Prognoza konwekcyjna na dzień 10.08.2018 i na noc 10/11.08.2018

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 10.08.2018, godz. 08:00 CEST do 11.08.2018, godz. 08:00 CEST

STOPIEŃ 2. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla wschodniej i centralnej, a także części południowej i północnej Polski ze względu na intensywne opady deszczu mogące powodować podtopienia, silne porywy wiatru i w mniejszym stopniu ze względu na opady dużego gradu.

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla obszarów przyległych do 2 stopnia zagrożenia, ze względu na intensywne opady deszczu, silne porywy wiatru i opady dużego gradu.

SYTUACJA SYNOPTYCZNA

W piątek nad Polską będzie przemieszczać się zatoka niskiego ciśnienia wraz z chłodnym frontem atmosferycznym, związana z dynamicznym niżem znad Skandynawii. Gorące i zasobne w wilgoć powietrze zwrotnikowe, które w ostatnnich dniach napłynęło do naszego kraju, zostanie wypchnięte na wschód przez znacznie chłodniejsze powietrze polarne o cechach morskich.

OMÓWIENIE

Prognoza konwekcyjna na dzień 10.08.2018 i na noc 10/11.08.2018

…Obszar objęty 1 i 2 stopniem zagrożenia…

W ciągu dnia dojdzie do zaostrzenia gradientu temperatury nad naszym krajem. Przed nadejściem frontu, termometry wakażą 30-34 stopnii Celsjusza, podczas gdy za frontem temperatura będzie oscylować w granicach 20-23 stopnii. Powietrze będzie nie tylko gorące, ale także wilgotne, dzięki czemu energia potencjalna dostępna konwekcyjnie CAPE wyniesie przeważnie 1000-2000J/kg. Duży gradient temperatury zazwyczaj oznacza silniejszy przepływ powietrza. W omawianym przypadku takowy pojawi się, jednakże najsilniejsze ścinanie wiatru (DLS do 20m/s) nie pokryje się z największą chwiejnością termodynamiczną. Dlatego powstałe burze, nie będą miały tendencji do tworzenia rozległych struktur “wiatrowych”. Niemniej jednak, należy spodziewać się powstania głównie superkomórek, a także mniejszych, mniej lub bardziej zorganizowanych burz wielokomórkowych. Duża wodność troposfery (PW 38-45 mm) będzie sprzyjać inetnsywnym opadom deszczu dochodzących lub nawet przekraczających 50 mm. Ostry kąt pomiędzy osią zatoki niżowej, a przepływem powietrza sugeruje możliwośc powstania układu typu training storms, w których wiele komórek burzowych przechodzi nad jednym miejscem. W takim przypadku, nie wyklucza się możliwości wystąpienia lokalnej powodzi błyskawicznej. Obecność trochę suchszych warstw w środkowej troposferze i wysoki poziom kondensacji, będą miały swoje odzwierciedlenie w parametrze delta theta-e, który lokalnie przekroczy wartość 20. Sugeruje on możliwość wystąpienia silnych porywów wiatru typu downburst, które zwłaszcza w przypadku powstania superkomórek mogą przekraczać 100 – 110 km/h. Burze będą także stwarzać zagrożenie opadami dużego gradu, jednak nie powinien on przekraczać 3 cm, a w wyjątkowych przypadkach 4 cm. Warunki nie powinny w szczególny spodób sprzyjać powstawaniu trąb powietrznych, choć z całą pewnością nie można wykluczyć wystąpienia tego zjawiska. Inicjacja konwekcji spodziewana jest około godzin południowych. Największa aktywność burz powinna wystąpić popołudniu i wczesnym wieczorem, w nocy znawiska powinny zdecydowanie osłabnąć i zaniknąć. Burze będą się przemieszczać głównie na północny-wschód.

Podsumowując: należy spodziewać się wystąpienia burz superkomórkowych i wielokomórkowych. Podczas ich przechodzenia wystąpią lokalne, choć stosunkowo liczne przypadki groźnych zjawisk, takich jak intensywne opady deszczu, silne porywy wiatru i opady dużego gradu.

Zaszufladkowano do kategorii News | Dodaj komentarz

Prognoza konwekcyjna na dzień 9.08.2018 i noc 9/10.08.2018

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 09.08.2018, godz. 08:00 CEST do 10.08.2018, godz. 08:00 CEST

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla części Polski południowej oraz pasa Polski zachodniej ze względu na ryzyko ulewnych opadów, w mniejszym stopniu przed silnym wiatrem i opadami gradu.

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:
Nad Polskę szerokim strumieniem nadal docierać będzie powietrze zwrotnikowe. Polska pozostanie natomiast na skraju wyżu znad Rosji, zaś znad zachodu Europy zbliżać się będzie zatoka niżowa wraz z chłodnym frontem atmosferycznym. Lokalne zbieżności wiatru umożliwią jednak rozwój konwekcji także w znacznym oddaleniu od niej, choć burze będą mieć charakter izolowany.

