Dynamiczna sytuacja na dzień 7.07.2015 oraz na noc 7/8.07.2015

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 07.07.2015 godz. 08:00 CEST do 08.07.2015, godz. 08:00 CEST

STOPIEŃ 2. ZAGROŻENIA zostaje wydany głównie z powodu ryzyka bardzo silnych porywów wiatru, opadów dużego gradu i ulewnego deszczu oraz w mniejszym stopniu z powodu ryzyka trąby powietrznej.

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany z powodu ryzyka bardzo silnych porywów wiatru oraz opadów dużego gradu i ulewnego deszczu.

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Po poniedziałkowym lekkim ochłodzeniu, we wtorek ponownie przyjdzie czas na napływ gorętszej masy powietrza. Sytuacja nad Europą ponownie stanie się dynamiczna. Do Europy Zachodniej powoli zacznie zbliżać się rozległy układ niskiego ciśnienia, którego centrum znajdzie się nad Wielką Brytanią. Po jego wschodniej stronie ponownie napłynie gorąca, zwrotnikowa masa powietrza, która zalegać będzie nad środkową częścią Starego Kontynentu. Dzięki silnemu, południowo-zachodniemu przepływowi, upalne powietrze zostanie skierowane na kraje zachodniej i środkowej części Europy.

We wtorek przez nasz kraj z południa na północ przemieszczać się będzie front ciepły z rozległego niżu znad Wielkiej Brytanii, który zaciągnie gorące powietrze. Temperatury znowu osiągną około 30 °C. Na początku będzie to suche powietrze, lecz późnym popołudniem, do południowo-zachodniej części Polski wchodzić będzie wilgotniejsza masa, na której zaczną pojawiać się burze. Wieczorem i w nocy dojdzie do intensyfikacji zjawisk oraz napływu (temperatura na południu kraju na poziome 850 hPa może osiągnąć 22 °C). Również w nocy przemieszczać się będzie silna zatoka, na której może pojawić się niż. Sytuacja będzie bardzo dynamiczna i niebezpieczna, więc należy ją obserwować bardzo uważnie, ponieważ może ulec zmianie.

OMÓWIENIE:

Prognoza konwekcyjna na dzień 6.07.2015 oraz noc 6/7.07.2015

Prognoza konwekcyjna na dzień 7.07.2015 oraz noc 7/8.07.2015

…Obszar objęty 2 stopniem zagrożenia…

W zaznaczonym obszarze prognozowany jest rozległy układ konwekcyjny, który prawdopodobnie powstanie w Niemczech i w Czechach i zmierzać będzie do naszego kraju. Spodziewana jest umiarkowana/duża chwiejność termodynamiczna (CAPE 1000-2000 J/kg, LI od -4 do -6). Burze będą rozwijać się w środowisku podwyższonych pionowych uskoków wiatru (DLS 0-6 km shear 20-30 m/s, 0-3 km shear 15-20 m/s) oraz przy silnym skręcie wiatru w wyższych warstwach atmosfery (SRH 0-3 km 100 – 300 m2/s2). Przy umiarkowanej kinematyce, przed układem mogą rozwinąć się silne superkomórki, które mogą przynieść bardzo gwałtowne zjawiska: silne porywy wiatru (do 100 km/h), opady dużego gradu (średnica do 5 cm) oraz niewykluczone jest wystąpienie słabej trąby powietrznej. Z uwagi na dość mocny przepływ w środkowej troposferze, komórki burzowe będą przemieszczać się dość szybko. Na silny rozwój burz oraz na spodziewany mezoskalowy układ konwekcyjny, oddziaływać będą również inne czynniki. Przed frontem chłodnym pojawi się zbieżność wiatru oraz silne nagromadzenie wilgoci (Mixing Ratio osiągnie 14 g/kg). Wodność atmosfery osiągnie około 40 mm, co może skutkować nawalnymi opadami deszczu (do 30 l/m2). Gradient temperatur w środkowej troposferze przekroczy 7 K/km, a wierzchołki chmur mogą schładzać się do -50 °C. Przy dynamicznej i niepewnej sytuacji wszystko może się wydarzyć. Należy obserwować zachód Europy, gdzie powinno dojść do rozwoju silnych burz, które z czasem mogą się połączyć tworząc potężny układ niosący silne porywy wiatru, opady dużego gradu oraz nawalne deszcze. Z uwagi na późny czas wejścia, układ może osłabnąć, ale również wzmocnić lub utworzyć się na terenie naszego kraju.

