegu(o ile bedzie) 😀

     • Endrju Warszawa

      Mrozy jak najbardziej ale z pierzynką w postaci 20 cm białego puchu :)

     • Luca

      Ja pamiętam jak raz sypało za noc 50 cm 😀 ( 2-3 lata temu, w porywach do 4 😛 ) sie łopatowało xD

 • Łukasz-Legnica

  Chcę tylko powiedzieć, że artykuł jest świetny, kawał bardzo dobrej roboty!

 • darkoss(GŚ, Pszczyna)

  kurde prognozy na weekend nie są optymistyczne; sobota i sobota/niedziela nie za fajne chyba bedą, a zamówiłem pogode na ślub. no nic pzynajmniej klimy nie bede włączać, a goscie jak śledzie bedą siedziec hehe;D

  • Patryk

   Że co ???
   że niby tyle u nas ma spaść do Niedzieli ???
   http://meteomodel.pl/gfs-para/APCP2/APCP2_44.png

   Nie wierze

   • Jestem za, grzyby ruszyły. :)

    • Patryk

     Ja też za :)

    • avi (k.Rybnika)

     Byłem w sobotę polatać w Beskidzie Śląskim i w kilku miejscach po opadach deszczu już było czuć mocno grzybami. 😀

   • adam – Tychy

    Fake ;p

   • avi (k.Rybnika)

    Żeby u mnie chociaż 1/3 tego spadła.

 • Chlorek Magnezu
 • Przemek

  Kopacz nas sprzedała,a ministerka MSW to sierota potrafiąca tylko z kartki czytać. Węgrzy, Czesi i Słowacy wybaczcie.

  • Endrju Warszawa

   tusk i kopacz sprzedawczyki Polski kosztem ciepłej posadki w brukseli na kolanie u merkelowej

   • Przemek

    Rudy zdupił i zostawił kraj z samymi długami, a Kopacz rozwaliła własnie Grupe Wyszehradzką,ale rozliczymy ją za miesiąc !

    • Endrju Warszawa

     Transparent kibiców Korony Kielce
     „BRAK NAM SILNYCH POLITYKÓW , MAMY RZĄDY PAJACYKÓW
     ZAMIAST PRZYKŁAD BRAĆ Z ORBANA ,PRZED ANGELĄ NA KOLANACH „

     • Tylko dostaną kolejny zakaz na stadiony, tak jak bodajże sląsk za symbole patriotyczne 😀 Najlepiej to żyć na syberii, o niczym nie wiedzieć i mieć wywalone. :)

    • TomTom (Wrocław)

     I co z tego, pewnych procesów już nie cofniesz…

     • Przemek

      Niby nie,ale jest bardziej qwiony ,niż 40dniowym brakiem burzy. Co za wstyd przed naszymi braćmi z południa.

   • Przepraszam, ale jak mnie to wk^*#ia, jak w ‚demokratycznym’ kraju garstka ludzi decyduje za 38milionów, które jest przeciwko tej decyzji…
    Mam nadzieje, że muslimy długo tutaj nie pourzędują…

    • Endrju Warszawa

     25 października wrzuć platformę do śmietnika

     • I tak zostaną w sejmie, można się nawet obawiać o wyniki wyborów znając przypadek z tymi pajacami, z koniczynką w logo.

  • Luca

   ZDRAJCY !!! to było wiadome ;(

  • TomTom (Wrocław)

   To było wiadome, najgorsze jest to, że po wyborach tego nie będzie można cofnąć. TUSK, KOPACZ i cała reszta zdrajców WON !

   • Przemek

    Wczoraj mieliśmy z nimi wspólne zdanie,a dzisiaj daliśmy d… 😮

   • Endrju Warszawa

    tusk i kopacz piszemy z małej litery :)

    • Apophis

     Oby Europejski Nacjonalizm wybił ten brud na zawsze wraz z czarnobrodatymi brudasami, ich czas sie skończył.

     • Jak każda unia i ta kiedys się rozpadnie, mam tylko nadzieje, że ta j bnie wyjątkowo szybko…

     • TomTom (Wrocław)

      Jak większość z Nas, jednak propaganda telewizyjno prasowa pokazuje inny obraz.

     • Apophis

      Młodzi ludzie sie powoli radykalizują przez taką politykę. Mam nadzieje że doczekam czasów (a doczekam z pewnością) kiedy wybijemy to szambo a radykalizm narodowy opanuje nasz naród i pójdziemy drogą Węgier czy Rosji.

