Prognoza konwekcyjna na dzień 18.09.2017 i na noc 18/19.09.2017

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 18.09.2017, godz. 08:00 CEST do 19.09.2017, godz. 08:00 CEST

SYTUACJA SYNOPTYCZNA / OMÓWIENIE

Obrazek

Prognoza konwekcyjna na dzień 18.09.2017 i na noc 18/19.09.2017

W poniedziałek Polska pozostanie w strefie obniżonego geopotencjału. Północno-wschodnia część kraju znajdzie się pod wpływem niżu przemieszczającego się nad Inflantami. Na pozostałym obszarze kraju zalegać będzie chłodna masa powietrza pochodzenia polarnomorskiego. Za sprawą dużego pionowego gradientu temperatury w środkowej troposferze, dojdzie do wzrostu energii potencjalnej dostępnej konwekcyjnie CAPE 100-300 J/kg. Warunki kinematyczne będą zróżnicowane. Najsilniejszy poziomy przepływ powietrza na niskich poziomach, prognozowany jest na północnym-wschodzie kraju, co ma związek z bliskością niżu, natomiast prąd strumieniowy umiejsowiony będzie nad południową częścią kraju, dlatego ścinanie wiatru z warstwy 0-6 km wyniesie tam 20-30 m/s. Za sprawą stref zbieżności wiatru, a także dzięki wzmożonemu wspomaganiu QG, dojdzie do rozwoju komórek konwekcyjnych, na drodze których należy spodziewać się wystąpienia intensywnych opadów deszczu, silniejszych porywów wiatru do 70 km/h, a także lokalnych wyładowań atmosferycznych.

Opublikowano News, Prognozy | Skomentuj

Prognoza siły i aktywności burz dla Polski na dzień 17.09.2017 i na noc 17/18.09.2017

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 17.09.2017, godz. 08:00 CEST do 18.09.2017, godz. 08:00 CEST

Prognoza siły i aktywności burz na dzień 17.09.2017 i na noc 17/18.09.2017

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

W Niedzielę Polska będzie dostawać się pod wpływ niżu, który uformuje się nad południowo-wschodnią Polską i będzie przemieszczał się na północ wzdłuż wschodniej granicy. Pozostaniemy w masie powietrza polarno-morskiego.

OMÓWIENIE:

… Obszar objęty możliwością burz …

Nad południowo-wschodnią Polską prognozowana jest niska i umiarkowana chwiejność termodynamiczna dochodząca maksymalnie do 300-600 J/kg przy LI równym -1°C/-2°C. Parametry kinematyczne będą miejscami podwyższone: DLS do 15-20 m/s, SRH do 150 m2/s2. Wodność w pionowym profilu troposfery osiągnie maksymalnie 20-25 mm. Na Wybrzeżu również spodziewane są korzystne warunki dla rozwoju konwekcji.

W Niedzielę należy spodziewać się pojedynczych komórek burzowych, które miejscami będą łączyć się w większe struktury wielokomórkowe. Na obszarach o zwiększonej dynamice nie wykluczone są superkomórki burzowe. Największym zagrożeniem ze strony burz będą porywy wiatru do 70-80 km/h oraz opady deszczu do 20 mm. W przypadku superkomórek wiatr może w porywach osiągnąć prędkość do 90 km/h, a opady deszczu do 30 mm. Na Wybrzeżu burze będą słabsze, ale za to możliwe są trąby wodne. Z kolei na południowym-wschodzie istnieje niewielkie prawdopodobieństwo utworzenia się trąby powietrznej.

Opublikowano News, Prognozy | Skomentuj

Prognoza siły i aktywności burz dla Polski na dzień 15.09.2017 i na noc 15/16.09.2017

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 15.09.2017, godz. 08:00 CEST do 16.09.2017, godz. 08:00 CEST

Prognoza siły i aktywności burz na dzień 15.09.2017 i na noc 15/16.09.2017

SYTUACJA SYNOPTYCZNA / OMÓWIENIE:

