Prognoza konwekcyjna na dzień 15.05.2019 i na noc 15/16.05.2019

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 15.05.2019 godz. 08:00 CEST do 16.05.2019, godz. 08:00 CEST

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

W środę Polska znajdzie się pod wpływem niżu, który będzie przesuwał się z Rumunii i Węgier w stronę naszego kraju. Za frontem ciepłym tego niżu napłynie do Polski wilgotne i chwiejne powietrze pochodzenia czarnomorskiego, w związku z czym na części terytorium RP pojawią się przelotne opady oraz burze.

OMÓWIENIE:

…Obszar objęty możliwością burz…

W rejonie prognozowana jest mała/umiarkowana chwiejność (CAPE do 300-700 J/kg). W środowisku umiarkowanych pionowych uskoków wiatru (DLS 10-15 m/s) i w obecności mechanizmów wspomagających konwekcje (ruchy wznoszące, konwergencja) należy spodziewać się uformowania pojedynczych komórek i klastrów wielokomórkowych. Ze względu na dużą wilgotność względną w troposferze i możliwość powstania większych struktur konwekcyjnych miejscami mogą wystąpić ulewne opady deszczu. Lokalnych burz należy spodziewać się przede wszystkim po południu i wieczorem (postępować będą one ze wschodu w głąb kraju), ale miejscami niewykluczone są one również w nocy (nadejście pozostałości układu burzowego, który może rozwinąć się na Ukrainie). Największe szanse na burze będą na wschodzie kraju, a im bardziej na zachód tym będą one mniejsze. Potencjał burzowy może być jednak zredukowany ze względu na zachmurzenie związane z frontowym opadem wielkoskalowym, który będzie poprzedzał wejście chwiejnej masy powietrza.

Prognoza konwekcyjna na dzień 15.05.2019 i na noc 15/16.05.2019

Zaszufladkowano do kategorii News, Prognozy | Dodaj komentarz

Prognoza siły i aktywności burz dla Polski na dzień 12.05.2019 i na noc 12/13.05.2019

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 12.05.2019, godz. 08:00 CEST do 13.05.2019, godz. 08:00 CEST

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany w pasie ciągnącym się przez cześć woj. mazowieckiego, świętokrzyskiego i małopolskiego głównie z powodu ryzyka wystąpienia silnych opadów deszczu i 2-3 trąb powietrznych typu landspout …

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla części woj. małopolskiego głównie z powodu ryzyka wystąpienia silnych opadów deszczu …

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Prognoza konwekcyjna na dzień 12.05.2019 i na noc 12/13.05.2019

Dolina długiej fali górnej rozbudowuje się nad Europą Środkową ku południowi. Jej oś przebiega nad Niemcami, krajami alpejskimi, Włochami. Na południu Europy w niedzielę w ciągu dnia powstanie niż odcięty, który będzie mieć bardzo duże znaczenie na przebieg pogody w Polsce w ciągu całego nadchodzącego tygodnia. W niedzielę Polska będzie podzielona na dwie części: dość ciepły i w miarę słoneczny wschód kraju i chłodną pozostała część kraju. W godzinach popołudniowych linia frontu atmosferycznego oddzielająca te dwa typy pogody będzie przebiegać od Warmii po Górny Śląsk. Tuż przed frontem rozwinie się silna, liniowa zbieżność wiatru, a także pojawi się nieduża energia CAPE (do ok. 400-800 J/kg). Na skutek oddziaływania silnej zbieżności wiatru w dolnej troposferze, pojawią się ruchy wznoszące, co znacznie ułatwi rozwój chmur burzowych w rejonie linii zbieżności.

OMÓWIENIE:

… na wschód od linii Rybnik – Łódź – Suwałki …

Na tym obszarze z upływem dnia rozwinie się pewna, niezbyt silna chwiejność atmosfery. Niezbyt duża wartość energii CAPE (400-600 J/kg) nie będzie pokrywać się ze strefą podwyższonych wartości wskaźników kinematycznych (z wyjątkiem zachodniej części woj. mazowieckiego, gdzie prognozowana wartość DLS 0-6 km AGL wyniesie ok. 15 m/s, a SRH 0-1 km i SRH 0-3 km w bardzo wąskiej strefie może sięgać do ok. 150-200 m2/s2.). Bardzo silna liniowa strefa zbieżności ciągnąca przez woj. mazowieckie, świętokrzyskie , małopolskie i częściowo podkarpackie będzie miejscem najszybszego rozwoju zjawisk konwekcyjnych, które prawdopodobnie pojawią się już około południa. Prognozowana jest wyraźna liniowa strefa burz, która ze względu na mechanizmy wspomagające rozwój konwekcji może być trwała i może przybrać postać wolno przemieszczającego się układu wielokomórkowego o charakterze training storms, co rodzi ryzyko podtopień na skutek nadmiernych opadów deszczu (PW do ok. 25 mm może się przekładać na punktowe opady do ok. 30 mm/h). Ze względu na wysokie wartości 0-2 km SBCAPE (do ok. 150 J/kg) i silną zbieżność wiatru, 2-3 trąby powietrzne typu landspout nie będą żadnym zaskoczeniem. Drugim obszarem bardziej wzmożonej aktywności głębokiej i wilgotnej konwekcji będzie strefa rozciągająca się od Beskidu Żywieckiego i Podhale po Beskid Wyspowy. Tu głównym zagrożeniem będą wolno przemieszczające się, dość trwałe układy burzowe, które również mogą doprowadzić do podtopień. Tu także nie wyklucza się układu o charakterze training storms.