     • Rosji, buahahah… ( zapijaczonych i mentalnie w XIX w. ), nie mówiąc o Węgrzech, którzy mają swoją gospodarkę uzależnioną od przemysłu samochodowego Niemiec…

     • Apophis

      Widocznie żyjesz w zabobonach. Dzisiejsza Rosja nie jest taka jak w XIX wieku, obecnie prowadzi najtwardszą politykę z wszystkich krajów Europy i najlepiej na tym wychodzą. A o Węgrzech…coś tam usłyszałeś i gadasz…od przemysłu samochodowego Niemiec…rozwaliło mnie to. Węgry nas obecnie chcą bronić przez inwazją brudu z tego Piekła

     • To wyjedź do matiuszki Rosji…
      A poczytać o danych gospodarczych danego kraju nie boli 😉

     • TomTom (Wrocław)

      Niestety odbije się to na nas, musi nastąpić jakiś bum, jakaś „bomba” bo inaczej tego nie widzę…

     • Brakuje nam kogos takiego jak Orban..

     • Przemek

      Fala oburzenia na wszystkich polskich portalach. Dawno nie było takiej reakcji.

     • Aż ciekawe, że komentarzy nie wyłączyli, albo PO ich nie wykupiło, jak przy wyborach 😀 Głosy 100/1 przeciwko kopaczowej wg ocen na stronie dla lemingów, to pokazuje jak na nas maja wyklepane..

     • Luca

      gdzie nigdzie już kiedyś zostały wyłączone, do pewnych artyk.

     • Luca
     • Nie wiem jak miarodajne to jest, ale aż strach się bać
      https://www.youtube.com/watch?v=ZFwom3YH1So

     • I cytat dnia: „Nie daj BOŻE, aby pis weszło.” :)

     • Luca

      Nie wiem jakie jest twoje zdanie, i innych ale moim zdaniem lepsze jest pis niż…(wiadomo kto), (ja sie jeszcze w tym, nie liczę- jestem jeszcze niepełnoletni /żebyście wiedzieli/, ale sie wku****m bardziej niż niejeden dorosły, któremu to jest obojętne i widze to co tam wyprawia )

     • Najważniejszym priorytetem jest dla mnie, aby lewica i po nie dostało się do rządu, a to zacytowałem, bo paradoks razi po oczach. :-)

     • Apophis

      PO jest skończone. Teraz większość spiep*y do Bruskeli. Teraz też PIS zniszczy resztę. Tyle zostanie z pro-europejskich rządów. Polacy muszą dostać bodziec centralnie w d*pe żeby sie wkońcu przebudzili bo jak zwykle skończymy pod butem.

     • Przemek

      Jak głupia musi być Kopacz mając 20% poparcia i jeszcze sama teraz ukręciła na siebie bata znając zdanie Polaków.

     • Apophis

      Tacy ludzie jak kopacz nigdy do polityki nie powinni wejść. Wszystko dzięki znajomościom i reżimem Unii Europejskiej. Ludzie którzy się sprzeciwiają i mają inne zdanie są mieszani z błotem.

     • TomTom (Wrocław)

      20% wg mediów.

     • avi (k.Rybnika)

      Uwierz, że nie tylko. Ludzie, którzy oglądają jedną telewizję, nie szperają po internecie nie mają swojego zdania na żaden temat. Są tylko święcie przekonani w swoje „nieomylne źródła reżimowej telewizji”.

     • Masz 100% racji, wiem o tym z autopsji…

    • TomTom (Wrocław)

     hehe :)

   • Ela z Bydgoszczy

    Masz racje – to zdrajcy !!!

