Prognoza konwekcyjna na dzień 16.06.2017 i na noc 16/17.06.2017

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 16.06.2017, godz. 08:00 CEST do 17.06.2017, godz. 08:00 CEST

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla południowej i południowo-wschodniej Polski, ze względu na intensywne opady deszczu, a w mniejszym stopniu ze względu na silne porywy wiatru i opady dużego gradu.

Obrazek

Prognoza konwekcyjna na dzień 16.06.2017 i na noc 16/17.06.2017

SYTUACJA SYNOPTYCZNA

W ciągu dnia nad Polską przemieszczać się będzie zatoka niskiego ciścienia, wraz z chłodnym frontem atmosferycznym, za którym napłynie chłodniejsze powietrze pochodzenia polarnomorskiego. Popołudniu nad nasz kraj wkroczy niż górny. Najwięcej burz pojawi się bezpośrednio w strefie frontowej, a także na zachodzie kraju, w chłodnej masie powietrza.

OMÓWIENIE

…Polska południowa …

Głównym czynnikiem sprzyjającym konwekcji będzie oś zatoki niskiego ciśnienia, a także chłodny front atmosferyczny, który paradoksalnie, za sprawą dużego zachmurzenia powstałego podczas burz z dnia poprzedniego, może utrudnić rozwój chmur kłębiastych. Pomimo tego, modele numeryczne sugerują wystąpienie chwiejności atmosferycznej CAPE 500-1500 J/kg. Silniejszy poziomy przepływ powietrza spowoduje wystąpienie podwyższonych wartości parametrów kinematycznych (DLS 10-15 km/s, LLS < 10 m/s). Całkowita wodność troposfery wyniesie 28-35 mm.

Modele numeryczne (GFS, WRF i UM) zgodnie przwidują wystąpienie najintensywniejszych opadów burzowych w południowej i południowo-wschodniej części kraju. Powstałe burze będą miały tendencję do łączenia się w bardziej zorganizowanie struktury, dlatego nie wyklucza się powstania układu MCS, na drodze którego należy spodziewać się przede wszystkim intensywnych opadów deszczu do 30 mm, a w mniejszym stopniu silnych porywów wiatru do 80 km/h i opadów gradu do 2 cm średnicy. Istnieje także pewne prawdopodobieństwo wystąpienia superkomórki burzowej, która byłaby zdolna wygenerować grad dochodzący do 3 cm średnicy, a także silne porywy wiatru. Ze względu na podwyższony przepływ powietrza w dolnej troposferze, nie można wykluczyć powstania trąby powietrznej, jednak ryzyko wystąpienia tego typu zjawiska jest marginalne. Największa intensywność konwekcji spodziewana jest na godziny popołudniowe. Burze będą przemieszczać się z zachodu na wschód, z odchyleniem na południowy-wschód.

Ze względu na prognozowane zachmurzenie, i niewielki gradient pionowy temperatury w środkowej troposferze, siła zjawisk konwekcyjnych może okazać się znacznie mniejsza, niż sugerują modele numeryczne, jednak obecne wyliczenia nie mogą być zignorowane, dlatego 1 stopień zagrożenia został wydany dla tego regionu.

…Polska centralna i wschodnia…

Podobnie jak w obszarze 1 stopnia zagrożenia, tutaj także za wystąpienie burz, będzie odpowiadał chłodny front atmosferyczny. Warunki termodynamiczno-kinematyczne będą jednak słabsze (CAPE do 800 J/kg, DLS do 10 m/s). Spowoduje to powstanie głównie pojedynczych komórek i multikomórek, na drodze których będą mogły wystąpić intensywne opady deszczu do 20 mm, silne porywy wiatru do 70 km/h i grad do 1 cm średnicy.

…Polska zachodnia…

W chłodnej masie powietrza, za sprawą niewielkiej energii CAPE do 600 J/kg, a także podwyższonych uskoków wiatru DLS do 15 m/s, dojdzie do rozwoju dość licznej konwekcji. Pojedyncze komórki, a także struktury wielokomórkowe, będą zdolne do generowania wyładowań atmosferycznych, intensywnych opadów deszczu do 15 mm i silnych porywów wiatrtu do 70 km/h. Wieczorem i w nocy strefy konwekcji będą się przemieszczać w stronę centralnej Polski.

