Prognoza konwekcyjna na dzień 06.03.2017 i na noc 06/07.03.2017

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI,
Ważna od 06.03.2017, godz. 07:00 CET do 07.03.2017, godz. 07:00 CET

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Polska będzie pod wpływem aktywnego układu niskiego ciśnienia z wilgotnym systemem frontów atmosferycznych, należącym do mocno rozciągniętej znad Atlantyku Północnego w głąb kontynentu europejskiego zatoki niżowej. W bezpośrednim oddziaływaniu ośrodka niżowego wystąpią korzystne warunki do przemieszczania się wielkoskalowych opadów deszczu i miejscami mokrego śniegu, natomiast na zachód, południowy – zachód i południe od niego, w środowisku przebiegania dolno-troposferycznych stref zbieżności wiatru z większą akumulacją wilgoci, rozwoju konwekcji z rozproszonymi burzami.

OMÓWIENIE:

… Obszar objęty możliwością wystąpienia burz …

Prognoza konwekcyjna na dzień 06.03.2017 i na noc 06/07.03.2017

Prognoza konwekcyjna na dzień 06.03.2017 i na noc 06/07.03.2017

Mocniej wychłodzona środkowa troposfera (-33 °C/-30 °C na wysokości izobarycznej 500 hPa) i co za tym idzie dość stromy gradient pionowy temperatury między dolnymi a środkowymi warstwami troposfery będzie sprzyjać rozwojowi konwekcji. Formujące się z biegiem dnia zbieżności wiatru ze strefami ułożonymi z południowego – wschodu na północny – zachód objawią się większą akumulacją wilgoci, jednocześnie nadając zalegającej nad naszym krajem polarno-morskiej masie powietrza stan dość chwiejnej równowagi termodynamicznej. Wyliczenia oparte na modelu GFS wskazują, że w godzinach popołudniowych i wieczornych energia potencjalna dostępna drogą konwekcyjną (SBCAPE) może wzrosnąć do 100-200 J/kg, tym samym napędzając inicjację chmur kłębiastych i kłębiasto-deszczowych. Niewielki przepływ poziomy powietrza w dolnych 5 km troposfery doprowadzi do powstania rozproszonych i mocniej uwodnionych komórek konwekcyjnych, w tym burz, które będą generować przede wszystkim silne / ulewne opady deszczu oraz krupy śnieżnej. Wolna i bardzo wolna prędkość przemieszczania się poszczególnych formacji burzowych może punktowo doprowadzić do wystąpienia lokalnych podtopień, zwłaszcza na dolno-troposferycznych strefach konwergencji wiatru. Największego potencjału konwekcyjnego należy oczekiwać w drugiej części dnia, choć formowanie się pierwszych ośrodków konwekcyjnych może nastąpić już przed południem. Im bliżej godzin nocnych, tym środowisko termodynamiczne będzie coraz słabsze, przy czym miejscami w dalszym ciągu może sprzyjać przelotnym, konwekcyjnym opadom oraz wyładowaniom atmosferycznym, zwłaszcza bliżej rejonów zachodnich.

Opublikowano News, Prognozy | Skomentuj

Prognoza konwekcyjna na dzień 02.03.2017 i na noc 02/03.03.2017

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 02.03.2017 godz. 08:00 CEST do 03.03.2017, godz. 08:00 CEST

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Przed nami dynamiczny czwartek. Z zachodu na wschód na północy kraju przesuwać się będzie niż. Z uwagi na spore zagęszczenie izobar wzrośnie prędkość wiatru, w porywach może osiągnąć 70 km/h. Wraz z przesuwaniem się frontu pojawią się przelotne opady deszczu, a lokalnie może słabo zagrzmieć na zachodzie i północy. Będzie dość chłodno i wilgotno.

Prognoza konwekcyjna na dzień 02.03.2017 i na noc 02/03.03.2017

Prognoza konwekcyjna na dzień 02.03.2017 i na noc 02/03.03.2017

OMÓWIENIE:

…Obszar objęty możliwością burz…

Na zaznaczonym obszarze naszego kraju spodziewamy się słabych komórek burzowych.  Energia potencjalna dostępna konwekcyjnie wyniesie (CAPE 50 – 200 J/kg, LI do -1⁰) .Warunki kinematyczne będą umiarkowane.  Uskok wiatru wyniesie (DLS 0-6 km 15 – 30 m/s). Pojawi się silniejszy skręt wiatru w dolnej troposferze (SRH 0-3 km 100 – 200 m2/s2).  Dzięki kinematyce komórki burzowe mogą się łączyć w większe układy. Podczas przechodzenia burz pojawią się silniejsze porywy wiatru (do 80 km/h) oraz opady gradu o średnicy do 1 cm.

