Prognoza konwekcyjna na dzień 07.09.2018 oraz noc 07/08.09.2018

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI,
Ważna od 07.09.2018, godz. 08:00 CEST do 08.09.2018, godz. 08:00 CEST

SYTUACJA SYNOPTYCZNA / OMÓWIENIE:

Prognoza konwekcyjna na dzień 07.09.2018 oraz noc 07/08.09.2018Pogodę w Polsce będzie kształtować rozległa zatoka niskiego ciśnienia związana z bardzo mocno rozbudowanym w pionie (nawet powyżej 200 hPa, tj. 11990 m n.p.g.) układem niżowym z centrum ulokowanym nad wodami Morza Północnego. Znad Niemiec do zachodniej Polski wkroczy chłodny front atmosferyczny, przed którym spodziewany jest rozwój silniejszej zbieżności wiatru. Analizy numeryczne modeli GFS oraz UMPL 4 km całkiem zgodnie wskazują na silniejszą akumulację pary wodnej w dolnych warstwach troposfery, która przyczyni się do nieznacznego wzrostu energii potencjalnej dostępnej drogą konwekcyjną (SBCAPE na poziomie 300-700 J/kg). Niewielki przepływ poziomy mas powietrza w swobodnej troposferze nie będzie sprzyjać zarówno dobrej organizacji konwekcji, jak i jej gwałtownemu przebiegowi. W ciągu dnia, zwłaszcza w pasie województw zachodnich należy się liczyć z rozwojem komórek konwekcyjnych, w tym lokalnych burz, generujących przede wszystkim ulewne opady deszczu. Możliwość formowania się rozproszonych ośrodków burzowych zostaje uwzględniona również dla części południowo – wschodniej, miejscami południowej i północnej, gdzie w warstwie izobarycznej 0-3000 metrów prognozowane jest silniejsze nagromadzenie wilgoci (kolejna zbieżność wiatru), sprzyjające pojawieniu się pewnej, niezbyt dużej chwiejności termodynamicznej. Największe prawdopodobieństwo rozwoju głębszej, wilgotnej konwekcji oczekiwane jest koło południa (miejscami powstawanie pierwszych burz możliwe jest już przed południem, zwłaszcza w południowo – wschodniej i częściowo południowej Polsce) oraz w godzinach popołudniowych. Wieczorem i w nocy, wraz z wyraźnym zmniejszeniem się niestabilności troposfery, burze zaczną szybko zanikać.

Zaszufladkowano do kategorii News, Prognozy | Dodaj komentarz

Prognoza konwekcyjna na dzień 06.09.2018 i na noc 06/07.09.2018

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 06.09.2018, godz. 08:00 CEST do 07.09.2018, godz. 08:00 CEST

Prognoza konwekcyjna na dzień 06.09.2018 i na noc 06/07.09.2018

SYTUACJA SYNOPTYCZNA / OMÓWIENIE

W dalszym ciągu pozostajemy w słabogradientowym obszarze barycznym. Z południa na północ rozciąga się słabnąca zatoka niskiego ciśnienia, która sprzyja wznoszącym ruchom powietrza. W strefie jej oddziaływania zgromadzona jest podwyższona ilość pary wodnej. Na przeważającym obszarze, energia chwiejności CAPE będzie niewielka i nie przekroczy 500 J/kg. Jedynie na południowym-wschodzie jej wartość może sięgnąć lub przekroczyć 1000 J/kg. Poziomy przepływ powietrza, w całym profilu troposfery będzie słaby. Ścinanie wiatru dla warstwy 0-6 km nie przekroczy 10 m/s. Takie warunki będą sprzyjać powstawaniu burz w postaci pojedynczych komórek i słabo zorganizowanych multikomórek. Największe szanse na pojawienie się zjawisk konwekcyjnych wystąpi w południowo-wschodniej części kraju. Burze będą niemal stacjonarne, bądź będą się przemieszczać powoli z kierunków wschodnich. Podczas ich przechodzenia wystąpią intensywne opady deszczu do 20 mm, silne porywy wiatru do 70 km/h, a także opady gradu, o średnicy, która nie powinna przekroczyć 1-1,5 cm średnicy.

Zaszufladkowano do kategorii News, Prognozy | Dodaj komentarz

Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 05.09.2018 i na noc 05/06.09.2018

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 05.09.2018, godz. 08:00 CEST do 06.09.2018, godz. 08:00 CEST

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla południowo-wschodniej i wschodniej części Polski głównie z powodu ryzyka wystąpienia silnych opadów deszczu powodujących podtopienia oraz z powodu mniejszego ryzyka wystąpienia opadów większego gradu.

Prognoza konwekcyjna na dzień 05.09.2018 i na noc 05/06.09.2018

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Nad Polskę nasunęła się zatoka niżowa biegnąca z południowego wschodu na północny zachód. W środę w godzinach popołudniowych oś tej zatoki będzie przebiegała przez wschód naszego kraju, gdzie w dolnej troposferze ma występować również liniowa strefa zbieżności wiatru. Na wyższych poziomach troposfery nad Europą Wschodnią i Środkową mamy do czynienia z rozległym słabo gradientowym obszarem obniżonego ciśnienia. W górnej i w środkowej części troposfery występują tu wiatry o niewielkiej prędkości, a wartości wskaźników kinematycznych są niskie. Burze w okresie ważności prognozy będą rozwijały się przede wszystkim w pobliżu osi zatoki niżowej, w strefie zbieżności wiatru. Prognozowane jest tu nieco większe nagromadzenie się wilgoci oraz wznoszenie mas powietrza. Towarzyszyć temu będzie umiarkowanie duża wartość energii CAPE, stąd burze w pojedynczych przypadkach mogą być silniejsze i trwalsze, choć na ogół prognozowane są niezorganizowane i nietrwałe układy konwekcyjne.

