Prognoza siły i aktywności burz dla Polski na dzień 12.06.2017 i na noc 12/13.06.2017

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 12.06.2017, godz. 08:00 CEST do 13.06.2017, godz. 08:00 CEST

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla północno-wschodniej, wschodniej, centralnej i południowej części Polski głównie z powodu ryzyka wystąpienia silnych porywów wiatru, opadów większego gradu i tornad.

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Prognoza konwekcyjna na dzień 12.06.2017 i na noc 12/13.06.2017

W poniedziałek w ciągu dnia nad Polską z północnego zachodu na południowy wschód będzie wędrować chłodny front atmosferyczny niżu, którego ośrodek około południa będzie znajdować się nad Szwecją. Tuż przed frontem prognozowana jest niewielka zatoka niżowa. Ciepłe powietrze polarne morskie będzie ustępować powietrzu wyraźnie chłodniejszemu, które ma napływać za chłodnym frontem atmosferycznym. Przed frontem prognozowana jest pewna, nieduża, miejscami umiarkowanie duża energia CAPE. W pionowym profilu troposfery, w jego górnej i środkowej części pojawi się dość silny wiatr. Ogólnie warunki nie będą sprzyjać powstawaniu licznych ośrodków burzowych, jednak mogą pojawić się bardziej zorganizowane formy układów konwekcyjnych. Z tego powodu w części kraju nie wyklucza się wystąpienia lokalnych, lecz silnych zjawisk towarzyszących burzom.

OMÓWIENIE:

… obszar całego kraju (za wyjątkiem północno-zachodnich krańców Polski) …

W ciągu dnia strefa energii CAPE osiągającej wartość około 400-800 J/kg (punktowo do ok. 1000 J/kg) będzie przemieszczać się tuż przed chłodnym frontem atmosferycznym, z północnego zachodu na południowy wschód. Dość silne pionowe ścinanie wiatru DLS (do ok. 20-25 m/s) będzie korzystnie wpływać na lepszą organizację układów burzowych. Niestety, nie jest do końca pewne, jak liczne będą burze i gdzie dokładnie powstaną. Dokładna prognoza zjawisk, które mogą wystąpić w poniedziałek, jest trudna z uwagi na:

  • niewielki pionowy gradient temperatury w środkowej troposferze, który może niekorzystnie wpłynąć na rozwój DMC (burz i komórek konwekcyjnych)
  • brak zwartej i ciągłej strefy, w której DMC będzie mieć największe szanse na rozwój
  • strefy zachmurzenia – strefa burz ma podążać tuż za strefą zachmurzenia piętra średniego

Należy jednak uwzględnić takie czynniki jak zbieżność wiatru w warstwie granicznej występująca w rejonie zatoki niżowej oraz wspomaganie wznoszenia w środkowej troposferze (strefa DCVA, szczególnie dobrze widoczna w wyliczeniach modelu GFS w północno-wschodniej części Polski). Z tego względu prognozuje się tworzenie izolowanych i rozproszonych komórek burzowych przemieszczających się z zachodu na wschód. W przypadku superkomórek, kierunek przemieszczania będzie nieznacznie inny. Prognozowanych jest kilka burz superkomórkowych, przy czym całkiem prawdopodobne jest dzielenie się tych układów na 2 części (splitting storms). W północno-wschodniej części Polski może dojść do wytworzenia się liniowego układu konwekcyjnego, podczas którego mogą wystąpić silne i bardzo silne porywy wiatru (w tej części kraju prognozowany wiatr na wys. 850 hPa ma mieć prędkość do ok. 20 m/s). W układ ten mogą być również wbudowane superkomórki. Z superkomórkami, zwłaszcza na wschodzie kraju, będzie się wiązać podwyższone ryzyko wystąpienia tornad (dość niski poziom ML LCL, ścinanie LLS do 8-12 m/s, SRH 0-1 km AGL do ok. 120 m2/s2). Jeśli burze uformują się zbyt blisko strefy dużego zachmurzenia chmurami piętra średniego, ryzyko tornad będzie znikome. W najsilniejszych ośrodkach burzowych może pojawić się grad do 2-3 cm w średnicy (szanse na te zjawisko są jednak dość małe). Burze będą ze sobą niosły silne, ale chwilowe opady deszczu, stąd nie przewiduje się zagrożenia ze strony lokalnych podtopień. Pod wieczór / w pierwszej części nocy burze opuszczą nasz kraj.

Podsumowując prognozę siły i aktywności burz na poniedziałek, nie można wykluczyć różnych scenariuszy rozwoju sytuacji i różnego stopnia ryzyka pojawienia się lokalnych, groźnych zjawisk burzowych. Stopień 1. zagrożenia w prognozie zostaje wydany w tych miejscach, gdzie ryzyko wystąpienia silnych burz i groźnych zjawisk jest największe.

Ten wpis został opublikowany w kategorii News, Prognozy. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.