Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 25.05.2016 i na noc 25/26.05.2016

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 25.05.2016, godz. 08:00 CEST do 26.05.2016, godz. 08:00 CEST

…STOPIEŃ Z 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla obszaru południowej i wschodniej części kraju głównie przed silnymi porywami wiatru, ulewnymi opadami deszczu oraz w mniejszym stopniu przed opadami gradu…

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Sytuacja nad Polską w środę będzie dynamiczna. Będziemy w zasięgu rozległego układu niskiego ciśnienia z centrum nad Rumunią. Tym razem do większej części kraju napłynie ciepłe i wilgotne powietrze polarno-morskie. Spodziewamy się sporej ilości opadów, szczególnie na wschodzie, południu i w centrum. Tam również pojawią się burze, które miejscami mogą być gwałtowne. Na zachodzie i północy powinno być spokojnie.

OMÓWIENIE:

…Obszar objęty 1 stopniem ostrzeżenia…

Prognoza konwekcyjna na dzień 25.05.2016 i na noc 25/26.05.2016

Prognoza konwekcyjna na dzień 25.05.2016 i na noc 25/26.05.2016

Na tym obszarze przewidujemy wystąpienie dość gwałtownych burz. Mogą one powstawać już około południa. Warunki termodynamiczne będą umiarkowane. Energia dostępna konwekcyjnie CAPE wyniesie 500 – 1000 J/kg, a Lifted Index spadnie do -5⁰C. Dzięki dużej wodności atmosfery wynoszącej około 30 mm, komórki burzowe mogą być wydajne opadowo.
Spodziewamy się również umiarkowanych warunków kinematycznych. Uskok wiatru w warstwie DLS 0-6 km wyniesie 10 – 20 m/s, a SRH 0-3 około 100 m2/s2. Takie wartości kinematyczne dają możliwość łączenia się burz w większe klastry oraz multikomórki, które będą przemieszczać się dość szybko. Podczas ich przechodzenia mogą wystąpić silne porywy wiatru (do 80 km/h) oraz opady gradu (do 3 cm).

…Obszar objęty możliwością burz…

Tutaj również pojawi się CAPE o wartości 300 – 600 J/kg. LI osiągnie -3 ⁰C. Słabe warunki kinematyczne nie pozwolą na większy rozwój komórek burzowych. Będą do pojedyncze i wolno przemieszczające się burze. Tutaj również pojawią się silniejsze porywy wiatru, ulewny deszcz oraz opad gradu (do 1 cm).

Opublikowano News, Prognozy | 1 798 komentarzy

Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 24.05.2016 i na noc 24/25.05.2016

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 24.05.2016, godz. 08:00 CEST do 25.05.2016, godz. 08:00 CEST

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla Polski południowej i południowo-zachodniej (szczególnie obszary górskie i podgórskie) głównie z powodu ryzyka wystąpienia obfitych opadów deszczu pochodzenia konwekcyjnego oraz z powodu mniejszego ryzyka wystąpienia opadów większego gradu

Prognoza konwekcyjna na dzień 24.05.2016 i na noc 24/25.05.2016

Prognoza konwekcyjna na dzień 24.05.2016 i na noc 24/25.05.2016

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Polska znalazła się pod wpływem niżu znad rejonu Węgier, który przemieszcza się na wschód. Nad naszym krajem będzie zalegać dość ciepła masa powietrza polarnego. W południowej i południowo-zachodniej części Polski powietrze będzie zawierać wyraźnie więcej wilgoci, również w środkowej partii troposfery, przez co pojawią się korzystne warunki do rozwoju głębokiej, wilgotnej konwekcji. Ponieważ gradient baryczny w całym pionowym profilu troposfery nie będzie duży, prognozowane prędkości wiatru będą raczej niskie, stąd wartości wskaźników kinematycznych nie będą znaczące. Wschodni i północno-wschodni wiatr w warstwie granicznej będzie przyczyną znaczącego wspomagania orograficznego na obszarach górskich i podgórskich w południowych i południowo-zachodnich dzielnicach kraju. Czytaj dalej

Opublikowano News, Prognozy | 1 282 komentarzy

Prognoza konwekcyjna na dzień 23.05.2016 oraz noc 23/24.05.2016

Ważna od 23.05.2016, godz. 9:00 CEST do 24.05.2016, godz. 8:00 CEST

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla części Polski, głównie ze względu na ryzyko ulewnych opadów deszczu oraz w mniejszym stopniu przed silnymi porywami wiatru.

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Zachodnia Polska znajdzie się pod wpływem płytkiego niżu znad Niemiec, oddziaływać zacznie też chłodny front atmosferyczny z nim związany. Pozostała część kraju pozostanie w zasięgu wyżu znad Europy północno wschodniej. Będzie napływać bardzo ciepłe powietrze pochodzenia zwrotnikowego, na wysokości izobarycznej 850 hPa (tj.ok.1,5 km n.p.g) temperatura osiągnie do 13-14°C, zaś na wysokości 2 m prognozowane jest nawet 26-29°C. W ciągu dnia nad zachodnią część kraju zacznie się nasuwać korzystne środowisko termodynamiczne, w którym szczególnie późnym popołudniem i nocą może dochodzić do rozwoju burz.

