Prognoza siły i aktywności burz dla Polski na dzień 15.09.2017 i na noc 15/16.09.2017

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 15.09.2017, godz. 08:00 CEST do 16.09.2017, godz. 08:00 CEST

Prognoza siły i aktywności burz na dzień 15.09.2017 i na noc 15/16.09.2017

SYTUACJA SYNOPTYCZNA / OMÓWIENIE:

Polska będzie w zasięgu chłodnej masy powietrza znad Morza Norweskiego i Morza Północnego, która będzie napływać za chłodnym frontem rozwijającego się niżu znad północno-zachodniej Rosji. Silny napływ chłodnej masy powietrza, występujący również w wyższych partiach troposfery, będzie przyczyną występowania niezbyt dużej energii potencjalnej dostępnej drogą konwekcji osiągającej wartość do 200-300 J/kg. W takich warunkach w północno-zachodniej części kraju mogą rozwijać się bardziej wypiętrzone chmury kłębiaste Cumulonimbus dające chwilowe silne opady deszczu i opady drobnego gradu. Niewykluczone jest wystąpienie dość silnych porywów wiatru. Najbardziej rozwinięte komórki konwekcyjne mogą generować wyładowania atmosferyczne. Początkowo (przed południem i około południa) burze będą występować na Pomorzu (zwłaszcza w strefie nadmorskiej). Później kilku słabych burz nie wyklucza się także miejscami w Wielkopolsce i na Ziemi Lubuskiej. W pozostałej części kraju bez burz, ale na północny zachód od linii Opole – Łódź – Suwałki mogą zdarzać się chwilami silniejsze opady konwekcyjne. Wieczorem burze powinny całkowicie zaniknąć.

Opublikowano News, Prognozy | Skomentuj

Prognoza siły i aktywności burz dla Polski na dzień 14.09.2017 i na noc 14/15.09.2017

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 14.09.2017, godz. 08:00 CEST do 15.09.2017, godz. 08:00 CEST

Prognoza siły i aktywności burz dla Polski na dzień 14.09.2017 i na noc 14/15.09.2017

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Z zachodu do Polski napływa chłodne powietrze polarne morskie. Powietrze te swoim zasięgiem w czwartek obejmie północ, zachód, centrum i północny wschód Polski. Na południu i południowym wschodzie kraju pojawi się znacznie cieplejsza masa powietrza. Na pograniczu tych dwóch mas powietrznych będzie przebiegał front atmosferyczny, na którym wytworzy się zaburzenie falowe. Zaburzenie to będzie w czwartek w ciągu dnia wędrować przez nasz kraj, co będzie wiązać się ze wzrostem zachmurzenia i opadami deszczu. Na południu i południowym wschodzie, a także na północnym zachodzie Polski (Pomorze, zwłaszcza rejon nadmorski) pojawią się strefy niewielkiej chwiejności atmosfery. Energia CAPE osiągnie w obydwóch przypadkach wartości do ok. 200-400 J/kg. Przez Polskę z południowego zachodu na północny wschód będzie rozciągać się strefa silnego pionowego ścinania wiatru związana z obecnością prądu strumieniowego w wyższych partiach troposfery oraz z dość silnym wiatrem występującym w obrębie warstwy granicznej. Strefa ta będzie się pokrywać z obszarem występowania energii CAPE na południu i południowym wschodzie kraju.

OMÓWIENIE:

… Południe i południowy wschód Polski …

W ciągu dnia prognozowana jest dość słoneczna pogoda, co będzie sprzyjać rozwojowi chwiejności atmosfery. Chwiejność ta będzie jednak niewystarczająca do rozwoju burz w znacznym oddaleniu od strefy zachmurzenia frontowego, bez obecności silniejszych procesów wspomagania rozwoju głębokiej i wilgotnej konwekcji. Dopiero po południu, wraz z przybyciem frontu atmosferycznego i strefy zachmurzenia z nim związanej, może dojść do rozwoju kilku komórek burzowych. Komórki te mogą utworzyć niezbyt duży liniowy układ konwekcyjny poruszający się z zachodu na wschód. Burze nie będą przynosić licznych wylądowań atmosferycznych, natomiast w związku z silnym pionowym ścinaniem wiatru w dolnej i środkowej troposferze, mogą im towarzyszyć dość silne porywy wiatru. Ponadto burzom mogą towarzyszyć chwilowo silne opady deszczu. Z uwagi na niewielką chwiejność i raczej mały potencjał do formowania się burz, stopień 1. zagrożenia nie zostaje w tej części Polski wydany. W nocy strefa możliwego występowania burz przemieści się na wschód i opuści teren Polski.

