Prognoza konwekcyjna na dzień 01.07.2016 i na noc 01/02.07.2016

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI,
Ważna od 01.07.2016, godz. 08:00 CEST do 02.07.2016, godz. 08:00 CEST

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Na pogodę w Polsce istotny wpływ będzie mieć rozległy układ niskiego ciśnienia z centrum ulokowanym między Islandią a Wyspami Brytyjskimi. Nad naszym krajem znajdzie się strefa quasi-stacjonarnego, pofalowanego frontu atmosferycznego z mocno rozciągniętym sektorem ciepłego powietrza, który z biegiem dnia będzie charakteryzować się większym zasobem pary wodnej w dolnej troposferze.

OMÓWIENIE:

… Obszar objęty możliwością wystąpienia burz …

Prognoza konwekcyjna na dzień 01.07.2016 i na noc 01/02.07.2016

Prognoza konwekcyjna na dzień 01.07.2016 i na noc 01/02.07.2016

Pod wpływem dziennego nasłonecznienia i stopniowego zwiększania się wilgoci modele prognozują wzrost energii potencjalnej dostępnej drogą konwekcyjną w okolice 700-1500 J/kg. Środowisko konwekcyjne rozwinie się przeważnie w warunkach słabego przepływu poziomego mas powietrza (na ogół 4-10 m/s na powierzchniach izobarycznych 3-5,6 km), w związku z tym należy się liczyć z rozproszonym trybem konwekcji. Zwiększony gradient pionowy temperatury będzie faworyzować powstawanie mocniej rozbudowanych ośrodków burzowych, które miejscami mogą przybierać charakter pulsacyjny. Dość wymieszane warstwy niestabilnego powietrza w dolnych 500 hPa troposfery mogą punktowo wzmocnić potencjał do pojawienia się silnych porywów wiatru oraz gradu o średnicy do 1,5-2,5 cm. Podwyższona całkowita wodność troposfery do 30-36 mm będzie sprzyjać silnym oraz ulewnym opadom deszczu, mogącym doprowadzać do lokalnych podtopień, biorąc pod uwagę wolną / bardzo wolną prędkość przemieszczania się poszczególnych burz, zwłaszcza na południu i częściowo południowym – wschodzie kraju. W zasięgu stref przyziemnej zbieżności wiatru możliwe jest formowanie się multikomórek, a miejscami także słabo zorganizowanych struktur wielokomórkowych, podczas których punktowo nadmierne opady mogą stanowić większe zagrożenie (największe szanse ponownie w południowej i cz. południowo – wschodniej części omawianego paragrafu). Inicjacja pierwszych komórek konwekcyjnych z wyładowaniami atmosferycznymi może nastąpić już w pierwszej części dnia.

Rozwój lokalnych burz możliwy będzie również na północy i północnym – zachodzie, gdzie prędkość przepływu powietrza w swobodnej troposferze osiągnie nieco większe wartości (10-15 m/s). W tych miejscach prognozowana jest jednak słabsza energia SBCAPE, która nie powinna dopuścić do powstania lepiej zorganizowanych burz. Im bliżej godzin nocnych, tym potencjał konwekcyjny na zaznaczonym obszarze możliwości wystąpienia zjawisk burzowych będzie coraz słabszy. Miejscowe opady pochodzenia konwekcyjnego i lokalne burze mogą jednak gdzieniegdzie się utrzymywać.

Opublikowano News, Prognozy | 400 komentarzy

Prognoza konwekcyjna na dzień 30.06.2016 i na noc 30.06/01.07.2016

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 30.06.2016, godz. 08:00 CEST do 01.07.2016, godz. 08:00 CEST

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla zachodniej i centralnej Polski ze względu na intensywne opady deszczu, silne porywy wiatru i opady dużego gradu.

Prognoza konwekcyjna na dzień 30.06.2016 i na noc 30.06/01.07.2016

SYTUACJA SYNOPTYCZNA

We czwartek Polska znajdzie się w strefie podwyższonego ciśnienia, związanej z wyżami znad Europy Wschodniej. Na zachodnią część kraju oddziaływać będzie rozległy układ niskiego ciśnienia znad Atlantyku. Przez Polskę przebiegać będzie pofalowany front atmosferyczny, który oddziela dwie masy powietrza polarnomorskiego, gorącą na południu i wschodzie i chłodniejszą na zachodzie.

…Obszar objęty 1 stopniem zagrożenia…

W strefie oddziaływania frontu atmosferycznego dojdzie do nagromadzenia pary wodnej w przyziemnej warstwie troposfery. Energia chwiejności wzrośnie do 1000-1500 J/kg, LI do -6. Takiej niestabilności będą toważyszyć podwyższone wartości wskaźników kinematycznych (DLS 10-18 m/s LLS < 10 m/s). Pionowy profil troposfery będzie się charakteryzował stosunkowo niewielkim pionowym gradientem temperatury, który wyniesie około 6 stopni C/km, a także dużą zawartością wilgoci, przez co parametr PW wzrośnie do 38 mm. Obecność frontu i stref zbieżności wiatru będzie sprzyjać inicjacji konwekcji. Prognozowane jest pojawienie się zachmurzenia, które może osłabić potencjał konwekcji.

