Prognoza konwekcyjna na dzień 20.05.2019 i noc 20/21.05.2019

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 20.05.2019, godz. 08:00 CEST do 21.05.2019, godz. 08:00 CEST

STOPIEŃ 2. ZAGROŻENIA zostaje wydany ze względu na intensywne opady deszczu, silne porywy wiatru, a także opady dużego gradu, a w mniejszym stopniu przed możliwością wystąpienia trąby powietrznej.

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany ze względu na intensywne opady deszczu i silny wiatr, a w mniejszym stopniu przed opadami gradu oraz możliwością wystąpienia trąby powietrznej.

SYTUACJA SYNOPTYCZNA

Prognoza burzowa na 20.05.2019 i noc 20/21.05.2019
Prognoza burzowa na 20.05.2019 i noc 20/21.05.2019

W poniedziałek cały kraj znajdzie się w zasięgu niżu z ciśnieniem w centrum ok. 1002 hPa, który będzie się znajdować w rejonie pogranicza czesko-niemieckiego, przesuwając się powoli na północny wschód. Po wschodniej stronie niżu będzie następować adwekcja ciepłej i wilgotnej, chwiejnej masy powietrza z południa i południowego wschodu. Obecny będzie także nasilony przepływ powietrza w wyższych warstwach troposfery, co będzie sprzyjać rozwojowi i organizacji burz.

OMÓWIENIE

…Obszar objęty 2. stopniem zagrożenia…

Na wyznaczonym obszarze prognozowane są najkorzystniejsze warunki do rozwoju silnych burz. Uwagę zwraca umiarkowana i duża energia chwiejności, która osiągnie 1500-2300 J/kg, zaś LI spadnie do -5/-7°C. Dodatkowo pojawi się nasilony przepływ powietrza, osiągający w wyższych warstwach do 20 m/s, a także uskok prędkościowy wiatru, osiągający w warstwie 0-6km (DLS) do 10-15 m/s. Obecny będzie także skręt kierunku wiatru wraz ze wzrostem wysokości. Temperatura punktu rosy osiągnie do 17-19°C , co przy temperaturze powietrza rzędu 20-25°C będzie powodować niskie położenie poziomu kondensacji, który znajdzie się na wysokości zaledwie 300-600 metrów. Na wysokości 700 hPa znajdzie się z kolei poziom o obniżonej wilgotności, co będzie sprzyjać występowaniu silnych porywów wiatru. Znaczna wilgotność w całej kolumnie (do ok. 30-34 mm) sprzyjać będzie z kolei silnym opadom.

W takich warunkach po południu dojdzie do rozwoju burz, które będą powstawać w osi przebiegającej z południowego wschodu na północny zachód. Szczególnie w początkowej fazie możliwy jest rozwój burz superkomórkowych, powodujących silny wiatr (do 80-100 km/h), nawalny deszcz (ok. 30-50 mm/h) oraz lokalnie duży grad (do ok. 3-4 cm), a także zagrożenie wystąpieniem trąby powietrznej. Możliwe jest także przechodzenie kilku burz nad jednym obszarem co będzie stwarzać zagrożenie podtopieniami (opady rzędu 40-70 mm). Burze będą się także charakteryzować dużą aktywnością elektryczną. W późniejszych godzinach (prawdopodobnie wieczorem) możliwe jest natomiast powstanie układu burzowego (MCS) przemieszczającego się w stronę północnego Mazowsza, Warmii i Mazur oraz być może Pomorza Gdańskiego, a głównym zagrożeniem będą intensywne opady (ok. 20-35 mm) i wiatr (do ok. 75-90 km/h). Aktywność burzowa będzie się utrzymywać w pierwszej połowie nocy, stopniowo słabnąc.

…Obszar objęty 1. stopniem zagrożenia…

Na terenie 1.stopnia zagrożenia burze będą występować w większym rozproszeniu, ale miejscami również mogą przynosić silny opad deszczu, sięgający 20-40 mm, opady gradu do około 2 cm oraz silne porywy wiatru do 70-85 km/h. Ryzyko trąby powietrznej istnieje, ale jest niskie – relatywnie największe będzie w zachodnim sąsiedztwie 2.stopnia zagrożenia.

W ciągu dnia burze skupią się na północy i północnym zachodzie kraju, pojawiając się nawet już przed południem, a później przemieszczając się na zachód). Po południu natomiast rozwój kolejnych burz może nastąpić w pasie od Małopolski przez Ziemię Łódzką po Kujawy, a burze będą wędrować na północny zachód.

