Prognoza konwekcyjna na dzień 25.05.2015 oraz na noc z 25/26.05.2015

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI,
Ważna od 25.05.2015, godz. 08:00 CEST do 26.05.2015, godz. 08:00 CEST

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Polska znajdzie się przeważnie w słabogradientowym obszarze obniżonego ciśnienia, pomiędzy dwoma układami wyżowymi ulokowanymi nad Oceanem Atlantyckim oraz częściowo Europą Wschodnią. Nad wschodnie dzielnice zacznie nasuwać się strefa ciepłego frontu atmosferycznego z wilgotną masą powietrza pochodzenia polarno-morskiego, w której prognozuje się rozwój mocniej uwodnionych formacji burzowych, zarówno w ciągu dnia, jak i nocą z poniedziałku na wtorek. Znad Niemiec w kierunku rejonów zachodnich Polski będzie stopniowo przemieszczać się chłodny front atmosferyczny, przed którym spodziewane jest uformowanie się przyziemnej zbieżności wiatru. Analizy numeryczne wskazują, że wzdłuż linii konwergencji miejscami również może dojść do inicjacji ośrodków burzowych, przy czym ich prawdopodobieństwo będzie znacznie mniejsze w stosunku do dzielnic południowo – wschodnich, wschodnich i częściowo północno – wschodnich (15%).

OMÓWIENIE:

… Częściowo południe, południowy – wschód, wschód, cz. północny – wschód …

Prognoza konwekcyjna na dzień 25.05.2015 oraz na noc z 25/26.05.2015

Prognoza konwekcyjna na dzień 25.05.2015 oraz na noc z 25/26.05.2015

W czasie ważności prognozy modele GFS oraz WRF-ARW 12 km wskazują na wzrost energii potencjalnej dostępnej drogą konwekcyjną do około 100-1500 J/kg (MUCAPE). Początkowo najkorzystniejsze środowisko termodynamiczne wystąpi w dzielnicach południowo – wschodnich, by z upływem dnia, a zwłaszcza nocą z poniedziałku na wtorek, zacząć obejmować również wschodnią i północno – wschodnią część kraju. Na ogół brak wzmocnionego pola wiatru, jednak z obecną dolno-troposferyczną konwergencją związaną z ciepłym frontem atmosferycznym, będzie sprzyjać inicjacji mocniej uwodnionych i wolno przemieszczających się komórek burzowych (wodność troposfery ponad 20-25 milimetrów), które mogą przybierać formy złożone z kilku ośrodków konwekcyjnych i przynosić miejscami nadmierne opady deszczu (niewykluczone są lokalne podtopienia). Z wyliczeń modelu UMPL wynika, że na terenach objętych możliwością powstania burz obecne będzie zachmurzenie (szczególnie w południowej części omawianego obszaru), w pewnym oraz większym stopniu mogące ograniczyć potencjał burzowy. Niemniej jednak, jeśli warstwa graniczna zdoła się odpowiednio nagrzać (taki wariant mimo wszystko jest uwzględniany), wtedy wystąpi korzystniejsze środowisko termodynamiczne do rozwoju głębszej konwekcji, która możliwa jest przez cały okres ważności prognozy (szczególnie od godzin popołudniowych do godz. porannych wtorkowego dnia). Poszczególne formacje burzowe będą generować ulewne, przelotne opady deszczu oraz miejscami grad o średnicy do 1-1,5 cm, zwłaszcza, gdy na obszarze zbieżności wiatru (wpływ nieco zwiększonego uskoku kierunkowego w dolnych 3 kilometrach troposfery) dojdzie do inicjacji 1-2 burz zawierających w sobie rotujący prąd wstępujący. Najmniejsze szanse na inicjację burz wyliczane są dla dzielnic południowych, gdzie prognozowane jest długo utrzymujące się niskie zachmurzenie warstwowe.

Jutro w ciągu dnia, na podstawie najnowszych prognoz i bieżących obserwacji, może zaistnieć potrzeba uwzględnienia 1. stopnia zagrożenia.

