Prognoza siły i aktywności burz dla Polski na dzień 25.06.2017 i na noc 25/26.06.2017

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 25.06.2017, godz. 08:00 CEST do 26.06.2017, godz. 08:00 CEST

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla woj. kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, części województw mazowieckiego i podlaskiego głównie z powodu ryzyka wystąpienia silnych porywów wiatru oraz z powodu mniejszego ryzyka powstania trąby powietrznej.

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Prognoza konwekcyjna na dzień 25.06.2017 i na noc 25/26.06.2017

Polska znajduje się pod wpływem ośrodków niskiego ciśnienia zlokalizowanych na północy Europy. W ciągu najbliższych kilkudziesięciu godzin przez północną i centralną część Polski będzie wędrować chłodny front atmosferyczny niżu znad Szwecji. Na froncie dojdzie do rozwoju zaburzenia falowego na płytkiej zatoce niżowej przemieszczającej się z zachodu na wschód. Na południe od linii frontu, w jego sąsiedztwie znajdzie się strefa niewielkiej i umiarkowanej chwiejności troposfery. Nieco silniejsza chwiejność wkroczy na kilka godzin wraz z powietrzem pochodzenia zwrotnikowego do południowo-wschodnich krańców Polski. W północnej części kraju w troposferze pojawi się silniejszy przepływ powietrza, zwłaszcza w środkowych i górnych jej partiach, dzięki czemu niektóre burze będą trwać dłużej i mogą przybierać bardziej zorganizowaną postać. W znacznej większości komórki burzowe nie będą jednak przynosić silnych zjawisk pochodzenia konwekcyjnego.

OMÓWIENIE:

… północna, centralna i zachodnia część kraju …

Model GFS prognozuje CAPE na poziomie do 800-1000 J/kg w towarzystwie pionowego ścinania wiatru DLS do ok. 20-25 m/s i LLS do 8-12 m/s. Strefa większej chwiejności i pionowego ścinania wiatru pokrywa się z obszarem zatoki niżowej, na obszarze której pojawi się wspomaganie rozwoju głębokiej, wilgotnej konwekcji. Ponadto z przedniej części tej zatoki pojawi się podwyższona wartość SRH3 (do 150 m2/s2) oraz SRH1 (do 100-120 m2/s2). Szczególnie dobrze widoczny obszar pokrycia się większych wartości wskaźników kinematycznych oraz CAPE prognozowany jest w woj. kujawsko-pomorskim oraz w rejonie pogranicza województw warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego i podlaskiego. Model numeryczny UMPL z godz. 18:00 UTC wyliczył wzdłuż osi zatoki rozwój komórek konwekcyjnych podążający na wschód. Prognoza też wskazuje na wystąpienie kilku komórek opadowych na wschód od osi zatoki. W warunkach małej i umiarkowanej chwiejności troposfery oraz podwyższonych wartości wskaźników kinematycznych może wystąpić kilka raczej niezbyt mocno rozbudowanych burz zawierających mezocyklon. Problem stanowi wilgotność w warstwie granicznej, oraz energia CAPE w dolnych 2 kilometrach troposfery. Co prawda model UMPL prognozuje znaczne zachmurzenie w północnej i północno-wschodniej części kraju, jednak z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Jeśli pojawi się więcej rozpogodzeń, niż prognozuje to model UMPL, wystąpi nieznacznie podwyższone ryzyko wystąpienia słabej lub umiarkowanie silnej trąby powietrznej w każdej burzy superkomórkowej, która uformuje się przed osią zatoki niżowej. Mniejsze ryzyko ze strony trąb powietrznych będzie w superkomórkach znajdujących się w rejonie osi zatoki (o ile takie się rozwiną). Należy stanowczo podkreślić, że ryzyko trąb powietrznych będzie małe, stąd w prognozie zostaje uwzględniony tylko pierwszy stopień zagrożenia. Ponadto burze mogą generować dość silne porywy wiatru (niewykluczone 2-4 przypadki bardzo silnych porywów wiatru), opady drobnego gradu i silny deszcz. Późnym popołudniem wzdłuż osi zatoki niżowej podążającej na wschód może pojawić się niezbyt silna liniowa burza wielokomórkowa. Wieczorem i wczesną nocą wiele ośrodków burzowych zaniknie lub znacznie osłabnie.

… południowy wschód kraju …

Model GFS prognozuje tu znacznie podwyższoną energię CAPE do ok. 1500 J/kg wraz z pionowym ścinaniem wiatru DLS do ok. 10-15 m/s. Istnieje ryzyko, że strefa zwiększonej chwiejności nie przejdzie Karpat i nie dostanie się do naszego kraju, jednak w chwili obecnej nawet model UMPL prognozuje w tej części kraju wystąpienie burz. Jeśli strefa z CAPE pojawi się nad południowo-wschodnią częścią kraju, prognozuje się rozwój kilku ośrodków burzowych, głównie w górach i na terenach podgórskich. Pojedyncze komórki z biegiem czasu mogą utworzyć słabe układy wielokomórkowe. Burze, o ile w ogóle wystąpią, mogą przynieść większe opady deszczu i drobny grad, zwłaszcza w Bieszczadach.

