Prognoza siły i aktywności burz dla Polski na dzień 01.08.2017 oraz noc 01/02.08.2017

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI,
Ważna od 01.08.2017, godz. 08:00 CEST do 02.08.2017, godz. 08:00 CEST

STOPIEŃ 2. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla zachodniej, północno – zachodniej, północnej oraz częściowo północno – wschodniej Polski głównie z powodu ryzyka wystąpienia opadów dużego / bardzo dużego gradu (możliwe przypadki powyżej 4-6 cm), bardzo silnych / gwałtownych porywów wiatru (>100-120 km/h), ulewnych opadów deszczu oraz możliwości pojawienia się 1-2 trąb powietrznych.

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla południowo – zachodniej, zachodniej, częściowo środkowej, cz. wschodniej oraz północno – wschodniej Polski głównie z powodu ryzyka wystąpienia opadów większego gradu, silnych / bardzo silnych porywów wiatru oraz ulewnych opadów deszczu.

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Nad Europą Zachodnią będzie przebiegać ułożona z południowego – zachodu na północny – wschód długa fala górna z istotnie nasilonym prądem strumieniowym w środkowych oraz górnych warstwach troposfery. Polska znajdzie się na jej wschodnich peryferiach, w środowisku rozległego strumienia mocno rozgrzanej i niestabilnej masy powietrza pochodzenia zwrotnikowego, której adwekcja będzie postępować z południowej części Europy. Napływające powietrze, zwłaszcza w zasięgu pofalowanego frontu atmosferycznego oraz stref dolno-troposferycznej zbieżności wiatru, będzie charakteryzować się dużym nagromadzeniem pary wodnej, sprzyjając rozwojowi gwałtownych zjawisk atmosferycznych.

OMÓWIENIE:

… Obszar objęty 2. stopniem zagrożenia …

Prognoza siły i aktywności burz dla Polski na dzień 01.08.2017 oraz noc 01/02.08.2017

Prognoza siły i aktywności burz dla Polski na dzień 01.08.2017 oraz noc 01/02.08.2017

W zasięgu oddziaływania pofalowanego frontu atmosferycznego oraz stref dolno-troposferycznej zbieżności wiatru prognozowane jest znaczne nagromadzenie pary wodnej. Świadczy o tym wyliczany przez model GFS średni stosunek zmieszania pary wodnej z suchym powietrzem w dolnych 500 metrach troposfery (mixing ratio), który ma wynieść aż około 13-15 g/kg. Napływająca masa powietrza pochodzenia zwrotnikowego będzie dodatkowo charakteryzować się sporym gradientem pionowym temperatury – to wszystko sprawi, że wartości energii potencjalnej dostępnej drogą konwekcyjną (SBCAPE) w godzinach popołudniowych i wieczornych będą osiągać oraz przekraczać nawet 1500-3000 J/kg. Istotnie nasilona niestabilność troposfery pokryje się z wyraźnie wzmożonym przepływem poziomym mas powietrza, który w warstwie izobarycznej 3-5,5 km (700-500 hPa) będzie wiać ze średnią prędkością do 20-33 m/s. Całkiem spora zmiana kierunku i znaczne nasilanie się strumienia powietrza wraz ze wzrostem wysokości w dolnych 3 kilometrach troposfery spowoduje wystąpienie silnych uskoków pionowych wiatru, zarówno w dolnej, jak i środkowej troposferze. Obecne prognozy numeryczne modelu GFS wskazują, że uskok prędkościowy wiatru na wysokości 0-6 km (Shear 0-6 km) osiągnie 20-30 m/s, z czego co najmniej 15-20 m/s spodziewane jest w warstwie 0-3 km. Są to wystarczające wartości, mając na uwadze wzmocniony pionowy uskok kierunkowy wiatru (SRH 0-3 i 0-1 km ma wynieść około 150-350 m2/s2), do rozwoju kilku, długo żyjących i dobrze zorganizowanych superkomórek burzowych z potencjałem do generowania wszelkich groźnych zjawisk atmosferycznych. Szczególne zagrożenie przy tego typu ośrodkach konwekcyjnych będą stanowić opady dużego, miejscami bardzo dużego gradu, którego średnica może osiągać oraz przekraczać nawet 4-6 cm (!), ulewne / nawalne opady deszczu, doprowadzające do lokalnych podtopień i zalań, a także bardzo silne / gwałtowne porywy wiatru; w związku z silnym mieszaniem powietrza w dolnych 5,5 km troposfery, w trakcie oddziaływania gwałtownych prądów zstępujących możliwe są przypadki powyżej 100-120 km/h. Narastające z biegiem dnia środowisko uskoków pionowych wiatru wraz z kumulującą się zawartością pary wodnej w dolnej troposferze, może sprzyjać też uformowaniu się 1-2 mezocyklonicznych trąb powietrznych, zwłaszcza w momencie powstania izolowanych burz superkomórkowych z dyskretnego trybu konwekcji. Z biegiem ważności prognozy, ale również i w jej początkowej fazie, w momencie pojawienia się silnego wspomagania procesów konwekcyjnych, możliwe jest rozwinięcie się 1-3 wielokomórkowych układów burzowych, mogących posiadać wbudowane linie szkwału. Wówczas głównym zagrożeniem będą bardzo silne / niszczące porywy wiatru i ulewne / nawalne opady deszczu.

Z podwyższonym potencjałem burzowym należy się liczyć praktycznie przez cały termin ważności prognozy, przy czym w ciągu dnia ilość burz może zostać wyraźnie ograniczona, zważywszy na prognozowany dyskretny tryb konwekcji w związku z obecnymi warstwami hamującymi silniejszy rozwój prądów wstępujących (inwersja nakrywająca). Późnym wieczorem / w nocy, wraz z nasunięciem się osi zatoki niżowej oraz wkraczaniem chłodnego frontu atmosferycznego, środowisko termodynamiczne najprawdopodobniej objawi się bardziej masowym formowaniem struktur wielokomórkowych – zagrożenie będą stanowić ulewne / nawalne opady deszczu; niewykluczone są systemy „training storms”, na czele których możliwe jest przemieszczanie się formacji liniowych / jednej większej linii szkwału z bardzo silnym wiatrem, a także wciąż duży grad (warunki umożliwiające rozwój superkomórek burzowych z dość silnie rotującymi prądami wstępującymi). Pierwsze burze prawdopodobne są już od rana na ciepłym froncie atmosferycznym – całkiem realnym scenariuszem będzie przemieszczanie się znad Niemiec pierwszego z kilku mocno uwodnionych systemów burzowych, mogącego zawierać w sobie strukturę liniową.

Ten wpis został opublikowany w kategorii News, Prognozy. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.