Staccato Lightning

Staccato Lightning – wyładowanie atmosferyczne doziemne widziane jako pojedyncza, bardzo jasna i bardzo krótko trwająca błyskawica, często z widocznymi rozgałęzieniami.

  • Andrzej Nobik

    widziałem taką dzisiaj