Prognoza konwekcyjna na dzień 27.04.2015 oraz na noc z 27/28.04.2015

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI,
Ważna od 27.04.2015, godz. 08:00 CEST do 28.04.2015, godz. 08:00 CEST

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla dzielnic południowo – zachodnich, a także dla rejonów zachodnich i północnych głównie z powodu ryzyka wystąpienia ulewnych opadów deszczu, gradu oraz w mniejszym stopniu punktowo silnych porywów wiatru.

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Prognoza konwekcyjna na dzień 27.04.2015 oraz na noc z 27/28.04.2015

Prognoza konwekcyjna na dzień 27.04.2015 oraz na noc z 27/28.04.2015

Polska będzie pod wpływem rozległej bruzdy niżowej o osi południkowej, dodatkowo w środowisku coraz silniejszego oddziaływania pofalowanego frontu atmosferycznego, które znajdą się po wschodniej stronie długiej fali górnej. W ciągu dnia znad Niemiec w kierunku Czech będzie przemieszczać się układ niskiego ciśnienia, którego oś zatoki niżowej zostanie skierowana w stronę naszego kraju. W zasięgu przebiegania zatoki niżowej zacznie rozwijać się dolno-troposferyczna zbieżność wiatru, wzdłuż której prognozowana jest silniejsza akumulacja pary wodnej w warstwie granicznej. Nad większość Polski będzie napływać bardzo ciepła masa powietrza z południowej części Starego Kontynentu, która szczególnie wzdłuż rejonów zachodnich, na południowym – zachodzie i północy objawi się rozwojem głębszej, wilgotnej konwekcji.

OMÓWIENIE:

… Obszar objęty 1. stopniem zagrożenia oraz możliwością wystąpienia burz w dzielnicach południowo – zachodnich, zachodnich i północnych …

Prognozy oparte na modelu GFS wskazują, że w ciągu dnia na zaznaczonym obszarze zacznie rozwijać się i pogłębiać strefa konwergencji wiatru w warstwie granicznej, która będzie mieć ścisły związek z osią zatoki niskiego ciśnienia. Wzdłuż niej prognozowana jest silniejsza akumulacja pary wodnej, która w połączeniu z silniejszym spadkiem temperatury wraz z wysokością w warstwie 500 m – 700 hPa, doprowadzi do wzrostu energii potencjalnej dostępnej konwekcyjnie do około 500-1000 J/kg (SBCAPE). Inicjacja zjawisk burzowych spodziewana jest w słabych i umiarkowanych warunkach kinematycznych – prędkość wiatru na powierzchniach izobarycznych 700-500 hPa ma osiągnąć około 10-17 m/s, z najsilniejszym strumieniem powietrza przebiegającym przez północną część omawianego paragrafu. Obecność konwergencji w dolnych partiach troposfery oraz przebieganie wiatru powyżej dolnej części warstwy granicznej (rejon z bezpośrednim oddziaływaniem silniejszej zbieżności) z południowego – zachodu na północny – wschód (miejscami z południa na północ) zapewni korzystniejsze warunki do wystąpienia podwyższonego uskoku kierunkowego wiatru. Model GFS sugeruje, że SRH dla warstwy 0-3 km wyniesie około 100-180 m2/s2, co przy podwyższonym pionowym uskoku prędkościowym wiatru w dolnych 6 km troposfery (10-20 m/s) może wzmocnić potencjał do rozwoju kilku ośrodków zawierających w sobie rotujące prądy wstępujące. Z racji możliwego powstania superkomórek burzowych, rośnie ryzyko wystąpienia opadów większego gradu, którego średnica może osiągnąć 2-3 cm. W przypadku mocniej wypiętrzonych komórek konwekcyjnych, jednak niezawierających w sobie mezocyklonu, średnica gradzin powinna wynieść 0,5-1,5 cm. Dodatkowo należy się liczyć z ulewnymi opadami deszczu mogącymi powodować lokalne podtopienia, zwłaszcza, gdy na strefie zbieżności uformuje się większa ilość ośrodków burzowych (wodność troposfery powyżej 20-25 milimetrów + możliwość przejścia kilku burz nad danym obszarem w dość krótkim czasie) oraz punktowo silnymi porywami wiatru związanymi z działalnością prądów zstępujących (obecność niedosytów wilgoci i zwiększonego gradientu pionowego temperatury).