OMÓWIENIE: 

Prognoza burzowa na 9.08.2018 i noc 9/10.08.2018

Najwcześniej burze pojawią się na terenach górskich, gdzie ich rozwój możliwy będzie już przed południem – należy o tym pamiętać, planując górskie wyprawy. Na pozostałym obszarze w warunkach znacznej chwiejności (SBCAPE do 1500-2000J/kg) oraz dużego uwodnienia troposfery (PW do 40-46mm) na niewielkich strefach zbieżności powinny się rozwijać dość krótkotrwałe burze, także o charakterze pulsacyjnym, niosące intensywne opady (do 20-30mm) oraz silny wiatr (punktowo 70-80km/h). Obszar możliwości wystąpienia burz jest dość rozległy, jednak należy podkreślić, iż będą mieć one bardzo lokalny zasięg. Ich rozwojowi w ciągu dnia nie będzie sprzyjać brak wyraźnych procesów wspomagania oraz dość wysoki poziom kondensacji (2km i więcej).

Wieczorem i w nocy nad zachodnią część kraju przybliży się zatoka niżowa wraz z chłodnym frontem, dzięki czemu burz będzie więcej i wystąpią one na większym obszarze. Największe ryzyko silnych burz prognozowane jest na zachodzie Polski, gdzie burze dotrą znad Niemiec. Spodziewane jest przejście dość licznych komórek burzowych, które miejscami mogą trwać do godzin rannych. Będą one nieść głównie silne opady deszczu (do 20-40mm, a miejscami wyższe) a także ryzyko silnego wiatru. Porywy mogą osiągać do 80-90km/h, a w przypadku lepiej zorganizowanych burz wiatr może nawet nieco przekroczyć tę wartość. Zasięg występowania silnego wiatru będzie jednak dość ograniczony. Burze będą się przemieszczać na północny wschód.

Na pozostałym obszarze (Ziemia Łódzka, Świętokrzyska, Mazowsze i in.) burze będą mieć charakter izolowany i nie będzie ich zbyt wiele, jednak mogą być miejscami aktywne elektrycznie. Dodatkowo wystąpić mogą intensywne opady deszczu (20-40mm) oraz punktowo silny wiatr (do 70-80km/h).

Zaszufladkowano do kategorii News | Dodaj komentarz

Prognoza konwekcyjna na dzień 08.08.2018 i na noc 08/09.08.2018

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI                                                Ważna od 08.08.2018, godz. 08:00 CEST do 09.08.2018, godz. 08:00 CEST

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Środa zapowiada się słoneczna i jeszcze cieplejsza od wtorku. Nasz kraj podzieli się na dwie części, wschód będzie w zasięgu wyżu z centrum nad Białorusią, a zachód znajdzie się w obszarze obniżonego ciśnienia i tutaj spodziewany jest napływ wilgotniejszej masy powietrza. Późnym popołudniem oraz wieczorem możliwe jest wystąpienie przelotnych opadów deszczu oraz burz, szczególnie na zachodzie Polski.

OMÓWIENIE:

Prognoza konwekcyjna na dzień 08.08.2018 i na noc 08/09.08.2018

Na zaznaczonym obszarze spodziewamy się słabych i umiarkowanych burz, które mogą trwać do późnych godzin nocnych. Chwiejność termodynamiczna wyniesie (CAPE  800 – 1800 J/kg, LI -6 ⁰C). Wodność atmosfery wzrośnie do około 34 – 38 mm. Pojawi się również spory gradient w środkowej troposferze (około 7,5 K/km), co sprzyjać będzie zwiększonej aktywności wyładowań.

Brak warunków kinematycznych zahamuje rozwój konwekcji, jednak z uwagi na wysokie parametry termodynamiczne i lokalne zbieżności wiatru spodziewane są izolowane komórki burzowe. Również orografia terenu może mieć znaczenie, dlatego sporo burz pojawi się w górach. Głównym zagrożeniem będą ulewne opady deszczu miejscami powodujące podtopienia, silniejsze porywy wiatru, lokalnie do 70 – 80 km/h oraz miejscami opady gradu o średnicy do 2 cm.

Zaszufladkowano do kategorii News, Prognozy | Dodaj komentarz

Prognoza konwekcyjna na dzień 07.08.2018 i na noc 07/08.08.2018

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 07.08.2018 godz. 08:00 CEST do 08.08.2018, godz. 08:00 CEST

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

We wtorek większość kraju będzie znajdować się w zasięgu wyżu, w masie powietrza polarnomorskiego ciepłego. Jedynie na zachodzie kraju rozpocznie się adwekcja powietrza zwrotnikowego, co skutkować będzie powrotem upałów. Na przeważającym obszarze Polski będzie sucho i słonecznie, ale na północnym-wschodzie kraju (na obrzeżach wyżu) pojawi się wilgotniejsza masa powietrza, w związku z czym możliwe są tam przelotne opady i lokalne burze.

OMÓWIENIE:

…Obszar objęty możliwością burz…

Prognoza konwekcyjna na dzień 07.08.2018 i na noc 07/08.08.2018

Prognoza konwekcyjna na dzień 07.08.2018 i na noc 07/08.08.2018

W rejonie prognozowana jest niewielka chwiejność (CAPE do 300-600 J/kg, LI do -2, -3). W środowisku niewielkich pionowych uskoków wiatru i braku silnych mechanizmów wspomagających konwekcję spodziewany jest rozwój pojedynczych, izolowanych komórek (lub niewielkich, niezorganizowanych multikomórek), które poza przelotnymi opadami deszczu lokalnie mogą przynieść również słabe burze. Największe prawdopodobieństwo wystąpienia burz przypada na popołudnie.

Zaszufladkowano do kategorii News, Prognozy | Dodaj komentarz