Prognoza konwekcyjna na dzień 03.09.2018 i na noc 03/04.09.2018

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 03.09.2018, godz. 08:00 CEST do 04.09.2018, godz. 08:00 CEST

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla południowej Polski ze względu na opady dużego gradu i intensywne opady deszczu.

Prognoza konwekcyjna na dzień 03.09.2018 i na noc 03/04.09.2018

SYTUACJA SYNOPTYCZNA

W poniedziałek Polska w dalszym ciągu znajdować się będzie pomiędzy rozległym wyżem znad Rosji, który swoim zasięgiem obejmie północną część kraju, a niżem z okolic półwyspu bałkańskiego, który wpłynie na pogodę w południowej Polsce, przynosząc opady deszczu i burze.

OMÓWIENIE

…Polska południowa…

Według wyliczeń modeli numerycznych, ciepła i zasobna w wilgoć masa powietrza z południa Europy zawęruje bardziej na północ, wgłąb naszego kraju. Będzie się ona cechować podwyższoną chwiejnością atmosferyczną CAPE 500-1500 J/kg. Poziomy przepływ powietrza będzie słabszy niż w ostatnich dniach, co przełoży się na słabsze parametry kinematyczne DLS 0-6km < 10 m/s, SRH 0-3km < 100 m2/s2. W takich warunkach prognozuje się powstanie powoli przemieszczających się burz pulsacyjnych i słabo zorganizowanych układów multikomórkowych. Nie można wykluczyć pojedynczego przypadku superkomórki. Burze będą stanowyły zagrożenie opadami gradu o średnicy 2-3cm, a także nadmiernymi opadami deszczu do 20-30 mm, zwłaszcza na terenach górskich i podgórskich. Możliwe będą także silniejsze porywy wiatru do 70 km/h. Inicjacja konwekcji powinna nastąpić w godzinach popołudniowych. Największa aktywność spodziewana jest wieczorem, choć pojedyncze burze możliwe będą także w nocy.

Zaszufladkowano do kategorii News, Prognozy | Dodaj komentarz

Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 02.09.2018 i na noc 02/03.09.2018

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 02.09.2018, godz. 09:30 CEST do 03.09.2018, godz. 08:00 CEST

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla obszaru Beskidów Zachodnich i Tatr głównie przed ulewnymi opadami deszczu oraz opadami gradu.

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Prognoza konwekcyjna na dzień 02.09.2018 i na noc 02/03.09.2018

W niedzielę wpływ na pogodę w Polsce będą miały dwa główne ośrodki baryczne. Północna, centralna i wschodnia część Polski będzie w zasięgu rozbudowującego się układu wysokiego ciśnienia znad południowej części Morza Bałtyckiego i Skandynawii. Południowa część kraju będzie natomiast w zasięgu oddziaływania powstałego wczoraj odciętego niżu górnego ulokowanego w rejonie Niziny Padańskiej (północna część Włoch) z formującymi się po wschodniej stronie układu (w obrębie krótkiej fali górnej) niżami mezoskalowymi. Nad przeważającą częścią Polski zalegać będzie ulegająca transformacji masa powietrza zwrotnikowego. W drugiej części dnia i wieczorem na chłodnym froncie atmosferycznym przebiegającym  południe od naszego kraju (wschodnie Czechy, Austria, zachodnie Węgry i Słowacja) dojdzie do rozwoju krótkiej fali górnej z zaznaczoną strefą zbieżności wiatru, która przyczyni się do utworzenia lokalnie gwałtownych burz i prawdopodobnego mezoskalowego układu konwekcyjnego przemieszczającego się z południowego-wschodu na północny-zachód. W Polsce lokalne burze możliwe będą możliwe będą głównie w ciągu dnia w południowej części kraju.

OMÓWIENIE:

… Obszar objęty 1. stopniem zagrożenia …

Na zaznaczonym obszarze za sprawą orograficznego unoszenia mas powietrza oraz rozwoju strefy zbieżności wiatru w ciągu dnia, burze będą najbardziej prawdopodobne. Energia potencjalna dostępna drogą konwekcji może osiągnąć wartości dochodzące do 800-1500 J/kg. Mając na uwadze umiarkowane wartości ścinania i skrętu wiatru (DLS do 8-12 m/s, LLS 0-1 km 6-10 m/s, SRH 0-3 km 6-10 m2/s2) możliwy będzie zarówno rozwój burz wielokomórkowych, jak i pojedynczych superkomórek burzowych, z ulewnymi opadami deszczu (do 20-35 mm opadu), opadami gradu (maksymalnie do 2-3,5 cm średnicy) i silnymi porywami wiatru. Poszczególne komórki konwekcyjne mogą być również aktywne elektrycznie. Rozwój burz na tym obszarze możliwy będzie głównie w godzinach południowych i popołudniowych, lokalne burze niewykluczone są również w godzinach nocnych.

… Pozostały obszar objęty możliwością burz …

Na pozostałym obszarze chwiejność termodynamiczna w ciągu dnia osiągnie wartości ok. 400-1000 J/kg, w zależności od wielkości zachmurzenia determinującego insolację w ciągu dnia i tym samym chwiejność termodynamiczną dla cząstki uniesionej z okolic powierzchni ziemi. Ze względu na relatywnie słabsze mechanizmy wznoszące przy przepływie mas powietrza ze wschodu na zachód, prawdopodobieństwo rozwoju burz w ciągu dnia będzie relatywnie niewielkie. W przypadku rozwoju burz na tym obszarze, przybierać będą generalnie postać pojedynczych komórek burzowych bądź niewielkich burz wielokomórkowych, z których najsilniejsze mogą przynieść chwilami intensywne opady deszczu do 10-15 mm, silne porywy wiatru do ok. 80 km/h oraz opady drobnego gradu. Parametry kinematyczne na tym obszarze będą relatywnie podobne jak na obszarze zaznaczonym 1 stopniem zagrożenia, stąd w przypadku rozwoju burz na tym obszarze, niewykluczone będzie utworzenie pojedynczej, ale niezbyt trwałej superkomórki burzowej, zwłaszcza w południowej części zaznaczonego obszaru. Wieczorem i w nocy w związku ze zbliżającą się krótką falą górną i silniejszymi ruchami wznoszącymi, lokalne burze możliwe będą zwłaszcza w południowo-zachodniej części zaznaczonego obszaru.

