Prognoza konwekcyjna na dzień 23.09.2018 i na noc 23/24.09.2018 – AKTUALIZACJA

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI – AKTUALIZACJA
Ważna od 23.09.2018, godz. 17:30 CEST do 24.09.2018, godz. 08:00 CEST

STOPIEŃ 1. i 2. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla południowej Polski ze względu na silne porywy wiatru, a w mniejszym stopniu ze względu na możliwość wystąpienia trąb powietrznych.

SYTUACJA SYNOPTYCZNA / OMÓWIENIE

Prognoza konwekcyjna na dzień 23.09.2018 i na noc 23/24.09.2018 – AKTUALIZACJA

… Obszar objęty 2 stopniem zagrożenia…

Bieżące obserwacje danych radarowych, satelitarnych i synoptycznych, w dużej mierze potwierdzają prognozowany przez modele numeryczne scenariusz. Dynamiczny niż atmosferyczny wraz z chłodnym frontem atmosferycznym, z dużą szybkością przechodzą nad Europą zachodnią i kierują się w stronę naszego kraju. Można zauważyć jednak pewne różnice względem prognoz modelu GFS. Trasa niżu przebiega bardziej na północ, a w jego centrum ciśnienie jest nieznacznie niższe od prognozowanego. Jeśli ten trend się utrzyma, to gradient baryczny będzie większy, co przełoży się na silniejszy poziomy przepływ powietrza. Zawartość pary wodnej w przyziemnej warstwie troposfery jest podobna, lub nieznacznie wyższa od prognozowanej, dzięki czemu można potwierdzić występowanie energii potencjalnej CAPE, która wraz z niżem wkroczy do naszego kraju. Obecnie pierwsze burze pojawiły się w Niemczech, gdzie uformował się układ MCS w postaci lini szkwału, który generuje silne porywy wiatru. Prognozuje się dalszy rozwój wspomnianego układu MCS, a także nie można wykluczyć powstania nowych ośrodków konwekcyjnych. Wieczorem i w pierwszej części nocy konwekcja powinna dotrzeć do naszego kraju. Pierwszymi zagrożonymi regionami będą Dolny Śląsk, woj. Opolskie i Śląskie, gdzie formacje burzowe będą najbardziej zorganizowane. Najprawdopodobniej przejdzie tam linia szkwału generująca porywy wiatru 100-110 km/h, a lokalnie do 120 km/h. Nie można wykluczyć pojawienia się trąb powietrznych związanych z systemem LEWP, lub mezocyklonem superkomórkowym. W miarę upływu czasu burze powinny słabnąć, jednak w dalszym ciągu będą miały potencjał do generowania powywów wiatru na poziomie 90-110 km/h.

Zaszufladkowano do kategorii News, Prognozy | Dodaj komentarz

Prognoza konwekcyjna na dzień 23.09.2018 i na noc 23/24.09.2018

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 23.09.2018, godz. 08:00 CEST do 24.09.2018, godz. 08:00 CEST

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla południowej Polski ze względu na silne porywy wiatru, a w mniejszym stopniu ze względu na możliwość wystąpienia trąb powietrznych.

Prognoza konwekcyjna na dzień 23.09.2018 i na noc 23/24.09.2018

SYTUACJA SYNOPTYCZNA

Podczas mijającego tygodnia obserwowaliśmy odbudowę cyrkulacji strefowej. Głównie nad Europę zachodnią i centralną nadciągnęły dynamiczne ośrodki niskiego ciśnienia, które były sprawcami licznych wichur. W niedzielę czeka nas kulminacja dotychczasowego trendu. Stosunkowo płytki niż, który powstał nad wodami Atlantyku, napędzany silnym prądem strumieniowym, bardzo szybko przejdzie dość nietypową trasą, od południowej Anglii do centralnej Polski, w zaledwie 24 godziny. W tym czasie prognozowane jest stopniowe pogłębianie się niżu z 1012 hPa do poniżej 1000 hPa. Takie wartości ciśnienia nie są czymś niezwykłym, jednak głównie dzięki szybkiej rozbudowie wyżu znad Atlantyku, gradient baryczny będzie znacznie zaostrzony. Północna część naszego kraju przez cały czas trwania prognozy znajdować się będzie w chłodnej masie powietrza pochodzenia polarnomorskiego. Jedynie w południowej Polsce, na krótko, w godzinach popołudniowych i wieczornych napłynie cieplejsza, polarnomorska masa powietrza, stanowiąca cieły sektor omawianego niżu, jednak bardzo szybko zostanie wypchnięta, przez chłodny front atmosferyczny.