OMÓWIENIE:

… południowy wschód i wschód Polski …

Wszystko wskazuje na to, że strefa zbieżności wiatru występująca w warstwie granicznej troposfery w tej części kraju przyczyni się do rozwoju wielu ośrodków burzowych. Czynnikiem utrudniającym rozwój burz może być jednak dość duże zachmurzenie, które miejscami może otrzymywać się do południa. Dużo burz może rozwinąć się na obszarach górskich i podgórskich woj. małopolskiego i podkarpackiego, gdzie wiatr wiejący w stronę gór będzie wymuszał wznoszenie się mas powietrza. Liczne ośrodki burzowe mogą także uformować się w woj. podlaskim, na wschodzie woj. mazowieckiego i w woj. lubelskim, gdzie sprzyjać temu będzie dodatnia adwekcja wirowości w środkowej troposferze. Przy energii CAPE rzędu 800-1400 J/kg mogą formować się prawie stacjonarne komórki burzowe, które lokalnie mogą być bardziej długotrwałe i będą łączyć się w niezorganizowane klastry burz. W związku z takim trybem konwekcji nie wyklucza się punktowych opadów rzędu ponad 40 mm w ciągu kilkudziesięciu minut i lokalnych podtopień. Ponadto, w pierwszej fazie rozwoju zjawisk może spaść grad o średnicy do ok. 2,5 cm oraz wystąpić dość silny wiatr, w porywach do ok. 70 km/h. Wieczorem i w nocy burze będą stopniowo słabnąć, choć nie wyklucza się, że w niektórych miejscach utrzymają się nawet do godzin porannych.

… pozostała część kraju objęta możliwością burz …

Warunki do rozwoju burz będą wyraźnie słabsze (znacznie niższe CAPE, brak wyraźnych mechanizmów wspomagania rozwoju komórek burzowych). Jednak modele numeryczne wskazują możliwość powstania pojedynczych i rozproszonych ośrodków burzowych, zwłaszcza w godzinach popołudniowych. Ryzyko wystąpienia groźnych zjawisk konwekcyjnych na tym obszarze jest znikome.

Zaszufladkowano do kategorii News, Prognozy | Dodaj komentarz

Prognoza konwekcyjna na dzień 04.09.2018 oraz noc 04/05.09.2018

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI,
Ważna od 04.09.2018, godz. 08:00 CEST do 05.09.2018, godz. 08:00 CEST

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany częściowo dla północno – wschodniej i cz. wschodniej Polski głównie z powodu ryzyka wystąpienia ulewnych opadów deszczu, większego gradu oraz punktowo silnych / bardzo silnych porywów wiatru.

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla krańców południowych Polski głównie z powodu ryzyka wystąpienia ulewnych opadów deszczu.

SYTUACJA SYNOPTYCZNA / OMÓWIENIE

Polska znajdzie się w słabogradientowym obszarze pola obniżonego ciśnienia atmosferycznego. Nad wschodnią i częściowo południową Polską spodziewany jest rozwój dolno-troposferycznej zbieżności wiatru, wzdłuż której modele przewidują większą akumulację pary wodnej. Wyraźnie podwyższona zawartość wilgoci prognozowana jest w dolnych 3 km troposfery, tym samym ułatwiając rozwój zachmurzenia konwekcyjnego. Słaby przepływ poziomy mas powietrza w swobodnej troposferze będzie sprzyjać powstawaniu słabo zorganizowanych struktur burzowych, które na lokalnej strefie konwergencji mogą przybierać formę rozproszonych klastrów. Z analiz modeli GFS, WRF-ARW 12 km oraz UMPL 4 km wynika, że największego potencjału burzowego można oczekiwać częściowo w rejonach wschodnich i cz. północno – wschodnich, gdzie od rana będzie występować dość silne nasłonecznienie, ponadto pojawi się obszar ze środkowo-troposferyczną dywergencją wiatru. Burzom z najkorzystniejszymi warunkami do rozwoju w drugiej części dnia będą towarzyszyć ulewne opady deszczu, miejscami grad o średnicy do 1,5-2,5 cm (lokalnie, zwłaszcza w przypadku inicjacji kilku komórek pulsacyjnych / superkomórek wysokoopadowych, 3 cm), a także punktowo silne / bardzo silne porywy wiatru (wymieszane warstwy niestabilnego powietrza w warstwie 0-5550 m). Konwekcja będzie utrzymywać się również w godzinach nocnych.

Im dalej na południe obszaru możliwości wystąpienia burz, tym potencjał konwekcyjny powinien być mniejszy. Wszystko za sprawą spodziewanego zachmurzenia po nocnej i porannej konwekcji, która może w większym stopniu ograniczyć inicjację aktywniejszych formacji konwekcyjnych. Mimo to 1. stopień zagrożenia zostaje uwzględniony dla samych krańców południowych, gdzie pod wpływem oddziaływania wymuszania orograficznego możliwe jest wystąpienie większych sum opadowych.

Zaszufladkowano do kategorii News, Prognozy | Dodaj komentarz