Zimno i wietrznie

Po kilku ciepłych dniach, nastała zimna, wietrzna, nieprzyjemna pogoda. Do naszego kraju po zachodniej części obszaru obniżonego ciśnienia ciągnącego się od zachodniej Rosji po centralną Ukrainę napłynęło zimne powietrze pochodzenia arktycznego. W ciągu ostatnich kilku miesięcy po raz pierwszy nad naszym krajem zdarza się tak silna adwekcja zimnych mas powietrza z północy. W wyniku napływu zimnego powietrza w Tatrach spadł śnieg.

Temperatura powietrza na wys. 850 hPa: nad Polską poniżej 0°C – model GFS, źródło: estofex.org

Minionej nocy od północy nad kraj nasunęła się strefa miejscami silniejszych opadów deszczu związana z frontem zokludowanym. Front ten przesuwa się na południowy wschód i niebawem opuści nasz kraj. W związku z pojawieniem się znacznego gradientu barycznego między Polską wschodnią a zachodnią, w wielu miejscach Polski dość mocno wieje. Lokalnie na Wybrzeżu porywy północno-zachodniego wiatru osiągają prędkość do ok. 70 km/h.

Za frontem okluzji z północnego zachodu wędruje strefa rozpogodzeń. Nie oznacza to jednak, że w strefie tej nie występują opady deszczu. W wyniku silnego napływu zimnego powietrza występuje niezbyt duża energia potencjalna konwekcji związana głównie z dużym pionowym gradientem temperatury. To powoduje powstanie chmur kłębiastych, z których obecnie przelotnie pada na Pomorzu Wschodnim, Kujawach i na Warmii. Pod wieczór chmur kłębiastych będzie już znacznie mniej i będą utrzymywać się głównie na Pomorzu Wschodnim. Podczas przechodzenia komórek konwekcyjnych mogą nadal pojawiać się przelotne opady deszczu, a wiatr będzie się nasilać. Czytaj dalej

Opublikowano News | 4 komentarzy

Prognoza konwekcyjna na dzień 22.09.2014 i na noc 22/23.09.2014

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 22.09.2014, godz. 09:00 CEST do 23.09.2014 godz. 08:00 CEST

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Dzisiaj Polska znajduje się pod wpływem niżu znad Bałtyku. Front atmosferyczny z nim związany przyniesie do naszego kraju chłodniejszą masę powietrza pochodzenia polarno-morskiego, w której mogą utworzyć się burze.

OMÓWIENIE:

…Obszar objęty możliwością burz…

Prognoza konwekcyjna na dzień 22.09.2014 i na noc 22/23.09.2014

Wkraczająca do naszego kraju masa powietrza będzie charakteryzować się niewielką niestabilnością rzędu 100-300 J/kg, a parametr LI wyniesie do -1 C. Warunki kinematyczne w strefie chwiejności atmosferycznej będą umiarkowane i tylko miejscami DLS > 10 m/s pokryje się z niestabilnością. W wyższych partiach troposfery wilgotność spadnie do niskich wartości i może lekko ograniczyć ilość ośrodków burzowych. Głównym czynnikiem determinującym możliwość wystąpienia wyładowań będzie stromy pionowy gradient temperatury, dochodzący do 7,5 C/km. Na tej podstawie prognozuje się wystąpienie dość licznych konwekcyjnych komórek opadowych, które lokalnie mogą dawać wyładowania.
Podczas ich przechodzenia należy spodziewać się intensywnych, krótkotrwałych opadów deszczu, które mogą się kumulować i lokalnie mocniejszych porywów wiatru. Burze mogą tworzyć się już od rana i w ciągu nocy powinny zaniknąć. Najdłużej będą mogły utrzymywać się na wybrzeżu.

Opublikowano News, Prognozy | 11 komentarzy

W większości kraju możliwe burze

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 21.09.2014 godz. 08:00 CEST do 22.09.2014, godz. 08:00 CEST


SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

W niedzielę Polska będzie w obrębie ciepłego sektora niżu bałtyckiego. Okres ciepłej pogody dobiega jednak końca i już w niedziele wieczorem z zachodu wejdzie do kraju chłodny front atmosferyczny, co spowoduje znaczące obniżenie temperatur w dniach kolejnych. Ciepłe powietrze przed frontem będzie charakteryzować się podwyższoną zawartością pary wodnej, co ma skutkować pojawieniem się chwiejności termodynamicznej. Stąd możliwe są zjawiska burzowe.