Inicjacja burz możliwa będzie zarówno w ciągu dnia, jak i nocą z poniedziałku na wtorek, zważywszy na dalszą obecność strefy dolno-troposferycznej zbieżności wiatru z osią przemieszczającą się stopniowo w kierunku wschodnim, a także mając na uwadze mechanizmy wspomagające procesy konwekcyjne wzdłuż osi bruzdy niskiego ciśnienia oraz w zasięgu układu niżowego, którego centrum będzie wędrować znad południowo – zachodniej części kraju w kierunku północno – wschodnim. W przypadku nocnych burz należy się liczyć przede wszystkim z przelotnymi, silnymi opadami deszczu.

Na pozostałym obszarze objętym możliwością burz przewiduje się dzienny wzrost energii SBCAPE do kilkuset J/kg. Nie wiadomo jednak czy obecność suchszego powietrza pozwoli na inicjację głębszej konwekcji. Być może rozwinie się kilka izolowanych ośrodków burzowych (15%), choć trzeba mieć na uwadze możliwość braku potencjału do silniejszego wypiętrzania się form kłębiastych.

Opublikowano News, Prognozy | 1 579 komentarzy

Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 26.04.2015 oraz na noc 26/27.04.2015

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI 
Ważna od 26.04.2015, godz. 08:00 CEST do 27.04.2015, godz. 08:00 CEST

SYTUACJA SYNOPTYCZNA

Prognoza konwekcyjna na dzień 26.04.2015 i na noc 26/27.04.2015

Prognoza konwekcyjna na dzień 26.04.2015 i na noc 26/27.04.2015

W niedzielę Polska znajdzie się na południowy wschód od fali górnej, której oś będzie przebiegać od Płw. Iberyjskiego po Wyspy Brytyjskie, w strefie napływu dość ciepłego powietrza polarnego morskiego. Pogodę w północno-zachodniej części kraju będzie kształtować falujący chłodny front atmosferyczny przebiegający od Morza Bałtyckiego przez północno-zachodnie Niemcy po Kanał La Manche. W Polsce południowo-wschodniej zaznaczy się z kolei słaby ośrodek wyżowy z centrum nad Rumunią. Po południu do zachodniej części Polski przybędzie niewielki ośrodek niskiego ciśnienia, w którego rejonie pojawi się strefa zbieżności wiatru. Na przeważającym obszarze kraju w ciągu dnia rozwinie się niezbyt duża energia potencjalna dostępna drogą konwekcji.

OMÓWIENIE

Ziemia Lubuska, częściowo Wielkopolska, Pomorze …

Już wczesnym popołudniem możliwe są pierwsze silnie rozwinięte komórki konwekcyjne dające wyładowania atmosferyczne oraz przelotne opady deszczu, w kilku przypadkach także gradu do ok. 2 cm w średnicy. Nad wschodnimi Niemcami, wzdłuż powstającej tam strefy konwergencji, rozwój komórek konwekcyjnych będzie znacznie silniejszy. Z uwagi na pionowe ścinanie wiatru 0-6 km osiągające wartość ok. 15 m/s, może tam powstać wielokomórkowy klaster burz, co w szczególności jest widoczne w prognozie modelu GFS. Klaster ten będzie przemieszczać się na wschód i późnym popołudniem powinien znaleźć się nad zachodnią częścią Polski. Do klastra mogą dobudowywać się kolejne komórki burzowe. Wielokomórkowy układ konwekcyjny może przynosić dość silne opady deszczu powodujące w kilku miejscach niewielkie podtopienia, ale z uwagi na niezbyt dużą energię CAPE i niewielkie PW, ryzyko tych zjawisk jest bardzo małe i nie kwalifikuje się ono na pierwszy stopień zagrożenia w prognozie konwekcyjnej. W pierwszej części nocy słabnąca burza wielokomórkowa, z uwagi na procesy wspomagające rozwój konwekcji, będzie trwać nadal i będzie przemieszczać się na północny wschód, w stronę Zatoki Gdańskiej.

