Prognoza konwekcyjna na dzień 27.02.2020 i na noc 27/28.02.2020

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 27.02.2020, godz. 07:00 CET do 28.02.2020, godz. 07:00 CET

SYTUACJA SYNOPTYCZNA/OMÓWIENIE:

W czwartek będziemy w zasięgu rozległego układu niskiego ciśnienia. Dzień zapowiada się z umiarkowanym zachmurzeniem oraz przelotnymi opadami deszczu, deszczu ze śniegiem i lokalnie śniegu,  szczególnie na zachodzie i południu kraju. Miejscami może tam sporadycznie zagrzmieć. Będzie chłodniej i pojawi się silniejszy wiatr. W kolejnych dniach wrócą wyższe temperatury i pojawi się więcej słońca.

Prognoza konwekcyjna na dzień 27.02.2020 i na noc 27/28.02.2020

Na zaznaczonym obszarze spodziewane są słabe burze. Energia potencjalna dostępna konwekcyjnie wyniesie (CAPE  100 – 300 J/kg, Lifted Index do 0 st.C).  W rozwoju komórek burzowych może pomóc wspomaganie oraz lokalne zbieżności wiatrów. Komórki będą wolno się przemieszczać i nie łączyć się w większe struktury.  Największym zagrożeniem będą silniejsze porywy wiatru, punktowo mogą osiągnąć 70 km/h oraz ulewne opady deszczu.

Zaszufladkowano do kategorii News, Prognozy | Dodaj komentarz

Prognoza konwekcyjna na 26.02.2019 i noc 26/27.02.2019 (uzupełnienie)

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 26.02.2020 godz. 09:00 CET do 27.02.2020, godz. 07:00 CET
##wpis ukazał się później ze względu na pewne problemy techniczne##

Prognoza konwekcyjna na dzień 26.02.2020 i noc 26/27.02.2020

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:
W środa Polska znajdzie się pod wpływem niżu z rejonu Bałtyku. Wspomniany układ niżowy będzie sprowadzał do naszego kraju chłodne i chwiejne powietrze z północnego-zachodu. W związku z tym, miejscami rozwiną się chmury Cb, które dadzą przelotne opady i być może słabe burze.

OMÓWIENIE:

…Obszar objęty możliwością burz…

W rejonie prognozowana jest marginalna chwiejność (CAPE 100-200 J/kg, LI do -1). W ciągu dnia prognozowany jest rozwój chmur kłębiasto-deszczowych. Mogą to być zarówno pojedyncze komórki jak i niewielkie układy liniowe, którym mogą sprzyjać podwyższone pionowe uskoki wiatru i przejście przez ten rejon płytkiej zatoki niżowej. W trakcie swego przechodzenia chmury Cb będą przynosić opady deszczu i śniegu, a miejscami niewykluczone są wyładowania atmosferyczne. Ponadto, może pojawić się również drobny grad i silniejsze porywy wiatru (do 70 km/h). Największe szanse rozwoju burz przypadają na okres od południa do wieczora.

Zaszufladkowano do kategorii News, Prognozy | Dodaj komentarz

Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 23.02.2020 i noc 23/24.02.2020 – AKTUALIZACJA

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI – AKTUALIZACJA
Ważna od  23.02.2020, godz. 16:00 CET do 24.02.2020, godz. 07:00 CET
Wydali: Artur Surowiecki, Piotr Koziana

STOPIEŃ 2. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla Polski południowo-zachodniej i południowej głównie z powodu ryzyka wystąpienia silnych i niszczących porywów wiatru oraz z powodu mniejszego ryzyka wystąpienia trąb powietrznych.

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla regionów przylegających od północy do strefy stopnia 2. z uwagi na ryzyko wystąpienia tych samych groźnych zjawisk, co w stopniu 2., lecz o mniejszym nasileniu oraz ze względu na mniejsze prawdopodobieństwo ich wystąpienia.

Prognoza konwekcyjna na dzień 23.02.2020 i noc 23/24.02.2020 – AKTUALIZACJA

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Proszę spojrzeć do prognozy siły i aktywności burz dla Polski wydanej 22.02.2020, godz. 22:24 CET

OMÓWIENIE:

