Prognoza konwekcyjna na dzień 23.08.2015 i na noc 23/24.08.2015

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 23.08.2015, godz. 08:00 CEST do 24.08.2015, godz. 08:00 CEST

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

W niedzielę znaczna część Europy znajdzie się pod wpływem rozległego wyżu znad Skandynawii. Jedynie jej zachodnia część zdominowana będzie przez ośrodki niskiego ciśnienia. Nad Polską przechodzi niż górny, wraz z kroplą chłodu. W dalszym ciągu pozostaniemy w polarno-kontynentalnej masie powietrza.

OMÓWIENIE:

Prognoza konwekcyjna na dzień 23.08.2015 i na noc 23/24.08.2015

…Obszar objęty możliwością burz…

Pomimo stosunkowo niewielkiej zawartości wilgoci w warstwie granicznej, dojdzie do powstania potencjalnej energii konwekcji CAPE do 600 J/kg. Będzie to możliwe dzięki napływowi chłodnego powietrza w wyższych partiach troposfery. Ogólnie warunki kinematyczne nie będą sprzyjać intensyfikacji zjawisk burzowych, jedynie na północy zaznaczonego obszaru DLS może przekraczać 15 m/s. Stosunkowo wysoki poziom kondensacji może utrudniać inicjację komórek burzowych, jednak silne wspomaganie quasi-geostroficzne może w znacznym stopniu pomóc. Dlatego należy spodziewać się przede wszystkim pojedynczych komórek konwekcyjnych, a także układów wielokomórkowych na północy obszaru. Na ich drodze mogą występować silne porywy wiatru, a także intensywne opady deszczu.

Opublikowano News | Skomentuj

Prognoza konwekcyjna na dzień 17.08.2015 i na noc 17/18.08.2015

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 17.08.2015, godz. 08:00 CEST do 18.08.2015, godz. 08:00 CEST

…STOPIEŃ Z 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla części południowej kraju głównie przed silnymi porywami wiatru, ulewnymi opadami deszczu oraz w mniejszym stopniu przed opadami gradu…

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

W poniedziałek nasz kraj będzie podzielony na dwie części. Północ dostanie się w zasięg rozległego wyżu skandynawskiego, a południe nadal będzie pod wpływem układu niskiego ciśnienia, którego centrum znajdzie się nad Węgrami. Nad Polską wciąż zalegać będzie gorące powietrze, jedynie na północnym-wschodzie kraju temperatura spadnie poniżej 25 ᴼC. W kolejnych dniach powolne ochłodzenie, ale nadal będzie słonecznie.

Prognoza konwekcyjna na dzień 17.08.2015 i na noc 17/18.08.2015

Prognoza konwekcyjna na dzień 17.08.2015 i na noc 17/18.08.2015

OMÓWIENIE:

…Obszar objęty 1 stopniem ostrzeżenia…

Najsilniejszy rozwój komórek burzowych spodziewamy się nad obszarami górskimi i podgórskimi. W tych rejonach spodziewana jest chwiejność atmosfery (CAPE 1000 – 2000 J/kg, LI do -4). Z uwagi na brak warunków kinematycznych, burze przemieszczać się będą bardzo wolno. Ich rozwój wspomoże również orografia terenu. Burze w górach mogą być dość groźne, dlatego prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. Podczas ich przechodzenia mogą pojawić się silne porywy wiatru. Z uwagi na wysoką wodność atmosfery (PW do 40 mm) i zawartość wilgoci, komórki burzowe mogą nieść ulewne opady deszczu, powodujące podtopienia. Pojawić się może również grad o średnicy do 3 cm.

…Obszar objęty możliwością burz…

Tutaj burze nie będą stwarzały dużego zagrożenia. Pojawi się CAPE o wartości 500 – 1000 J/kg. Brak warunków kinematycznych, czyli komórki burzowe będą przemieszczać się wolno. Głównym zagrożeniem będą silne opady deszczu oraz opady gradu o średnicy do 2 cm.

Opublikowano News, Prognozy | Skomentuj

Najsilniejsze burze XXI wieku w Polsce

Wczoraj minęła siódma rocznica pamiętnych pogodowych wydarzeń z dnia 15.08.2008. W związku z tym postanowiliśmy przypomnieć najsilniejsze burze, które przeszły przez Polskę w XXI wieku. Niektóre wyjątkowo silne burze z tego okresu z pewnością zostały pominięte, ale celem artykułu jest omówienie tylko wybranych, szczególnie pamiętnych (wg autora) zjawisk. W zdecydowanej większości przypadków ich przyczyną była superkomórka lub bow echo, co pokazuje, jak groźne są te dwa typy burz. Poniżej wybrana dziesiątka.