Pozostała część kraju objęta możliwością wystąpienia burz …

CAPE na poziomie do ok. 400-600 J/kg będzie skutkować rozwojem komórek burzowych niemal w całym kraju już wczesnym popołudniem. Najbardziej intensywny rozwój komórek burzowych nastąpi prawdopodobnie w woj. dolnośląskim, opolskim, łódzkim i na południu woj. wielkopolskiego oraz mazowieckiego. Najmniejsze szanse na burze są w woj. podkarpackim. Burze będą przynosić chwilami silniejsze przelotne opady deszczu, a lokalnie – z uwagi na niską izotermę 0°C – także gradu dochodzącego do ok. 2 cm w średnicy. Nie przewiduje się powstania bardziej zorganizowanych układów burzowych trwających przez wiele godzin. Pomimo tego, słaba, krótkotrwała superkomórka nie jest wykluczona. Późnym wieczorem burze powinny szybko zanikać.

 

Opublikowano News | 1 051 komentarzy

Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 24.04.2015 i na noc 24/25.04.2015

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 24.04.2015 godz. 08:00 CEST do 25.04.2015, godz. 08:00 CEST

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

W piątek do Polski będzie napływać ciepłe powietrze polarne z południowego-zachodu Europy, a nasz kraj będzie znajdować się na słabogradientowym obszarze barycznym. Masa powietrza w południowo-wschodniej części kraju ma się cechować pewną chwiejnością termodynamiczną, w związku z czym możliwe są zjawiska burzowe.

OMÓWIENIE:

…Obszar objęty możliwością burz…

Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 24.04.2015 i na noc 24/25.04.2015

Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 24.04.2015 i na noc 24/25.04.2015

W rejonie prognozowana jest pewna niestabilność (CAPE do 200-400 J/kg, LI do -2). W ciągu dnia, na skutek nasłonecznienia oraz wspomagania orograficznego (góry) rozwiną się chmury cumulonimbus. Konwekcja będzie zachodzić w warunkach słabych/umiarkowanych pionowych uskoków wiatru i spodziewany jest rozwój pojedynczych komórek i niezorganizowanych multikomórek. Poza przelotnym deszczem burzom może towarzyszyć także nieduży grad. Prawdopodobieństwo burz i gradu jest zwiększone w rejonach górskich. Największe szanse burz prognozowane są na godziny popołudniowe i wieczorne.

Opublikowano News, Prognozy | 544 komentarzy

Wiosenna pogoda

Po dość niespokojnym początku tygodnia pogoda w naszym krajem uległa znacznej poprawie. Szczególnie pod względem maksymalnych wartości temperatury powietrza, która w wielu miejscach wyniosła 17-19°C, a lokalnie przekroczyła wartość 20°C. Najbliższe dni będą równie przyjemne pod względem pogody, napływ ciepłego powietrza z południowo-zachodniego sektora przyczyni się do wzrostów maksymalnej temperatury powietrza powyżej 20°C w większej części kraju.

