Prognoza konwekcyjna na dzień 20.05.2017 i na noc 20/21.05.2017

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 20.05.2017, godz. 08:00 CEST do 21.05.2017, godz. 08:00 CEST

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla woj. małopolskiego, częściowo świętokrzyskiego i śląskiego głównie z powodu ryzyka wystąpienia gwałtownych opadów deszczu i silnych porywów wiatru. Niewykluczone są opady drobnego gradu i słaba trąba lądowa.

Prognoza siły i aktywności burz na 20.05.2017 i na noc 20/21.05.2017

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Nad Europą Środkową, w tym nad Polską, będzie znajdować się stopniowo słabnący wyż górny. Nasz kraj będzie znajdować się w ciepłym powietrzu polarnym, przy czym na wschodzie powietrze to będzie jeszcze dość suche, natomiast w Polsce Zachodniej, na przedpolu chłodnego frontu atmosferycznego związanego z niżem znad Szkocji, pojawi się masa bardziej zasobna w wilgoć, o cechach morskich. W całym pionowym profilu troposfery przewiduje się bardzo małe prędkości poziomego przepływ powietrza. W dolnej troposferze, od Pomorza Wschodniego po woj. małopolskie będzie przebiegać przez Polskę wyraźna strefa zbieżności wiatrów. Na zachód od tej linii będą dominować wiatry północno-zachodnie, a na wschód – wschodnie i północno-wschodnie. W linii zbieżności zacznie się gromadzić wilgoć, co w połączeniu z większym pionowym gradientem temperatury w troposferze zaowocuje pojawieniem się umiarkowanie dużej chwiejności termodynamicznej oraz komórkami burzowymi, które przede wszystkim pojawią się w południowej części kraju.

OMÓWIENIE:

… południowa część kraju, Ziemia Łódzka, Mazowsze, Kujawy, Pomorze Wschodnie i Żuławy …

W tej części kraju, w dość wąskiej strefie ciągnącej się z NNW na SSE i rozszerzającej się w stronę SSE, pojawi się energia potencjalna dostępna drogą konwekcji rzędu 800-1200 J/kg. Strefa zbieżności będzie miejscem inicjacji rozwoju komórek burzowych. Prognozowane są głównie pojedyncze i niezorganizowane komórki burzowe, które miejscami, zwłaszcza na południu strefy, będą mieć tendencję do łączenia się w słabe i niezbyt trwałe liniowe układy wielokomórkowe. W północnej i centralnej części kraju spodziewany jest rozwój jedynie kilku-kilkunastu izolowanych lub rozproszonych komórek burzowych dających zagrożenie ze strony silnych burz pulsacyjnych z większym gradem, krótkimi ulewnymi opadami deszczu i punktowo porywistym wiatrem. Z uwagi na brak prognozowanych opadów przez część modeli numerycznych, wystąpienie burz nie jest tu pewne. Natomiast w strefie od zachodu woj. świętokrzyskiego po woj. małopolskie w godzinach popołudniowych burz powinno być już sporo. Układy burzowe będą się przemieszczać dość wolno, a całkowita wodność troposfery PW wyniesie 26-30 mm, co daje ryzyko wystąpienia lokalnych podtopień, zwłaszcza w województwach południowej części Polski. Tu w najsilniejszych komórkach burzowych również może wystąpić opad drobnego gradu i porywisty, powodujący punktowo szkody, wiatr. W związku z silną zbieżnością wiatrów i dość sporą chwiejnością występująca w dolnej części troposfery, w pasie od woj. łódzkiego po woj. małopolskie nie wyklucza się 2-3 słabych, raczej niegroźnych trąb lądowych. Burze na południu Polski mogą trwać do godzin wieczornych i nocnych. Z powodu pewnego zagrożenia ze strony nadmiernych opadów deszczu i silnych porywów wiatru (downburst), część południa kraju zostaje objęta pierwszym stopniem zagrożenia przed silnymi burzami.

… krańce wschodnie Polski …

W nocy z soboty na niedzielę część prognoz numerycznych sygnalizuje tu wystąpienie opadów konwekcyjnych. MUCAPE wyniesie ok. 100-200 J/kg, w związku z powyższym nieduża aktywność elektryczna może towarzyszyć kilku najsilniejszym komórkom konwekcyjnym.

Ten wpis został opublikowany w kategorii News, Prognozy. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.