Otwarcie danych meteorologicznych

dr Marek Chabior, inż. Piotr Szuster, mec. Szymon Osowski w Sejmie

dr Marek Chabior, inż. Piotr Szuster, mec. Szymon Osowski w Sejmie

Z przyjemnością informujemy, że Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił 30 stycznia 2016 rządowy projekt ustawy „O ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego”. Przy opracowaniu tego projektu braliśmy udział. Głosowanie odbyło się o godzinie 01:54. Za przyjęciem projektu ustawy głosowało 432 posłów, przeciwko 2, nie głosowało 26. Proponowane przez doktora Marka Chabiora i Stowarzyszenie Skywarn Polska, reprezentowane przez inż. Piotr Szustera poprawki, które poparła Sieć Obywatelska – Watchdog Polska, zyskały poparcie Ministerstwa Cyfryzacji. Po uzgodnieniach między Ministerstwem Cyfryzacji a Ministerstwem Środowiska, na posiedzeniu Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych w dniu 26 stycznia 2016 r. zaproponowano i przyjęto następujące poprawki, dotyczące danych meteorologicznych:

W art.3 pkt. 3 nadano brzmienie:

dr Marek Chabior, minister Witold Kołodziejski i inż. Piotr Szuster

dr Marek Chabior, minister Witold Kołodziejski i inż. Piotr Szuster

3) uczelni, Polskiej Akademii Nauk oraz jednostek naukowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249 i 1268), z wyjątkiem:
a) bibliotek naukowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach,
b) Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej,
c) Państwowego Instytutu Geologicznego,

Art. 30. nadano brzmienie

Art. 30. W ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, z późn. zm. )) w art. 110 ust. 3–8a otrzymują brzmienie:

„3. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej jest obowiązany udostępniać nieodpłatnie informacje o stanie atmosfery i hydrosfery, przetwarzane w wyniku realizacji standardowych procedur, organom władzy publicznej oraz właścicielom wód lub działającym w ich imieniu zarządcom, a także uczelniom, instytutom badawczym oraz jednostkom naukowym Polskiej Akademii Nauk.

4. Państwowy Instytut Geologiczny jest obowiązany udostępniać nieodpłatnie zebrane informacje o stanie zasobów wód podziemnych, przetwarzane w wyniku realizacji standardowych procedur, organom władzy publicznej, a także uczelniom, instytutom badawczym oraz jednostkom naukowym Państwowej Akademii Nauk.

5. Informacje, o których mowa w ust. 3 i 4, udostępnia się organom władzy publicznej oraz właścicielom wód lub działającym w ich imieniu zarządcom w zakresie niezbędnym do wykonania zadań ustawowych, a uczelniom, instytutom badawczym oraz jednostkom naukowym Polskiej Akademii Nauk na potrzeby badań naukowych i dydaktycznych.

6. Udostępnione informacje, o których mowa w ust. 3 i 4, nie mogą być przekazywane innym podmiotom do wykorzystywania w celach komercyjnych.

7. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Państwowy Instytut Geologiczny przekazują nieodpłatnie w celu ponownego wykorzystywania informacje zbierane i przetwarzane w wyniku realizacji standardowych procedur innym odbiorcom niż określeni w ust. 3 i 4.

8. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Państwowy Instytut Geologiczny przekazują nieodpłatnie w celu ponownego wykorzystywania informacje pozyskane w wyniku procedur innych niż standardowe.

8a. Przekazanie informacji do ponownego wykorzystywania, o którym mowa w ust. 7 i 8, następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia … 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. …).”.

Jako Stowarzyszenie Skywarn Polska pragniemy serdecznie podziękować Panu Ministrowi Cyfryzacji Witoldowi Kołodziejskiemu, za podjęcie w tej sprawie rozmów z Ministerstwem Środowiska, Ministrowi Środowiska, Mariuszowi Gajdzie za uwzględnienie naszych postulatów, Panu przewodniczącemu Podkomisji nadzwyczajnej, Posłowi Jerzemu Polaczkowi za umożliwienie udziału w posiedzeniach podkomisji nadzwyczajnej, Panu Posłowi Arkadiuszowi Czartoryskiemu, przewodniczącemu KASW za umożliwienie uczestnictwa w posiedzeniu Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Parlamentarzystom m.in. Jarosławowi Krajewskiemu za wypracowanie i przyjęcie dobrej zmiany.

Jesteśmy przekonani, że przyjęcie tego projektu ustawy w wypracowanym obecnie brzmieniu przyniesie korzyści wszystkim obywatelom.

Ten wpis został opublikowany w kategorii News. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.
 • Brawo! W końcu mamy tą dobrą zmianę na którą czekaliśmy od lat! :)

  • silvA

   Ta, tylko że my nic z tego nie zobaczymy raczej 😉

  • silvA a przeczytaj Art. 30 Ust. 7. i 8. :)

 • PiloT

  Dziękujemy!!! 😉

 • Ania Nysa

  Brawo;-) w końcu:-)

 • roz ( okolice Mikołowa)

  A tak dokładnie to co my zyskamy no i kiedy ??? Gratki.

  • Zyskamy to, że nie będziesz musiał płacić za dane od IMGW, których ceny aktualnie są kosmiczne 😉

   • roz ( okolice Mikołowa)

    No dobra wszystko fajnie tylko tak czuję ,że IMGW tak bez problemu nie udostępni . Coś wymyślą.

 • Łukasz

  Ciekawy jestem, jak to będzie w praktyce wyglądać, ale marzy mi się właśnie dostęp do wszystkich danych meteo, które każda stacja meteorologiczna wykonuje co godzinę :) Tu trzeba chyba jakąś stronę stworzyć, gdzie te dane mogłyby być udostępniane zaraz po wykonaniu obserwacji.

 • Przesmiewca

  kiedy wchodzi w życie ustawa ?

  • Sebek

   Ustawa o IMGW ma wejść 1stycznia 2017r

 • Łukasz-Legnica

  Gdyby nie tacy entuzjaści, jak np. członkowie Stowarzyszenia Skywarn Polska dalej bylibyśmy w poprzedniej epoce myślowej, która skończyła się przecież 27 lat temu. Chciałbym wszystkim zaangażowanym w tą sprawę gorąco podziękować, że poświęciliście swój czas i nie tylko, dla walki z nieżyciowymi przepisami, które są szkodliwe dla ogółu społeczeństwa i dzięki Wam ktoś to w końcu zrozumiał, a także to zmienił. Pozostaje nam czekać do przyszłego roku i mieć nadzieję, że tym razem IMGW zrobi coś, jak należy.

 • spin

  NARESZCIE!!!

 • md pol

  Lepiej późno niż później.

 • Swoją drogą ciekawe czy IMGW udostępni również surowe dane radarowe 3D, bo w oprogramowaniu wizualizacyjnym można z nich wyciągać bardzo ciekawe rzeczy. Wiem, mam za duże oczekiwania, ale nadzieja umiera ostatnia 😉

 • dlugoleka

  Brawa dla Stowarzyszenia za udział w pracach!

 • piorunek9805

  Jesteście wielcy! :)

 • krystek-Wrocław

  brawo

 • Blitzor (Łódź)

  Brawo, gratuluję!