Czytaj dalej

Opublikowano News | 129 komentarzy

Prognoza konwekcyjna na dzień 23.05.2015 i na noc 23/24.05.2015

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 23.05.2015, godz. 08:00 CEST do 24.05.2015, godz. 08:00 CEST

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

W sobotę Polska znajdzie się pod wpływem rozległego klina wysokiego ciśnienia ciągnącego się od Atlantyku. Tuż przy południowo-wschodniej granicy naszego kraju będzie znajdować się pofalowany front atmosferyczny, oddzielający powietrze polarnomorskie od zwrotnikowego, w którym za sprawą obecności sporej ilości wilgoci, powinno dojść do inicjacji zjawisk burzowych.

OMÓWIENIE:

…Obszar objęty możliwością burz…

Prognoza konwekcyjna na dzień 23.05.2015 i na noc 23/24.05.2015

Na tym obszarze przewiduje się wkroczenie zwrotnikowej masy powietrza, w godzinach popołudniowych. W związku z tym, należy spodziewać się wzrostu energii potencjalnej dostępnej konwekcyjnie CAPE 250-1000 J/kg (głównie w Bieszczadach). Warunki kinematyczne nie będą sprzyjać intensyfikacji i długotrwałości układów burzowych (DLS 0-6 km do 10 m/s LLS 0-1 km do 5 m/s). Inicjacja zjawisk konwekcyjnych może zostać ograniczona poprzez zachmurzenie, dlatego największe szanse na wyładowania atmosferyczne będą w górach, gdzie występuje wspomaganie orograficzne.

Na tej podstawie przewiduje się wystąpienie lokalnych ośrodków burzowych, na drodze których należy spodziewać się przede wszystkim intensywnych opadów deszczu (parametr PW do 30 mm i niewielki przepływ poziomy powietrza). W związku z tym nie można wykluczyć możliwości wystąpienia lokalnych podtopień. Miejsce i czas występowania zjawisk burzowych będzie zależeć od ulokowania pofalowanego frontu atmosferycznego. Wraz z nastaniem nocy burze powinny słabnąć.

Stopień 1 zagrożenia nie zostaje wydany, ze względu na niepewność co do umiejscowienia frontu.

Opublikowano News, Prognozy | 476 komentarzy

Prognoza konwekcyjna na dzień 21.05.2015 i na noc 21/22.05.2015

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 21.05.2015, godz. 08:00 CEST do 22.05.2015, godz. 08:00 CEST

STOPIEŃ 1 ZAGROŻENIA zostaje wydany dla krańców południowo-wschodniej Polski, Tatr i Podhala z powodu ryzyka wystąpienia ulewnych opadów deszczu oraz w mniejszym stopniu z powodu opadów gradu.

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Prognoza konwekcyjna na dzień 21.05.2015 i na noc  21/2.05.2015

Prognoza konwekcyjna na dzień 21.05.2015 i na noc 21/2.05.2015

W piątek Polska będzie w zasięgu przedniej części górnej doliny fali geopotencjału. W dolnej troposferze nad większą częścią kraju dominować będzie klin wysokiego ciśnienia związany z wyżem znad Atlantyku. Jednak południowo-wschodnie krańce pozostaną w strefie oddziaływania frontu stacjonarnego, na którym dojdzie do zafalowania. Za frontem Polska będzie w zasięgu świeżej masy powietrza polarno-morskiego, a przed będzie to masa o cechach zwrotnikowych.

OMÓWIENIE:

… Obszar objęty 1 stopniem zagrożenia …

Na obszarze południowo-wschodnich krańców Polski prognozowana jest umiarkowana i wysoka chwiejność atmosfery (CAPE około 400-1000 J/kg, LI -1°C/-3°C). Warunki kinematyczne nie będą podwyższone (DLS 10-15 m/s, LLS < 10 m/s). Dodatkowo obecna będzie zwiększona zawartość wody w pionowym profilu troposfery przekraczająca 30 mm.