Poza wymienionymi wyżej obszarami, komórki konwekcyjne i burze mogą pojawić się praktycznie w całej wschodniej części kraju, ale będą silnie rozproszone i nietrwałe. Na południowym wschodzie kraju, gdzie oczekiwana jest największa energia CAPE (do ok. 800 J/kg) również nie wyklucza się trąby powietrznej typu landspout. Pod wieczór, a w strefach największej aktywności konwekcji w pierwszej części nocy, burze powinny zaniknąć, choć miejscami nadal mogą utrzymywać się bardziej intensywne opady związane z pozostałościami po konwekcji w dzień.

Zaszufladkowano do kategorii News, Prognozy | Dodaj komentarz

Prognoza konwekcyjna na dzień 11.05.2019 i noc 11/12.05.2019

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 11.05.2019, godz. 11:00 CEST do 12.05.2019, godz. 08:00 CEST

SYTUACJA SYNOPTYCZNA / OMÓWIENIE

… Obszar objęty możliwością burz…

Prognoza konwekcyjna na dzień 11.05.2019 i noc 11/12.05.2019

Polska wschodnia

W ciągu dnia na wschodzie kraju będzie zalegać masa niestabilnego powietrza, w której burze rozwijały się na zachodzie Polski w dniu wczorajszym. Chwiejność SBCAPE osiągnie do 350-700 J/kg, zaś LI obniży się do -2/-3°C. W takich warunkach już około południa rozwiną się pierwsze burze, które skupiać się będą wzdłuż lokalnych linii zbieżności. Niskie wartości uskoku wiatru nie będą sprzyjać dobrej organizacji burz, więc na ogół będą one krótkotrwałe. Głównym zjawiskiem towarzyszącym będą opady deszczu do 10-15mm oraz opady drobnego gradu. Miejscami możliwe są porywy wiatru do 60 km/h. Podobnie jak wczoraj, nie można także wykluczyć pojawienia się zalążków trąb powietrznych bądź krótkotrwałej trąby lądowej o słabej sile.

Polska południowo zachodnia

W tym regionie burze mogą się pojawić wieczorem oraz w nocy. Zacznie się tam nasuwać front ciepły, a wraz z nim masa powietrza o chwiejności MLCAPE do około 500 J/kg. Burze mogą być aktywne również w godzinach nocnych, a ich organizacja będzie lepsza z uwagi na podwyższone wartości uskoku wiatru. Głównym zjawiskiem nadal będą opady deszczu, do 10-20mm, a miejscami także porywy wiatru do około 65 km/h.

Zaszufladkowano do kategorii News | Dodaj komentarz

Prognoza konwekcyjna na dzień 10.05.2019 i na noc 10/11.05.2019

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 10.05.2019, godz. 08:00 CEST do 11.05.2019, godz. 08:00 CEST

SYTUACJA SYNOPTYCZNA

W piątek Polska znajdzie się w strefie oddziaływania rozległej zatoki niskiego ciśnienia, związanej z niżem znad południowej Skandynawii. Z zachodu na wschód przemieszczać się będzie zokludowany front atmosferyczny, za którym napłynie polarnomorska masa powietrza, w której za sprawą stromych pionowych gradientów temperatury, dojdzie do rozwoju konwekcji.

Prognoza konwekcyjna na dzień 10.05.2019 i na noc 10/11.05.2019

OMÓWIENIE

… Obszar objęty możliwością burz…

W ciągu dnia energia potencjalna dostępna konwekcyjnie wzrośnie do 300-700 J/kg, LI wyniesie -1/-3 st. C. Poziomy przepływ powietrza będzie utrzymywał się na słabym/umiarkowanym poziomie (DLS 0-6km do 10-13 m/s, LLS 0-1 km do 6 m/s). Czynnikami sprzyjającymi inicjacji konwekcji będą lokalne strefy dolnotroposferycznej konwergencji wiatru, stromy pionowy gradient temperatury, a także adwekcja pozytywnej wirowości w środkowej troposferze.

Na tej podstawie należy spodziewać się rozwoju konwekcji w postaci licznych, pojedynczych komórek, a także multikomórek, zwłaszcza w pasie od woj. Zachodniopomorskiego do Świętokrzyskiego. Podczas ich przechodzenia wystąpią przede wszystkim intensywne opady deszczu do 10-15 mm. Lokalnie sumy opadów mogą się kumulować. Dodatkowo wystąpią opady gradu o średnicy 1-1,5 cm, a także silniejsze porywy wiatru do 60-70 km/h. Burze będą się przemieszczać z zachodu na wschód, z odchyleniem na północ. Największa aktywność powinna przypaść na godziny popołudniowe, a wieczorem i w nocy konwekcja zacznie słabnąć i zanikać.

Zaszufladkowano do kategorii News | Dodaj komentarz