Prognoza konwekcyjna na dzień 20.06.2017 oraz noc 20/21.06.2017

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI,
Ważna od  20.06.2017, godz. 08:00 CEST do 21.06.2017, godz. 08:00 CEST

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla północno – wschodniej, częściowo północnej, środkowej i wschodniej Polski głównie z powodu ryzyka wystąpienia opadów dużego gradu, bardzo silnych / gwałtownych porywów wiatru oraz w mniejszym stopniu ulewnych opadów deszczu i pojedynczego przypadku trąby powietrznej.

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Nad Europą Północną znajdzie się obszar obniżonego ciśnienia atmosferycznego, z którym będą związane strefy chłodnego frontu atmosferycznego oraz zatoki niżowej. Przed chłodnym frontem będzie zalegać ciepła masa powietrza pochodzenia polarno-morskiego, która z biegiem dnia zacznie być wypychana dalej na południe oraz południowy – wschód. Dość szybka wymiana mas powietrza wzmocni potencjał do rozwoju głębokiej, wilgotnej konwekcji, zwłaszcza w bezpośrednim oddziaływaniu strefy frontowej, gdzie spodziewana jest największa akumulacja pary wodnej.

OMÓWIENIE:

… Obszar objęty 1. stopniem zagrożenia …

 Prognoza konwekcyjna na dzień 20.06.2017 oraz noc 20/21.06.2017

Prognoza konwekcyjna na dzień 20.06.2017 oraz noc 20/21.06.2017

Prognozy numeryczne dość zgodnie wskazują, że jutro w ciągu dnia największego potencjału burzowego należy oczekiwać w województwach północno – wschodnich oraz częściowo wschodnich. Istotnie nasilony strumień przepływu poziomego mas powietrza (17-30 m/s na wysokościach izobarycznych 3-5,5 km) w środowisku podwyższonej do 1000-1600 J/kg energii potencjalnej dostępnej drogą konwekcyjną wzmocni potencjał do rozwoju gwałtownych formacji burzowych. Poszczególne ośrodki konwekcyjne w początkowej fazie będą przybierać postać pojedynczych komórek z szybką tendencją do przekształcania się w superkomórki, generujące opady gradu o średnicy do 2,5-3,5 cm, silne / bardzo silne, punktowo gwałtowne porywy wiatru (możliwe przypadki powyżej 100 km/h), a także ulewne opady deszczu (ryzyko większymi podtopieniami i zalaniami będzie ograniczone). Pod wpływem nasilającego się pionowego profilu wiatru oraz podwyższonej zawartości pary wodnej, istnieje również pewne prawdopodobieństwo pojawienia się pojedynczego zdarzenia mezocyklonicznej trąby powietrznej. W dalszym czasie istnienia możliwe będzie powstanie liniowych formacji konwekcyjnych, napędzanych zarówno strefą frontową z silniejszym wymuszaniem ruchów wstępujących, jak i pogłębiającym się dalej na południe odcinkiem nasilonego prądu strumieniowego. Inicjacja konwekcji możliwa jest już od godzin rannych, jednak największego potencjału burzowego należy oczekiwać w drugiej części dnia.

Im dalej na południowy – zachód i południe, tym strefa frontowa będzie charakteryzować się coraz mniejszym zasobem pary wodnej w dolnych 3 kilometrach troposfery. Oznacza to, że mimo podwyższonej niestabilności powietrza oraz nasilającego się z biegiem dnia pionowego profilu wiatru, rozwój burz może mieć znacznie bardziej ograniczony potencjał; spodziewane warunki mogą umożliwić powstanie ośrodków burzowych z dyskretnego trybu konwekcji, zważywszy również na brak istotnego wspomagania ruchów wznoszących. Z tego względu 1. stopień zagrożenia zostaje ograniczony do części województw północnych, środkowych oraz wschodnich. Głównym zagrożeniem na trasie burz będą opady gradu o średnicy do 2-2,5 cm, punktowo silne porywy wiatru, a także ulewne opady deszczu. Na pozostałym obszarze (możliwość) szanse na inicjację głębszej konwekcji będą jeszcze mniejsze (faworyzowany tryb dyskretny), mając na uwadze wyraźnie suchsze warstwy powietrza w poszczególnych partiach środkowej troposfery.

Ze względu na pewne rozbieżności w kwestii kulminacyjnej fazy głębokiej konwekcji (całkiem prawdopodobna inicjacja jeszcze przed nasunięciem się rdzenia prądu strumieniowego) oraz niezbyt dużego gradientu pionowego temperatury między dolną a środkową troposferą, 2. stopień zagrożenia nie zostaje w tym momencie uwzględniony.

Ten wpis został opublikowany w kategorii News, Prognozy. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.