Opublikowano News, Prognozy | Skomentuj

Prognoza konwekcyjna na dzień 23.02.2017 i na noc 23/24.02.2017

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 23.02.2017 godz. 09:00 CEST do 24.02.2017, godz. 07:00 CEST

STOPIEŃ 1 ZAGROŻENIA zostaje wydany z powodu ryzyka bardzo silnych porywów wiatru

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Środkowoeuropejski obszar synoptyczny wciąż będzie pod wpływem cyrkulacji strefowej. W drugiej części dnia i w nocy do Polski z zachodu wkroczy głęboki niż z systemem frontów atmosferycznych. Marginalna chwiejność wraz z silnym wspomaganiem procesów konwekcyjnych w pobliżu frontu chłodnego może zaskutkować pojawieniem się chmur Cumulonimbus.

OMÓWIENIE:

…Obszar objęty możliwością burz…

Prognoza konwekcyjna na dzień 23.02.2017 i na noc 23/24.02.2017

Prognoza konwekcyjna na dzień 23.02.2017 i na noc 23/24.02.2017

Na omawianym obszarze prognozowana jest marginalna chwiejność (CAPE do 100 J/kg). W rejonie aktywnego i szybko przemieszczającego się frontu chłodnego nawet niewielka niestabilność może wystarczyć do inicjacji głębokiej konwekcji. W środowisku sprzyjających warunków kinematycznych (DLS do 20-40 m/s) może dojść do rozwoju niewielkich linii szkwałowych, które mogą miejscami przynieść bardzo silne/niszczące porywy wiatru (na obszarze objętym 1 stopniem). Lokalnie chmury Cb mogą wygenerować nieliczne wyładowania atmosferyczne (większa szansa na ich wystąpienie jest w północnej części omawianego obszaru), ale nawet bez nich istnieje ryzyko bardzo silnych konwekcyjnych porywów wiatru. Rozwój konwekcji prognozowany jest na godziny wieczorne i nocne, a strefa rozwoju chmur Cb będzie stopniowo przesuwać się z zachodu na wschód.

Opublikowano News, Prognozy | Skomentuj

Prognoza konwekcyjna na dzień 22.02.2017 i na noc 22/23.02.2017

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI,
Ważna od  22.02.2017, godz. 12:55 CET do 23.02.2017, godz. 07:00 CET

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

W pasie od Atlantyku Północnego przez Europę Zachodnią po częściowo Rosję obserwuje się występowanie strefowej cyrkulacji atmosfery. W jej rdzeniu przemieszczają się aktywniejsze systemy wilgotnych frontów atmosferycznych, a dość silny prąd strumieniowy w wyższych warstwach troposfery sprzyja formowaniu się głębokich układów niskiego ciśnienia. W ciągu bieżącej doby nad Polską przetoczy się zarówno front ciepły, jak i chłodny. W przypadku tego drugiego istnieje możliwość pojawienia się pewnej niestabilności i rozwoju konwekcji.

OMÓWIENIE:

… Obszar objęty możliwością wystąpienia burz …

Prognoza konwekcyjna na dzień 22.02.2017 i na noc 22/23.02.2017

Prognoza konwekcyjna na dzień 22.02.2017 i na noc 22/23.02.2017

Modele numeryczne GFS oraz WRF-ARW od pewnego czasu wskazują na pewne prawdopodobieństwo rozwoju konwekcji w godzinach popołudniowych, wieczornych oraz częściowo nocnych. Nieco podwyższona chwiejność troposfery (MUCAPE na poziomie 50-150 J/kg) w zasięgu chłodnego frontu atmosferycznego z dość silnym wymuszaniem ruchów wznoszących w dolnej i środkowej troposferze może wzmocnić potencjał do powstania komórek i pasm konwekcyjnych, a także struktur liniowych, generujących silne i bardzo silne porywy wiatru z ulewnymi opadami deszczu. Pokrycie się niewielkiej niestabilności troposfery ze środowiskiem istotnie nasilonego przepływu poziomego mas powietrza (30-48 m/s na powierzchniach izobarycznych 700-500 hPa) nie wyklucza rozwoju ośrodków burzowych, przemieszczających się z zachodu / północnego – zachodu na wschód / południowy – wschód. Stopień 1. zagrożenia nie zostaje póki co uwzględniony, mając na uwadze dość niepewne środowisko konwekcyjne. W przypadku rozwoju burz w formie pasm i linii szkwałowych może jednak zaistnieć konieczność zaktualizowania prognozy.

Opublikowano News, Prognozy | Skomentuj