Prognoza konwekcyjna na dzień 26.04.2018 i noc 26/27.04.2018

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 26.04.2018, godz. 09:00 CEST do 27.04.2018 godz. 08:00 CEST

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:
Środkowa Europa pozostanie w zasięgu rozległego, wielocentrycznego niżu znad północnej części Europy. Po przejściu frontu w dniu wczorajszym, nad Polskę napłynęło wyraźnie chłodniejsze powietrze polarne morskie. Na wysokości 850 hPa temperatura osiąga około -2/3°C, zaś na 500 hPa nawet -25/-30°C. Duży pionowy gradient temperatury doprowadzi do powstania chwiejności termodynamicznej, na skutek czego możliwy jest rozwój burz.

OMÓWIENIE:

…Obszar objęty możliwością burz…

Burze mogą się rozwinąć już przed południem, jednak najliczniej będą występować po południu. Największe prawdopodobieństwo wystąpienia burz dotyczy województw zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Chwiejność osiągnie do 250-400 J/kg, jednak będzie to wystarczająca wartość do rozwoju burz adwekcyjnych. Przeważnie będą to pojedyncze komórki, jednak miejscami, ze względu na wzmożony przepływ powietrza, komórki mogą się łączyć w klastry i niewielkie układy.

W czasie burz spodziewane są dość intensywne opady do 5-15 mm, lokalnie do 20 mm. Ze względu na nisko położoną izotermę 0°C licznie pojawią się opady gradu – na ogół jednak drobnego, do 1-1,5 cm. Miejscami burzom towarzyszyć też będą silne porywy wiatru do 60-80 km/h. Późnym popołudniem i wieczorem burze będą dość szybko słabnąć i zanikać, jednak pozostawić mogą po sobie opady deszczu, miejscami umiarkowane i dość intensywne.

Zaszufladkowano do kategorii News, Prognozy | Dodaj komentarz

Prognoza konwekcyjna na dzień 25.04.2018 i na noc 25/26.04.2018

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 25.04.2018, godz. 08:00 CEST do 26.04.2018, godz. 08:00 CEST

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wdany dla zachodniej, centralnej i wschodniej Polski ze względu na silne porywy wiatru.

SYTUACJA SYNOPTYCZNA

Prognoza konwekcyjna na dzień 25.04.2018 i na noc 25/26.04.2018

 

Od kilku dni nad Europą obserwujemy stopniowe wzmożenie cyrkulacji strefowej. Od Atlantyku przez Wyspy Brytyjskie, aż po Białoruś rozciąga się silny prąd strumieniowy. W środę pogodę nad Polską kształtować będzie dynamiczny, wtórny ośrodek niskiego ciśnienia, przemieszczający się nad Bałtykiem. Do południowej i centralnej części kraju napłynie ciepła masa powietrza pochodzenia polarnomorskiego, jednak szybko zostanie wyparta przez znacznie chłodniejszą masę powietrza, również pochodzenia polarnomorskiego. W strefie frontowej prognozowanie jest pojawienie się burz, które lokalnie mogą okazać się gwałtowne.

OMÓWIENIE

…Obszar objęty 1 stopniem zagrożenia…

W ciągu dnia dojdzie do niewielkiego wzrostu energii konwekcji CAPE (200-600 J/kg). Te stosunkowo słabe warunki termodynamiczne, będą wspierane przez znaczny poziomy przepływ powietrza, spowodowany obecnością silnego prądu strumieniowego nad naszym krajem. Dzięki temu w strefie konwekcji wartość ścinania wiatru dla warstwy 0-6 km wyniesie 25-32 m/s, a 0-1 km 6-12 m/s. Całkowita wodność troposfery znajdzie się w przedziale 18-27 mm.

Głównie w sfrefie frontowej należy spodziewać się wystąpienia burz, które ze względu na silny przepływ powietrza, będą miały doskonałe warunki do separacji prądów wstępujądych od zstępujących, co będzie prowadzić do dobrej organizacji i długożywatności poszczególnych komórek konwekcyjnych. Faworyzowanym trybem konwekcji będą zorganizowane układy typu MCS, z wbudowanymi liniami szkwałowymi, będź linie superkomórek, na drodze których należy spodziewać się przede wszystkim silnych porywów wiatru dochodzących do 90-100 km/h, intensywnych opadów deszczu, a także opadów gradu o średnicy do 2 cm (głównie w przypadku superkomórek). Pierwsze burze powinny się pojawić około południa na zachodzie kraju, a wieczorem lub w pierwszej części nocy zaczną zanikać na wschodzie Polski.

…Polska południowo-wschodnia…

Prognozowanie jest wystąpienie podwyższonej energii CAPE do 800 J/kg. Podobnie jak w pozostałej części kraju, wystąpi tutaj podwyższony przepływ powietrza (DLS 20-25 m/s). Dzięki lokalnej strefie konwergencji i dobrej wodności troposfery należy spodziewać się powstania burz, być może także superkomórki, która stosunkowo szybko wkroczy nad terytorium Ukrainy. Dlatego stopień 1 nie zostaje uwzględniony. Pomimo tego należy spodziewać się silnych porywów wiatru do 80 km/h, intensywnych opadów deszczu, a także gradu o średnicy do 1 cm.

Zaszufladkowano do kategorii News, Prognozy | Dodaj komentarz

Prognoza konwekcyjna na dzień 23.04.2018 i na noc 23/24.04.2018

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 23.04.2018, godz. 08:00 CEST do 24.04.2018, godz. 08:00 CEST

STOPIEŃ 1 ZAGROŻENIA zostaje wydany dla południowej Polski głównie z powodu ryzyka wystąpienia intensywnych opadów deszczu, w mniejszym stopniu ze względu na silny wiatr oraz trąby powietrzne.