Opublikowano News, Prognozy | Skomentuj

Prognoza konwekcyjna na dzień 23.06.2017 i na noc 23/24.06.2017

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 23.06.2017, godz. 08:00 CEST do 24.06.2017, godz. 08:00 CEST

…STOPIEŃ Z 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla obszaru południowej, centralnej oraz częściowo wschodniej części kraju głównie przed ulewnymi opadami deszczu, silnymi porywami wiatru oraz w mniejszym stopniu przed opadami gradu i możliwością wystąpienia pojedynczej trąby powietrznej…

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

W piątek będzie kontynuacja niespokojnej pogody w kraju. Dynamiczny układ niskiego ciśnienia wędrować będzie przez wschód Polski. Od zachodu, przez centrum przesuwać się będzie front chłodny. Na niżu, jak i chłodnym froncie pojawią się burze, które mogą być gwałtowne.

OMÓWIENIE:

…Polska południowa, centralna, wschodnia…

Na tym obszarze przewidujemy wystąpienie dość gwałtownych burz. Warunki termodynamiczne będą umiarkowane i duże. Energia dostępna konwekcyjnie CAPE wyniesie 500 – 1500 J/kg, a Lifted Index spadnie do -5⁰C. Dzięki dużej wodności atmosfery wynoszącej około 30 – 40 mm, komórki burzowe mogą być wydajne opadowo.

Prognoza konwekcyjna na dzień 23.06.2017 i na noc 23/24.06.2017

Spodziewane są również słabe i umiarkowane warunki kinematyczne. Pojawi się uskok wiatru DLS (0 – 6 km) w granicach 10 – 20 m/s i skręt wiatru SRH (0 – 3 km) w przedziale 50 – 200 m2/s2. Będą to dobre warunki do tworzenia się superkomórek burzowych, których może być kilka. Niewykluczone jest pojawienie się pojedynczego tornada. Dzięki kinematyce oraz silnemu wspomaganiu w postaci układu niskiego ciśnienia komórki burzowe szybko połączą się w burze wielokomórkowe.

Głównym zagrożeniem podczas przechodzenia burz będą ulewne opady deszczu powodujące podtopienia, silne porywy wiatru do ok. 80-90 km/h, punktowo w pojedynczych przypadkach więcej oraz opady gradu miejscami o średnicy do 3 cm.

…Obszar objęty możliwością burz…

W obszarze możliwości burz prognozujemy słabsze burze. Wynikać to będzie z niższych wartości termodynamicznych i kinematycznych oraz z pory dnia. W rozwoju burz przeszkodzić może również zachmurzenie. Energia potencjalna dostępna konwekcyjnie wyniesie 300 – 700 J/kg. Tutaj też głównym zagrożeniem będą ulewne opady deszczu, silne porywy wiatru i opady gradu.

Opublikowano News, Prognozy | Skomentuj

Prognoza konwekcyjna na dzień 22.06.2017 i na noc 22/23.06.2017

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 22.06.2017 godz. 08:00 CEST do 23.06.2017, godz. 08:00 CEST

STOPIEŃ 2 ZAGROŻENIA zostaje wydany głównie z powodu ryzyka wystąpienia bardzo silnych/niszczących porywów wiatru, opadów ulewnego deszczu i dużego gradu oraz w mniejszym stopniu z powodu ryzyka uformowania się trąby powietrznej

STOPIEŃ 1 ZAGROŻENIA zostaje wydany głównie z powodu ryzyka bardzo silnych/niszczących porywów wiatru oraz ulewnych opadów deszczu i w mniejszym stopniu z powodu ryzyka opadów dużego gradu

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

W czwartek większość Polski początkowo będzie znajdować się w zasięgu wyżu w chłodniejszym powietrzu polarnomorskim. Na zachodzie i południu kraju rozpocznie się adwekcja powietrza zwrotnikowego. W godzinach wieczornych i nocnych od zachodu wejdzie do Polski niż z systemem frontów atmosferycznych. Ciepły sektor będzie poruszał się szybko, a wymiana mas ma być gwałtowna, gdyż towarzyszyć jej będzie silniejszy przepływ w środkowej i górnej troposferze (prąd strumieniowy). Powietrze w ciepłym wycinku ma charakteryzować się znaczną chwiejnością, co w połączeniu z dobrymi warunkami kinematycznymi może doprowadzić do rozwoju silnych burz.

