Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 20.01.2022 i noc 20/21.01.2022

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 20.01.2022, godz. 08:00 CET do 21.01.2022, godz. 08:00 CET

STOPIEŃ 1 ZAGROŻENIA zostaje wydany dla północno-zachodniej Polski z powodu ryzyka wystąpienia silnego wiatru.

SYTUACJA SYNOPTYCZNA: Ze Skandynawii w nocy ze środy na czwartek przemieszczać się będzie niż baryczny, który po wejściu na Bałtyk zacznie się pogłębiać doprowadzając do zwiększenia różnicy ciśnienia. Wraz z nim przemieszczać się będą fronty atmosferyczne, w tym chłodny front, który będzie przemieszczał się od północnego-zachodu na południowy-wschód Polski. Niż po wejściu na ląd (Kraje Nadbałtyckie) zwolni i zacznie powoli się wypełniać. Sprowadzi on do kraju mroźne, arktyczne powietrze, które doprowadzi do ochłodzenia oraz opadów deszczu ze śniegiem i samego śniegu. Na froncie i bezpośrednio za nim na strefach zbieżności wiatru mogą utworzyć się chmury konwekcyjnej, z których lokalnie może zagrzmieć.

Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 20.01.2022 i noc 20/21.01.2022
Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 20.01.2022 i noc 20/21.01.2022

OMÓWIENIE:

W Polsce prognozowana chwiejność atmosfery nie będzie wysoka, jednak w połączeniu z dynamiczną aurą i wspomaganiem lokalnie mogą pojawić się burze. Największym zagrożeniem z ich strony będzie silny wiatr w porywach do około 70-80 km/h, na Pomorzu, lokalnie powyżej 80-90 km/h. Przejściom komórek konwekcyjnych może towarzyszyć opad krupy śnieżnej, śniegu oraz deszczu ze śniegiem, a silny wiatr spowoduje wystąpienia zawiei i zamieci śnieżnych. Burze o charakterze pojedynczych komórek lub niewielkich układów wielokomórkowych, także w postaci liniowej będą przemieszczać się głównie na południowy-wschód.

Zaszufladkowano do kategorii News, Prognozy | Dodaj komentarz

Prognoza siły i aktywności burz dla Polski na dzień 17.01.2022 i noc 17/18.01.2022

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 17.01.2022, godz. 04:00 CET do 18.01.2022, godz. 07:00 CET

STOPIEŃ 2. ZAGROŻENIA zostaje wydany północnej części Polski głównie z powodu ryzyka wystąpienia bardzo silnych porywów wiatru i z powodu mniejszego ryzyka wystąpienia trąb powietrznych.

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla pozostałej części Polski głównie z powodu ryzyka wystąpienia bardzo silnych porywów wiatru i z powodu mniejszego ryzyka wystąpienia trąb powietrznych.

Prognoza siły i aktywności burz dla Polski na dzień 17.01.2022 i noc 17/18.01.2022

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:
Wpływ na pogodę w Europie Środkowej w ciągu najbliższych kilkudziesięciu godzin będzie miał szybko przemieszczający się z NW na SE niż wtórny, którego ośrodek w poniedziałek około południa znajdzie się nad rejonem Zatoki Fińskiej. Z niżem będzie związana szybko rozwijająca się ku południu dolina fali górnej, której oś przejdzie przez Polskę w pierwszej części dnia.

Od godzin porannych z N na S Polski będzie wędrował chłodny front atmosferyczny wcześniej wspomnianego niżu. Frontowi będzie towarzyszyć ostra, choć niewielka zatoka niżowa w dolnej troposferze oraz silne wymuszanie quasigeostroficzne wznoszenia w środkowej troposferze. Przed frontem w dolnej troposferze prognozowany jest wiatr zachodni, a za frontem – północno-zachodni. Duża prędkość wiatru prognozowana jest też w wyższych partiach troposfery, co przełoży się na duże wartości pionowego ścinania wiatru. Dodatkowo wzdłuż linii frontu pojawi się niewielka energia CAPE (do ok. 50-100 J/kg w głębi lądu i do ok. 150-200 J/kg w rejonie wybrzeża Morza Bałtyckiego). Taka sytuacja będzie sprzyjała rozwojowi wzdłuż linii frontu konwekcyjnej formacji liniowej z intensywnymi opadami i bardzo silnymi porywami wiatru.  Za chłodnym frontem atmosferycznym zacznie napływać szerokim strumieniem powietrze arktyczne morskie.

OMÓWIENIE:
Chłodny front atmosferyczny dotrze do północnej części Polski w poniedziałek nad ranem, ok. godz. 5:00-6:00 CET. Następnie front dość szybko będzie się przemieszczał na południe i południowy wschód kraju i popołudniem opuści jego obszar. Prognozujemy, że pod wpływem silnych ruchów wznoszących w troposferze i energii CAPE do 100-200 J/kg wzdłuż chłodnego frontu atm. na północy kraju dość szybko uformuje się silna formacja liniowa o charakterze Narrow Cold-Frontal Rainband z porywistym wiatrem i silnymi opadami zarówno deszczu, jak i krupy śnieżnej, drobnego gradu oraz śniegu (ten ostatni typ opadów wystąpi w szczególności na wschodzie kraju). Formacja ta w wielu miejscach może przynieść wyładowania atmosferyczne, miejscami dość liczne.