 

Zaszufladkowano do kategorii News | Dodaj komentarz

Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 01.09.2018 i na noc 01/02.09.2018

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 01.09.2018, godz. 08:00 CEST do 02.09.2018, godz. 08:00 CEST

Prognoza konwekcyjna na dzień 01.09.2018 i na noc 01/02.09.2018

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

W sobotę z długiej doliny geopotencjału, której oś przebiega na zachód od Polski, uformuje się odcięty niż górny, który ulokuje się po południowej stronie Alp, w rejonie Niziny Padańskiej. Od południa do naszego kraju wkroczy ciepły front atmosferyczny niżu, którego ośrodek znajdzie się wczesnym popołudniem w rejonie włoskiej Toskanii. Nad Polską będzie zalegać umiarkowanie ciepłe powietrze polarne morskie, które zacznie być stopniowo wypychane przez bardzo ciepłe powietrze zwrotnikowe napływające z południa. Wiatr w górnej i środkowej troposferze w rejonie Polski będzie słaby, natomiast w dolnej troposferze, zwłaszcza na południu naszego kraju, zaznaczy się nieco silniejszy wiatr wschodni. Powietrze zwrotnikowe, które wkroczy do naszego kraju, będzie charakteryzować się występowaniem umiarkowanie dużych wartości energii potencjalnej dostępnej drogą konwekcji (CAPE).

OMÓWIENIE:

… Południe Polski …

Energia CAPE w tej części kraju w godzinach popołudniowych będzie osiągać wartości do 1000-1400 J/kg. Przy umiarkowanie silnym wymuszaniu ruchów wznoszących w środkowej troposferze i udziale czynników orograficznych (zwłaszcza na obszarach górskich i podgórskich) możliwy jest rozwój komórek burzowych, które miejscami mogą tworzyć niewielkie i nietrwałe klastry burzowe. Zjawiska prognozowane są przede wszystkim w godzinach popołudniowych i wieczornych, a ich liczba nie powinna być duża. Burze na ogół będą niezorganizowane, choć w woj. opolskim, śląskim oraz na południu i zachodzie woj. małopolskiego ze względu na pionowe ścinanie wiatru DLS dochodzące do ok. 12-15 m/s nie można wykluczyć rozwoju 1-2 nieco bardziej trwałych burz superkomórkowych. W trakcie tych burz mogą wystąpić silne opady deszczu powodujące lokalne podtopienia oraz opady niewielkiego gradu. Natomiast w woj. podkarpackim niewykluczona jest silniejsza burza pulsacyjna z porywami wiatru do ok. 80 km/h. W nocy nie wyklucza się nadejścia słabych i zanikających burz wielokomórkowych od strony Słowacji i Czech. Podsumowując, prognozowane ryzyko wystąpienia groźnych zjawisk będzie marginalne i nie wymaga wydania stopnia 1. zagrożenia.

Zaszufladkowano do kategorii News, Prognozy | Dodaj komentarz

Prognoza konwekcyjna na dzień 31.08.2018 i noc 31.08/1.09.2018

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 31.08.2018, godz. 09:00 CEST do 01.09.2018, godz. 08:00 CEST


SYTUACJA SYNOPTYCZNA/OMÓWIENIE:

Polska znajduje się pod wpływem niżu znad Bałtyku, z którym związany jest front znajdujący się nad wschodnią częścią kraju. W regionach południowych – od Beskidu Żywieckiego po Bieszczady – spodziewane są warunki korzystne dla rozwoju konwekcji, a burze możliwe są głównie w górach. Od zachodu Europy rozbudowuje się natomiast klin wyżowy, więc nad pozostałą częścią kraju pogoda będzie się poprawiać.

Prognoza konwekcyjna na dzień 31.08.2018 i noc 31.08/1.09.2018

W ciągu dnia potencjalna energia dostępna drogą konwekcji (SBCAPE) wzrośnie do około 500-1000 J/kg, lokalnie przekraczając tę wartość. Przepływ powietrza nie będzie szczególnie nasilony, a uskok wiatru w warstwie 0-6 km (DLS) osiągnie wartość do 10 m/s. Burze będą się rozwijać w dość wilgotnej masie powietrza – wilgotność względna w prawie całym profilu przekroczy 60-70%, a całkowita wodność wyniesie do 30-34 mm.

Głównym zjawiskiem towarzyszącym dzisiejszym burzom będą więc intensywne opady deszczu, osiągające do 20-30 mm, a w przypadku przechodzenia kilku burz nad jednym miejscem sumy będą większe. Miejscami możliwe są także opady drobnego gradu, ale jego średnica nie przekroczy 1,5 cm. Ryzyko silnego wiatru jest ograniczone, ale możliwe są lokalne przypadki porywów do 50-70 km/h. Burze będą stopniowo przemieszczać się na wschód i północny wschód, a wieczorem zanikać.

 

Zaszufladkowano do kategorii News | Dodaj komentarz