Prognoza konwekcyjna na dzień 10.08.2018 i na noc 10/11.08.2018

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 10.08.2018, godz. 08:00 CEST do 11.08.2018, godz. 08:00 CEST

STOPIEŃ 2. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla wschodniej i centralnej, a także części południowej i północnej Polski ze względu na intensywne opady deszczu mogące powodować podtopienia, silne porywy wiatru i w mniejszym stopniu ze względu na opady dużego gradu.

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla obszarów przyległych do 2 stopnia zagrożenia, ze względu na intensywne opady deszczu, silne porywy wiatru i opady dużego gradu.

SYTUACJA SYNOPTYCZNA

W piątek nad Polską będzie przemieszczać się zatoka niskiego ciśnienia wraz z chłodnym frontem atmosferycznym, związana z dynamicznym niżem znad Skandynawii. Gorące i zasobne w wilgoć powietrze zwrotnikowe, które w ostatnnich dniach napłynęło do naszego kraju, zostanie wypchnięte na wschód przez znacznie chłodniejsze powietrze polarne o cechach morskich.

OMÓWIENIE

Prognoza konwekcyjna na dzień 10.08.2018 i na noc 10/11.08.2018

…Obszar objęty 1 i 2 stopniem zagrożenia…

W ciągu dnia dojdzie do zaostrzenia gradientu temperatury nad naszym krajem. Przed nadejściem frontu, termometry wakażą 30-34 stopnii Celsjusza, podczas gdy za frontem temperatura będzie oscylować w granicach 20-23 stopnii. Powietrze będzie nie tylko gorące, ale także wilgotne, dzięki czemu energia potencjalna dostępna konwekcyjnie CAPE wyniesie przeważnie 1000-2000J/kg. Duży gradient temperatury zazwyczaj oznacza silniejszy przepływ powietrza. W omawianym przypadku takowy pojawi się, jednakże najsilniejsze ścinanie wiatru (DLS do 20m/s) nie pokryje się z największą chwiejnością termodynamiczną. Dlatego powstałe burze, nie będą miały tendencji do tworzenia rozległych struktur “wiatrowych”. Niemniej jednak, należy spodziewać się powstania głównie superkomórek, a także mniejszych, mniej lub bardziej zorganizowanych burz wielokomórkowych. Duża wodność troposfery (PW 38-45 mm) będzie sprzyjać inetnsywnym opadom deszczu dochodzących lub nawet przekraczających 50 mm. Ostry kąt pomiędzy osią zatoki niżowej, a przepływem powietrza sugeruje możliwośc powstania układu typu training storms, w których wiele komórek burzowych przechodzi nad jednym miejscem. W takim przypadku, nie wyklucza się możliwości wystąpienia lokalnej powodzi błyskawicznej. Obecność trochę suchszych warstw w środkowej troposferze i wysoki poziom kondensacji, będą miały swoje odzwierciedlenie w parametrze delta theta-e, który lokalnie przekroczy wartość 20. Sugeruje on możliwość wystąpienia silnych porywów wiatru typu downburst, które zwłaszcza w przypadku powstania superkomórek mogą przekraczać 100 – 110 km/h. Burze będą także stwarzać zagrożenie opadami dużego gradu, jednak nie powinien on przekraczać 3 cm, a w wyjątkowych przypadkach 4 cm. Warunki nie powinny w szczególny spodób sprzyjać powstawaniu trąb powietrznych, choć z całą pewnością nie można wykluczyć wystąpienia tego zjawiska. Inicjacja konwekcji spodziewana jest około godzin południowych. Największa aktywność burz powinna wystąpić popołudniu i wczesnym wieczorem, w nocy znawiska powinny zdecydowanie osłabnąć i zaniknąć. Burze będą się przemieszczać głównie na północny-wschód.

Podsumowując: należy spodziewać się wystąpienia burz superkomórkowych i wielokomórkowych. Podczas ich przechodzenia wystąpią lokalne, choć stosunkowo liczne przypadki groźnych zjawisk, takich jak intensywne opady deszczu, silne porywy wiatru i opady dużego gradu.

Ten wpis został opublikowany w kategorii News. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.