OMÓWIENIE

… Obszar objęty 1. Stopniem zagrożenia…

Prognozowanie dynamicznych ośrodków niskiego ciśnienia jest obarczone dużą dozą niepewności. Dokładny przebieg wydarzeń będzie zależał od wielu zmiennych, takich jak gradient baryczny, umiejscowienie niżu w czasie, jego trasa, a także realna energia konwekcji. Z tego powodu już na wstępie należy zaznaczyć, że został wydany tylko 1 stopnień zagrożenia, jednak nie można wykluczyć późniejszej aktualizacji do stopnia 2.
Niż podczas swojej wędrówki przez Europę zachodnią, będzie korzystał z ciepłego i wilgotnego powietrza, które cechować się będzie potencjalną energią konwekcji CAPE 200-600 J/kg. Do Polski niż ma dotrzeć w pierwszej części nocy, kiedy CAPE zmaleje do 100 – 300 J/kg. Zaostrzanie się gradientu barycznego spowoduje jednak wzrost parametrów kinematycznych, które osiągną wysoki, a nawet berdzo wysoki poziom DLS 0-6 km 30-40 m/s, LLS 0-1 km 16-24 m/s, SRH 0-3 km 200- 700 m2/s2, SRH 0-1 km 100-400 m2/s2.

Najprawdopodobniej na terenie Niemiec dojdzie do inicjacji głębokiej konwekcji, która bardzo szybko powinna zorganizować się w superkomórki, lub co bardziej prawdopodobne w układ wielokomórkowy typu MCS, z wbudowaną linią szkwału. Wraz z chłodnym frontem atmosferycznym konwekcja będzie się przemieszczać na wschód, z odchyleniem na północny-wschód, w stronę Czech, a w godzinach nocnych także Polski. Ze względu na marginalną chwiejność, struktury powstałe za naszą zachodnią granicą, po wkroczeniu nad terytorium Polski powinny słabnąć, choć w przypadku konwekcji napędzanej kinematyką, nie jest to regułą. Ewentualne zmniejszenie aktywności elektrycznej i słabsza organizacja, niekoniecznie muszą oznaczać osłabienie potencjału do generowania niebezpiecznych zjawisk, jakim będą silne porywy wiatru dochodzące, lub nawet przekraczające 100 km/h. W mniejszym stopniu zagrożeniem mogą okazać się trąby powietrzne związane z mezocyklonem, lub formacją LEWP, jak linia szkwału, czy bow echo, jednak ryzyko wystąpienia tego zjawiska będzie niewielkie. Słaba chwiejność atmosferyczna nie będzie sprzyjać opadom gradu, a szybkie przemieszczanie się burz powinno wykluczyć nadmierne opady deszczu, które lokalnie mogą wynieść 10-15 mm. Burze będą możliwe głównie w pierwszej części nocy, po czym osłabną, lub przemieszczą się za wschodnią granicę kraju.

