Konferencja Naukowa „Nauka, edukacja i działalność operacyjna celem skutecznego ostrzegania” oraz XV Zlot Polskich Łowców Burz

W imieniu Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego, komitetu Organizacyjnego oraz Stowarzyszenia Skywarn Polska mamy przyjemność i zaszczyt zaprosić Państwa na wydarzenie jakim jest Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod tytułem Nauka, edukacja i działalność operacyjna celem skutecznego ostrzegania. Zakres tematyczny konferencji obejmować będzie zagadnienia związane z analizą przypadków wystąpienia silnych burz, wykorzystania numerycznych modeli pogody czy też modelowania meteorologicznego związanego z konwekcją. Konferencja stanowić będzie część XV Zlotu Polskich Łowców Burz, odbywającego się w dniach 26-27.07.2024r. w Krakowie. Wydarzenie zaplanowane zostało na dzień 26.07.2024r. (piątek) w siedzibie Instytutu Meteorologii
i Gospodarki Wodnej – PIB (Oddział Krakowski, ul. Piotra Borowego 14) a jego celem jest prezentacja wyników badań z zakresu groźnych zjawisk meteorologicznych oraz wymiana doświadczeń i rozwijanie kontaktów międzyuczelnianych. Dodatkowym motywem wydarzenia jest zacieśnianie współpracy badawczej i operacyjnej Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej z organizacjami pozarządowymi.

Zgłoszenia prosimy kierować za pośrednictwem formularza:

PRZEŚLIJ ZGŁOSZENIE

Zaszufladkowano do kategorii News | Możliwość komentowania Konferencja Naukowa „Nauka, edukacja i działalność operacyjna celem skutecznego ostrzegania” oraz XV Zlot Polskich Łowców Burz została wyłączona

Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 29.05.2024 i noc 29/30.05.2024

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 29.05.2024 godz. 06:00 UTC do 30.05.2024, godz. 06:00 UTC

1. STOPIEŃ ZAGROŻENIA zostaje wydany dla wschodniej części Polski głównie z powodu ryzyka wystąpienia nawalnych opadów deszczu i mniejszym stopniu silnych porywów wiatru oraz opadów dużego gradu.

PODSUMOWANIE:

Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 29.05.2024 i noc 29/30.05.2024

Środa będzie kolejnym dniem z burzą na obszarze Polski. Tym razem przejście zafalowanego frontu atmosferycznego obejmie wschodnią części kraju a szczególnie teren w pasie Tarnów-Giżycko. Prognozowane burze rozwijać się będą w zalegającej chwiejnej masie powietrza a ich inicjacja nastąpi najpewniej w okolicach godziny 11:00 CEST. Wypiętrzone komórki burzowe przemieszczać się będą głównie w kierunku północnym z odchyleniem na zachód. Zwłaszcza na terenie objętym 1. stopniem zagrożenia istnieje szansa formacji struktur burz superkomórkowych generujących opad gradu o średnicy około 2-3 cm.

W czasie trwania burz należy mieć na uwadze zjawiska współtowarzyszące:

  • punktowo silniejsze opady deszczu do ok. 30 mm a lokalnie nawet 40 mm (w ciągu 1h),
  • opady gradu do ok. średnicy 3 cm,
  • porywy wiatru o prędkości do 70 km/h,

SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE:

W środę możemy spodziewać się dalszej kontynuacji dynamicznej aury. Kolejny dzień z burzą odnotować będzie można zwłaszcza w wschodniej części kraju. Pogodę w większej części Europy kształtować będą głównie ośrodki niskiego ciśnienia – rozbudowany niż znajdujący się nad Morzem Północnym oraz mniejszy, lecz z czasem powiększający się niż znad Morza Czarnego. Taki układ baryczny sprowadzi do wschodniej części Polski niestabilną masę powietrza, aczkolwiek w drugiej części dnia nastąpi przemieszczenie się zafalowanego frontu atmosferycznego oraz jednoczesny napływ chłodniejszej partii powietrza. Energia konwekcyjna będzie oscylować w granicach 600-900 J/kg natomiast ścinanie wiatru osiągnąć może wartości około 10 m/s. Po raz kolejny największym zagrożeniem mogą być podwyższone wartości opadów atmosferycznych ze względu na zawartość pary wodnej w troposferze (PW do ok. 28 mm). W związku ze wspomnianym uwodnieniem, istnieje podwyższone ryzyko wystąpienia lokalnych zalań czy podtopień. Ryzyko to, związane jest z dość powolnym przemieszczaniem się komórek burzowych a dodatkowo nad niektórym obszarze burze mogą pojawić się kilkukrotnie.

