Uwaga na bardzo silny wiatr halny!

Kończący się 2017 rok należy do wyjątkowych pod względem intensywności zjawisk atmosferycznych które występują nad naszym krajem. Dotyczy to zwłaszcza bardzo silnego, a nawet ekstremalnego wiatru. Niszcząca, rozległa wielokomórkowa burza wiatrowa z 11 sierpnia, czy też głęboki układ niskiego ciśnienia „Ksawery” z 5 października zapamiętane zostaną na długie lata. W ciągu nadchodzących kilkudziesięciu godzin może mieć miejsce kolejne potencjalnie niszczące zjawisko. Mowa o bardzo silnym wietrze fenowym na południu Polski, który w skutkach może być zbliżony, a niewykluczone że nawet gorszy niż wiatr halny, który miał miejsce w 2013 r. w trakcie Bożego Narodzenia. Poniżej garść informacji dotyczących zjawisk, które pojawią się w ciągu nadchodzących kilkudziesięciu godzin.

Zniszczenia w wyniku bardzo silnego wiatru halnego w Dolinie Kościeliskiej w grudniu 2013 r. Fot. Grzegorz Zawiślak

Prognozowany wiatr halny będzie miał związek z zasadniczą przebudową pola barycznego nad Europą. W zachodniej części Europy powstała długa fala górna, która przyczyni się do napływu do naszego kraju z kierunków południowych cieplejszej masy powietrza polarnego morskiego. Napływ ten będzie gwałtowny za sprawą nasilającego się gradientu barycznego pomiędzy relatywnie głębokim układem niskiego ciśnienia znad Krajów Beneluksu i północno-zachodnich Niemiec, a rozległym układem wysokiego ciśnienia znad wschodniej i południowo-wschodniej części Europy. Duży gradient baryczny wystąpi również nad naszym krajem, co przyczyni się do wystąpienia bardzo silnego wiatru o charakterze fenu w południowej części Polski.

Czytaj dalej

Opublikowano News, Prognozy | Skomentuj

Prognoza siły i aktywności burz dla Polski na dzień 19.11.2017 i na noc 19/20.11.2017

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 19.11.2017, godz. 07:00 CET do 20.11.2017, godz. 07:00 CET

SYTUACJA SYNOPTYCZNA / OMÓWIENIE:

Prognoza siły i aktywności burz na dzień 19.11.2017 i na noc 19/20.11.2017

Polska podczas okresu ważności prognozy będzie w zasięgu niżu znad rejonu Bałtyku. Do naszego kraju będzie napływać chłodne i dość wilgotne powietrze znad Morza Norweskiego. Powietrze to będzie charakteryzować się pewną, niezbyt silną chwiejnością termodynamiczną. Przy procesach wspomagających rozwój konwekcji w środkowej troposferze, na obszarze naszego kraju mogą powstawać  dość mocno rozbudowane w pionie chmury kłębiaste (pojedyncze komórki i klastry komórek, niekiedy tworzące niewielkie formacje liniowe), które lokalnie mogą wytworzyć wyładowania atmosferyczne. Największe szanse na burze będą na Pomorzu, gdzie energia CAPE osiągnie ok. 100-150 J/kg, oraz na zachodzie kraju, gdzie w ciągu dnia prognozowany jest wzrost energii CAPE do 50-100 J/kg. W związku z dość silnym wiatrem w dolnej części troposfery (na poziomie izobarycznym 850 hPa do ok. 17-20 m/s), podczas przechodzenia układów konwekcyjnych jego prędkość będzie wzrastać także przy powierzchni ziemi. Wiatr nie powinien być jednak na tyle silny, aby powodować lokalne szkody. Ponadto podczas przechodzenia komórek konwekcyjnych prognozowane są silne opady różnego rodzaju – od deszczu po mokry śnieg. Miejscami opady krupy śnieżnej i mokrego śniegu mogą być bardzo gęste, dzięki czemu może wytworzyć się nietrwała, kilkucentymetrowa pokrywa śnieżna. W nocy z niedzieli na poniedziałek nie wyklucza się pojedynczych wyładowań atmosferycznych również w centrum kraju, ale ich prawdopodobieństwo wystąpienia jest zbyt małe, aby objąć ten obszar możliwością wystąpienia burz.

Opublikowano Prognozy | Skomentuj

Prognoza konwekcyjna na dzień 18.11.2017 i na noc 18/19.11.2017

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 18.11.2017, godz. 08:00 CET do 19.11.2017, godz. 07:00 CET

SYTUACJA SYNOPTYCZNA / OMÓWIENIE

Obrazek

Prognoza konwekcyjna na dzień 18.11.2017 i na noc 18/19.11.2017

Polska znajdzie się w strefie zaostrzonego gradientu barycznego, spowodowanego obecnością stosunkowo głębokiego niżu nad południową Skandynawią. W drugiej części dnia, a także w nocy, przez północną część kraju prognozowane jest przejście systemu frontów atmosferycznych, za którym napłynie chwiejne (CAPE 50-300 J/kg) powietrze pochodzenia arktycznego. W godzinach nocnych, zwłaszcza w strefie przybrzegowej, należy spodziewać się wystąpienia dość licznych komórek konwekcyjnych. Sprzyjać im będą duże pionowe gradienty temperatury, strefy konwergencji wiatru, a także stosunkowo duża chwiejność atmosferyczna, biorąc pod uwagę porę roku i godziny wystąpienia. Powstałej konwekcji towarzyszyć będą głównie intensywne opady śniegu, a także krupy śnieżnej, silne porywy wiatru dochodzące do 80 km/h, lokalnie mogą zdarzyć się silniejsze porywy, a także pojedyncze wyładowania atmosferyczne. Warto wspomnieć także o możliwości powstania zjawiska trąby wodnej nad wodami Bałtyku, jednak ze względu na porę dnia, ich widoczność będzie ograniczona.

Opublikowano News, Prognozy | Skomentuj

Prognoza siły i aktywności burz dla Polski na dzień 11.11.2017 i na noc 11/12.11.2017

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 11.11.2017, godz. 07:00 CET do 12.11.2017, godz. 07:00 CET

Prognoza siły i aktywności burz dla Polski na dzień 11.11.2017 i na noc 11/12.11.2017

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

W Dzień Niepodległości Polska będzie pod wpływem głębokiego niżu znad środkowej części Bałtyku, który przemieszczać się będzie w kierunku Zatoki Fińskiej. Przez nasz kraj przechodzić będzie zatoka niskiego ciśnienia związana ze wspomnianym niżem. Do Polski zacznie spływać chłodna masa powietrza polarno-morskiego.

OMÓWIENIE:

… Obszar objęty możliwością burz …

11 listopada prognozowana jest niska chwiejność termodynamiczna (CAPE do 100-150 J/kg) przy podwyższonej kinematyce atmosfery (DLS do około 20 m/s, LLS do około 10 m/s). Wodność w pionowym profilu troposfery będzie niewielka ale miejscami, głównie na północy Polski nie wykluczona strefa zbieżności wiatru.

W takich warunkach prognozuje się powstanie pojedynczych komórek burzowych, których największe prawdopodobieństwo istnieje na północnym-zachodzie i północy kraju. Burzom towarzyszyć będą głównie intensywne porywy wiatru do 80-90 km/h, miejscami nie wykluczone są silniejsze porywy.

Opublikowano News, Prognozy | Skomentuj