Opublikowano News, Prognozy | Skomentuj

Prognoza siły i aktywności burz dla Polski na dzień 15.06.2017 i na noc 15/16.06.2017

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 15.06.2017, godz. 12:00 CEST do 16.06.2017, godz. 08:00 CEST

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

W Święto Bożego Ciała nasz kraj będzie nadal w zasięgu słabnącego wyżu. Napłynie cieplejsza masa powietrza, pojawią się wyższe temperatury i więcej słońca. Niestety będzie to krótka poprawa pogody. W nocy do zachodniej części wkroczy zatoka od płytkiego niżu znad Morza Północnego. Pojawią się przelotne opady deszczu oraz miejscami burze.

OMÓWIENIE:

…Obszar objęty możliwością burz…

Prognoza konwekcyjna na dzień 15.06.2017 i na noc 15/16.06.2017

Na zaznaczonym obszarze spodziewamy się słabych i umiarkowanych burz. Prognozowane są na noc oraz piątkowy poranek . Będą to pojedyncze komórki burzowe. Warunki termodynamiczne słabe (CAPE 200 – 500 J/kg, LI -1 ⁰C). Wodność atmosfery wyniesie około 35 – 40 mm. Pojawią się również warunki kinematyczne. Pionowy uskok wiatru DLS (0-6 km) wyniesie 10 – 20 m/s. Dodatkowo wystąpi zbieżność wiatru w obszarze zatoki, co może wspomóc w rozwoju komórek burzowych oraz ich łączeniu się. Głównym zagrożeniem ze strony burz będą ulewne opady deszczu oraz silne porywy wiatru, lokalnie do 80 km/h.

Opublikowano News, Prognozy | Skomentuj

Prognoza siły i aktywności burz dla Polski na dzień 12.06.2017 i na noc 12/13.06.2017

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 12.06.2017, godz. 08:00 CEST do 13.06.2017, godz. 08:00 CEST

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla północno-wschodniej, wschodniej, centralnej i południowej części Polski głównie z powodu ryzyka wystąpienia silnych porywów wiatru, opadów większego gradu i tornad.

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Prognoza konwekcyjna na dzień 12.06.2017 i na noc 12/13.06.2017

W poniedziałek w ciągu dnia nad Polską z północnego zachodu na południowy wschód będzie wędrować chłodny front atmosferyczny niżu, którego ośrodek około południa będzie znajdować się nad Szwecją. Tuż przed frontem prognozowana jest niewielka zatoka niżowa. Ciepłe powietrze polarne morskie będzie ustępować powietrzu wyraźnie chłodniejszemu, które ma napływać za chłodnym frontem atmosferycznym. Przed frontem prognozowana jest pewna, nieduża, miejscami umiarkowanie duża energia CAPE. W pionowym profilu troposfery, w jego górnej i środkowej części pojawi się dość silny wiatr. Ogólnie warunki nie będą sprzyjać powstawaniu licznych ośrodków burzowych, jednak mogą pojawić się bardziej zorganizowane formy układów konwekcyjnych. Z tego powodu w części kraju nie wyklucza się wystąpienia lokalnych, lecz silnych zjawisk towarzyszących burzom.

OMÓWIENIE:

… obszar całego kraju (za wyjątkiem północno-zachodnich krańców Polski) …

W ciągu dnia strefa energii CAPE osiągającej wartość około 400-800 J/kg (punktowo do ok. 1000 J/kg) będzie przemieszczać się tuż przed chłodnym frontem atmosferycznym, z północnego zachodu na południowy wschód. Dość silne pionowe ścinanie wiatru DLS (do ok. 20-25 m/s) będzie korzystnie wpływać na lepszą organizację układów burzowych. Niestety, nie jest do końca pewne, jak liczne będą burze i gdzie dokładnie powstaną. Dokładna prognoza zjawisk, które mogą wystąpić w poniedziałek, jest trudna z uwagi na:

  • niewielki pionowy gradient temperatury w środkowej troposferze, który może niekorzystnie wpłynąć na rozwój DMC (burz i komórek konwekcyjnych)
  • brak zwartej i ciągłej strefy, w której DMC będzie mieć największe szanse na rozwój
  • strefy zachmurzenia – strefa burz ma podążać tuż za strefą zachmurzenia piętra średniego