Zaszufladkowano do kategorii News, Prognozy | Dodaj komentarz

Prognoza konwekcyjna na dzień 19.05.2019 i na noc 19/20.05.2019

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 19.05.2019, godz. 08:00 CEST do 20.05.2019, godz. 08:00 CEST

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany ze względu na intensywne opady deszczu i opady dużego gradu, a w mniejszym stopniu ze względu na silne porywy wiatru i wystąpienie trąby powietrznej.

SYTUACJA SYNOPTYCZNA

Od dwóch dni sytuacja synoptyczna nie uległa zbytnim zmianom. W dalszym ciągu Polska znajduje się pod wpływem rozległej i niemal stacjonarnej strefy obniżonego ciśnienia, której centrum ulokowane jest nad terytorium Niemiec. Taki układ sprzyja ciągłemu napływowi chwiejnej, ciepłej, polarnomorskiej masy powietrza, w której powstają stosunkowo liczne formacje burzowe.

Prognoza konwekcyjna na dzień 19.05.2019 i na noc 19/20.05.2019

OMÓWIENIE

…Obszar objęty 1. stopniem zagrożenia…

Dzięki sporej zawartości pary wodnej w przyziemnej warstwie troposfery (punkt rosy dochodzący do 17 stopni Celsjusza), a także stromym pionowym gradientom temperatury, w godzinach popołudniowych dojdzie do wzrostu energii potencjalnej dostępnej konwekcyjnie CAPE do 700-1200 J/kg, a w południowo-wschodniej i wschodniej części kraju nawet do 1500 J/kg. Warunki kinematyczne będą umiarkowane. Jedynie nad północno-zachodnimi województwami obecny będzie prąd strumieniowy, nieznacznie przekraczający prędkość 30 m/s na wysokości izobarycznej 300 hPa. Dzięki temu ścinanie wiatru z warstwy 0-6 km wzrośnie tam do 15 m/s, a na pozostałym obszarze nie powinno przekroczyć 12 m/s. Pozostałe parametry będą kształtować się następująco: SRH 0-3km 50-100 m2/s2, SRH 0-1 km 30-80 m2/s2, LLS 0-1 km do 6 m/s. Całkowita wodność troposfery wyniesie 22-30mm. Pojedyncze burze mogą występować już od rana, jednak szczyt aktywności prognozowany jest na godziny popołudniowe i wieczorne. Najsilniejsze burze zostaną zainicjowane na licznych strefach zbieżności wiatru, początkowo w południowej Polsce, dzięki insolacji i orografii terenu. Z czasem burze sukcesywnie będą powstawać coraz to dalej na północ. Faworyzowanym trybem konwekcji będą superkomórki prawoskrętne i burze pulsacyjne, a w mniejszym stopniu struktury wielokomórkowe, przemieszczające się wzdłuż strefy zbieżności wiatru (kierunek na północny-zachód). Podczas ich przechodzenia należy spodziewać się przede wszystkim wystąpienia intensywnych opadów deszczu do 25-30 mm, lokalnie nawet więcej, zwłaszcza w przypadku gdy kilka komórek przejdzie nad tym samym miejscem. Dodatkowo wystąpią opady gradu o średnicy 2-4 cm, zwłaszcza w superkomórkach. Również mogą pojawić się silniejsze porywy wiatru do 80-90 km/h. Nie można wykluczyć wystąpienia zjawiska trąby powietrznej związanej z mezocyklonem, lub typu landspout. W nocy burze powinny słabnąć i powoli zanikać.

Zaszufladkowano do kategorii News | Dodaj komentarz

Poranek z burzami we wschodniej części Polski

Wał szkwałowy w Białobrzegach (woj. mazowieckie). Fot. Sebastian Skaba
(zdjęcie udostępnione za pośrednictwem profilu Polscy Łowcy Burz na Facebooku)

Niespokojną noc oraz poranek miało wielu mieszkańców wschodniej części Polski. W drugiej części nocy, wskutek quasigeostroficznego wymuszania ruchów wznoszących oraz rozwijających się stref zbieżności wiatru, we wschodniej części woj. świętokrzyskiego rozwinęły się pierwsze komórki burzowe, które szybko zorganizowały się w układ wielokomórkowy zmierzający na północ, w stronę Mazowsza.

