Prognoza konwekcyjna na dzień 11.07.2018 i na noc 11/12.07.2018

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI                                                     Ważna od 11.07.2018, godz. 08:00 CEST do 12.07.2018, godz. 08:00 CEST

…STOPIEŃ Z  1. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla obszaru północnej oraz częściowo centralnej i południowo-wschodniej części kraju głównie przed ulewnymi opadami deszczu, silnymi porywami wiatru oraz w mniejszym stopniu przed opadami gradu…

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Nasz kraj w środę znajdzie się w obszarze odciętego niżu górnego, który od strony Niemiec powoli będzie zmierzał w naszą stronę. Początkowo do Polski zaciągnie wilgotne i ciepłe powietrze polarnomorskie. Niemal wszędzie spodziewamy się przelotnych opadów deszczu oraz miejscami burz, które mogą pojawić się przed południem i będą trwać do godzin nocnych.

OMÓWIENIE:

…Obszar objęty 1. stopniem  zagrożenia oraz możliwością burz…

Prognoza konwekcyjna na dzień 11.07.2018 i na noc 11/12.07.2018

Na obszarze objętym 1. stopniem chwiejność termodynamiczna wyniesie (CAPE  500 – 1200 J/kg), a wskaźnik niestabilności atmosfery spadnie do  LI -4 ⁰C. Wodność atmosfery osiągnie około 35 mm, czyli burze mogą być wydajne opadowo. Dodatkowo z uwagi na obecność niżu górnego pojawi się silniejsze wznoszenie w środkowej troposferze.

Warunki kinematyczne będą słabe. Ścinanie wiatru w warstwie DLS 0–6 km wyniesie około 10 – 15 m/s, a skrętność wiatru SRH 0-3 km 50 – 150 m2/s2. Jednak jest spore prawdopodobieństwo wystąpienia superkomórek oraz większych struktur burzowych.   Głównym zagrożeniem będą ulewne opady deszczu, powodujące podtopienia, silniejsze porywy wiatru, lokalnie do 70 – 80 km/h oraz opady gradu do 1 cm.

W pozostałej części kraju objętym możliwością burz spodziewamy się niższych wartości termodynamicznych (CAPE 200 – 800 J/kg, LI -2 °C).  Do tego z uwagi na większe zachmurzenie oraz brak kinematyki, rozwój konwekcji może być spowolniony.  Burze nie powinny być aktywne elektrycznie. Tutaj głównym zagrożeniem również będą ulewne opady deszczu oraz silniejsze porywy wiatru.

Zaszufladkowano do kategorii News, Prognozy | Dodaj komentarz

Prognoza konwekcyjna na dzień 10.07.2018 i na noc 10/11.07.2018

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 10.07.2018 godz. 08:00 CEST do 11.07.2018, godz. 08:00 CEST

STOPIEŃ 1 ZAGROŻENIA zostaje wydany dla południowej Polski z powodu ryzyka ulewnych opadów deszczu oraz w mniejszym stopniu z powodu ryzyka silnych porywów wiatru.

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

We wtorek zachód Polski dostanie się pod wpływ niżu znad Niemiec i związanego z nim ciepłego frontu atmosferycznego, natomiast pozostała część kraju znajdzie się na słabogradientowym obszarze obniżonego ciśnienia. Do Polski będzie napływać chwiejna masa powietrza z południowego-wschodu, w związku z czym możliwe są burze.

OMÓWIENIE:

…Obszar objęty pierwszym stopniem zagrożenia oraz możliwością burz…

 Prognoza konwekcyjna na dzień 10.07.2018 i na noc 10/11.07.2018

Prognoza konwekcyjna na dzień 10.07.2018 i na noc 10/11.07.2018

W rejonie prognozowana jest umiarkowana chwiejność (CAPE 500-1500 J/kg). W środowisku niedużych pionowych uskoków wiatru na większości omawianego obszaru prognozowany jest rozwój pojedynczych komórek. Na zachodzie kraju, ze względu na wyższe wartości ścinania (DLS oraz MLS do 15 m/s) i mechanizmy wspomagające konwekcję w strefie frontowej, możliwe jest uformowanie multikomórki w formie klastra wielokomórkowego lub (co mniej prawdopodobne) niedużej linii szkwału. Tam też możliwe jest występowanie chmur Cb wbudowanych w chmury Ns. Ze względu na dużą wilgotność względną na różnych poziomach troposfery, lokalnie możliwe będą ulewne opady deszczu (zwłaszcza w południowej i południowo-zachodniej części omawianego obszaru – tam też wydano pierwszy stopień zagrożenia). Miejscami możliwe także silne porywy wiatru. Największe szanse na burze przypadają na godziny popołudniowe i wieczorne.