W związku z dynamiczną sytuacją zachęcamy do śledzenia wydanych ostrzeżeń w czasie rzeczywistym za pośrednictwem serwisu SkyPredict.

Zaszufladkowano do kategorii News, Prognozy | Możliwość komentowania Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 29.05.2024 i noc 29/30.05.2024 została wyłączona

Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 28.05.2024 i noc 28/29.05.2024

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 28.05.2024 godz. 06:00 UTC do 29.05.2024, godz. 06:00 UTC

1. STOPIEŃ ZAGROŻENIA zostaje wydany dla zachodniej i centralnej części kraju z powodu ryzyka wystąpienia ulewnych opadów deszczu, opadów gradu i punktowo silnych porywów wiatru.

PODSUMOWANIE:

Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 28.05.2024 i noc 28/29.05.2024

We wtorek burze nadal będą występować w zachodniej części kraju, przesuwając się już jednak bliżej centralnej Polski. Od zachodniej granicy naszego kraju wkroczy chłodny wycinek pofalowanego frontu atmosferycznego, za którym napłynie nieco chłodniejsza masa powietrza. Zjawiska burzowe zaczną rozwijać się w godzinach popołudniowych w przedfrontowej strefie zbieżności wiatru. Podobnie jak w poprzednich dniach, w czasie ich trwania mogą wystąpić następujące zjawiska współtowarzyszące:

  • Intensywne opady deszczu do ok. 30-35 mm/h, punktowo nie wyklucza się akumulacji >40 mm/h (zwłaszcza w przypadku wystąpienia kilku burz nad tym samym obszarem)
  • Opady gradu o średnicy około 2-3 cm
  • Silne porywy wiatru przekraczające punktowo 70-80 km/h

SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE:

… Obszar objęty 1 stopniem zagrożenia …

Pogoda w naszym kraju nie ulegnie większej zmianie. Burze nadal rozwijać się będą w wilgotnej i niestabilnej masie powietrza, będącej pod wpływem dziennego nagrzewania się od kilku dni. Jednakże we wtorek w godzinach porannych, od strony zachodniej granicy naszego kraju wkroczy chłodny wycinek pofalowanego frontu atmosferycznego rozciągającego się od Półwyspu Skandynawskiego po Półwysep Apeniński. Za frontem napłynie chłodniejsza masa powietrza pochodzenia polarnego-morskiego – jednak ograniczy się ona tylko do krańców zachodnich Polski. Przed frontem utworzy się wyraźna strefa zbieżności wiatru, rozciągająca się mniej więcej południkowo od Dolnego Śląska przez Wielkopolskę po Kujawy i Pomorze. W tym rejonie prognozowana jest największa aktywność burzowa w ciągu dnia, która rozpocznie się w godzinach popołudniowych i potrwa do godzin wieczornych. Burze rozwijać się będą w środowisku termodynamicznym o umiarkowanej chwiejności powietrza na ogół oscylującym w przedziale od 500 do 1000 J/kg. Miejscami jednak mogą pojawić się strefy o większym nagromadzeniu energii CAPE przekraczające wyraźnie wartości 1000 J/kg. Podobnie jak w poprzednich dniach pojawi się duże nagromadzenie wilgoci, które skutkować będzie rozwojem dużej ilości chmur konwekcyjnych. Wodność troposfery osiągnie 30 mm, a stosunek zmieszania pary wodnej w strefie konwergencji przekroczy pułap 11-12 g/kg. Niewielka prędkość przemieszczania się burz oraz możliwość przejścia kilku burz nad tym samym obszarem może prowadzić do lokalnych nagromadzeń dużych ilości wody opadowej. Lokalnie prognozowane są także podwyższone wartości uskoków kierunkowych i prędkościowych wiatru w najniższej warstwie troposfery > 10 m/s, co może przyczynić się do powstania kilku burz superkomórkowych, najczęściej o charakterze wysokoopadowym (ang. high precipitation). W przypadku rozwoju struktur superkomórkowych znacznie wzrośnie ryzyko wystąpienia opadów gradu oraz punktowo silnych porywów wiatru. Burze będą zanikać późnym wieczorem, choć niewykluczone są także pojedyncze przypadki burz występujących w ciągu nocy.