  • Wstyd mi za takich „polityków” co rządzą naszym krajem…

 • Endrju Warszawa

  Na wp i onecie cisza o tym bo to reżimowe media tylko na telewizjirepublika jest wszystko napisane kto nas sprzedał …

  • TV Republika jest pokroju TVN-u, tylko, że TVN = poparcie dla PO, TVR = poparcie dla PiS…
   Kanały informacyjne nie są obiektywne, jeszcze internet się trzyma ( portale społecznościowe ), bo wiadomo, nikt nam nie narzuca co mamy tam czytać czy pisać, nasz wybór :)

   • Grzegorz | N.Tomyśl

    TVN=PO to widać z kilometra,

    • Wojtek Głogów DŚ

     TVP1=PO również…

 • Damian Sokolow Podlaski

  5 goli Lewandowskiego w ciągu 10 minut w meczu ligowym:)Szacun:)

 • Walić te decyzje władz Polski, trzeba ogłosić Republikę Śląska, hahah 😀

 • Może to fake, ale ryje banie! Zdjęcie autorstwa Briggette Feyereisen znalezione na grupie Weather Snapshot Mr Twister.

  https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xtf1/v/t1.0-9/12006328_10201039678430319_8777056669758650531_n.jpg?oh=ca328048768a6ee523f91dab9082c00c&oe=5663B697

  • Co to jest w ogóle? Oprócz tego, że twarz puchacza przypomina.

   • Jakaś formacja chmurowa, nie mam pojęcia jaka…
    Podaję oryginalny opis:
    „Shot This 5 yrs ago. Pointed Phone above Head and snapped Photo. With Sirens Blaring in area.”

   • Niby chmury 😀

  • W 9 min strzelił tyle bramek, co cały Lech Poznań przez 9 kolejek 😀

 • Krzysiek – Kraków

  Zrobiłem sobie odtrutkę tygodniową od informacji a z waszych komentarzy wynika że się sprzedaliśmy. Stało się coś Panowie?

  @edit już wiem. Panowie, spokojnie – będą wybory to się wszystko zmieni i odmieni :)

 • Mariusz Jarecki

  Z racji ze sezon burzowy trochę ucichł to zapodam fotke z grzybobrania,tak wygląda grzybobranie w pomorskim a u mnie prawie nic nie ma ;( jak i burz
  http://www.grzyby.pl/foto/wystepowanie-foto/2015/61213.htm

  • avi (k.Rybnika)

   Żeby chociaż raz to nie był fus. …

 • adam – Tychy

  Powiat kościerski http://www.grzyby.pl/foto/wystepowanie-foto/2015/61286.jpg wysypało, ale na zdjęciu chyba tez niejadalne

  • Grzegorz | N.Tomyśl

   Wszystkie jadalne. Te czerwone to krawce, super grzyby do marynowania i prawie nigdy nie czerwieją.

   • adam – Tychy

    Bardziej mi chodzi o 7 egzemplarz w ostatnim rzędzie prawdziwków, licząc od lewej strony, przypomina szatana lub (jadalnego) borowika ceglastoporego

    • Podejrzana ta noga rzeczywiście. Szkoda, że u mnie tego nie ma, byłem wczoraj, to 60 cieglastoporych, parę prawych, wszystko małe, więc dopiero rusza.

 • motorollo Zienie pow.łosicki

  I jak mecz?

  • Damian Sokolow Podlaski

   Przegraliśmy 1seta:( walka, walka, walka! :)

  • Grzegorz | N.Tomyśl

   Szkoda, szkoda, szkoda. Niestety ale tak myślałem, że punkt stracony z Iranem gdzieś później da o sobie znać. Polska-Iran 3:1 to byśmy byli już od wczoraj w Rio a tak to jeden stracony za dużo set nam zabrał marzenia. 1 piłka skończona w Tie-breaku Argentyna-Włochy przez Argentynę to bylibyśmy już w Rio. 1-2 akcje w końcówce pierwszego seta Włochy-Polska, skończone przez Polaków to też inaczej by wyglądał mecz.
   Po prostu bardzo niekorzystny wynik innych faworytów, którzy powygrywali wszystkie mecze, niekorzystny bilans (3 zespoły z 10 wygranymi i 1 przegraną) setów. Ale niestety te nasze początki meczów i straty setów też zaważyły. 4 lata temu w PŚ wystarczyło 26 punktów i 2 (lub 3 – nie pamiętam) porażki aby cieszyć się z 2 miejsca w PŚ.
   Dodam, że nie łudzę się, że Argentyna wygra z USA, choć Argentyna jest w gazie i walczy jak lew. Argentyńczycy będą chcieli wskoczyć na 4 miejsce w PŚ i przeskoczyć Ruskich. Życzę im tego z całego serca.
   Sorry za tekst nie o pogodzie, ale napiszę, że we wrześniu na zachodzie i w centrum nie spadnie więcej jak 1-2 mm deszczu.