Zaszufladkowano do kategorii News, Prognozy | Dodaj komentarz

Prognoza konwekcyjna na dzień 09.07.2018 i na noc 09/10.07.2018

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 09.07.2018, godz. 08:30 CEST do 10.07.2018, godz. 08:00 CEST

SYTUACJA SYNOPTYCZNA

Polska znajduje się na skraju klina wysokiego ciśnienia ciągnącgo się od Atlantyku. W drugiej części dnia do północnej Polski zbliży się płytki niż znad Skandynawii. W ciągu dnia dojdzie do rozwoju licznych stref konwergencji wiatru, a także płytkich mezoskalowych ośrodków barycznych. W dalszym ciągu pozostajemy w starej masie powietrza polarnomorskiego, która powoli zaczyna ulegać transformacji.

OMÓWIENIE

…Polska południowa…

Głównie za sprawą orografii terenu i niewielkiej chwiejności atmosferycznej rzędu 300-600 J/kg dojdzie do rozwoju chmur kłębiatych. Niewielki przepływ powietrza sprawi, że powstałe komórki konwekcyjne będą miały charakter niemal stacjonarny. Burz należy spodziewać się głównie na terenach górskich i podgórskich, a ich największym zagrożeniem będą intensywne opady deszczu sięgające 20 mm. Nie można wykluczyć porywów wiatru do 70 km/h. Największa aktywność spodziewana jest w godzinach popołudniowych, a wieczorem i w nocy burze zaczną słabnąć i zanikać.

…Polska północna…

Prognoza konwekcyjna na dzień 09.07.2018 i na noc 09/10.07.2018

Prognozowane jest wystąpienie wyraźnej strefy konwergencji wiatru, w rejonie której dojdzie do nagromadzenia wilgoci w przyziemnej warstwie troposfery. Skutkiem będzie wzrost energii CAPE do 300-700 J/kg. Poziomy przepływ powietrza będzie słaby, więc prędkoć przemieszczania się burz będzie niewielka. Istnieje ryzyko przechodzenia większej ilości komórek konwekcyjnych nad jednym regionem, co może prowadzić do akumulacji opadów sięgającej lub przekraczającej 20 mm. Największa aktywność spodziewana jest na godziny popołudniowe i wieczorne. W nocy burze powynny słabnąć, choć konwekcja może utrzymać się do rana. Istnieje niewielkie ryzyko pojawienia się trąby powietrznej typu landspout/waterspout lub jej zalążka.

Zaszufladkowano do kategorii News, Prognozy | Dodaj komentarz

Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 08.07.2018 i na noc 08/09.07.2018

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 08.07.2018, godz. 08:00 CEST do 09.07.2018, godz. 08:00 CEST

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 08.07.2018 i na noc 08/09.07.2018

Polska będzie znajdować się będzie w obszarze podwyższonego ciśnienia. Na wschodzie, w centrum i na południu zaznaczy się słaba zatoka niskiego ciśnienia związana z niżem znad zachodniej Rosji. Nad naszym krajem zalegać będzie ciepła masa powietrza plarno-morskiego.

OMÓWIENIE:

… Obszar objęty możliwością burz …

… Polska południowo-wschodnia …

Na tym obszarze spodziewana jest umiarkowana chwiejność atmosfery (CAPE do około 400-600 J/kg), która pojawi się przy słabych warunkach kinematycznych (DLS poniżej 10 m/s). Taki stan prowadzić będzie do rozwoju pojedynczych komórek burzowych lub słabo zorganizowanych systemów multikomórkowych. Burze będą miały charakter stacjonarny lub ich prędkość przemieszczania będzie bardzo mała. W związku z tym największym zagrożeniem z ich strony będą intensywne opady deszczu do 20-25 mm w czasie trwania zjawiska. Odpowiadać za to będzie głównie podwyższona wodność troposfery (PW 25-30 mm) oraz wspomniana wcześniej słaba dynamika. Lokalnie możliwe są podtopienia i zalania. Nie wykluczone opady gradu do 1-1,5 cm. Prognozuje się, że obszarem najbardziej narażonym na burze będzie Ziemia Świętokrzyska.

Zaszufladkowano do kategorii News, Prognozy | Dodaj komentarz