Prognoza konwekcyjna na dzień 24.09.2018 i noc 24/25.09.2018

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 24.09.2018, godz. 08:30 CEST do 25.09.2018, godz. 08:00 CEST

SYTUACJA SYNOPTYCZNA/OMÓWIENIE:

Prognoza konwekcyjna na dzień 24.09.2018 i noc 24/25.09.2018

Po przejściu dynamicznego niżu ‚Fabienne’, nad Polskę szerokim strumieniem dociera masa powietrza pochodzenia arktycznego. Charakteryzuje się ona niskimi temperaturami w środkowych i górnych warstwach profilu – na wysokości 850 hPa (tj.ok.1,5km) wyniesie ona około 0/-2°C, zaś na 500 hPa (5,5km) około -28/-32°C. Spowoduje to powstanie niestabilnych warstw powietrza, pojawienie energii potencjalnie dostępnej drogą konwekcji, a w rezultacie rozwój zachmurzenia kłębiastego i przelotnych opadów oraz burz. CAPE wyniesie dziś do 250-500 J/kg, zaś LI spadnie do -1/-2°C, niemniej jednak będą to warunki wystarczające do rozwoju rozproszonych burz. Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii News | Dodaj komentarz

Relacja na żywo z przejścia niżu „Fabienne” 23/24.09.2018

Wieczorem nad południowo-zachodnią Polskę wkroczy aktywny, pogłębiający się niż. Do rana jego centrum przemieści się nad Białoruś. Najbliższej nocy, w związku z jego przejściem, w wielu miejscach przewiduje się wystąpienie silnego i bardzo silnego, porywistego wiatru, którego prędkość, szczególnie w górach i rejonach podgórskich, przekroczy miejscami 100 km/h. Oprócz tego występują i przez najbliższe kilka godzin występować będą w dalszym ciągu intensywne opady deszczu, gdzieniegdzie niewykluczone będą burze.

Zapraszamy na relację na żywo ze zjawisk obserwowanych na terenie Polski

godz.0.35

W Wielkopolsce i w woj.dolnośląskim sformowała się strefa, która wg. modeli ma przynieść silne porywy wiatru.

Skan radarowy z 0.30
Źródło:https://radar-opadow.pl/

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii News | Dodaj komentarz

Prognoza konwekcyjna na dzień 23.09.2018 i na noc 23/24.09.2018 – AKTUALIZACJA

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI – AKTUALIZACJA
Ważna od 23.09.2018, godz. 17:30 CEST do 24.09.2018, godz. 08:00 CEST

STOPIEŃ 1. i 2. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla południowej Polski ze względu na silne porywy wiatru, a w mniejszym stopniu ze względu na możliwość wystąpienia trąb powietrznych.

SYTUACJA SYNOPTYCZNA / OMÓWIENIE

Prognoza konwekcyjna na dzień 23.09.2018 i na noc 23/24.09.2018 – AKTUALIZACJA

… Obszar objęty 2 stopniem zagrożenia…

Bieżące obserwacje danych radarowych, satelitarnych i synoptycznych, w dużej mierze potwierdzają prognozowany przez modele numeryczne scenariusz. Dynamiczny niż atmosferyczny wraz z chłodnym frontem atmosferycznym, z dużą szybkością przechodzą nad Europą zachodnią i kierują się w stronę naszego kraju. Można zauważyć jednak pewne różnice względem prognoz modelu GFS. Trasa niżu przebiega bardziej na północ, a w jego centrum ciśnienie jest nieznacznie niższe od prognozowanego. Jeśli ten trend się utrzyma, to gradient baryczny będzie większy, co przełoży się na silniejszy poziomy przepływ powietrza. Zawartość pary wodnej w przyziemnej warstwie troposfery jest podobna, lub nieznacznie wyższa od prognozowanej, dzięki czemu można potwierdzić występowanie energii potencjalnej CAPE, która wraz z niżem wkroczy do naszego kraju. Obecnie pierwsze burze pojawiły się w Niemczech, gdzie uformował się układ MCS w postaci lini szkwału, który generuje silne porywy wiatru. Prognozuje się dalszy rozwój wspomnianego układu MCS, a także nie można wykluczyć powstania nowych ośrodków konwekcyjnych. Wieczorem i w pierwszej części nocy konwekcja powinna dotrzeć do naszego kraju. Pierwszymi zagrożonymi regionami będą Dolny Śląsk, woj. Opolskie i Śląskie, gdzie formacje burzowe będą najbardziej zorganizowane. Najprawdopodobniej przejdzie tam linia szkwału generująca porywy wiatru 100-110 km/h, a lokalnie do 120 km/h. Nie można wykluczyć pojawienia się trąb powietrznych związanych z systemem LEWP, lub mezocyklonem superkomórkowym. W miarę upływu czasu burze powinny słabnąć, jednak w dalszym ciągu będą miały potencjał do generowania powywów wiatru na poziomie 90-110 km/h.

Zaszufladkowano do kategorii News, Prognozy | Dodaj komentarz

Prognoza konwekcyjna na dzień 23.09.2018 i na noc 23/24.09.2018

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 23.09.2018, godz. 08:00 CEST do 24.09.2018, godz. 08:00 CEST

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla południowej Polski ze względu na silne porywy wiatru, a w mniejszym stopniu ze względu na możliwość wystąpienia trąb powietrznych.