Układ ten doszedł później m.in. do Warszawy, gdzie na czele układu można było zaobserwować efektowny wał rotorowy:

Wał rotorowy nadciągający nad Warszawę (dzielnica Wola). Fot. Paulina Luśka C
(zdjęcie udostępnione za pośrednictwem profilu Polscy Łowcy Burz na Facebooku)
Wał rotorowy nadciągający nad Warszawę . Fot. Artur Surowiecki (Polscy Łowcy Burz)

We wczesnych godzinach rannych rozwinęły się kolejne burze – na Podlasiu, Lubelszczyźnie, a także na Ziemi Łódzkiej. Burze te przynosiły głównie intensywne opady deszczu, lokalnie odnotowano również opady gradu. W kolejnych godzinach burze przemieszczały się dalej na północ i północny-wschód, wkraczając m.in. do północnej części woj. mazowieckiego oraz woj. warmińsko-mazurskiego.

Dzisiejszy dzień będzie kontynuacją okresu, w którym do Polski będzie napływać chwiejna, polarna morska masa powietrza z południowego-wschodu Europy. Rozwój najgroźniejszych zjawisk – podobnie jak w poprzedniej dobie – będzie możliwy na wschodzie, częściowo w centrum oraz na północy Polski, gdzie oprócz trwałych burz wielokomórkowych, mogą tworzyć się również superkomórki burzowe. Głównym zagrożeniem będą intensywne opady deszczu, które mogą powodować podtopienia oraz opady dużego gradu, choć nie wyklucza się również utworzenia pojedynczych trąb powietrznych.

Warto również napisać o zjawiskach, które miały miejsce w poprzedniej dobie. Wczoraj nad Polską przeszło kilkanaście superkomórek burzowych. Jedna z nich, która przeszła ok. godz. 17:00 na zachód od Dobrego Miasta w woj. warmińsko-mazurskim, przyniosła trąbę powietrzną.

Trąba powietrzna związana z mezocyklonem superkomórki burzowej w rejonie Dobrego Miasta (woj. warmińsko-mazurskie). Nadesłał Szymon (zdjęcie udostępnione za pośrednictwem profilu Polscy Łowcy Burz na Facebooku)

Ponadto miejscami odnotowano podtopienia oraz lokalne powodzie błyskawiczne. Ucierpiała m.in. gmina Igołomia-Wawrzeńczyce oraz Proszowice w woj. małopolskim, gdzie wczoraj w ciągu 1,5 godziny przeszły dwie superkomórki burzowe z intensywnym opadem deszczu i gradem. Szkody związane z podtopieniami i opadem drobnego gradu pojawiły się także w rejonie Kalwarii Zebrzydowskiej, gdzie przechodziła spektakularnie wyglądająca superkomórka burzowa.

Superkomórka burzowa przechodząca w okolicach Krakowa. Fot. Mateusz Zając
Superkomórka burzowa obserwowana z Tomaszowic (woj. małopolskie). Fot. Adrian Jach

Natomiast na Pomorzu Gdańskim przeszła burza wielokomórkowa z intensywnymi opadami deszczu, które doprowadziły do podtopień m.in. w Tczewie, Sopocie, Starogardzie Gdańskim, Pruszczu Gdańskim oraz w samym Gdańsku.

Dzisiaj kolejny dzień z gwałtownymi zjawiskami. Zachęcamy do śledzenia na bieżąco naszego profilu na Facebooku:

https://www.facebook.com/lowcyburz/

A także danych radarowych oraz ostrzeżeń:

http://lowcyburz.pl/sp3/index.html

https://radar-opadow.pl/

Zaszufladkowano do kategorii News | Dodaj komentarz

Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 18.05.2019 i na noc 18/19.05.2019

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 18.05.2019, godz. 08:00 CEST do 19.05.2019, godz. 08:00 CEST

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla północnej, wschodniej i częściowo centralnej części kraju głównie z powodu ryzyka wystąpienia silnych konwekcyjnych opadów deszczu i dużego gradu oraz z powodu mniejszego ryzyka wystąpienia trąb powietrznych i silnych porywów wiatru …

Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 18.05.2019 i na noc 18/19.05.2019

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Sobota to kolejny dzień, w którym zasadniczy wpływ na pogodę w Polsce będzie mieć rozległy obszar obniżonego ciśnienia znajdujący się na południe i zachód od naszego kraju. Dodatkowo w środkowej troposferze nad państwami Europy Zachodniej i Południowej będzie formować się dolina długiej fali górnej. Do naszego kraju nadal będzie napływać ciepłe, dość wilgotne i chwiejne powietrze polarne morskie z południowego wschodu kontynentu. W dolnej troposferze wiatr będzie słaby, jednak w jej wyższych partiach ma być silniejszy (do ok. 20 m/s na wysokości izobarycznej 500 hPa), w związku z czym nad znaczną częścią kraju nadal będą występować wyższe wartości pionowego ścinania wiatru 0-6 km shear (DLS). Podobnie, jak w piątek, we wschodniej, centralnej i północnej części Polski w warstwie granicznej prognozowane jest występowanie stref zbieżności wiatrów, a ponadto pojawi się quasigeostroficzne wymuszanie ruchów wznoszących.