OMÓWIENIE:

… Obszar objęty 1. Stopniem zagrożenia…mapka_23.05.2016

Pomiędzy modelami numerycznymi w dalszym ciągu istnieją pewne rozbieżności (dotyczące umiejscowienia strefy burz nad wschodnimi Niemcami bądź Polską), niemniej jednak w drugiej części dnia oraz w nocy powinno dojść tutaj do rozwoju burz, które powstaną głównie wzdłuż strefy zbieżności wiatru, obecnej przed frontem. Przy umiarkowanej i dość dużej chwiejności (CAPE do 1000-1500 J/kg oraz LI do -4/-6°C może dojść do rozwoju burz, które będą dość aktywne elektrycznie. Dodatkowo stopniowo będą się nasuwać dobre warunki kinematyczne – m.in. ścinanie wiatru 0-6 km (DLS) do 15-20 m/s, SRH 0-3 km do 150-200 m²/s² – co stworzy możliwość rozwoju dość dobrze zorganizowanych burz, mogących powodować szkody. Chociaż początkowo rozwój burz może być utrudniany przez dość wysoki poziom kondensacji (LCL około 1,5-2 km) oraz niedosyty wilgoci w atmosferze, to jednak późnym popołudniem i wieczorem poziom kondensacji znacznie się obniży oraz napłynie masa o większej zawartości wilgoci. Pod wieczór zawartość wody w słupie (PW) osiągnie nawet do 32 mm, co w połączeniu z niezbyt dużym przepływem powietrza może doprowadzić do znacznych sum opadowych. Miejscami (szczególnie początkowo) pojawi się także ryzyko opadów gradu, do 1,5-3 cm, większy w przypadku rozwoju superkomórki, co nie jest wykluczone. Ryzyko jednak będzie stopniowo spadać. Lokalnie, szczególnie początkowo mogą też występować dość silne porywy wiatru, do 60-80 km/h.

Miejscami burze będą się utrzymywać również w nocy, ich zasięg rozszerzy się również na wschód, choć prawdopodobieństwo ich wystąpienia będzie systematycznie spadać. Niemniej jednak niemal przez całą noc w zachodniej części kraju będzie się utrzymywać chwiejność MLCAPE do 500 J/kg, a burze mogą powstawać wzdłuż obecnych tu nadal stref zbieżności. Dodatkowo należy zwrócić uwagę na obszary na południowy zachód od Polski, gdzie może dojść do powstania mezoskalowego systemu konwekcyjnego (MCS), który może zahaczyć zachodnie krańce kraju, stwarzając ryzyko wystąpienia ulewnych opadów deszczu.

…Obszar objęty możliwością wystąpienia burz…

Prawdopodobieństwo wystąpienia burz w tym obszarze jest wyraźnie niższe niż na zachodzie Polski i możliwość wystąpienia burz dotyczy godzin wieczornych i nocnych, kiedy to mogą się rozwinąć pojedyncze komórki burzowe. Nie powinny jednak przynosić zjawisk stanowiących zagrożenie.

Opublikowano News | 1 073 komentarzy

Prognoza konwekcyjna na dzień 20.05.2016 i na noc 20/21.05.2016

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 20.05.2016, godz. 08:00 CEST do 21.05.2016 godz. 08:00 CEST

Obrazek

Prognoza konwekcyjna na dzień 20.05.2016 i na noc 20/21.05.2016

SYTUACJA SYNOPTYCZNA

W piątek znaczna część naszego kraju znajdzie się pod wpływem klina wysokiego ciśninia ciągnącego się od południowo zachodniej Europy. Jedynie na północnym wschodzie swoją obecność zaznaczy niż znad Rosji. Z zachodu na wschód przemieszczać się będzie niewielka strefa konwergencji wiatru, która będzie sprzyjać głębokiej konwekcji.

OMÓWIENIE

…Obszar objęty możliwością burz…

Na tym obszarze dojdzie do nagromadzenia pary wodnej w przyziemnej warstwie troposfery co przełoży się na wzrost energi potencjalnej dostępnej konwekcyjnie (CAPE 400-900 J/kg, LI do -3). Warunki kinematyczne nie będą sprzyjać gwałtownej intensyfikacji konwekcji (DLS do 15 m/s, LLS < 7 m/s). Wodność troposfery wyrażona w parametrze PW wzrośnie do 24 mm. Czynnikiem ograniczającym potencjał konwekcji może okazać się zachmurzenie.

W takich warunkach należy spodziewać się wystąpienia burz o charakterze pojedyńczych komórek, jak i multikomórek, występujących głównie w miejscu omawianej wyżej strefy konwergencji. Burzom mogą towarzyszyć intensywne opady deszczu do 20 mm, silne porywy wiatru do 70 km/h i opady drobnego gradu o średnicy dochodzącej do 1-1,5 cm. Burze będą się przemieszczać z zachodu na wschód. Największa aktywność konwekcji wystąpi w godzinach popołudniowych, a wieczorem zjawiska zaczną słabnąć i zanikać.

Opublikowano News, Prognozy | 1 730 komentarzy