Należy jednak uwzględnić takie czynniki jak zbieżność wiatru w warstwie granicznej występująca w rejonie zatoki niżowej oraz wspomaganie wznoszenia w środkowej troposferze (strefa DCVA, szczególnie dobrze widoczna w wyliczeniach modelu GFS w północno-wschodniej części Polski). Z tego względu prognozuje się tworzenie izolowanych i rozproszonych komórek burzowych przemieszczających się z zachodu na wschód. W przypadku superkomórek, kierunek przemieszczania będzie nieznacznie inny. Prognozowanych jest kilka burz superkomórkowych, przy czym całkiem prawdopodobne jest dzielenie się tych układów na 2 części (splitting storms). W północno-wschodniej części Polski może dojść do wytworzenia się liniowego układu konwekcyjnego, podczas którego mogą wystąpić silne i bardzo silne porywy wiatru (w tej części kraju prognozowany wiatr na wys. 850 hPa ma mieć prędkość do ok. 20 m/s). W układ ten mogą być również wbudowane superkomórki. Z superkomórkami, zwłaszcza na wschodzie kraju, będzie się wiązać podwyższone ryzyko wystąpienia tornad (dość niski poziom ML LCL, ścinanie LLS do 8-12 m/s, SRH 0-1 km AGL do ok. 120 m2/s2). Jeśli burze uformują się zbyt blisko strefy dużego zachmurzenia chmurami piętra średniego, ryzyko tornad będzie znikome. W najsilniejszych ośrodkach burzowych może pojawić się grad do 2-3 cm w średnicy (szanse na te zjawisko są jednak dość małe). Burze będą ze sobą niosły silne, ale chwilowe opady deszczu, stąd nie przewiduje się zagrożenia ze strony lokalnych podtopień. Pod wieczór / w pierwszej części nocy burze opuszczą nasz kraj.

Podsumowując prognozę siły i aktywności burz na poniedziałek, nie można wykluczyć różnych scenariuszy rozwoju sytuacji i różnego stopnia ryzyka pojawienia się lokalnych, groźnych zjawisk burzowych. Stopień 1. zagrożenia w prognozie zostaje wydany w tych miejscach, gdzie ryzyko wystąpienia silnych burz i groźnych zjawisk jest największe.

Opublikowano News, Prognozy | Skomentuj

Prognoza konwekcyjna na dzień 10.06.2017 oraz noc 10/11.06.2017

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI

Ważna od 10.06.2017, godz. 8:00 CEST do 11.06.2017, godz. 8:00 CEST

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla pasa Polski środkowej, głównie ze względu na ryzyko intensywnych opadów deszczu, w mniejszym stopniu również przed silnym wiatrem oraz możliwością wystąpienia trąby powietrznej

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Przez Polskę przebiegać będzie strefa chłodnego frontu atmosferycznego, zaś we wschodniej połowie kraju zalegać będzie masa ciepłego powietrza polarnomorskiego, charakteryzująca się temperaturą do 10-12°C na wysokości 1,5km n.p.g. Przed strefą frontu atmosferycznego dojdzie do akumulacji wilgoci, dzięki czemu spodziewany jest rozwój burz. W pozostałej części kraju napływać będzie dość stabilne, chłodniejsze powietrze polarnomorskie, a coraz większy wpływ na pogodę będzie mieć wyż znad Niemiec.

OMÓWIENIE:

… Obszar objęty 1.stopniem zagrożenia oraz tereny go otaczające …

W ciągu dnia, w wyniku znacznego nagrzania przyziemnej warstwy troposfery oraz nagromadzenia wilgoci, spodziewany jest wzrost chwiejności do około 800-1000J/kg, lokalnie do 1100-1300 J/kg, przy czym ta skrajna wartość może być nieco przeszacowana. Niemniej jednak wzdłuż południkowo położonej strefy prognozowany jest rozwój dość licznych komórek burzowych, przy czym pierwsze z nich mogą się pojawiać już wczesnym popołudniem.

Burze będą występować w postaci komórek pulsacyjnych, miejscami multikomórek. Głównym zagrożeniem, ze względu na niewielką prędkość burz, a także dużą wodność atmosfery, będą intensywne opady deszczu, które mogą wynieść do 15-30mm, a lokalnie więcej (35-40 mm i więcej), szczególnie w przypadku przejścia więcej, niż jednej burzy, co miejscami nie jest wykluczone. Burzom towarzyszyć będą również opady drobnego gradu (do 1-2cm) oraz silniejszy wiatr (na ogół do 60-75km/h, jednak możliwe pojedyncze przypadki do 90km/h). Czytaj dalej

Opublikowano Artykuły, News, Prognozy | Skomentuj