…Polska Północna…

Nad ciepłe wody Bałtyku napłynęła chłodna masa powietrza pochodzenia polarnomorskigo. Stromy pionowy gradient temperatury w dolnej części troposfery przyczyni się do wzrostu energii konwekcji CAPE do 200 J/kg. Nad Bałtykiem umiejscowiony jest silny prąd strumieniowy, jednak konwekcja będzie zbyt płytka, by miał on znaczenie dla jej intensywikacji, a w dolnej troposferze, poziomy przepływ powietrza będzie znacznie słabszy i wyniesie 10-15 m/s dla wysokości izobarycznej 850 hPa. W związku z tym prognzuje się powstanie komórek opadowych i burzowych. Podczas ich przechodzenia możliwe będą opady deszczu do 20 mm, które mogą się kumulować, silniejsze porywy wiatru do 70-80 km/h, a być może także opady drobnego gradu. Konwekcja będzie występować przez cały czas trwania prognozy.

Zaszufladkowano do kategorii News, Prognozy | Dodaj komentarz

Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 22.09.2018 i na noc 22/23.09.2018

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 22.09.2018, godz. 08:00 CEST do 23.09.2018, godz. 08:00 CEST

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla Wybrzeża głównie z powodu ryzyka wystąpienia silnych porywów wiatru oraz mniejszego ryzyka wystąpienia trąb wodnych i ulewnych opadów deszczu pochodzenia konwekcyjnego.

Prognoza siły i aktywności burz na dzień 22.09.2018 i na noc 22/23.09.2018.

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Po przejściu aktywnego chłodnego frontu atmosferycznego związanego z niżem znad Norwegii, do Europy Środkowej, w tym do naszego kraju napłynie o wiele chłodniejsza masa powietrza polarnego morskiego. Napływ znacznie chłodniejszego powietrza zaznaczy się także w wyższych partiach troposfery, co będzie przyczyną występowania niezbyt dużej chwiejności. W sobotę wspomniany wcześniej ośrodek niskiego ciśnienia przesunie się nieco bardziej na północ i oddali się od Polski. Dość duży gradient ciśnienia będzie przyczyniał się do występowania dość silnego wiatru w dolnej troposferze, zwłaszcza w rejonie Morza Bałtyckiego. Pomimo tego faktu, wartości wskaźników kinematycznych w miejscach występowania chwiejności atmosferycznej będą przeważnie niewielkie. Prognozowany jest natomiast duży pionowy gradient temperatury w dolnych 500 m troposfery. Nad wodami Morza Bałtyckiego będzie on osiągać i przekraczać 15°C/km.

OMÓWIENIE:

… Polska północna i północno-zachodnia, w szczególności Wybrzeże …

Nad Morzem Bałtyckim rozwinie się tzw. efekt jeziora, który będzie oddziaływał również na obszary lądowe znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie Morza. Komórki burzowe, często organizujące się w liniowe układy wielokomórkowe spodziewane są już od godzin porannych. Szczególnie dużo komórek powstanie w godzinach popołudniowych, kiedy energia CAPE nad ciepłymi wodami morskimi wzrośnie do ok. 500 J/kg i pojawi się niezbyt silna dodatnia adwekcja wirowości w środkowej troposferze. Układy burzowe będą przesuwać się z zachodu/północnego-zachodu na wschód/południowy wschód i dość często będą wkraczać na ląd, gdzie po pewnym czasie będą słabnąć i zanikać. W związku z wiatrem o prędkości do ok. 20-22 m/s występującym na poziomie izobarycznym 850 hPa, podczas burz i przechodzenia układów konwekcyjnych mogą występować silne porywy wiatru osiągające prędkość do ok. 80 km/h. Punktowo w pobliżu linii brzegowej Morza Bałtyckiego prędkość  wiatru w porywach może być jeszcze większa, stąd istnieje konieczność wydania 1. stopnia zagrożenia. Ze względu na duży pionowy gradient temperatury i sporą wartość energii CAPE w dolnej troposferze, nie wykluczamy pojawienia się kilku trąb wodnych. Niskie położenie izotermy 0°C będzie sprzyjać opadom drobnego gradu podczas przechodzenia silniejszych rdzeni opadowych. Burze w rejonie Wybrzeża będą aktywne także w nocy z soboty na niedzielę. Należy zaznaczyć, że w okresie ważności prognozy nie wyklucza się rozwoju 1-2 układów o charakterze training storms, w których nowe komórki będą powstawać na ciepłymi wodami Bałtyku, a następnie przemieszczać się w to samo miejsce nad lądem. W przypadku wystąpienia takich układów miejscami może dojść do dużej akumulacji opadów deszczu. Całkowita suma opadów występujących w ciągu kilku godzin może osiągnąć i przekroczyć 40 mm, co może być przyczyną miejscowych podtopień.