OMÓWIENIE:

wschodnia, centralna i północna część Polski

W tej części kraju prognozowana energia CAPE w godzinach popołudniowych wyniesie do 1000-1600 J/kg. Część strefy dużych wartości CAPE będzie pokrywać się ze strefą podwyższonych wartości DLS (do 15-20 m/s). Dzięki takiej kombinacji tych dwóch czynników, prognozowany jest rozwój burz, które będą mieć tendencję do organizowania się w bardziej trwałe burze wielokomórkowe, a w kilku przypadkach – w superkomórki. Dodatkowym czynnikiem zwiększającym szanse na wystąpienie superkomórek będzie nieco podwyższona wartość SRH 0-3 km (do ok. 125 m2/s2). W drugiej części dnia na wschodzie Polski nie wyklucza się powstania mezoskalowego układu konwekcyjnego, który przemieszczałby się w stronę województwa mazowieckiego i warminsko-mazurskiego. Głównym zagrożeniem podczas burz będą silne opady deszczu (prognozowana wartość PW ma wynieść ok. 30 mm) oraz opady dużego gradu (do ok. 3 cm w średnicy) występujące w szczególności w burzach superkomórkowych. Duży grad prognozowany jest przede wszystkim w strefie ciągnącej się przez Lubelszczyznę po wschodnie i północne Mazowsze, gdzie prognozuje się duże wartości CAPE, pionowego gradientu temperatury w środkowej troposferze i DLS powyżej 15 m/s. Nie wyklucza się powstania burzy wielokomórkowej o charakterze back-building / training storms, z czym wiąże się ryzyko większej powodzi błyskawicznej. Warstwa graniczna troposfery nadal będzie charakteryzować się występowaniem dużej wilgotności względnej. Wartość energii SBCAPE 0-2 km ma osiągać ok. 100-150 J/kg, w związku z czym w obrębie burz superkomórkowych ponownie istnieje pewne ryzyko uformowania się 2-3 słabych lub umiarkowanie silnych trąb powietrznych. W związku z dużą wartością energii CAPE, w woj. lubelskim, na południu woj. podlaskiego oraz na wschodzie i północy woj. mazowieckiego nie wyklucza się kilku przypadków wystąpienia silnych i niszczących porywów wiatru.

Podobnie, jak w piątek, sporą niewiadomą pozostaje czas inicjacji zjawisk burzowych, jej dokładna lokalizacja oraz ilość zjawisk, które się rozwiną. Ponownie w wielu miejscach w pierwszej części dnia prognozowane jest zachmurzenie duże i całkowite, które utrudni nagrzanie się przyziemnej warstwy troposfery. Modele wskazują na występowanie burz i opadów konwekcyjnych już w godzinach porannych. Z uwagi na ten fakt nie zdecydowaliśmy się na wydanie 2. stopnia zagrożenia dla części omawianego w tym paragrafie obszaru, choć groźnych zjawisk burzowych powinno być nieco więcej, niż to miało miejsce w piątek. Największa aktywność zjawisk burzowych prognozowana jest w godzinach popołudniowych. Wieczorem i w nocy burze będą stopniowo słabnąć i zanikać.

pozostała część Polski objęta możliwością wystąpienia burz

Na tych obszarach przewiduje się występowanie zarówno mniejszych wartości energii CAPE (do ok. 800 J/kg), jak i pionowego ścinania wiatru DLS (do ok. 10-15 m/s). W związku z tym faktem, potencjał do występowania groźnych zjawisk będzie zdecydowanie mniejszy, niż na obszarze objętym pierwszym stopniem zagrożenia. Możliwe są jednak pojedyncze, izolowane przypadki wystąpienia gwałtownych opadów deszczu powodujących podtopienia i intensywnych opadów niewielkiego gradu. Nie można wykluczyć także pojedynczej słabej trąby powietrznej (z uwagi na dużą wilgotność warstwy granicznej). Należy zaznaczyć, że część zjawisk na tym obszarze może wystąpić także w nocy z soboty na niedzielę.

Zaszufladkowano do kategorii News, Prognozy | Dodaj komentarz