Prognoza siły i aktywności burz dla Polski na dzień 23.07.2017 i na noc 23/24.07.2017

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 23.07.2017, godz. 08:00 CEST do 24.07.2017, godz. 08:00 CEST

STOPIEŃ 1 ZAGROŻENIA zostaje wydany dla południowo-zachodniej, centralnej, południowej i południowo-wschodniej Polski ze względu na ryzyko wystąpienia silnego i porywistego wiatru, intensywnych opadów deszczu, opadów gradu, w mniejszym stopniu ze względu na ryzyko powstania trąby powietrznej.

Prognoza konwekcyjna na dzień 23.07.2017 i na noc 23/24.07.2017

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

W Niedzielę Polska będzie pod wpływem zatoki niskiego ciśnienia związanej z niżem znad Morza Północnego i Danii. Od zachodu wkroczy chłodny front atmosferyczny, który będzie „wypychać” gorącą i wilgotną masę powietrza zwrotnikowego dalej na wschód. Za frontem napłynie chłodniejsza masa powietrza polarno-morskiego. Front będzie miał tendencję do falowania i możliwe, że na terytorium Polski, w regionach południowych i centralnych dojdzie do powstanie mniejszego, płytszego centrum niżu, co wzmocni konwekcję.

OMÓWIENIE:

… Obszar objęty 1 stopniem zagrożenia …

Na omawianym obszarze prognozowana jest umiarkowana chwiejność termodynamiczna dochodząca do 1000-1500 J/kg. Najwyższa wartości wskaźnika CAPE prognozuje się w centrum i na południowym-wschodzie, tutaj maksymalnie może być 1500-2500 J/kg. Również na obszarze z wyższym CAPE, wskaźnik LI może osiągać nawet -5°C/-8°C. Warunki kinematyczne będą zróżnicowane. Na zachodzie oraz w pasie od Wielkopolski i Kujaw przez Mazowsze i Ziemię Łódzką po Lubelszczyznę ścinanie wiatru w dolnych 6 km troposfery będzie umiarkowane i ma wynieść około 10-16 m/s. Skrętność kierunkowa wiatru będzie przyjmować niskie wartości, jednak w pasie od Kujaw przez Mazowsze do Lubelszczyzny może przekraczać 100-120 m2/s2. Zawartość wody w pionowym profilu atmosfery będzie podwyższona, dochodząc maksymalnie do PW 30-35 mm, a na terenie woj. kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego i lubelskiego do 35-40 mm. Konwekcja będzie wspomagana przez dobrze zaznaczony chłodny front atmosferyczny z dolnotroposferyczną zbieżnością wiatru. Grubość chwiejnej warstwy w atmosferze będzie stosunkowo duża i pozwoli ona na rozbudowę chmur burzowych na ponad 10 km od powierzchni Ziemi, co z kolei przy podwyższonym dodatkowo PW objawi się zwiększoną elektrycznością chmur.

W takich warunkach prognozuje się wystąpienie burz o charakterze początkowo pojedynczych komórek burzowych, które szybko będą organizować się w większe struktury wielokomórkowe w postaci liniowej. Burzom towarzyszyć będzie głównie silny wiatr w porywach do 75-85 km/h, a w przypadku superkomórek i układów wielokomórkowych nawet do 80-90 km/h. Dodatkowo możliwe są opady gradu do 2-3 cm, głównie w centrum i na południu Polski. Opady deszczu, które będą towarzyszyć przemieszczającym się komórką mogą dochodzić miejscami do 20-30 mm w czasie trwania zjawiska. Ze względu na słabszą kinematyką na Ziemi Łódzkiej, Górnym Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu prędkość przemieszczających się komórek może być niższa niż na pozostałym terenie i powodować to będzie większe opady, nawet do 30-35 mm. Istnieje też niewielkie prawdopodobieństwo powstania trąby powietrznej, ze szczególnym uwzględnieniem północnej części obszaru objętego 1 stopniem zagrożenia, ale nie tylko. Pierwsze burze mogą wystąpić jeszcze w godzinach przedpołudniowych jako pozostałość z MCS z dnia poprzedniego, dotyczy to głównie centrum Polski. Kolejne burze pojawią się w godzinach popołudniowych i związane będą z wejściem chłodnego frontu atmosferycznego. Przemieszczać się będą z zachodu na wschód, natomiast na południu i częściowo w centrum w kierunku południowo-wschodnim. Największe prawdopodobieństwo wystąpienia groźnych zjawisk prognozuje się dla południowo-wschodniej Polski. Nie wykluczone jest powstanie wielokomórkowego układu liniowego na centrum kraju, który będzie wędrował w kierunku wschodnim i południowo-wschodnim. Zanik burz nastąpi w godzinach nocnych.

Podsumowując, największym zagrożeniem ze strony burz będą intensywne opady deszczu, które powodować będą lokalnie podtopienia i zalania. Dotyczy to głównie regionów leżących na południe od linii Opole – Włodawa. Tutaj burze mogą łączyć się w większe klastry wielokomórkowe. Większość modeli przewiduje najsilniejsze burze w Małopolsce, na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie.

Informujemy, że dla południowej Polski wraz z niekorzystnym rozwojem sytuacji synoptycznej stopień 1 zagrożenia może zostać podwyższony do stopnia 2.

Ten wpis został opublikowany w kategorii News, Prognozy. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.