…Obszar objęty 1 stopniem zagrożenia…

W rejonie prognozowana jest umiarkowana chwiejność, która pojawi się w nocy (MUCAPE 500-1000 J/kg, LI od -2 do -4). Do obszaru objętego 1 stopniem, prawdopodobnie dotrą resztki z mezoskalowego układu konwekcyjnego. Na przeważającej części omawianego obszaru burze będą rozwijać się w warunkach umiarkowanych, pionowych uskoków wiatru (DLS 0-6 km shear 10-20 m/s, 0-3 km shear 10-15 m/s). Możliwy jest rozwój zarówno zwykłych komórek, jak i lepiej zorganizowanych struktur (multikomórki i być może pojedyncze superkomórki). Zagrożenia związane z burzami są podobne, jak na obszarze objętym stopniem 2 zagrożenia, ale ryzyko gwałtownych zjawisk jest tu niższe. Miejscami burze mogą przynosić ulewne opady deszczu, duży grad (do 2-4 cm) oraz bardzo silne porywy wiatru.

Podsumowując, sytuacja we wtorek oraz z wtorku na środę będzie dynamiczna. Modele numeryczne pokazują różne scenariusze. Wszystko będzie zależeć od warunków na zachodzie Europy. Burze w Polsce mogą trwać całą noc, dlatego cały kraj będzie objęty obszarem, w którym mogą wystąpić.

Opublikowano News, Prognozy | Skomentuj

Prognoza konwekcyjna na dzień 6.07.2015 oraz noc 6/7.07.2015 – aktualizacja

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI – AKTUALIZACJA
Ważna od 06.07.2015 godz. 12:00 CEST do 07.07.2015, godz. 08:00 CEST

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany z powodu ryzyka bardzo silnych porywów wiatru oraz w mniejszym stopniu z powodu ryzyka opadów ulewnego deszczu i gradu.

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Patrz poprzednia prognoza

OMÓWIENIE:

Prognoza konwekcyjna na dzień 6.07.2015 oraz noc 6/7.07.2015

Prognoza konwekcyjna na dzień 6.07.2015 oraz noc 6/7.07.2015

Występujące w północnej połowie kraju zachmurzenie związane z pozostałościami nocnych i porannych burz przyczyniło się do pogorszenia warunków konwekcyjnych, co jest również widoczne w prognozowanych wartościach chwiejności termodynamicznej. Ponadto w porównaniu z wczorajszymi aktualizacjami modeli front atmosferyczny i zatoka niżowa wydają się nieco mniej aktywne (nieco niższe prognozowane prędkości wiatru na poziomie 850 i 700 hPa). Stąd drugi stopień zagrożenia został anulowany. Front przeszedł już przez Polskę zachodnią i również tam stopień 1 zagrożenia został anulowany. Miejscami wciąż jednak należy liczyć się z możliwością wystąpienia gwałtownych burz z bardzo silnymi porywami wiatru i gradem (o średnicy do 2-3 cm) oraz ulewnym deszczem.

Opublikowano News, Prognozy | 1 014 komentarzy

Prognoza konwekcyjna na dzień 6.07.2015 oraz noc 6/7.07.2015

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 06.07.2015 godz. 08:00 CEST do 07.07.2015, godz. 08:00 CEST

STOPIEŃ 2. ZAGROŻENIA zostaje wydany głównie z powodu ryzyka bardzo silnych porywów wiatru, opadów dużego gradu i ulewnego deszczu oraz w mniejszym stopniu z powodu ryzyka trąby powietrznej.

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany z powodu ryzyka bardzo silnych porywów wiatru oraz opadów dużego gradu i ulewnego deszczu

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

W poniedziałek Polska będzie pod wpływem dwóch zróżnicowanych termicznie mas powietrza, które będzie rozdzielał chłodny front atmosferyczny związany z niżem skandynawskim. We wschodniej połowie kraju zalegać ma gorące powietrze zwrotnikowe, co oznacza kontynuację upałów, a do zachodniej połowy Polski zacznie napływać chłodniejsze powietrze polarnomorskie. Występujący na styku tych mas powietrza front chłodny (i związana z nim zatoka niżowa) będzie szybko przesuwał się na wschód i wypychał zwrotnikową masę powietrza. W północnej połowie kraju dodatkowo wystąpi silniejszy przepływ w środkowej i górnej troposferze. To w połączeniu ze znaczną chwiejnością po ciepłej stronie frontu daje możliwość wystąpienia gwałtownych zjawisk burzowych.