… Pomorze (zwłaszcza obszary nadmorskie) …

W ciągu całego okresu ważności prognozy na tym obszarze Polski będą rozwijać się komórki konwekcyjne. Silniejsze i bardziej wypiętrzone komórki konwekcyjne mogą przynosić wyładowania atmosferyczne, zwłaszcza w godzinach wieczornych i nocnych. Duża energia CAPE zgromadzona w dolnych 2 km troposfery może być przyczyną rozwoju 1-2 trąb wodnych, zwłaszcza w nocy z czwartku na piątek i w piątek nad ranem. Ponadto komórkom konwekcyjnym mogą towarzyszyć dość silne porywy wiatru.

Opublikowano News, Prognozy | Skomentuj

Prognoza konwekcyjna na dzień 13.09.2017 i noc 13/14.09.2017

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 13.09.2017 godz. 09:05 CEST do 14.09.2017, godz. 08:00 CEST

STOPIEŃ 1 ZAGROŻENIA zostaje wydany dla północy Polski z powodu ryzyka wystąpienia bardzo silnych porywów wiatru

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

W środę większość Polski początkowo będzie znajdować się w zasięgu wyżu południowoeuropejskiego. Z biegiem czasu pogodę w naszym kraju zacznie kształtować niż z systemem frontów atmosferycznych, który będzie się przesuwał z rejonu Morza Północnego nad Bałtyk. Oznaczać to będzie pojawienie się opadów deszczu i silnego wiatru, zwłaszcza w północnej i zachodniej części kraju. Niewielka niestabilność w strefie oddziaływania frontów daje też pewne szanse na burze.

OMÓWIENIE:

…Północ kraju…

Prognoza konwekcyjna na dzień 13.09.2017 i noc 13/14.09.2017

Prognoza konwekcyjna na dzień 13.09.2017 i noc 13/14.09.2017

W rejonie prognozowana jest marginalna chwiejność (CAPE 100-300 J/kg). Pomimo niskich wartości parametrów konwekcyjnych obecność dynamicznego niżu z systemem frontów (konwergencja, ruchy wznoszące) może wystarczyć do rozwoju chmur Cumulonimbus. Konwekcja będzie rozwijać się w warunkach nadzwyczaj silnych pionowych uskoków wiatru (DLS 20-50 m/s, LLS 10-20 m/s), co w środowisku silnego wymuszania może spowodować rozwój niedużego układu liniowego. Biorąc pod uwagę przepływ w dolnej troposferze (aż 25-30 m/s na poziomie 850 hPa) niewykluczone jest pojawienie się miejscami bardzo silnych porywów wiatru pochodzenia konwekcyjnego, zwłaszcza w przypadku powstania wspomnianej linii. Chmury Cb mogą pojawić się na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej w godzinach popołudniowych, a ich strefa będzie szybko przesuwać się na wschód i w godzinach wieczornych mogą dotrzeć do Warmii i Mazur.

Opublikowano News, Prognozy | Skomentuj

Prognoza konwekcyjna na dzień 11.09.2017 i noc 11/12.09.2017 – AKTUALIZACJA

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI – AKTUALIZACJA
Ważna od 11.09.2017, godz. 15:00 CEST do 12.09.2017, godz. 08:00 CEST

1.STOPIEŃ ZAGROŻENIA został wydany dla pasa od Ziemi Łódzkiej po Mazury, głównie ze względu na ryzyko ulewnych opadów deszczu.

Prognoza konwekcyjna na 11-12.09.2017, aktualizacja

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Przez Polskę w dalszym ciągu przebiegać będzie niemal stacjonarny front atmosferyczny z tendencją do falowania. Nad Polskę zachodnią napływać będzie chłodne powietrze polarnomorskie, zaś nad wschód kraju docierać będzie zdecydowanie cieplejsze powietrze z południa kontynentu, o podwyższonej chwiejności. W chwiejnej masie w pobliżu frontu prognozowany jest rozwój burz, lokalnie o umiarkowanej sile.

OMÓWIENIE:

…Obszar objęty 1.stopniem zagrożenia…

Na podstawie bieżących obserwacji i najnowszych prognoz została dokonana korekta obszaru możliwości wystąpienia burz. Największe szanse na burze istnieją wieczorem oraz w nocy w pasie od Opolszczyzny i Górnego Śląska, przez woj.łódzkie, Mazowsze aż po Mazury. W części tego obszaru wydany został także 1.stopień zagrożenia, który dotyczy przede wszystkim ryzyka intensywnych opadów deszczu. Burze rozwiną się w pobliżu frontu i będą się przemieszczać równolegle do niego w kierunku północno wschodnim. Burzom będą towarzyszyć ulewne opady deszczu do 20-30mm, miejscami także silniejszy wiatr do 70-80km/h, choć z biegiem nocy ryzyko silniejszych porywów będzie spadać. Lokalnie, szczególnie w początkowej fazie rozwoju bardziej wypiętrzonych ośrodków, możliwy grad do 1-2cm średnicy.

Sumy opadów będą dodatkowo zwiększane przez opady wielkoskalowe występujące wzdłuż frontu. Miejscami łączne opady mogą sięgać wartości 30-50mm w ciągu 24 godzin.

Opublikowano News | Skomentuj