Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 02.06.2018 i na noc 02/03.06.2018

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 02.06.2018, godz. 08:00 CEST do 03.06.2018, godz. 08:00 CEST

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla zachodniej, środkowej, południowej i częściowo wschodniej części Polski głównie z powodu ryzyka wystąpienia nawalnych opadów deszczu i opadów większego gradu oraz z powodu mniejszego ryzyka wystąpienia silnych porywów wiatru. Nie wyklucza się także wystąpienia trąby powietrznej.

Prognoza konwekcyjna na dzień 02.06.2018 i na noc 02/03.06.2018

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Wyż, który w ostatnich kilku dniach kształtował pogodę w Europie Środkowej, słabnie i rozmywa się. W ciągu najbliższych godzin z niewielkiego ośrodka niskiego ciśnienia oraz z zatoki niżowej znad Płw. Skandynawskiego nad Polską uformuje się wyraźna bruzda obniżonego ciśnienia, wewnątrz której, w warstwie granicznej atmosfery, rozwiną się strefy zbieżności wiatru. Nadal będziemy pod wpływem bardzo ciepłej masy powietrza polarnego, z tym że masa ta będzie już nieco bardziej wilgotna, niż dotychczas. Będzie to wiązało się z występowaniem umiarkowanie dużych wartości energii CAPE i znacznej wodności troposfery PW. Gradient baryczny na różnych poziomach troposfery w rejonie Polski pozostanie niewielki, stąd prędkość przepływu mas powietrza również utrzyma się na niewielkim poziomie. Wskaźniki kinematyczne będą zatem niskie, tylko w nielicznych regionach Polski mogą mieć nieznacznie podwyższone wartości, mogące sprzyjać nieco bardziej zorganizowanym i długotrwałym układom burzowym.

OMÓWIENIE:

… Obszar objęty możliwością wystąpienia burz i 1. stopniem zagrożenia …

Burze i przelotne opady deszczu mogą występować już nad ranem, jednak zjawiska te będą niegroźne. Około południa prognozowane jest pojawienie się kolejnych stref burz, choć niektóre modele numeryczne znacznie opóźniają moment inicjacji konwekcji z uwagi na prognozowane w pierwszej części dnia dość duże zachmurzenie na znacznym obszarze kraju. Komórki burzowe, które utworzą się po południu, będą już znacznie silniejsze, choć na ogół nie powinny występować w postaci długotrwałych i zorganizowanych form. W niektórych miejscach mogą się jednak łączyć w układy wielokomórkowe i z czasem mogą utworzyć nawet słabo zorganizowany mezoskalowy układ konwekcyjny. Najsilniejszy rozwój zjawisk prognozowany jest na późne popołudnie w strefach występowania zbieżności wiatrów, zwłaszcza w pasie od woj. zachodniopomorskiego, przez łódzkie i mazowieckie, po świętokrzyskie i lubelskie. Z uwagi na wartość CAPE do 1500-2000 J/kg oraz PW osiągające 30-35 mm, a także ze względu na powolne przemieszczanie się komórek, głównym prognozowanym zagrożeniem będą bardzo intensywne opady deszczu powodujące podtopienia. Lokalnie podtopienia mogą być znaczne i będą powodować poważne utrudnienia, szkody, a nawet większe zagrożenie. W pasie od woj. pomorskiego po woj. świętokrzyskie i południe mazowieckiego liczba podtopień może być duża, choć w związku z brakiem pewności co do czasu i miejsca najbardziej intensywnego rozwoju burz, stopień 2. zagrożenia w prognozie nie został uwzględniony (możliwa jest aktualizacja prognozy). W pasie tym zjawiska mogą trwać wyraźnie dłużej ze względu na nieco większe pionowe ścinanie wiatru DLS oraz strefy zbieżności wiatru. Ponadto podczas burz mogą występować dość silne porywy wiatru (punktowo do ok. 80-90 km/h) oraz grad o średnicy do 2-3 cm. Nie wyklucza się uformowania 2-3 superkomórek wysokoopadowych, podczas których opady deszczu i gradu będą szczególnie intensywne. Zwiększona wilgotność w warstwie granicznej troposfery może też doprowadzić do rozwoju 1-2 trąb powietrznych, zwłaszcza w strefie od woj. pomorskiego po woj. mazowieckie i północ woj. lubelskiego. Burze i groźne zjawiska zaczną zanikać dopiero późnym wieczorem oraz w godzinach nocnych. W okresie ważności prognozy najmniej burz prognozuje się w północno-wschodniej części kraju i tam stopień 1. zagrożenia nie zostaje wydany.

Podsumowując, w okresie ważności niniejszej prognozy mogą się rozwinąć liczne i w wielu miejscach gwałtowne burze. Szczególnym zagrożeniem będą nawalne opady deszczu. Ze względu na niepewność dotyczącą czasu i miejsca najbardziej intensywnego rozwoju zjawisk (różne warianty prognostyczne), w prognozie uwzględniono stopień 1. zagrożenia dla przeważającej części kraju. W razie konieczności prognoza może zostać zaktualizowana do wyższego stopnia zagrożenia.

Ten wpis został opublikowany w kategorii News, Prognozy. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.