Jak dołączyć do Stowarzyszenia Skywarn Polska?

Z uwagi na wiele pytań odnośnie dołączenia do Stowarzyszenia Skywarn Polska przygotowaliśmy specjalnie dla Was poniższą informację.

Do naszego Stowarzyszenia może przystąpić każda osoba, które spełnia następujące warunki:

  1. Jest zainteresowana tematyką i realizacją celów naszego Stowarzyszenia, co pokazuje m.in. poprzez posty pisane na naszym forum oraz poprzez uczestniczenie w spotkaniach grup lokalnych łowców burz organizowanych przez Członków Stowarzyszenia z różnych regionów Polski,
  2. Jest chętna do brania aktywnego udziału w życiu naszego Stowarzyszenia,
  3. Wyśle na e-mail lowcyburz(at)gmail.com lub na e-mail członka Zarządu Stowarzyszenia list motywacyjny z wyjaśnieniem, dlaczego chce zostać Członkiem Stowarzyszenia Skywarn Polska i w jakiej roli widzi swoją osobę w Stowarzyszeniu (od oceny listu zależą dalsze losy takiej osoby, chyba, że otrzyma ona zaproszenie do przystąpienia w szeregi Stowarzyszenia),
  4. Ma ukończone 18 lat. Mimo tego, wszystkie osoby, które nie są jeszcze pełnoletnie, mogą wspierać działalność Stowarzyszenia oraz uczestniczyć w prelekcjach, konferencjach i seminariach organizowanych przez Stowarzyszenie. Zachęcamy również do aktywnej dyskusji na naszym forum dyskusyjnym, a także do nadsyłania swoich uwag i propozycji na adres e-mail: lowcyburz(at)gmail.com.
  5. Będzie opłacać co roku składkę członkowską w wys. 100 zł oraz będzie uczestniczyć w corocznych zebraniach Stowarzyszenia w różnych regionach naszego kraju,
  6. Zapozna się z Regulaminem Stowarzyszenia, własnoręcznie wypełni i prześle deklarację członkowską, oświadczenie o obywatelstwie i pełnoletności z załączonym wnioskiem o przyjęcie do Stowarzyszenia na adres siedziby Stowarzyszenia. Dokumenty wymagane do przyjęcia kandydata w szeregi Stowarzyszenia będą wysyłane za pośrednictwem poczty e-mail przez członków Zarządu Stowarzyszenia.
    UWAGA: Od sierpnia 2016 roku, po uchwaleniu nowego Regulaminu Stowarzyszenia, Zarząd Stowarzyszenia rozpatruje wniosek o przyjęcie do Stowarzyszenia w ciągu 30 dni od jego wpłynięcia (daty dostarczenia do siedziby Stowarzyszenia). Po pozytywnym rozpatrzeniu przez Zarząd wniosku, kandydat staje się pełnoprawnym członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia Skywarn Polska. Swoje kandydatury najlepiej zgłaszać na kilkanaście dni przed corocznym Ogólnopolskim Zlotem Polskich Łowców Burz, w ramach którego będzie odbywać się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia. Z doświadczenia wiemy, że listy nadane później niż tydzień przed terminem posiedzenia Zarządu mogą nie dotrzeć do siedziby Stowarzyszenia na czas, stąd prosimy nie odkładać wysłania dokumentów na ostatnią chwilę!

Serdecznie zapraszamy wszystkich do dołączenia w nasze szeregi. Dzięki temu nasze Stowarzyszenie będzie mogło szybko się rozwinąć, uzyskać więcej środków finansowania, a jego działalność będzie znana coraz szerszej grupie obywateli Polski, dzięki czemu będzie o wiele łatwiej realizować nam nasze cele. Pamiętaj – każda osoba – niezależnie od tego, czy jest geografem, czy też prawnikiem, może odegrać bardzo ważną rolę w rozwoju naszego Stowarzyszenia. Liczy się dobra, szczera chęć pomocy i odrobina Twojej pracy włożonej w naszą organizację!

Dodaj komentarz