Otwarcie danych meteorologicznych

dr Marek Chabior, inż. Piotr Szuster, mec. Szymon Osowski w Sejmie

dr Marek Chabior, inż. Piotr Szuster, mec. Szymon Osowski w Sejmie

Z przyjemnością informujemy, że Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił 30 stycznia 2016 rządowy projekt ustawy „O ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego”. Przy opracowaniu tego projektu braliśmy udział. Głosowanie odbyło się o godzinie 01:54. Za przyjęciem projektu ustawy głosowało 432 posłów, przeciwko 2, nie głosowało 26. Proponowane przez doktora Marka Chabiora i Stowarzyszenie Skywarn Polska, reprezentowane przez inż. Piotr Szustera poprawki, które poparła Sieć Obywatelska – Watchdog Polska, zyskały poparcie Ministerstwa Cyfryzacji. Po uzgodnieniach między Ministerstwem Cyfryzacji a Ministerstwem Środowiska, na posiedzeniu Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych w dniu 26 stycznia 2016 r. zaproponowano i przyjęto następujące poprawki, dotyczące danych meteorologicznych:

W art.3 pkt. 3 nadano brzmienie:

dr Marek Chabior, minister Witold Kołodziejski i inż. Piotr Szuster

dr Marek Chabior, minister Witold Kołodziejski i inż. Piotr Szuster

3) uczelni, Polskiej Akademii Nauk oraz jednostek naukowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249 i 1268), z wyjątkiem:
a) bibliotek naukowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach,
b) Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej,
c) Państwowego Instytutu Geologicznego,

Art. 30. nadano brzmienie

Art. 30. W ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, z późn. zm. )) w art. 110 ust. 3–8a otrzymują brzmienie:

„3. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej jest obowiązany udostępniać nieodpłatnie informacje o stanie atmosfery i hydrosfery, przetwarzane w wyniku realizacji standardowych procedur, organom władzy publicznej oraz właścicielom wód lub działającym w ich imieniu zarządcom, a także uczelniom, instytutom badawczym oraz jednostkom naukowym Polskiej Akademii Nauk.

4. Państwowy Instytut Geologiczny jest obowiązany udostępniać nieodpłatnie zebrane informacje o stanie zasobów wód podziemnych, przetwarzane w wyniku realizacji standardowych procedur, organom władzy publicznej, a także uczelniom, instytutom badawczym oraz jednostkom naukowym Państwowej Akademii Nauk.

5. Informacje, o których mowa w ust. 3 i 4, udostępnia się organom władzy publicznej oraz właścicielom wód lub działającym w ich imieniu zarządcom w zakresie niezbędnym do wykonania zadań ustawowych, a uczelniom, instytutom badawczym oraz jednostkom naukowym Polskiej Akademii Nauk na potrzeby badań naukowych i dydaktycznych.

6. Udostępnione informacje, o których mowa w ust. 3 i 4, nie mogą być przekazywane innym podmiotom do wykorzystywania w celach komercyjnych.

7. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Państwowy Instytut Geologiczny przekazują nieodpłatnie w celu ponownego wykorzystywania informacje zbierane i przetwarzane w wyniku realizacji standardowych procedur innym odbiorcom niż określeni w ust. 3 i 4.

8. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Państwowy Instytut Geologiczny przekazują nieodpłatnie w celu ponownego wykorzystywania informacje pozyskane w wyniku procedur innych niż standardowe.

8a. Przekazanie informacji do ponownego wykorzystywania, o którym mowa w ust. 7 i 8, następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia … 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. …).”.

Jako Stowarzyszenie Skywarn Polska pragniemy serdecznie podziękować Panu Ministrowi Cyfryzacji Witoldowi Kołodziejskiemu, za podjęcie w tej sprawie rozmów z Ministerstwem Środowiska, Ministrowi Środowiska, Mariuszowi Gajdzie za uwzględnienie naszych postulatów, Panu przewodniczącemu Podkomisji nadzwyczajnej, Posłowi Jerzemu Polaczkowi za umożliwienie udziału w posiedzeniach podkomisji nadzwyczajnej, Panu Posłowi Arkadiuszowi Czartoryskiemu, przewodniczącemu KASW za umożliwienie uczestnictwa w posiedzeniu Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Parlamentarzystom m.in. Jarosławowi Krajewskiemu za wypracowanie i przyjęcie dobrej zmiany.

Jesteśmy przekonani, że przyjęcie tego projektu ustawy w wypracowanym obecnie brzmieniu przyniesie korzyści wszystkim obywatelom.

Opublikowano News | 16 komentarzy

Prognoza konwekcyjna na dzień 08.02.2016 oraz na noc z 08/09.02.2016

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI,
Ważna od 08.02.2016, godz. 11:00 CET do 09.02.2016, godz. 08:00 CET

SYTUACJA SYNOPTYCZNA / OMÓWIENIE:

