Prognoza siły i aktywności burz na 03.08.2017 i na noc 03/04.08.2017

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 03.08.2017, godz. 08:00 CEST do 04.08.2017, godz. 08:00 CEST

STOPIEŃ 2. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla woj. zachodniopomorskiego i części woj. lubuskiego oraz wielkopolskiego głównie z powodu ryzyka wystąpienia opadów dużego gradu i bardzo silnych porywów wiatru. Nie wyklucza się rozwinięcia trąby powietrznej.

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla północnej i środkowej części Polski głównie z powodu ryzyka wystąpienia opadów dużego gradu, silnych porywów wiatru i w mniejszym stopniu z powodu ryzyka wystąpienia silnych opadów deszczu powodujących podtopienia.

Prognoza siły i aktywności burz na 03.08.2017 i na noc 03/04.08.2017

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Polska znajdzie się w ciepłym sektorze niżu znad rejonu Wysp Brytyjskich. Pod wieczór od zachodu wkroczy chłodny front atmosferyczny. W ciepłym sektorze prognozowane są umiarkowane duże wartości energii CAPE. Rozwój głębokiej, wilgotnej konwekcji ma mieć charakter rozproszony i dyskretny, choć nie wyklucza się też burz wielokomórkowych. Z uwagi na silniejszy zachodni i południowo-zachodni wiatr w środkowej troposferze, pojawią się wyższe wartości wskaźników kinematycznych, dzięki czemu układy konwekcyjne będą przybierać dobrze zorganizowane i trwałe formy.

OMÓWIENIE:

…obszar objęty 1. i 2. stopniem zagrożenia…

W ciepłym sektorze układu niżowego, pojawi się nad Polską strefa umiarkowanie dużej energii CAPE (do ok. 1500-2000 J/kg). Duże i bardzo duże wartości wskaźników kinematycznych (DLS do 20-30 m/s, 0-3 km shear do 15-20 m/s, LLS do 10-14 m/s) będą sprzyjać organizowaniu się trwałych i dość silnych systemów burzowych, w tym superkomórek odmiany klasycznej. Pomimo tego, do końca nie wiadomo, jak będzie intensywny proces powstawania burz superkomórkowych (brak wyraźnych stref silnego wymuszania wznoszenia w dolnej troposferze, KI osiągające wartości maksymalne do 32-35°C). Problemem może też być spore zachmurzenie warstwowe występujące w wielu regionach środkowej i południowej części kraju. Jednak najnowsza aktualizacja modelu GFS znacznie podniosła prawdopodobieństwo wystąpienia kilku silnych burz superkomórkowych przynoszących niszczące porywy wiatru i opady dużego gradu (do ok. 4-5 cm w średnicy). Zagrożenie dotyczy głównie północno-zachodniej części Polski i jest wystarczające na wydanie 2. stopnia. Burz superkomórkowych na obszarze objętym 1. i 2. stopniem zagrożenia może być znacznie więcej (bardzo dobre wskaźniki kinematyczne dla tej formy burz), ale nie wszystkie będą mieć szanse osiągnąć niszczący potencjał. W najsilniejszych burzach superkomórkowych (zagrożenie to dotyczy województw W i NW Polski) mogą rozwinąć się 1-2 trąby powietrzne. Zjawiska te mogą się pojawić nawet w godzinach wieczornych i wczesną nocą. Ich ryzyko jest jednak bardzo małe (5% w promieniu 40 km od wybranego punktu). Ponadto nie wyklucza się uformowania większego układu wielokomórkowego zawierającego linię szkwału przynoszącą silne, punktowo niszczące porywy wiatru. Oprócz zachodu i północnego zachodu kraju, większe zagrożenie wystąpienia groźnych burz prognozowane jest w centrum i na północy kraju.

…pozostały obszar kraju objęty możliwością burz…

Burz będzie mniej i będą znacznie słabsze, niż w regionach objętych pierwszym stopniem zagrożenia. Burze jednak mogą występować również w nocy z czwartku na piątek. Lokalnie mogą przynosić silniejszy wiatr i silniejsze opady deszczu. Niektóre modele prognozują strefę silnych opadów deszczu przesuwającą się południem kraju. Strefa ta ma powstać z konwekcji nad południowymi Niemcami, ale do naszego kraju ma dotrzeć jako strefa silnych opadów wielkoskalowych. Prognoza ta wydaje się mało realna, ale jeśli strefa ta faktycznie się pojawi, mogą być w niej wbudowane chmury burzowe. Wtedy może się pojawić ryzyko podtopień z powodu silnych opadów pochodzenia konwekcyjnego.

Ten wpis został opublikowany w kategorii News, Prognozy. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.