  • motorollo Zienie pow.łosicki

   muszę przyznać, że Włosi grali dzisiaj jak zaczarowani,szkoda wielka, ale Nasi są Wielcy i takimi pozostaną :))

 • rynio

  3-1wplecy ;-(

 • Damian Sokolow Podlaski

  Tak oglądałem :)no co można teraz powiedzieć? Dzięki za walkę :)

 • katowice pld
  • adam – Tychy

   Pokrywa sie z SBCAPE GFS, specjalnie sie nie wysilili ;P

 • motorollo Zienie pow.łosicki
 • Mateusz

  Od jutra nareszcie spore opady deszczu, koniec historycznej suszy i zacznie się wysyp grzybów http://meteomodel.pl/gfs-para/APCP2/96

  • avi (k.Rybnika)

   Nie mów hop… Ostatnio w przeciągu 18h, w moim regionie GFS zmniejszył opad z 40mm do 3mm. :) A po za tym, żeby się susza skończyła to musiałoby u mnie spaść z 350mm, bo na tę chwilę roczny opad wynosi 270mm. :-(

   • Mateusz
    • avi (k.Rybnika)

     Znowu układ, który powinien być zima. 😀

     • Mateusz

      Zimą genueńczyki :)

     • Patryk

      a nie inaczej
      ma tak być i koniec !!!!!

     • Patryk

      to jest wzór pogodowy który był w 2010 roku
      czyli mamy niż z S a potem za kilka dni silny wyz skandynawski
      w zimie spadło by 20 cm śniegu a potem na to mróz ze słoneczkiem

    • Hanex_Wielka Wieś k. Krakowa

     U mnie UM z każdą aktualką zabiera po kawałku opady i jak przyjdzie co do czego to pewno będzie jak zawsze w tym roku czyli lipa…

 • adam – Tychy

  UM delikatnie mówiąc „zredukował” opady na najbliższe dni lub odsuwa je w czasie – w każdym razie typowo z wielkiej modelowej chmury mały deszcz…

 • Aga z Konopisk ,Częstochowy

  Witam ,czy wiecie coś na temat opadów deszczu od jutra ?

 • niszczyciel_opadu Tokarnia SWK

  Ja się zastanawiam, jakim cudem stacja w Sukowie zanotowała o 11 UTC opad 0,1mm skoro było wtedy niemal bezchmurne niebo? Jak tak wykonywane są pomiary opadu to nie dziwię się skąd im wychodzą takie duże sumy roczne.

 • Hogata powiat hrubieszowski

  http://t.co/812OHbNSpM TVN i alarm pogodowy

 • Nowy (bardzo ciekawy zresztą artykuł PŁB), bardzo zachęcam do przeczytania:

  http://lowcyburz.pl/2015/09/23/teczowy-znak-na-niebie-czyli-iryzujacy-pileus/

 • Luca

  Mam do was pytanie, można powiedzieć że to jest wieniec wokół słońca http://wstaw.org/m/2015/09/10/4.jpg ? (wiem nie jest w pełnej okazałości jeśli to to) ale nie o to teraz chodzi 😀

  • Zjawisko halo, wygoogluj i poczytaj, bo nie chce się rozpisywać 😀

   • To nie halo, halo wygląda inaczej i powstaje przy innym zachmurzeniu (głównie przy Cs) 😛 Tu masz przykładowe halo:
    http://static2.stuff.co.nz/1355018468/431/8056431.jpg

    • To co to jest? Powstaje na tej samej zasadzie przecież 😀

     • No właśnie też mi się wydaję, że to na tej samej zasadzie powstaje 😀

     • Nie, wieniec powstaje w skutek dyfrakcji fali w chmurze złożonej z kropel wody, podobnie jak iryzacja opisana w zalinkowanym niżej artykule PŁB. Halo z kolei powstaje na kryształkach lodu (stąd najczęściej pojawia się na lodowych chmurach Cs) w skutek rozszczepienia i odbicia światła w kryształkach lodu 😉

     • Luca

      Jeszcze, jedno zdjęcie: http://wstaw.org/m/2015/09/23/8.jpg powiedzcie mi jeszcze taka rzecz opłaca(nie w sensie „materialnym”) się ja wysyłać na konkurs powiatowy 😀 wiem ze nie jest jakieś cudowne, ale może jakoś ujdzie co ? jakie wasze zdanie ? czy się nie kompromitować ?