W prognozowanych warunkach mogą wystąpić burze, którym towarzyszyć będzie głównie intensywny opad deszczu do 25-30 mm w czasie trwania zjawiska. Dodatkowo nie wyklucza się opadów gradu do 2-3 cm. Prognozuje się powstanie burz wielokomórkowych ale nie można wykluczyć też i superkomórek zwłaszcza w warunkach zwiększonej kinematyki. Burze o ile powstaną pojawią się już w godzinach około południowych, a zaczną zanikać pod wieczór. Będą przemieszczać się w kierunku północno-wschodnim z niewielkimi odchyleniami na prawo lub lewo od średniego toru jeśli powstania superkomórka. Ze względu na niestabilność frontu atmosferycznego chwiejna masa może ulokować się na wschód od naszej granicy i burze nie wystąpią. Mimo to największe ich prawdopodobieństwo wystąpienia jest tuż przy wschodniej granicy naszego kraju.

W przypadku Tatr i Podhala energia termodynamiczna nie będzie tak wysoka jak na południowym-wschodzie Polski bo wyniesie maksymalnie tylko 50-150 J/kg. W takich warunkach w obecności sprzyjającej kinematyki (DLS 15-20 m/s) oraz dużej zawartości wody w pionowym słupie powietrza PW do 25-30 mm mogą powstać komórki konwekcyjne przynoszące ulewny deszcz, miejscami nawet do 30-40 lub więcej milimetrów w ciągu 24 godzin. Niektóre z komórek konwekcyjnych mogą dać wyładowania o ile uda im się pokonać barierę górską.

Prognoza może zostać zaktualizowana wraz z rozwojem sytuacji synoptycznej.

Opublikowano Prognozy | 680 komentarzy

Prognoza konwekcyjna na dzień 20.05.2015 i na noc 20/21.05.2015

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 20.05.2015, godz. 08:00 CEST do 21.05.2015, godz. 08:00 CEST

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA został wydany dla wschodniej i częściowo centralnej części Polski z powodu ryzyka wystąpienia opadów dużego gradu i silnych porywów wiatru, a także z powodu mniejszego ryzyka wystąpienia silnych opadów deszczu pochodzenia konwekcyjnego i trąby powietrznej. 

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA został wydany dla południowej i południowo-wschodniej części Polski głównie z powodu ryzyka wystąpienia silnych opadów deszczu pochodzenia konwekcyjnego i opadów dużego gradu, a także z powodu mniejszego ryzyka wystąpienia silnych porywów wiatru.

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Prognoza konwekcyjna na dzień 20.05.2015 i na noc  20/21.05.2015

Prognoza konwekcyjna na dzień 20.05.2015 i na noc 20/21.05.2015

Polska znalazła się w strefie pofalowanego, quasi-stacjonarnego frontu atmosferycznego ciągnącego się z południowego zachodu na północny wschód i przebiegającego przez środkową część Europy. Z upływem czasu położenie tego frontu będzie coraz bardziej południkowe. W rejonie frontu będą tworzyć się niewielkie ośrodki niskiego ciśnienia i strefy konwergencji, przemieszczające się z południowego zachodu i z południa na północny wschód i północ. Jeden z niewielkich niżów i zafalowanie na froncie będzie przechodzić w środę w ciągu dnia przez Polskę. Omawiany front będzie znajdować się na wschodnim obrzeżu długiej fali górnej znajdującej się nad Europą Zachodnią. W górnej i w środkowej troposferze będzie tu panować nieco silniejszy przepływ powietrza, dzięki czemu burze tworzące się w rejonie frontu atmosferycznego, w tym w Polsce, mogą miejscami przybierać bardziej zorganizowany charakter. Nad Polską będą znajdować się dwie wyraźnie odróżniające się termicznie masy powietrza. Na południowym wschód i wschód kraju napłynie powietrze zwrotnikowe znad południa Europy, podczas gdy pozostała część kraju będzie znajdować się w masie powietrza polarnego morskiego.

OMÓWIENIE Czytaj dalej

Opublikowano Prognozy | 1 661 komentarzy