Rtavn601

Rozkład pola geopotencjału na dzień 25.04.2015, godz. 12Z (źródło: www.wetterzentrale.de)

Spoglądając na rozkład pola geopotencjału nad Europą można zauważyć, że Polska będzie znajdować się w zasięgu słabnącego obszaru wysokiego ciśnienia oraz układów niskiego ciśnienia, które w kolejnych dniach będą z kolei oddziaływać na przebieg pogody w północnej i zachodniej części kontynentu europejskiego. Takie ułożenie układów barycznych będzie sprzyjać adwekcji ciepłego powietrza z południowego zachodu. Koniec tygodnia przyniesie więc w Polsce ładną pogodę z temperaturą maksymalną rzędu 18-24°C oraz sporą ilością słonecznych chwil. Miejscami należy się spodziewać wzrostu zachmurzenia i przelotnych opadów deszczu oraz lokalnych burz, o czym będzie mowa w krótkiej analizie nadchodzących dni.

Zanim jednak przejdziemy do prognozy pogody na weekend warto przyjrzeć się prognozom na najbliższe godziny bowiem w części północno-zachodniej, północnej, północno-wschodniej oraz na wschodzie i w centrum kraju w dniu dzisiejszym oraz częściowo w nocy przewiduje się wystąpienie silniejszych porywów wiatru z sektora zachodniego. Największe porywy spodziewane są w północnej części Pomorza Gdańskiego oraz na północy województw warmińsko-mazurskiego i podlaskiego, porywy wiatru na tym obszarze mogą dochodzić do nawet 60-70 km/h. W pozostałych regionach przewiduje się wiatr w porywach od 30 do 55 km/h, w godzinach wieczornych i nocnych wiatr będzie słabnąć.

RS_H_0000.0_0U_2015042300_042-00

Prognoza opadów na dzień 24.04.2015, godz. 18:00 (źródło: www.meteo.pl)

W piątek zrobi się nieco cieplej, temperatura maksymalna wyniesie od 12-14°C na krańcach północnych i północno-wschodnich, 19-20°C w centrum do 22-23°C na południu kraju. Początkowo na północy i wschodzie kraju wiatr może być umiarkowany i powieje z kierunku zachodniego. W ciągu dnia przewidywane jest zachmurzenie małe i umiarkowane, w godzinach popołudniowych na południu kraju oraz na obszarach podgórskich i w górach mogą pojawić się burze. W czasie burz należy spodziewać się silniejszych opadów deszczu.

Sobota zapowiada się lepiej, przede wszystkim ze względu na temperaturę i zachmurzenie. Przewidywana temperatura maksymalna wyniesie od 18-20°C na krańcach północnych i rejonach podgórskich do 23-24°C w środkowej i południowo-zachodniej części Polski. Zachmurzenie będzie na ogół małe, chwilami może wzrastać do umiarkowanego. Zwiększy się nieco prędkość wiatru w warstwie przyziemnej, powieje z sektora południowo-zachodniego i południowego, na przeważającym obszarze kraju średnia prędkość wiatru wyniesie 15-25 km/h.

T2M_30

Prognozowana temperatura powietrza na wysokości 2 metrów na dzień 26.04.2015, godz. 15Z (źródło: meteomodel.pl)

W niedzielę również ciepło, maksymalna przewidywana wartość temperatury wyniesie od 14-15°C na Warmii i Mazurach do 22-24°C na południowym wschodzie kraju. Bieżące analizy modeli numerycznych wskazują, że nad Polską pojawi się chwiejna masa powietrza, w której mogą rozwijać się burze. Trudno na ten moment określić, w której części kraju może zagrzmieć, pewniejsze prognozy dotyczące burz będzie można przygotować po kolejnych aktualizacjach modeli numerycznych. Szczegółowe informacje na temat burz, możliwość ich wystąpienia oraz przewidywanego obszaru wystąpienia znajdą Państwo w naszych prognozach konwekcyjnych.

Podsumowując pogoda w najbliższych dniach będzie typowo wiosenna, temperatura na pewno zachęci do spędzania wolnego czasu na powietrzu. Wyliczenia modeli numerycznych na najbliższe dni wydają się być stabilne, nie wielkie zmiany mogą się oczywiście pojawić, szczególnie jeśli chodzi o zjawiska związane z konwekcją, dlatego warto na bieżąco śledzić prognozy pogody.

Opublikowano News | 49 komentarzy