Prognoza konwekcyjna na dzień 23.09.2018 i na noc 23/24.09.2018

SYTUACJA SYNOPTYCZNA

Podczas mijającego tygodnia obserwowaliśmy odbudowę cyrkulacji strefowej. Głównie nad Europę zachodnią i centralną nadciągnęły dynamiczne ośrodki niskiego ciśnienia, które były sprawcami licznych wichur. W niedzielę czeka nas kulminacja dotychczasowego trendu. Stosunkowo płytki niż, który powstał nad wodami Atlantyku, napędzany silnym prądem strumieniowym, bardzo szybko przejdzie dość nietypową trasą, od południowej Anglii do centralnej Polski, w zaledwie 24 godziny. W tym czasie prognozowane jest stopniowe pogłębianie się niżu z 1012 hPa do poniżej 1000 hPa. Takie wartości ciśnienia nie są czymś niezwykłym, jednak głównie dzięki szybkiej rozbudowie wyżu znad Atlantyku, gradient baryczny będzie znacznie zaostrzony. Północna część naszego kraju przez cały czas trwania prognozy znajdować się będzie w chłodnej masie powietrza pochodzenia polarnomorskiego. Jedynie w południowej Polsce, na krótko, w godzinach popołudniowych i wieczornych napłynie cieplejsza, polarnomorska masa powietrza, stanowiąca cieły sektor omawianego niżu, jednak bardzo szybko zostanie wypchnięta, przez chłodny front atmosferyczny.

OMÓWIENIE

… Obszar objęty 1. Stopniem zagrożenia…

Prognozowanie dynamicznych ośrodków niskiego ciśnienia jest obarczone dużą dozą niepewności. Dokładny przebieg wydarzeń będzie zależał od wielu zmiennych, takich jak gradient baryczny, umiejscowienie niżu w czasie, jego trasa, a także realna energia konwekcji. Z tego powodu już na wstępie należy zaznaczyć, że został wydany tylko 1 stopnień zagrożenia, jednak nie można wykluczyć późniejszej aktualizacji do stopnia 2.
Niż podczas swojej wędrówki przez Europę zachodnią, będzie korzystał z ciepłego i wilgotnego powietrza, które cechować się będzie potencjalną energią konwekcji CAPE 200-600 J/kg. Do Polski niż ma dotrzeć w pierwszej części nocy, kiedy CAPE zmaleje do 100 – 300 J/kg. Zaostrzanie się gradientu barycznego spowoduje jednak wzrost parametrów kinematycznych, które osiągną wysoki, a nawet berdzo wysoki poziom DLS 0-6 km 30-40 m/s, LLS 0-1 km 16-24 m/s, SRH 0-3 km 200- 700 m2/s2, SRH 0-1 km 100-400 m2/s2.

Najprawdopodobniej na terenie Niemiec dojdzie do inicjacji głębokiej konwekcji, która bardzo szybko powinna zorganizować się w superkomórki, lub co bardziej prawdopodobne w układ wielokomórkowy typu MCS, z wbudowaną linią szkwału. Wraz z chłodnym frontem atmosferycznym konwekcja będzie się przemieszczać na wschód, z odchyleniem na północny-wschód, w stronę Czech, a w godzinach nocnych także Polski. Ze względu na marginalną chwiejność, struktury powstałe za naszą zachodnią granicą, po wkroczeniu nad terytorium Polski powinny słabnąć, choć w przypadku konwekcji napędzanej kinematyką, nie jest to regułą. Ewentualne zmniejszenie aktywności elektrycznej i słabsza organizacja, niekoniecznie muszą oznaczać osłabienie potencjału do generowania niebezpiecznych zjawisk, jakim będą silne porywy wiatru dochodzące, lub nawet przekraczające 100 km/h. W mniejszym stopniu zagrożeniem mogą okazać się trąby powietrzne związane z mezocyklonem, lub formacją LEWP, jak linia szkwału, czy bow echo, jednak ryzyko wystąpienia tego zjawiska będzie niewielkie. Słaba chwiejność atmosferyczna nie będzie sprzyjać opadom gradu, a szybkie przemieszczanie się burz powinno wykluczyć nadmierne opady deszczu, które lokalnie mogą wynieść 10-15 mm. Burze będą możliwe głównie w pierwszej części nocy, po czym osłabną, lub przemieszczą się za wschodnią granicę kraju.

…Polska Północna…

Nad ciepłe wody Bałtyku napłynęła chłodna masa powietrza pochodzenia polarnomorskigo. Stromy pionowy gradient temperatury w dolnej części troposfery przyczyni się do wzrostu energii konwekcji CAPE do 200 J/kg. Nad Bałtykiem umiejscowiony jest silny prąd strumieniowy, jednak konwekcja będzie zbyt płytka, by miał on znaczenie dla jej intensywikacji, a w dolnej troposferze, poziomy przepływ powietrza będzie znacznie słabszy i wyniesie 10-15 m/s dla wysokości izobarycznej 850 hPa. W związku z tym prognzuje się powstanie komórek opadowych i burzowych. Podczas ich przechodzenia możliwe będą opady deszczu do 20 mm, które mogą się kumulować, silniejsze porywy wiatru do 70-80 km/h, a być może także opady drobnego gradu. Konwekcja będzie występować przez cały czas trwania prognozy.

Zaszufladkowano do kategorii News, Prognozy | Dodaj komentarz