Prognoza konwekcyjna na dzień 04.09.2018 oraz noc 04/05.09.2018

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI,
Ważna od 04.09.2018, godz. 08:00 CEST do 05.09.2018, godz. 08:00 CEST

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany częściowo dla północno – wschodniej i cz. wschodniej Polski głównie z powodu ryzyka wystąpienia ulewnych opadów deszczu, większego gradu oraz punktowo silnych / bardzo silnych porywów wiatru.

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla krańców południowych Polski głównie z powodu ryzyka wystąpienia ulewnych opadów deszczu.

SYTUACJA SYNOPTYCZNA / OMÓWIENIE

Polska znajdzie się w słabogradientowym obszarze pola obniżonego ciśnienia atmosferycznego. Nad wschodnią i częściowo południową Polską spodziewany jest rozwój dolno-troposferycznej zbieżności wiatru, wzdłuż której modele przewidują większą akumulację pary wodnej. Wyraźnie podwyższona zawartość wilgoci prognozowana jest w dolnych 3 km troposfery, tym samym ułatwiając rozwój zachmurzenia konwekcyjnego. Słaby przepływ poziomy mas powietrza w swobodnej troposferze będzie sprzyjać powstawaniu słabo zorganizowanych struktur burzowych, które na lokalnej strefie konwergencji mogą przybierać formę rozproszonych klastrów. Z analiz modeli GFS, WRF-ARW 12 km oraz UMPL 4 km wynika, że największego potencjału burzowego można oczekiwać częściowo w rejonach wschodnich i cz. północno – wschodnich, gdzie od rana będzie występować dość silne nasłonecznienie, ponadto pojawi się obszar ze środkowo-troposferyczną dywergencją wiatru. Burzom z najkorzystniejszymi warunkami do rozwoju w drugiej części dnia będą towarzyszyć ulewne opady deszczu, miejscami grad o średnicy do 1,5-2,5 cm (lokalnie, zwłaszcza w przypadku inicjacji kilku komórek pulsacyjnych / superkomórek wysokoopadowych, 3 cm), a także punktowo silne / bardzo silne porywy wiatru (wymieszane warstwy niestabilnego powietrza w warstwie 0-5550 m). Konwekcja będzie utrzymywać się również w godzinach nocnych.

Im dalej na południe obszaru możliwości wystąpienia burz, tym potencjał konwekcyjny powinien być mniejszy. Wszystko za sprawą spodziewanego zachmurzenia po nocnej i porannej konwekcji, która może w większym stopniu ograniczyć inicjację aktywniejszych formacji konwekcyjnych. Mimo to 1. stopień zagrożenia zostaje uwzględniony dla samych krańców południowych, gdzie pod wpływem oddziaływania wymuszania orograficznego możliwe jest wystąpienie większych sum opadowych.

Ten wpis został opublikowany w kategorii News, Prognozy. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.