Duże pionowe ścinanie wiatru (DLS 0-6 km AGL, MLS, LLS odpowiednio do 40-50 m/s, 25-30 m/s i 20-25 m/s) oraz duże wartości SRH 0-1 km AGL i 0-3 km AGL (do 350-500 m2/s2) zapewnią tej formacji dużą trwałość i potencjał do dalszego rozwoju również w głębi lądu. Bardzo silny wiatr na poziomie izobarycznym 850 hPa (30-35 m/s) podczas przechodzenia formacji liniowej będzie punktowo sięgał powierzchni ziemi powodując liczne szkody. Duża wartość SRH będzie sprzyjała powstawaniu wbudowanych w układ liniowy wirów mezoskalowych. Z tego względu, obok bardzo silnego, a lokalnie niszczącego wiatru, układ liniowy może przynieść 2-3 przypadki umiarkowanie silnych tornad, zwłaszcza na Pomorzu, gdzie przed nadejściem frontu będzie najcieplej. Długotrwała i silna konwekcyjna formacja liniowa związana z chłodnym frontem atmosferycznym przejdzie przez większą część kraju. Największy potencjał na groźne zjawiska atmosferyczne wystąpi w północnej części Polski (łącznie z woj. kujawsko-pomorskim), gdzie w prognozie został uwzględniony stopień 2. zagrożenia. Nieco mniejsze zagrożenie wystąpi w pasie od woj. lubuskiego przez woj. łódzkie po woj. podlaskie. Najmniejsze ryzyko bardzo silnego wiatru związanego z układem liniowym prognozowane jest dla południa kraju, jednak i tu w czasie jego przechodzenia w wielu przypadkach może dojść do wystąpienia punktowych porywów wiatru osiągających prędkość powyżej 90 km/h. Z tego względu również południe Polski w niniejszej prognozie zostało objęte 1. stopniem zagrożenia.

Późnym popołudniem i wieczorem nad znaczną część Polski napłynie chłodne, wilgotne i dość niestabilne powietrze arktyczne morskie. Pomimo tego faktu numeryczne modele pogody nie wskazują na rozwinięcie się kolejnych stref większych opadów konwekcyjnych, a tym bardziej burz.

Zaszufladkowano do kategorii News, Prognozy | Dodaj komentarz

Prognoza konwekcyjna na dzień 20.12.2021 i noc 20/21.12.2021

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI

Ważna od 20.12.2021 godz. 07:00 CEST do 21.12.2021, godz. 07:00 CEST

SYTUACJA SYNOPTYCZNA/OMÓWIENIE:

Poniedziałek zapowiada się z umiarkowanym zachmurzeniem i adwekcją zimnej masy powietrza  arktycznego. Z uwagi na obecność rozległego obszaru niskiego ciśnienia nad północno wschodnią  Europą, nasz kraj znajdzie się na jego skraju. W tej sytuacji zwiększy się gradient baryczny i pojawi się silniejszy wiatr z kierunku północnego oraz wzrośnie dynamika w atmosferze.  Oprócz zachodu, prawie w całym kraju spodziewane są przelotne opady deszczu ze śniegiem oraz śniegu, miejscami mogą pojawić się słabe burze, szczególnie na północy Polski.

Prognoza konwekcyjna na dzień 20.12.2021 i noc 20/21.12.2021

Na zaznaczonym obszarze spodziewane są słabe, rozproszone burze. Energia potencjalna dostępna konwekcyjnie wyniesie (CAPE  50 – 200 J/kg, Lifted Index do 0 st.C).  W rozwoju komórek burzowych może pomóc wspomaganie oraz podwyższony gradient w środkowej troposferze. Z uwagi na zwiększoną kinematykę, komórki konwekcyjne będą przemieszczać się szybko i mogą się łączyć w większe struktury.  Największym zagrożeniem będą silne porywy wiatru, punktowo mogą osiągnąć 70 – 80 km/h oraz miejscami opad gradu do 1 cm.

Zaszufladkowano do kategorii News | Dodaj komentarz

Prognoza konwekcyjna na dzień 07.11.2021 i noc 07/08.11.2021

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 07.11.2021 godz. 7:00 CET do 08.11.2021, godz. 07:00 CET

STOPIEŃ 1 ZAGROŻENIA zostaje wydany z powodu ryzyka wystąpienia bardzo silnych porywów wiatru.

SYTUACJA SYNOPTYCZNA

W niedzielę Polska znajdzie się pod wpływem rozległego, aktywnego niżu z centrum nad południową Skandynawią. Przez nasz kraj przejdzie zokludowany front atmosferyczny związany z tym niżem. Powietrze napływające za frontem będzie cechować się podwyższonym pionowym gradientem temperatury (związanym z obszarem chłodu w środkowej troposferze), co oznacza wystąpienie pewnej niestabilności i szanse na burze.

OMÓWIENIE

…Obszar objęty możliwością burz…

Prognoza konwekcyjna na dzień 07.11.2021 i noc 07/08.11.2021
Prognoza konwekcyjna na dzień 07.11.2021 i noc 07/08.11.2021

W rejonie prognozowana jest nieduża chwiejność (CAPE do 200-400 J/kg). W ciągu dnia nastąpi rozwój chmur kłębiasto-deszczowych. W środowisku umiarkowanych i dużych pionowych uskoków wiatru można spodziewać się zarówno pojedynczych komórek jak i niedużych układów liniowych. Poza przelotnymi opadami (deszcz, grad, krupa) miejscami pojawią się wyładowania atmosferyczne. Za względu na duży poziomy gradient ciśnienia chmurom Cb mogą towarzyszyć bardzo silne porywy wiatru dochodzące lokalnie do 80-90 km/h. Największe szanse rozwoju konwekcji wystąpią od południa do wieczora.

Zaszufladkowano do kategorii News, Prognozy | Dodaj komentarz