04.07.2002

Zniszczony las (źródło: https://tokolno.wordpress.com/okolica/4-lipca-2002/)

Zniszczony las (źródło)

Leśna katastrofa – te słowa najlepiej oddają wydarzenia z tego dnia. Przez północno-wschodnią Polskę przeszedł potężny front burzowy, który spowodował zniszczenia lub uszkodzenia drzewostanu na powierzchni 44 tysięcy (!) hektarów. Największa klęska dotyczyła Puszczy Piskiej, ale mocno ucierpiały także inne kompleksy leśne (m.in. Puszcza Borecka i Kurpiowska). Najsilniejsze porywy oddziaływały w pasie o szerokości około 15 km i długości ponad 100 km. W tym rejonie większość drzewostanu została zniszczona lub uszkodzona, a miejscami wiatr wyrywał z korzeniami ogromne drzewa. Poza terenami leśnymi duże zniszczenia wystąpiły także w niektórych miejscowościach. To była jedna z najsilniejszych burz wiatrowych ostatnich dziesięcioleci w Polsce. Niewykluczone że na trasie burzy pojawiły się też 1-2 trąby powietrzne. Za zdecydowaną większość zniszczeń odpowiadał jednak potężny szkwał związany z mezoskalowym układem konwekcyjnym (MCS). Na omawianym obszarze nastąpił prawdopodobnie rozwój silnego bow echo, o którym wiadomo, że później przeszło przez Kraje Bałtyckie czyniąc również tam szkody. Burza rozpadła się dopiero w południowej Finlandii – tak długa trasa może klasyfikować ją jako derecho. Na forum Artur Surowiecki zaproponował nawet nazwę „European More Trees Down Derecho” analogicznie do nazwy burzy z USA. Co ciekawe, następnego dnia ten sam front spowodował w Finlandii wystąpienie najbardziej wysuniętego na północ derecho w historii. Więcej szczegółowych informacji o tych burzach można znajeźć tu i tu.

Czytaj dalej

Opublikowano Artykuły | Skomentuj

Prognoza konwekcyjna na dzień 16.08.2015 i na noc 16/17.08.2015

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 16.08.2015 godz. 08:00 CEST do 17.08.2015, godz. 08:00 CEST

STOPIEŃ 2. ZAGROŻENIA zostaje wydany głównie z powodu ryzyka ulewnych opadów deszczu oraz w mniejszym stopniu z powodu ryzyka bardzo silnych porywów wiatru i opadów dużego gradu

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany z powodu ryzyka ulewnych opadów deszczu, opadów dużego gradu oraz bardzo silnych porywów wiatru

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

W niedzielę większość Polski znajdzie się pod wpływem rozległego niżu z centrum w rejonie Węgier i w zasięgu ciepłego sektora niżu. Do znacznej części naszego kraju będzie napływać gorące i chwiejne powietrze pochodzenia zwrotnikowego. Jedynie na wschodzie i północnym-wschodzie zaznaczy się obecność wyżu i powietrza polarnego – tam będzie sucho i nieco chłodniej. Chwiejne powietrze zwrotnikowe w połączeniu z obecnością niżu i frontów atmosferycznych oznacza możliwość rozwoju burz, miejscami gwałtownych.

OMÓWIENIE:

…Obszar objęty 2 stopniem zagrożenia…

Prognoza konwekcyjna na dzień 16.08.2015 i noc 16/17.08.2015

Prognoza konwekcyjna na dzień 16.08.2015 i na noc 16/17.08.2015

W rejonie prognozowana jest znaczna chwiejność (CAPE do 1500-2000 J/kg, LI do -7). Na skutek przedfrontowych stref zbieżności i ruchów wznoszących może nastąpić intensywny rozwój chmur Cumulonimbus. Burze będą się rozwijać na ogół w warunkach małych i umiarkowanych pionowych uskoków wiatru. Jednak w godzinach wieczornych prognozowany jest wzrost ścinania (DLS do 15 m/s, 0-3 km shear miejscami 15 m/s i więcej, SRH3 100-300 m2/s2) i wówczas możliwa jest lepsza organizacja konwekcji. Ze względu na quasi-stacjonarny charakter strefy frontowej możliwe jest tworzenie się układu typu „training storms”, gdzie nad jednym terenem przechodzi kilka komórek (lub multikomórek). W środowisku tak dużej wodności troposfery (PW 40-50 mm) może to doprowadzić do długotrwałych, ulewnych opadów deszczu powodujących podtopienia i zalania. Ryzyko ulewnych opadów rośnie również w przypadku utworzenia się większego układu MCS (np. w formie klastra wielokomórkowego). Ponadto, niewykluczone są superkomórki wysokoopadowe, podczas których rośnie ryzyko opadu gradu (o średnicy 3-4 cm) oraz bardzo silnych i niszczących porywów wiatru (downburst). Istnieje też scenariusz uformowania się w godzinach wieczornych układu burzowego z dobrze rozwiniętym frontem szkwałowym (np. nieduża linii szkwału) poruszającego się wzdłuż frontu i ułożonego prostopadle do niego, ale prawdopodobieństwo takiego scenariusza nie wydaje się zbyt duże. Gdyby jednak taka sytuacja nastąpiła, to wówczas rośnie ryzyko bardzo silnych i niszczących szkwałów. Burze możliwe są o każdej porze doby, ale ich największe natężenie spodziewane jest od późnego popołudnia do pierwszej części nocy.

…Obszar objęty 1 stopniem zagrożenia…

W rejonie prognozowana jest znaczna chwiejność (CAPE do 1000-2000 J/kg, LI do -7). Na skutek insolacji oraz stref konwergencji spodziewany jest rozwój chmur Cb. Burze będą się rozwijać na ogół w warunkach niedużych pionowych uskoków wiatru, co oznacza formowanie się zwykłych komórek i niezorganizowanych klastrów. Mimo niskiego stopnia organizacji miejscami burze mogą wykazywać się dużą gwałtownością pod postacią opadów ulewnego deszczu i gradu (do 3 cm średnicy) oraz bardzo silnych porywów wiatru. Burze niewykluczone są o każdej porze doby, ale ich największe natężenie spodziewane jest w godzinach popołudniowych i wieczornych.

Opublikowano News, Prognozy | Skomentuj