Polska będzie w zasięgu chłodnej masy powietrza znad Morza Norweskiego i Morza Północnego, która będzie napływać za chłodnym frontem rozwijającego się niżu znad północno-zachodniej Rosji. Silny napływ chłodnej masy powietrza, występujący również w wyższych partiach troposfery, będzie przyczyną występowania niezbyt dużej energii potencjalnej dostępnej drogą konwekcji osiągającej wartość do 200-300 J/kg. W takich warunkach w północno-zachodniej części kraju mogą rozwijać się bardziej wypiętrzone chmury kłębiaste Cumulonimbus dające chwilowe silne opady deszczu i opady drobnego gradu. Niewykluczone jest wystąpienie dość silnych porywów wiatru. Najbardziej rozwinięte komórki konwekcyjne mogą generować wyładowania atmosferyczne. Początkowo (przed południem i około południa) burze będą występować na Pomorzu (zwłaszcza w strefie nadmorskiej). Później kilku słabych burz nie wyklucza się także miejscami w Wielkopolsce i na Ziemi Lubuskiej. W pozostałej części kraju bez burz, ale na północny zachód od linii Opole – Łódź – Suwałki mogą zdarzać się chwilami silniejsze opady konwekcyjne. Wieczorem burze powinny całkowicie zaniknąć.

Opublikowano News, Prognozy | Skomentuj

Prognoza siły i aktywności burz dla Polski na dzień 14.09.2017 i na noc 14/15.09.2017

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 14.09.2017, godz. 08:00 CEST do 15.09.2017, godz. 08:00 CEST

Prognoza siły i aktywności burz dla Polski na dzień 14.09.2017 i na noc 14/15.09.2017

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Z zachodu do Polski napływa chłodne powietrze polarne morskie. Powietrze te swoim zasięgiem w czwartek obejmie północ, zachód, centrum i północny wschód Polski. Na południu i południowym wschodzie kraju pojawi się znacznie cieplejsza masa powietrza. Na pograniczu tych dwóch mas powietrznych będzie przebiegał front atmosferyczny, na którym wytworzy się zaburzenie falowe. Zaburzenie to będzie w czwartek w ciągu dnia wędrować przez nasz kraj, co będzie wiązać się ze wzrostem zachmurzenia i opadami deszczu. Na południu i południowym wschodzie, a także na północnym zachodzie Polski (Pomorze, zwłaszcza rejon nadmorski) pojawią się strefy niewielkiej chwiejności atmosfery. Energia CAPE osiągnie w obydwóch przypadkach wartości do ok. 200-400 J/kg. Przez Polskę z południowego zachodu na północny wschód będzie rozciągać się strefa silnego pionowego ścinania wiatru związana z obecnością prądu strumieniowego w wyższych partiach troposfery oraz z dość silnym wiatrem występującym w obrębie warstwy granicznej. Strefa ta będzie się pokrywać z obszarem występowania energii CAPE na południu i południowym wschodzie kraju.

OMÓWIENIE:

… Południe i południowy wschód Polski …

W ciągu dnia prognozowana jest dość słoneczna pogoda, co będzie sprzyjać rozwojowi chwiejności atmosfery. Chwiejność ta będzie jednak niewystarczająca do rozwoju burz w znacznym oddaleniu od strefy zachmurzenia frontowego, bez obecności silniejszych procesów wspomagania rozwoju głębokiej i wilgotnej konwekcji. Dopiero po południu, wraz z przybyciem frontu atmosferycznego i strefy zachmurzenia z nim związanej, może dojść do rozwoju kilku komórek burzowych. Komórki te mogą utworzyć niezbyt duży liniowy układ konwekcyjny poruszający się z zachodu na wschód. Burze nie będą przynosić licznych wylądowań atmosferycznych, natomiast w związku z silnym pionowym ścinaniem wiatru w dolnej i środkowej troposferze, mogą im towarzyszyć dość silne porywy wiatru. Ponadto burzom mogą towarzyszyć chwilowo silne opady deszczu. Z uwagi na niewielką chwiejność i raczej mały potencjał do formowania się burz, stopień 1. zagrożenia nie zostaje w tej części Polski wydany. W nocy strefa możliwego występowania burz przemieści się na wschód i opuści teren Polski.

… Pomorze (zwłaszcza obszary nadmorskie) …

W ciągu całego okresu ważności prognozy na tym obszarze Polski będą rozwijać się komórki konwekcyjne. Silniejsze i bardziej wypiętrzone komórki konwekcyjne mogą przynosić wyładowania atmosferyczne, zwłaszcza w godzinach wieczornych i nocnych. Duża energia CAPE zgromadzona w dolnych 2 km troposfery może być przyczyną rozwoju 1-2 trąb wodnych, zwłaszcza w nocy z czwartku na piątek i w piątek nad ranem. Ponadto komórkom konwekcyjnym mogą towarzyszyć dość silne porywy wiatru.

Opublikowano News, Prognozy | Skomentuj