Ostatnie wyniki modeli numerycznych zawęziły spektrum możliwych wariantów rozwoju sytuacji. Praktycznie wszystkie prognozy skłaniają się ku wersji „agresywnej” przejścia rozwijającego się niżu wtórnego przez Polskę, z czym będzie wiązał się duży wzrost prędkości wiatru w nocy z niedzieli na poniedziałek. Przejściu tego niżu, oprócz dużego wzrostu prędkości wiatru na różnych poziomach i dużemu wartości pionowego ścinania wiatru (do ok. 50 m/s w warstwie 0-6 km AGL i 40 m/s w warstwie 0-3 km AGL), będzie towarzyszyć silne wymuszanie wznoszenia, zwłaszcza w środkowej troposferze. Dodatkowo pojawi się też większy pionowy gradient temperatury w środkowej troposferze. Modele o większej rozdzielczości wskazują na rozwój dość silnego liniowego układu konwekcyjnego znajdującego się na chłodnym froncie atmosferycznym, który w takiej sytuacji będzie zdolny wygenerować na dużym obszarze niebezpiecznie silne porywy wiatru osiągające i przekraczające prędkość 120 km/h. Ze względu na silne pionowe ścinanie wiatru w warstwie 0-1 km AGL i dynamikę przejścia prognozowanej linii szkwału, nie wyklucza się rozwoju kilku umiarkowanie silnych (do T3-T4) tornad szkwałowych. Początki rozwoju liniowego układu konwekcyjnego są już widoczne na zobrazowaniach radarowych nad krajami Beneluksu. Przejście układu przez Polskę nastąpi między godz. 20:00 CET a 03:00 CET. Za linią frontu możliwe jest rozwinięcie kolejnych, znacznie mniejszych formacji konwekcyjnych przynoszących wyładowania atmosferyczne, który również mogą przynosić bardzo silne porywy wiatru, do ok. 100-110 km/h, lecz już w o wiele większym rozproszeniu, niż na linii szkwału.

Zaszufladkowano do kategorii News, Prognozy | Dodaj komentarz

Prognoza konwekcyjna na dzień 23.02.2020 i na noc 23/24.02.2020

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 23.02.2020, godz. 07:00 CET do 24.02.2020, godz. 07:00 CET

  1. STOPIEŃ ZAGROŻENIA zostaje wydany dla południowej Polski ze względu na możliwość wystąpienia silnych porywów wiatru pochodzenia konwekcyjnego, a także ze względu na niewielkie prawdopodobieństwo wystąpienia tornad.

SYTUACJA SYNOPTYCZNA

Prognoza konwekcyjna na dzień 23.02.2020 i na noc 23/24.02.2020

Obecnie Europa znajduje się pod wpływem dużego gradientu barycznego. Nad północną Skandynawią znajduje się centrum rozległego ośrodka niskiego ciśnienia, z kolei nad południową Europą znajduje się klin wysokiego ciśnienia. W niedzielę nad Atlantykiem dojdzie do rozwoju dynamicznego niżu wtórnego, który dzięki silnemu prądowi strumieniowemu, bardzo szybko przemieści się nad Wielką Brytanią i zachodnią Europą, by już w godzinach wieczornych i nocnych przemieścić się, wraz z systemem frontów atmosferycznych nad naszym krajem.

OMÓWIENIE

…Obszar objęty 1. Stopniem Zagrożenia…

Prognozy modeli numerycznych wskazują, że centrum wspomnianego niżu atmosferycznego przejdzie nad Polską z zachodu na wschód, w godzinach 15 – 23 UTC. W chwili obecnej dokładna trasa i głębokość niżu nie jest znana, jednak najprwawdopodobniej niż przejdzie nad centralną częścią naszego kraju. Dzięki temu południowa Polska znajdzie się w strefie zaostrzonego gradientu barycznego. Będzie to przyczyną wystąpienia silnego poziomego przepływu powietrza w dolnej troposferze, który na wysokości izobarycznej 925 hPa wyniesie 25-35 m/s. Ścinanie wiatru z warstwy 0-1 km będzie umiarkowane i duże, parametr LLS 15-24 m/s SRH 100-350 m2/s2 lokalnie na południu kraju. W omawianej strefie wystąpi także marginalna chwiejność atmosferyczna CAPE, która nie przekroczy 100 J/kg.

Dzięki silnemu wspomaganiu ruchów wznoszących, zarówno w dolnej jak i górnej troposferze (głównie ze strony chłodnego frontu atmosferycznego), w godzinach wieczornych i nocnych prognozowane jest wystąpienie jednego, lub kilku zorganizowanych ośrodków konwekcyjnych. Niektóre modele numeryczne sugerują powstanie układu typu MCS w postaci linii szkwału. W takim przypadku, na jej drodze mogą wystąpić silne, a nawet bardzo silne porywy wiatru o prędkości 110-120 km/h, lokalnie ponad 130 km/h, które mogą powodować zniszczenia. Również nie można wykluczyć powstania trąb powietrznych. Mała chwiejność termodynamiczna, a co za tym idzie stosunkowo niewielka pionowa rozbudowa chmur kłębiastych, może być przyczyną słabej aktywności elektrycznej. Najsilniejsze powywy wiatru prognozowane są w godzinach 18 – 03 UTC.

Powyższy scenariusz jest tylko jednym z wielu możliwych. Jeśli centrum niżu przejdzie bardziej na południe, niż obecnie zakładają to modele numeryczne, to główna strefa silnych porywów wiatru wystąpi jedynie na krańcach południowych, lub nawet całkowicie poza naszym krajem. Możliwe, że energia termodynamiczna będzie zbyt mała, by mogła powstać bardziej zorganizowana struktura konwekcyjna. Niewiadomą pozostaje także głębokość niżu.

Mając to na uwadze, wydany został 1. Stopień zagrożenia, jednak w miarę rozwoju sytuacji, możliwa będzie aktualizacja prognozy do stopnia 2.

Zaszufladkowano do kategorii News | Dodaj komentarz