OMÓWIENIE:

…Obszar objęty 2 stopniem zagrożenia…

Prognoza konwekcyjna na dzień 6.07.2015 oraz noc 6/7.07.2015

Prognoza konwekcyjna na dzień 6.07.2015 oraz noc 6/7.07.2015

W rejonie prognozowana jest umiarkowana/duża chwiejność (CAPE 1000-2000 J/kg, LI od -6 do -8). Na skutek przedfrontowej strefy konwergencji (związanej z zatoką niżową) spodziewany jest rozwój licznych ośrodków burzowych. Burze będą rozwijać się w środowisku podwyższonych pionowych uskoków wiatru (DLS 15-20 m/s, 0-3 km shear 15-20 m/s). Duże wartości ścinania obecne w dolnych 3 km atmosfery w połączeniu z przedfrontową konwergencją mogą sprzyjać rozwojowi zorganizowanego układu burzowego, który uformuje linię szkwału lub nawet bow echo. Stwarza to ryzyko wystąpienia bardzo silnych porywów wiatru powodujących zniszczenia. Ponadto (zwłaszcza w pierwszej fazie rozwoju konwekcji) niewykluczona jest formacja superkomórek burzowych, które mogą nieść zagrożenie opadów dużego gradu (średnicy do 3-5 cm) oraz niewielkie ryzyko wystąpienia trąby powietrznej (podwyższone LLS i miejscami obniżony LCL). Bardzo duża wodność troposfery (rzędu 40-50 mm) oznacza wysoki potencjał do występowania ulewnych opadów deszczu, ale ryzyko znacznych sum opadowych będzie częściowo zniwelowane przez dużą prędkość przemieszczania się chmur Cumulonimbus. Rozwój burz możliwy jest już przed południem (zwłaszcza na zachodzie obszaru), ale ich największe natężenie spodziewane jest popołudniu i pod wieczór. Strefa konwekcji będzie stopniowo się przesuwać na wschód, a późnym wieczorem burze opuszczą nasz kraj.

…Obszar objęty 1 stopniem zagrożenia (z wyjątkiem Małopolski i Podkarpacia)…

W rejonie prognozowana jest umiarkowana/duża chwiejność (CAPE 1000-2500 J/kg, LI od -6 do -8). W ciągu dnia prognozowany jest rozwój burz w przedfrontowej strefie konwergencji. Na przeważającej części omawianego obszaru burze będą rozwijać się w warunkach umiarkowanych, pionowych uskoków wiatru (DLS 10-15 m/s, 0-3 km shear 10-15 m/s), jedynie w zachodniej części tego obszaru mogą one być wyższe (DLS 15-20 m/s). Możliwy jest rozwój zarówno zwykłych komórek, jak i lepiej zorganizowanych struktur (multikomórki i być może pojedyncze superkomórki). Zagrożenia związane z burzami są podobne, jak na obszarze objętym stopniem 2 zagrożenia, ale ryzyko gwałtownych zjawisk jest tu niższe. Miejscami burze mogą przynosić ulewne opady deszczu, duży grad (do 2-4 cm) oraz bardzo silne porywy wiatru. Burze możliwe są już rano (zwłaszcza pozostałości konwekcji nocnej na zachodzie). Na pozostałym obszarze największe szanse rozwoju burz występują od południa do wieczora, a konwekcja będzie przesuwać się stopniowo z zachodu na wschód kraju. Późnym wieczorem burze powinny stopniowo zanikać.

…Małopolska i Podkarpacie…

W rejonie prognozowana jest umiarkowana/duża chwiejność (CAPE do 1000-2000 J/kg). Burze możliwe są dopiero późnym popołudniem oraz wieczorem (wcześniej warunki w dolnej troposferze będą zbyt suche). Burze mają rozwijać się w środowisku małych/umiarkowanych pionowych uskoków wiatru (DLS do 10-12 m/s). Stąd prognozowane jest wystąpienie przede wszystkim zwykłych komórek burzowych lub niezorganizowanych klastrów (w strefach zbieżności). Na omawianym obszarze istnieje niewielkie ryzyko wystąpienia ulewnego deszczu oraz gradu (o średnicy 2 cm) oraz punktowo bardzo silnych porywów wiatru.