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

W poniedziałek Polska dostanie się pod wpływ zatoki niskiego ciśnienia związanej z niżem znad Morza Norweskiego. Już w godzinach nocnych od zachodu wkroczy chłodny front atmosferyczny z przelotnymi opadami deszczu oraz burzami. Front będzie wypierał ciepłą masę powietrza polarno-morskiego. Zastąpi ją chłodniejsze powietrze tego samego pochodzenia.

OMÓWIENIE:

… Obszar objęty 1 stopniem zagrożenia …

Prognoza konwekcyjna na dzień 23.04.2018 i na noc 23/24.04.2018

W południowej Polsce prognozowana jest umiarkowana niestabilność atmosfery (CAPE do 1000-1200 J/kg, LI do -2°C/-4°C). Ścinanie wiatru w warstwie 0-6 km będzie na poziomie 10-15 m/s, a dla dolnego kilometra troposfery: 8-11 m/s (LLS). Na południowym-zachodzie kraju prognozowany jest obniżony poziom kondensacji <1000 m. Zawartość wody w pionowym profilu troposfery wyniesie maksymalnie do 20-25 mm.

Na obszarze południowej Polski oraz częściowo w centrum prognozowane są w godzinach popołudniowych i wieczornych burze. Towarzyszyć im będzie w szczególności intensywny opad deszczu do 20-30 mm w czasie trwania zjawiska. Dodatkowo możliwy jest silny wiatr oraz opady małego gradu do 2 cm. Burze początkowo będą występować jako pojedyncze komórki konwekcyjne, które mogą mieć tendencję do łączenia się w mniejszy struktury wielokomórkowe. Nie wykluczone mini superkomórki burzowe, przy przejściu których prognozowane zagrożenie będzie podwyższone. Ze względu na obniżony poziom kondensacji oraz zwiększone ścinanie wiatru w dolnym kilometrze nie wykluczone jest pojawienie się trąby powietrznej, głównie na południowym-zachodzie Polski oraz w Wielkopolsce. Burze będą przemieszczać się z zachodu na wschód z niewielkim odchyleniem na południe (ESE). Pierwsze  z nich mogą pojawić się już w godzinach wczesno popołudniowych, ostatnie zaczną zanikać w nocy we wschodniej Polsce.

… Obszar objęty możliwością burz …

Na obszarze centralnej i północnej Polski prognozuje się mniejszą chwiejność atmosfery do 700-1000 J/kg. Warunki kinematyczne będą podobne jak na obszarze z 1 stopniem zagrożenia. Już w nocy z niedzieli na poniedziałek burze mogą pojawić się na zachodzie kraju i mogą utrzymać się do godzin porannych. Przed południem komórki powinny zanikać. Kolejne burze powstaną, podobnie jak na południu kraju, w godzinach popołudniowych. Z ich strony zagrożeniem będą głównie intensywne opady deszczu i gradu oraz silny wiatr. W centralnej Polsce nie wykluczone jest pojawienie się trąby powietrznej, jednak prawdopodobieństwo jest niewielkie.

Zaznacza się, że poranne burze (o ile przetrwają noc) mogą mocno ograniczyć warunki dla powstania burz w poniedziałek. Chodzi tu głównie o zachmurzenie z rozpadających się systemów burzowych, które ograniczy dostęp do promieniowania słonecznego. W takim wypadku rozwój burz będzie osłabiony, a ich intensywność będzie mniejsza od prognozowanej. W razie konieczności zostanie wydana aktualizacja prognozy.

Zaszufladkowano do kategorii News, Prognozy | Dodaj komentarz

Prognoza konwekcyjna na dzień 22.04.2018 i na noc 22/23.04.2018

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 22.04.2018, godz. 10:30 CEST do 23.04.2018, godz. 08:00 CEST

SYTUACJA SYNOPTYCZNA / OMÓWIENIE:

Prognoza konwekcyjna na dzień 22.04.2018 i na noc 22/23.04.2018

Polska w niedzielę znajdzie się pod wpływem słabego wyżu z centrum znajdującym się w rejonie Bałtyku. Wyż ten będzie się jednak stopniowo oddalał na wschód, a jego miejsce będzie zajmował system frontów atmosferycznych związany z niżem, którego ośrodek znajdzie się w rejonie Wysp Owczych. W nocy z niedzieli na poniedziałek zatoka niżowa wraz z ciepłym frontem tego niżu dotrze do zachodniej części naszego kraju.

Jeszcze w niedzielę po południu pod wpływem energii CAPE dochodzącej do ok. 1500 J/kg dość liczne burze powstaną w ciepłym wycinku niżu, który znajdzie się nad Niemcami. Strefa opadów i burz wraz z ciepłą masą powietrza będzie stopniowo w nocy przesuwać się na wschód. Po północy burze i opady deszczu przekroczą zachodnią granicę naszego kraju. Ponieważ prognozowana wartość energii CAPE dla Polski zachodniej na noc z niedzieli na poniedziałek to 200-400 J/kg, ośrodki burzowe będą słabe, przeważnie w fazie zaniku. Niewykluczone, że burze w ogóle nie wystąpią. W poniedziałek nad ranem opady deszczu związane z ciepłym frontem atmosferycznym mogą już występować na zachód od linii Katowice – Konin – Koszalin. Należy jednak podkreślić, że strefa opadów i zachmurzenia powinna być wąska.

Zaszufladkowano do kategorii News, Prognozy | Dodaj komentarz