W związku z powyższym, należy spodziewać się powstania burz, zarówno w postaci pojedyńczych komórek, jak i multikomórek, które mogą przekształcać się w superkomórki i układ MCS. Pierwsze oznaki głębokiej konwekcji mogą się pojawić w godzinach popołudniowych, a największa aktywność burzowa spodziewana jest na godziny późno popołudniowe i wieczorne. W przypadku superkomórek, największym zagrożeniem będą opady gradu o średnicy do 3 cm, a także porywy wiatru dochodzące do 90 km/h i intensywne opady deszczu. W godzinach wieczornych, prognozowane jest wkroczenie do naszego kraju układu MCS, być może w postaci lini szkwału. Najprawdopodobniej stanie się to w okolicach Dolnego Śląska, a układ będzie się przemieszczać na północny-wschód. Na jego drodze należy się spodziewać silnych porywów wiatru do 100 km/h i intensywnych opadów deszczu do 30 mm. W nocy burze powinny słabnąć i opuszczać zaznaczony obszar. Warto wspomnieć także o podwyższonej wartości parametru, STP w zachodniej i połnocnej Polsce. Jednak pomimo tego, szansa na wystąpienie tornada jest raczej niewielka.

…Obszar objęty możliwością burz…

W pozostałej części Polski, za wyjątkiem obszarów górskich, warunki do rozwoju burz będą mniej korzystne. Chwiejność na poziomie 500-1000 J/kg, DLS < 15 m/s i brak wyraźnych czynników wspomagających rozwój konwekcji spowodują, że burze będą występować lokalnie, głównie wieczorem i w nocy. Jednak w dalszym ciągu należy się spodziewać silniejszych porywów wiatru do 70 km/h i intensywnych opadów deszczu, a także opadów gradu nie większego jak 1-2 cm.

Opublikowano News, Prognozy | 2 030 komentarzy

Prognoza siły i aktywności burz dla Polski na dzień 29.06.2016 i na noc 29/30.06.2016

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 29.06.2016, godz. 08:38 CEST do 30.06.2016, godz. 08:00 CEST

STOPIEŃ 1 ZAGROŻENIA zostaje wydany dla wschodniej części Pomorza ze względu na silny i porywisty wiatr, opady gradu oraz w mniejszym stopniu ze względu wystąpienie trąby powietrznej.

Prognoza konwekcyjna na dzień 29.06.2016 i na noc 29/30.06.2016

Prognoza konwekcyjna na dzień 29.06.2016 i na noc 29/30.06.2016

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

W środę Polska będzie w zasięgu płytkiego ośrodka niskiego ciśnienia znad zachodniego Bałtyku. Przez kraj przechodzić będzie z zachodu na wschód front okluzji chłodnej na którym możliwe są zjawiska burzowe.

OMÓWIENIE:

… Obszar objęty 1 stopniem zagrożenia …

Na Pomorzu prognozowana jest umiarkowana i wysoka chwiejność atmosfery (CAPE do 500-1200 J/kg, LI do -2°C/-5°C) w środowisku podwyższonej kinematyki (DLS 10-20 m/s, LLS 8-14 m/s, SRH 0-3 km 100-25 m2/s2).

W takich warunkach prognozowane są pojedyncze komórki burzowe, które łączyć się będą w większe struktury wielokomórkowe. Nie można wykluczyć superkomórek burzowych. Burzom towarzyszyć będzie intensywny opad deszczu, opad gradu do 2-3 cm, silny wiatr w porywach do 100 km/h. Istnieje też niewielkie prawdopodobieństwo, głównie na Pomorzu Gdańskim utworzenia się trąby powietrznej. Komórki konwekcyjne będą przemieszczać się z zachodu na wschód oraz z południowego-zachodu na północny-wschód. Pierwsze z nich powstaną już około południa a ostatnie zaczną zanikać w godzinach nocnych.

Opublikowano News, Prognozy | 472 komentarzy

Prognoza siły i aktywności burz dla Polski na dzień 28.06.2016 i na noc 28/29.06.2016

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 28.06.2016, godz. 08:00 CEST do 29.06.2016, godz. 08:00 CEST

Prognoza konwekcyjna na dzień 28.06.2016 i na noc 28/29.06.2016

Prognoza konwekcyjna na dzień 28.06.2016 i na noc 28/29.06.2016

SYTUACJA SYNOPTYCZNA / OMÓWIENIE:

Nad Polskę z południowego zachodu sięgnął swoim klinem Wyż Azorski, podczas gdy w rejonie Islandii znajduje się dość duży układ niskiego ciśnienia. Taka sytuacja powoduje, że do naszego kraju napływa umiarkowanie ciepłe powietrze polarne morskie z zachodu. W powietrzu tym występuje większa wilgotność, co prowadzi do powstania niezbyt dużej chwiejności termodynamicznej troposfery. We wtorek w ciągu dnia pod wpływem adwekcji bardziej wilgotnych mas powietrza z zachodu i ogrzewania się przyziemnej strefy troposfery, energia CAPE w zachodniej i północno-zachodniej części kraju wzrośnie do ok. 500-700 J/kg. Doprowadzi to do rozwinięcia się zachmurzenia konwekcyjnego i wystąpienia przelotnych opadów deszczu oraz niezbyt silnych burz (wartości pionowego ścinania wiatru nie będą zbyt duże i nie będą sprzyjać organizowaniu się komórek burzowych w silniejsze i bardziej trwałe układy konwekcyjne). Miejscami opady w czasie burz mogą być większe, lecz nie powinny stwarzać zagrożenia. Pod wieczór burze będą szybko słabnąć. W nocy na zachodzie nie wyklucza się kolejnych słabych burz związanych z kolejną strefą chwiejności termodynamicznej wkraczającej na obszar Polski.

Opublikowano News, Prognozy | 558 komentarzy