… północny wschód kraju …

W godzinach popołudniowych i wieczornych prognozowany jest rozwój silnych komórek konwekcyjnych. Niewykluczone, że niektóre z tych komórek wygenerują wyładowania atmosferyczne. Ze względu na małą wartość energii CAPE (do 250 J/kg) burze będą na ogół słabe i krótkotrwałe.

Zaszufladkowano do kategorii News, Prognozy | Dodaj komentarz

Prognoza konwekcyjna na dzień 21.09.2018 i noc 21/22.09.2018

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI                                                    Ważna od 21.09.2018, godz. 12:00 CEST do 22.09.2018, godz. 08:00 CEST

…STOPIEŃ  1  ZAGROŻENIA zostaje wydany dla obszaru zachodniej i północno-zachodniej części kraju głównie przed bardzo silnymi porywami wiatru i ulewnymi opadami deszczu oraz w mniejszym stopniu przed opadami gradu…

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Przed nami prawdopodobnie ostatni dzień z bardzo gorącą aurą. Kolejne dni już z dużym ochłodzeniem i większą ilością chmur i opadów. Główną przyczyną gwałtownej zmiany będzie rozległy układ niskiego ciśnienia znajdujący się na północnym-zachodzie Starego Kontynentu z systemem frontów atmosferycznych wędrujących na wschód.  Jeden z frontów już dziś wieczorem wkroczy do zachodniej części kraju, przynosząc opady deszczu oraz miejscami burze. W ciągu dnia również zacznie nasilać się wiatr, a wieczorem podczas przechodzenia frontu chłodnego pojawią się silniejsze porywy.

OMÓWIENIE:

…Obszar objęty 1. stopniem  zagrożenia oraz możliwością burz…

Prognoza konwekcyjna na dzień 21.09.2018 i noc 21/22.09.2018

Na obszarze objętym 1. stopniem chwiejność termodynamiczna wyniesie (CAPE  400 – 1000 J/kg), a wskaźnik niestabilności atmosfery spadnie do  LI -4 ⁰C. Wodność atmosfery osiągnie około 35 mm, czyli burze mogą być wydajne opadowo. Dodatkowo z uwagi na wędrujący front chłodny pojawi się silniejsze wznoszenie w środkowej troposferze. Burze powinny zacząć powstawać późnym popołudniem i będą trwać do wczesnych godzin nocnych.

Warunki kinematyczne będą umiarkowane. Ścinanie wiatru w warstwie DLS 0–6 km wyniesie około 15 – 25 m/s, a skrętność wiatru SRH 0-3 km 100 – 200 m2/s2. Podwyższona kinematyka przyspieszy rozwój komórek burzowych oraz organizowanie się w większe struktury (układy liniowe).  Głównym zagrożeniem będą ulewne opady deszczu, silne porywy wiatru, przeważnie 80 – 90 km/h, lokalnie nawet do 100 km/h i więcej oraz opady gradu o średnicy do 3 cm.

W pozostałej części kraju objętym możliwością burz spodziewamy się niższych wartości termodynamicznych (CAPE 200 – 500 J/kg, LI -2 °C).  Pojawi się również podwyższona kinematyka, DLS 0-6 km (10 – 20 m/s), oraz SRH 0-3 km (50 – 150 m2/s2). Burze nie powinny być aktywne elektrycznie i prawdopodobnie zanikną w 1 części nocy. Tutaj głównym zagrożeniem również będą ulewne opady deszczu oraz silniejsze porywy wiatru, miejscami do 80 km/h.

Zaszufladkowano do kategorii News, Prognozy | Dodaj komentarz