     • Pewnie, że wysyłaj :) Ja nie wiem, ale jakby tutaj nie było chmur tylko samo Słońce to bym halo widział jak nic :)

     • A co to za konkurs? 😛

     • Luca

      Nie jest to konkurs jakiś pogodowy, czy bezpośrednio dotyczący jakiś zjawisk, tylko konkurs( http://www.kamienica.net.pl/pl/313/3495/trwa-konkurs-fotograficzny-%E2%80%9Ez-obiektywem-przez-powiat%E2%80%9D.html ) dotyczacy dziedzictwa, natury, krajobrazów z powiatu limanowskiego, i rozwijania zainteresowan foto 😀
      a jakieś fotografie zjawisk itp. to podobno niema problemu 😀

     • W linku „error” 😀

     • Luca

      już naprawione 😛

  • Halo 😀

  • Tak, to jest wieniec 😉

   • Cholercia, dopiero teraz się dowiedziałem, że istnieje jakiś podział, i że coś takiego jak wieniec istnieje 😀

    • Człowiek się uczy całe życie 😀

  • Endrju Warszawa

   Przyczynę zjawiska wieńca, jest uginanie się promieni napotykających krople wody, więc należy przyjąć, że w przypadku tego zjawiska na niebie nie występują chmury piętra wysokiego, które złożone są tylko z kryształków lodu. Tworzeniu się wieńca sprzyjają chmury typu altostratus i altocumulus. Występowanie tych chmur zazwyczaj wiąże się ze zmianami pogody wywołanymi niżem.

   • Luca

    Czyli wieniec ? 😛 ostateczna odpowiedz 😀

 • 200mm?! Toż to jakaś zupełna przepaść z tym co jest teraz ;o http://www.modellzentrale.de/WRF/12Z/RR0-72h_eu.png (przed chwilą silva wysłał, ale coś usunęło chyba)

  • avi (k.Rybnika)

   No… jak zwykle ostatnimi czasy Małopolska dostanie deszcz, a ja gónwo. Suszy ciąg dalszy. :/

   • Może aż za dużo tego deszczu jak na taki okres czasu, co? 😛

    • avi (k.Rybnika)

     Dobra no… ale troche tam mm tego deszczu ostatnio kilka razy spadło. No a u nas opad po 3-4mm. Zbiornik w Rybniku już mielizny odsłania – katastrofa kompletna.

     • Z tym się zgadzam 😛

     • W Małopolsce wcale nie jest lepiej na Rabie to same kamienie widać, zamiast rzeki płynie potok.

     • avi (k.Rybnika)

      Ile macie opadu za ten rok? Kleczna Górna (koło wadowic) 483mm w tym roku opadu. 😛

      U mnie jest całe 270mm.

     • Nie mam pojęcia 😀 ostatnio dwie noce coś polało tak to bardzo cienko.

     • No ja mam przykładowo niedoboru już ponad 250mm

     • Mateusz

      Jak myślisz kiedy natura zrekompensuje te niedobory?

  • Mateusz

   Susza tragiczna!!! Niedobory wynoszą ponad 200mm

 • W tym artykule zostało wykorzystane zdjęcie autorstwa Jim’a Reed’a, przedstawiające trąbę lądową w Kansas w 2008 roku. Prawdopodobnie nie każdy z Was wie, ale nagranie przedstawiające Jim’a biegnącego wprost na spotkanie tej trąby jest bardzo popularne, było nawet użyte w telewizyjnej reklamie Nikona. Polecam oglądnąć całość tego nagrania, przedstawiającego trochę z życia tej niebywałej trąby lądowej:

  https://www.youtube.com/watch?v=xPTXqzMVFUA

 • Tak wracając do asteroidy to żadna miała nawet blisko ziemi nie lecieć a tu proszę :) Hahaha, ale z tego opracowania o grawitacji to już nie mogę leże i kwiczę ze śmiechu 😀

  http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/w-poblizu-ziemi-przeleci-duza-asteroida

 • Mads98

  http://estofex.org/ Prognoza dość ciekawa.

 • krzysiek łowca burz

  witam mam 12 lat i fascynują mnie tornada chce być łowcą tornad i muszę się nauczyć podstaw ale już umiem obsługiwać się radarem doplera
  po 20 roku życia jadę do stanów zjednoczonych do alei tornad