… Pozostała część kraju …

Nad przeważającą częścią kraju warunki do rozwoju burz będą słabe, stąd niewielkie ryzyko rozwoju burz w pozostałej części Polski. Energia CAPE osiągnie wartości maksymalne około 250 J/kg. W wielu miejscach pojawi się wysoki poziom kondensacji pary wodnej (LCL), a procesy wspomagające wymuszanie i rozwój konwekcji będą nieznaczne. Istnieje jednak możliwość rozwoju kilku, zazwyczaj słabych i krótkotrwałych izolowanych komórek burzowych.

Zaszufladkowano do kategorii News, Prognozy | Możliwość komentowania Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 28.05.2024 i noc 28/29.05.2024 została wyłączona

Prognoza konwekcyjna na dzień 27.05.2024 i noc 27/28.05.2024

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI DLA POLSKI
Ważna od 27.06.2024, 6:00 UTC do 28.06.2024, 6:00 UTC

1. STOPIEŃ ZAGROŻENIA zostaje wydany głównie z powodu ryzyka ulewnych opadów deszczu, opadów  dużego gradu i silnych porywów wiatru.

PODSUMOWANIE

Prognoza konwekcyjna na dzień 27.05.2024 i noc 27/28.05.2024

Poniedziałek ponownie przyniesie burze. Rozwój komórek przypadnie na godziny okołopołudniowe i popołudniowe. Burze przybiorą głównie formę pojedynczych komórek burzowych oraz niewielkich formacji wielokomórkowych. W godzinach wieczornych na północnym zachodzie kraju może rozwinąć się większy układ wielokomórkowy. Szczytu aktywności zjawisk burzowych należy spodziewa po południu oraz wieczorem. Podczas burz mogą pojawić się następujące zjawiska współtowarzyszące:

  • Intensywne opady deszczu do ok. 30-35 mm/h, punktowo nie wyklucza się akumulacji >40 mm/h
  • Opadów gradu do 3 cm średnicy;
  • Silne porywy wiatru do 70-80 km/h, punktowo do 90 km/h

SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE

…na zachód od linii Słupsk-Opole…

Środowe burze rozwiną się na linii zbieżności wiatru przed frontem chłodnym frontem atmosferycznym, która rozciągać się będzie w zachodniej Polsce w pasie od województwa zachodniopomorskiego po Sudety.  Ponownie będziemy mieli do czynienia z umiarkowanymi wartościami parametrów termodynamicznych (CAPE 1000-1400 J/kg; LI do -3/-4), które pojawią się przy stosunkowo niskich wartościach parametrów kinematycznych (DLS do <10 m/s). Na uwagę zasługuje parametr PWAT, który osiągnie nawet 25-35 mm. W połączeniu z niskim przepływem w atmosferze może prowadzić to do lokalnych podtopień. W pierwszej fazie burze przybiorą formę pojedynczych komórek burzowych. W późniejszym czasie będą łączyć się w klastry wielokomórkowe, a także systemy training storms. Dodatkowo w północnej część strefy pojawić się może większy układ wielokomórkowy, którego zanik przypadnie na pierwszą część nocy.

Zaszufladkowano do kategorii News, Prognozy | Możliwość komentowania Prognoza konwekcyjna na dzień 27.05.2024 i noc 27/28.05.2024 została wyłączona