OMÓWIENIE:

…Obszar objęty 2 stopniem zagrożenia…

Prognoza konwekcyjna na dzień 22.06.2017 i na noc 22/23.06.2017

Prognoza konwekcyjna na dzień 22.06.2017 i na noc 22/23.06.2017

W rejonie prognozowa jest umiarkowana/duża chwiejność (CAPE 1000-2500 J/kg). Na skutek konwergencji i ruchów wznoszących późnym popołudniem lub wieczorem spodziewane jest pojawienie się chmur Cb. Ze względu na podwyższone pionowe uskoki wiatru, zarówno prędkościowe, jak i kierunkowe (DLS około 20 m/s, SRH3 150-300 m2/s2), możliwe jest uformowanie się kilku silnych superkomórek burzowych. Ponadto, podwyższony przepływ w dolnych 3 km troposfery w połączeniu ze wspomaganiem konwekcji wzdłuż zatoki niżowej dają szanse uformowania się gwałtownego układu burzowego w formie linii szkwału lub bow echo. Niewykluczone, że w godzinach wieczornych ukształtowany MCS wejdzie do Polski z Niemiec. W trakcie burz zagrożeniem będą bardzo silne/niszczące porywy wiatru i ulewne opady deszczu (zwłaszcza w przypadku uformowania się układu MCS) oraz opady dużego gradu do 4-5 cm średnicy (za sprawą superkomórek burzowych). Ze względu na podwyższone ścinanie w warstwie granicznej możliwe jest również uformowanie się trąby powietrznej. Zjawisk burzowych należy spodziewać się od późnego popołudnia do późnych godzin nocnych.

…Obszar objęty 1 stopniem zagrożenia…

W rejonie prognozowana jest umiarkowana chwiejność (MUCAPE 500-1500 J/kg). Wraz z przesuwaniem się niżu i frontów na wschód, również i tutaj należy liczyć się z możliwością wystąpienia silniejszych burz. W środowisku podwyższonych, pionowych uskoków wiatru burze mogą mieć zorganizowany charakter. Możliwe jest, że w godzinach nocnych pojawi się w tym rejonie ukształtowany układ burzowy. Głównym zagrożeniem na tym obszarze mogą być bardzo silne/niszczące porywy wiatru i ulewne opady deszczu (a w mniejszym stopniu opady gradu).

Opublikowano News, Prognozy | Skomentuj

Prognoza konwekcyjna na dzień 20.06.2017 oraz noc 20/21.06.2017

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI,
Ważna od  20.06.2017, godz. 08:00 CEST do 21.06.2017, godz. 08:00 CEST

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla północno – wschodniej, częściowo północnej, środkowej i wschodniej Polski głównie z powodu ryzyka wystąpienia opadów dużego gradu, bardzo silnych / gwałtownych porywów wiatru oraz w mniejszym stopniu ulewnych opadów deszczu i pojedynczego przypadku trąby powietrznej.

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Nad Europą Północną znajdzie się obszar obniżonego ciśnienia atmosferycznego, z którym będą związane strefy chłodnego frontu atmosferycznego oraz zatoki niżowej. Przed chłodnym frontem będzie zalegać ciepła masa powietrza pochodzenia polarno-morskiego, która z biegiem dnia zacznie być wypychana dalej na południe oraz południowy – wschód. Dość szybka wymiana mas powietrza wzmocni potencjał do rozwoju głębokiej, wilgotnej konwekcji, zwłaszcza w bezpośrednim oddziaływaniu strefy frontowej, gdzie spodziewana jest największa akumulacja pary wodnej.

OMÓWIENIE:

… Obszar objęty 1. stopniem zagrożenia …

 Prognoza konwekcyjna na dzień 20.06.2017 oraz noc 20/21.06.2017

Prognoza konwekcyjna na dzień 20.06.2017 oraz noc 20/21.06.2017

Prognozy numeryczne dość zgodnie wskazują, że jutro w ciągu dnia największego potencjału burzowego należy oczekiwać w województwach północno – wschodnich oraz częściowo wschodnich. Istotnie nasilony strumień przepływu poziomego mas powietrza (17-30 m/s na wysokościach izobarycznych 3-5,5 km) w środowisku podwyższonej do 1000-1600 J/kg energii potencjalnej dostępnej drogą konwekcyjną wzmocni potencjał do rozwoju gwałtownych formacji burzowych. Poszczególne ośrodki konwekcyjne w początkowej fazie będą przybierać postać pojedynczych komórek z szybką tendencją do przekształcania się w superkomórki, generujące opady gradu o średnicy do 2,5-3,5 cm, silne / bardzo silne, punktowo gwałtowne porywy wiatru (możliwe przypadki powyżej 100 km/h), a także ulewne opady deszczu (ryzyko większymi podtopieniami i zalaniami będzie ograniczone). Pod wpływem nasilającego się pionowego profilu wiatru oraz podwyższonej zawartości pary wodnej, istnieje również pewne prawdopodobieństwo pojawienia się pojedynczego zdarzenia mezocyklonicznej trąby powietrznej. W dalszym czasie istnienia możliwe będzie powstanie liniowych formacji konwekcyjnych, napędzanych zarówno strefą frontową z silniejszym wymuszaniem ruchów wstępujących, jak i pogłębiającym się dalej na południe odcinkiem nasilonego prądu strumieniowego. Inicjacja konwekcji możliwa jest już od godzin rannych, jednak największego potencjału burzowego należy oczekiwać w drugiej części dnia.

Czytaj dalej

Opublikowano News, Prognozy | Skomentuj