Opublikowano News, Prognozy | 261 komentarzy

Prognoza konwekcyjna na dzień 5.07.2015 oraz noc 5/6.07.2015

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI

Ważna od 5.07.2015, godz. 2:00 CEST do 6.07.2015 godz. 8:00 CEST

STOPIEŃ 1.ZAGROŻENIA ZOSTAJE WYDANY DLA PÓŁNOCNO-ZACHODNIEJ I CZĘŚCIOWO ZACHODNIEJ CZĘŚCI KRAJU, GŁÓWNIE PRZED SILNYMI OPADAMI DESZCZU, ORAZ GRADEM I SILNYM WIATREM

prognoza_mapka

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Polska nadal znajdować się będzie w masie bardzo ciepłego powietrza pochodzenia zwrotnikowego. Temperatura na wysokości izobarycznej 850hPa na zachodzie kraju przekraczać będzie 20°C, zaś na wysokości 2 metrów termometry pokażą aż 35/38°C.Od zachodu nad Polskę zacznie docierać powietrze zawierające więcej wilgoci, stąd w chwiejnej masie będą rozwijać się burze. Późnym wieczorem i w nocy Polska zachodnia (a później także północna) znajdzie się w zasięgu aktywne zatoki niżowej oraz niewielkiego, lecz aktywnego układu niskiego ciśnienia.

OMÓWIENIE:

…Obszar objęty 1. Stopniem zagrożenia..

!!! Uwaga! W przypadku dynamicznego rozwoju sytuacji na zachód od kraju, możliwa aktualizacja do 2.stopnia zagrożenia w północno-zachodniej części obszaru !!!

W ciągu dnia, ze względu na silne nagrzanie przypowierzchniowej warstwy ziemi, skutkujące wzrostem energii chwiejności CAPE do około 2000J/kg oraz znaczącą zawartość pary wodnej w powietrzu (szczególnie woj. zachodniopomorskie, częściowo lubuskie oraz wielkopolskie – PW aż do 40-44mm), ale i niewielki przepływ (zaledwie 4-7m/s na wysokościach 500hPa i 700hPa),rozwijające się w godzinach popołudniowych burze będą występować w postaci izolowanych komórek oraz niewielkich klastrów (im dalej na północ i zachód, tym warunki będą nieco lepsze). Wysoki poziom kondensacji nie będzie sprzyjać występowaniu licznych burz. Nieco więcej burz może zacząć się rozwijać późnym popołudniem, wraz ze spadkiem poziomu kondensacji pary wodnej. Burze, miejscami o charakterze pulsacyjnym, będą przynosić przede wszystkim intensywne opady deszczu do 20-30mm, a lokalnie do około 40mm. Ze względu na niedosyty wilgoci w środkowej troposferze burzom mogą pojawić się zjawiska downburst, charakteryzujące się lokalnym, ale silnym porywom wiatru, nawet do około 80-90km/h. Burzom towarzyszyć będą również opady gradu do 2-3cm, zaś na północnym zachodzie być może do 4cm. Burze mogą być miejscami bardzo aktywne elektrycznie, szczególnie w godzinach późno popołudniowych i wieczornych.

Późnym wieczorem i w nocy, wraz ze zbliżaniem się osi zatoki niżowej, wzrośnie poziomy przepływ powietrza oraz pojawią się znaczące uskoki prędkościowe, jak i kierunkowe wiatru (DLS do 20-25m/s, LLS powyżej 10m/s, SRH do 150-200m/s2) – czyli warunki sprzyjające dobrej organizacji konwekcji. Już w ciągu dnia należy śledzić sytuację nad Niemcami, gdzie prawdopodobnie powstanie dość silny układ burzowy (MCS) z potężnymi opadami deszczu, dużym gradem oraz bardzo silnym wiatrem. Nie można wykluczyć, że układ ten, w nieco osłabionej już postaci, choć nadal dość aktywny elektrycznie, dotrze późnym wieczorem do Polski zachodniej i północno-zachodniej, wędrując w kierunku wschodnim z odchyleniem na północ. W takim wypadku może przynosić dość silny wiatr, do 70-85km/h oraz intensywne opady deszczu, łącznie do 20-30mm, lokalnie nieco więcej. W południowej części układu MCS może natomiast dochodzić do inicjacji nowych, aktywnych komórek burzowych. Możliwe jest jednak, że układ (zgodnie z prognozą modelu UM) z Niemiec skieruje się nieco bardziej na północ i jego południowa część przejdzie tylko nad północnymi krańcami Polski, przy czym jednocześnie mogą się tam nadal rozwijać nowe komórki burzowe. W drugiej części nocy słabnące burze i opady deszczu po nich pozostałe będą postępować na wschód, obejmując stopniowo do rana całe polskie wybrzeże i północną część kraju (ale nie dalej, niż do linii Wisły.

…Obszar objęty możliwością burz…

Prawdopodobieństwo wystąpienia burz jest tu znacznie niższe, jednak nadal burze (popołudniu izolowane komórki, zaś w nocy nieco liczniejsze) mogą przynosić intensywne opady deszczu (do 20mm), wiatr do 80km/h oraz grad do 2cm.

Opublikowano News | 1 665 komentarzy