Prognoza konwekcyjna na dzień 08.02.2016 oraz na noc z 08/09.02.2016

Prognoza konwekcyjna na dzień 08.02.2016 oraz na noc z 08/09.02.2016

Nad zachodnią częścią Europy znajduje się centrum głębokiego i rozległego układu niskiego ciśnienia. Na jego wschodnich peryferiach przebiega długa fala górna ze wzmożonym przepływem poziomym mas powietrza, którego strefa ułożona jest z południowego – zachodu na północny – wschód. W bezpośrednim zasięgu fali znajduje się chłodny front atmosferyczny, który w drugiej części dnia wkroczy do zachodniej i północno – zachodniej Polski. Wyliczenia nielicznych modeli numerycznych wskazują na pewne prawdopodobieństwo rozwoju konwekcji, której może sprzyjać istotne zróżnicowanie temperatury pomiędzy dolną i środkową troposferą, a także zwiększona zawartość wilgoci wraz z nieco silniejszym wspomaganiem ruchów wznoszących. W wyniku spodziewanej energii MUCAPE na poziomie 100-200 J/kg oraz nasilonego środowiska pionowych uskoków prędkościowych wiatru (Shear 0-6 km do 20-36 m/s), istnieje możliwość powstania pojedynczych komórek i pasm konwekcyjnych / niezbyt rozległych struktur liniowych, które mogą mieć potencjał do generowania wyładowań atmosferycznych oraz dość silnych porywów południowo – zachodniego wiatru. Najkorzystniejsze warunki do inicjacji konwekcji pojawią się późnym popołudniem / wieczorem oraz częściowo w godzinach nocnych, z biegiem ważności prognozy przemieszczając się znad województw zachodnich w kierunku rejonów północnych.

W nocy niewielkie szanse na rozwój lokalnych burz wystąpią również poza strefą zaznaczonej możliwości, zwłaszcza nieco głębiej rejonów południowo – zachodnich i częściowo na południu. Wyliczenia modeli nie są jednak zgodne co do dokładnego rozlokowania środowiska nieznacznie podwyższonej energii MUCAPE, dlatego obszar ten nie zostaje uwzględniony w prognozie konwekcyjnej.

Opublikowano Prognozy | 266 komentarzy

Prognoza siły i aktywności burz dla Polski – 4.02.2016

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI 
Ważna od 04.02.2016, godz. 10:30 CET do 05.02.2016, godz. 07:00 CET

SYTUACJA SYNOPTYCZNA ORAZ OMÓWIENIE:

prognoza_4.02Polska pozostaje pod wpływem rozległego układu niżowego znad północnej części Europy, w obszarze zaostrzonego gradientu ciśnienia. Po jego zachodniej stronie, w środkowej troposferze, następuje adwekcja masy bardzo zimnego powietrza, które na wysokości około 5,5km (wysokość izobaryczna 500hPa) osiągnie temperaturę -32/-38°C. Zaleganie w dolnej troposferze dość ciepłego powietrza (3/6°C) spowoduje zaostrzenie się pionowego gradientu temperatury (który osiągnąć może 7-8K/km), na skutek czego pojawi się pewna niestabilność (LI do 0-2°C na północy Polski, CAPE do 50-100J/kg). Dzięki temu możliwy będzie rozwój chmur cumulonimbus, na ogół jednak nisko rozbudowanych (temperatura wierzchołków do -10/-20°C), które będą przynosić opady przelotne, ale chwilami o natężeniu umiarkowanym i intensywnym. Można się spodziewać opadów deszczu ze śniegiem, krupy śnieżnej, drobnego gradu, a wieczorem również coraz częściej samego śniegu. Nie można wykluczyć, że niektóre, bardziej rozbudowane komórki konwekcyjne (z temperaturą wierzchołków do -20/-40°C) będą zdolne do wygenerowania pojedynczych wyładowań atmosferycznych – marginalne ryzyko pojawienia się słabych, lokalnych burz występuje na przeważającym obszarze kraju, nieco większe będzie na samej północy Polski (woj.pomorskie i częściowo warmińsko-mazurskie).

Opublikowano News, Prognozy | 678 komentarzy

Cyrkulacji strefowej ciąg dalszy, koniec stycznia z porywistym wiatrem

Rozpoczęty kilka dni temu naturalny okres synoptyczny z cyrkulacją strefową trwa nadal. Rozległy obszar wysokiego ciśnienia na południu kontynentu i niskiego na północy to jego cechy charakterystyczne. Tym samym z kierunków zachodnich napływa do nas łagodne, polarno-morskie powietrze, na skutek czego po mroźnej zimie, trzymającej jeszcze w tygodniu ubiegłym, nie ma już śladu. W najbliższych dniach sytuacja ta nie ulegnie gruntownej zmianie, ostatni weekend stycznia i początek lutego również nie przyniosą powrotu do warunków zimowych, za to dawać się będzie we znaki porywisty wiatr, opady deszczu i deszczu ze śniegiem.

Prognoza na 30.01.2016, 12:00 UTC

Prognoza na 30.01.2016, 12:00 UTC. Źródło: DWD

Na mapach synoptycznych widoczny jest głęboki i rozległy niż, w którego centrum, znajdującym się nad Morzem Norweskim, ciśnienie spadło do 948 hPa. Po jego obrzeżach przemieszczają się wtórne układy niskiego ciśnienia z frontami atmosferycznymi, wędrujące między innymi nad Polską. Porywisty wiatr, pojawiający się w wielu miejscach naszego kraju, to efekt wzrastającego gradientu barycznego. Już w piątek wieczorem gradient ciśnienia nad naszym krajem przekraczał 17 hPa, co nie pozostało bez wpływu na prędkość wiatru – na Wybrzeżu Wschodnim średnia prędkość wiatru dochodziła miejscami do 15 m/s, a jego porywy do 20 m/s. Czytaj dalej

Opublikowano News | 1 518 komentarzy