Prognoza konwekcyjna na dzień 19.10.2018 i noc 19/20.10.2018

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 19.10.2018 godz. 08:00 CEST do 20.10.2018, godz. 08:00 CEST

SYTUACJA SYNOPTYCZNA / OMÓWIENIE

Prognoza konwekcyjna na dzień 19.10.2018 i na noc 19/20.10.2018

W piątek nad przeważającą częścią Polski (centralna i południowa część) zalegać będzie stosunkowo ciepła masa powietrza polarnego morskiego. Masa ta w ciągu kolejnej doby będzie stopniowo wypierana przez chłodniejszą masę nacierającą z północy i północnego-zachodu. Na granicy tych mas przebiegać będzie dość słabo aktywny chłodny front atmosferyczny, na którym pojawi się większe zachmurzenie i lokalne opady deszczu. Z kolei w godzinach porannych na Górnym Śląsku i w Małopolsce zalegać będzie tzw. kropla chłodu w środkowej troposferze (z temperaturą powietrza na poziomie 500 hPa wynoszącą ok. -20°C – -22°C), która z czasem będzie odsuwać się na południowy-wschód, poza granice naszego kraju. W obrębie tej kropli nastąpi zaostrzenie pionowego gradientu temperatury powietrza do wartości wynoszących ok. 6,5-7°C/km w warstwie 500-700 hPa. Za jej sprawą w południowo-zachodniej części woj. małopolskiego oraz w Beskidzie Żywieckim, gdzie kropla ta zalegać będzie w ciągu dnia, możliwy będzie rozwój lokalnych burz. Burze te występować będą głównie w formie pojedynczych komórek burzowych oraz słabo zorganizowanych i niewielkich burz wielokomórkowych. Poszczególne komórki burzowe generować mogą chwilami silniejsze opady deszczu, a ich suma może punktowo osiągać 5-15 mm opadu. W szczytowych partiach gór lokalnym burzom mogą towarzyszyć również opady drobnego gradu. Burze występować mogą głównie w okolicach południa oraz wczesnym popołudniem, późnym popołudniem będą natomiast zanikać. Największe prawdopodobieństwo wystąpienia burz dotyczy regionu Tatr.

Zaszufladkowano do kategorii News, Prognozy | Dodaj komentarz

Prognoza konwekcyjna na dzień 03.10.2018 i noc 03/04.10.2018

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 03.10.2018 godz. 08:00 CEST do 04.10.2018, godz. 08:00 CEST

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

W środę Polska znajdzie się po wpływem głębokiego niżu z centrum nad Łotwą. Za chłodnym frontem atmosferycznym do naszego kraju będzie napływać chłodna masa polarnomorska, która będzie cechować się niewielką chwiejnością. Stąd, możliwe są przelotne opady, a lokalnie niewykluczone słabe burze.

OMÓWIENIE:

…Obszar objęty możliwością burz…

W rejonie prognozowana jest marginalna chwiejność (CAPE do 100-200 J/kg, LI około 0). Konwekcja będzie rozwijać się w warunkach dużych (południowy-wschód, rejon frontu chłodnego) lub umiarkowanych uskoków wiatru (reszta obszaru). Spodziewany jest rozwój pojedynczych komórek oraz niewielkich pasm konwekcyjnych. Poza przelotnymi opadami (deszcz, krupa) możliwe są nieliczne wyładowania, ale ich prawdopodobieństwo jest niskie. Ze względu na duży poziomy gradient ciśnienia niewykluczone, że w trakcie swego przechodzenia chmury konwekcyjne będą miejscami generować silne lub bardzo silne porywy wiatru. Rozwój konwekcji możliwy jest o każdej porze dnia.

Zaszufladkowano do kategorii News, Prognozy | Dodaj komentarz

Prognoza konwekcyjna na dzień 02.10.2018 oraz noc 02/03.10.2018

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI,
Ważna od 02.10.2018, godz. 08:00 CEST do 03.10.2018, godz. 08:00 CEST

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla północnej Polski głównie z powodu ryzyka wystąpienia silnych / bardzo silnych porywów wiatru.

SYTUACJA SYNOPTYCZNA / OMÓWIENIE

… Szczególne uwzględnienie godzin 21Z-06Z …

Polska będzie pod wpływem głębokiego układu niskiego ciśnienia z centrum przemieszczającym się nad Europą Północną. Z niżem będą związane strefy frontowe pociągające za sobą spływ znacznie chłodniejszej i niestabilnej masy powietrza, która szczególnie w godzinach nocnych i porannych kolejnej doby zacznie objawiać się intensywnym rozwojem konwekcji masowej. Nieznacznie podwyższona energia potencjalna dostępna drogą konwekcyjną (CAPE na poziomie kilkuset J/kg) związana z silnym zaostrzaniem się gradientu pionowego temperatury między dolną a mocno wychłodzoną środkową troposferą (-31 °C/-27 °C na wysokości 5,5 km n.p.g.) pokryje się z aktywnym odcinkiem krótkiej fali górnej (prąd strumieniowy o prędkości do nawet 20-45 m/s na powierzchniach izobarycznych 850-500 hPa!), która w środowisku dynamicznej adwekcji chłodnej masy o dosyć chwiejnej równowadze termodynamicznej, będzie sprzyjać powstawaniu komórek / pasm konwekcyjnych, w tym lokalnych, rozproszonych burz. Znaczne zróżnicowanie gradientu poziomego ciśnienia atmosferycznego na południowych obrzeżach dynamicznego ośrodka niżowego wzmocni również prędkość wiatru w przyziemnej warstwie troposfery, co przy inicjacji głębszej konwekcji może faworyzować silne / bardzo silne podmuchy konwekcyjne na trasie poszczególnych ośrodków opadowych / burzowych, mogące osiągać i przekraczać nawet 85-105 km/h.

Zaszufladkowano do kategorii News, Prognozy | Dodaj komentarz

Prognoza konwekcyjna na dzień 24.09.2018 i noc 24/25.09.2018

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 24.09.2018, godz. 08:30 CEST do 25.09.2018, godz. 08:00 CEST

SYTUACJA SYNOPTYCZNA/OMÓWIENIE:

Prognoza konwekcyjna na dzień 24.09.2018 i noc 24/25.09.2018

Po przejściu dynamicznego niżu ‚Fabienne’, nad Polskę szerokim strumieniem dociera masa powietrza pochodzenia arktycznego. Charakteryzuje się ona niskimi temperaturami w środkowych i górnych warstwach profilu – na wysokości 850 hPa (tj.ok.1,5km) wyniesie ona około 0/-2°C, zaś na 500 hPa (5,5km) około -28/-32°C. Spowoduje to powstanie niestabilnych warstw powietrza, pojawienie energii potencjalnie dostępnej drogą konwekcji, a w rezultacie rozwój zachmurzenia kłębiastego i przelotnych opadów oraz burz. CAPE wyniesie dziś do 250-500 J/kg, zaś LI spadnie do -1/-2°C, niemniej jednak będą to warunki wystarczające do rozwoju rozproszonych burz. Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii News | Dodaj komentarz