OMÓWIENIE:

…Obszar objęty możliwością burz…

Prognoza konwekcyjna na dzień 21.09.2014 i na noc 21/22.09.2014

Prognoza konwekcyjna na dzień 21.09.2014 i na noc 21/22.09.2014

W rejonie prognozowana jest umiarkowana chwiejność (CAPE 500-1250 J/kg). Ze względu na obecność konwergencji (związanej z przedfrontową zatoką niżową) w ciągu dnia prognozowany jest rozwój licznych ośrodków burzowych. Konwekcja ma rozwijać się w warunkach małych/umiarkowanych pionowych uskoków wiatru (DLS 8-13 m/s) i prognozowany jest rozwój pojedynczych komórek oraz klastrów wielokomórkowych. Ze względu na wodność troposfery, która jest duża jak na obecną masę powietrza (PW do 30-31 mm przy T850 10-11°C), istnieje pewne ryzyko ulewnych opadów deszczu, szczególnie w Polsce środkowej, południowej i południowo-wschodniej. Niewykluczone, że spowodują one lokalne podtopienia w 1-2 miejscach, zwłaszcza w przypadku uformowania się klastra wielokomórkowego. Miejscami (zwłaszcza na południu) niewykluczony jest umiarkowanej wielkości grad (średnicy 1-2 cm). Rozwój burz możliwy jest już w pierwszej części dnia, ale największe ich szanse występują w godzinach popołudniowych i wieczornych. Również w nocy na przechodzącym froncie chłodnym możliwe są nieliczne burze.

Opublikowano Prognozy | 52 komentarzy

Prognoza konwekcyjna na dzień 20.09. oraz noc z 20/21.09.2014

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI,
Ważna od 20.09.2014 godz. 08:00 CEST do 21.09.2014, godz. 08:00 CEST

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Podczas gdy na północny – zachód od Wysp Brytyjskich oraz nad wschodnią częścią Kontynentu będą obecne dość silne układy wyżowe, tak Polska zacznie się dostawać pod wpływ oddziaływania rozległej bruzdy niskiego ciśnienia o osi południkowej. Nad Niemcami znajdzie się dość płytki ośrodek niżowy, którego centrum w godzinach nocnych może nasunąć się nad dzielnice Polski północno – zachodniej. Prawdopodobnie kolejny niż rozwinie się bezpośrednio na obszarze naszego kraju; wyliczenia modelu GFS wskazują, że proces ten może mieć miejsce w części dzielnic południowych / południowo – zachodnich. Nad obszar RP będzie napływać dość ciepła, polarno-morska masa powietrza o chwiejnej równowadze termodynamicznej, tym samym sprzyjając inicjacji głębokiej konwekcji.

OMÓWIENIE:

… Obszar objęty możliwością wystąpienia burz (ze szczególnym uwzględnieniem rejonów południowo – zachodnich i częściowo południowych) …

Prognoza konwekcyjna na dzień 20.09.2014 oraz noc z 20/21.09.2014

Prognoza konwekcyjna na dzień 20.09.2014 oraz noc z 20/21.09.2014

W środowisku obniżonego ciśnienia model GFS przewiduje wzrost energii potencjalnej dostępnej konwekcyjnie do około 700-1000 J/kg. Na wzrost SBCAPE istotny wpływ będzie mieć silniejsze nagromadzenie wilgoci w warstwie granicznej, które wyrażone średnim stosunkiem zmieszania pary wodnej z suchym powietrzem w warstwie 0-500 m ma osiągnąć 10-11 g/kg. W kwestii inicjacji i natężenia głębokiej, wilgotnej konwekcji wiele będzie zależeć od potencjalnej cyklogenezy – jeśli spodziewany układ niskiego ciśnienia faktycznie się rozwinie, wtedy pojawi się znacznie większa porcja wspomagania ruchów wznoszących w dolnych i środkowych warstwach troposfery. W swobodnej troposferze nie przewiduje się znaczącego przepływu poziomego powietrza (5-10 m/s na wysokościach izobarycznych 700-500 hPa), co będzie sprzyjać niezbyt szybko przemieszczającym się formacjom burzowym, które w warunkach większego uwodnienia troposfery (całkowita wodność – TPW – do 28-33 milimetrów), będą generować ulewne opady deszczu. W niektórych przypadkach możliwe będzie pojawienie się punktowo nadmiernych opadów, mogących skutkować lokalnymi podtopieniami. Najmocniej wypiętrzone chmury burzowe, które będą przybierać postać zarówno pojedynczych komórek, jak i słabo zorganizowanych form wielokomórkowych, mogą też wykazywać się zwiększoną aktywnością elektryczną. Ponadto będą im towarzyszyć opady małego gradu oraz punktowo dość silne porywy wiatru. Szczyt aktywności konwekcji przewidywany jest w godzinach popołudniowych i częściowo wieczornych (pierwsze burze możliwe są od godzin rannych), przy czym rozwoju kolejnych burz miejscami nie można wykluczyć także nocą.

Na pozostałym obszarze szanse na rozwój burz będą mniejsze (na południowym – wschodzie rozwój silniejszych prądów wstępujących może skutecznie tłumić spore zachmurzenie), zważywszy na słabsze środowisko termodynamiczne. Najniepewniejsza sytuacja spodziewana jest w dzielnicach zachodnich, gdzie modele przewidują marginalną chwiejność i niestabilność, jednak UMPL prognozuje możliwość pojawienia się silnych, konwekcyjnych opadów deszczu, które po części mogą mieć związek z lokalnymi burzami (tyczy się to całej ważności prognozy).

Opublikowano Prognozy | 62 komentarzy