Zlot Polskich Łowców Burz oraz Konferencja Naukowa „Groźne zjawiska meteorologiczne – jak skutecznie ostrzegać?”

Fot. Krzysztof Piasecki

Komitet Naukowy i Komitet Organizacyjny oraz Stowarzyszenia Skywarn Polska mają zaszczyt zaprosić Państwa na Ogólnopolską Konferencję Naukową „Groźne zjawiska meteorologiczne – jak skutecznie ostrzegać?”. Konferencja stanowi część XIII Zlotu Polskich Łowców Burz, odbywającego się w dniach 12-14.08.2022 r. w Poznaniu. Jej celem jest prezentacja wyników badań z zakresu gwałtownych zjawisk konwekcyjnych i innych groźnych zjawisk meteorologicznych, a także wymiana doświadczeń i rozwijanie kontaktów międzyuczelnianych. Konferencja odbędzie się 13.08.2022 r. na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Zgłoszenia uczestników:

Zgłoszenie udziału w konferencji (w przypadku uczestnictwa czynnego wraz z abstraktem wystąpienia) prosimy przesyłać do 22 lipca 2022 r., za pomocą formularza dostępnego: https://forms.office.com/r/qSWYV1h8L8

Szczegółowe informacje dostępne są w komunikacie konferencyjnym.

Zaszufladkowano do kategorii Artykuły, News, Z życia Stowarzyszenia Skywarn PL | Możliwość komentowania Zlot Polskich Łowców Burz oraz Konferencja Naukowa „Groźne zjawiska meteorologiczne – jak skutecznie ostrzegać?” została wyłączona

Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 05.08.2022 i noc 05/06.08.2022

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 05.08.2022, godz. 08:00 CEST do 06.08.2022, godz. 08:00 CEST

1. STOPIEŃ ZAGROŻENIA zostaje wydany dla zachodu i północnego zachodu Polski głównie z powodu ryzyka wystąpienia silnych (punktowo niszczących) porywów wiatru, opadów dużego gradu oraz z powodu mniejszego ryzyka wystąpienia nawalnych opadów deszczu powodujących podtopienia.

Prognoza konwekcyjna na dzień 05.08.2022 i noc 05/06.08.2022

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:
Pogodę nad centralną częścią Europy kształtują 2 główne układy baryczne – rozległy wyż znad Rosji oraz niż z ośrodkiem nad Morzem Norweskim. Z zachodu na wschód w północno-zachodniej części kontynentu będzie przemieszczała się dolina fali górnej, przed którą w dolnej troposferze rozwinie się bruzda niskiego ciśnienia oraz będzie się znajdował chłodny front atmosferyczny wcześniej wspomnianego niżu. Do Europy Środkowej z południa będzie napływała gorąca masa powietrza zwrotnikowego, w której w wąskiej strefie na przedpolu chłodnego frontu atmosferycznego rozwinie się umiarkowanie silna chwiejność atmosfery. Front atmosferyczny, za którym będzie napływało chłodniejsze o ok. 10°C powietrze polarne morskie, dość szybko będzie wędrował z zachodu na wschód. Do Polski dotrze w piątek wczesnym popołudniem, natomiast w sobotę rano znajdzie się już w rejonie górnego i środkowego odcinka Wisły. Przed frontem rozwiną się w dolnej troposferze strefy zbieżności wiatru, dzięki czemu późnym popołudniem i wieczorem spodziewana jest inicjacja rozwoju układów burzowych. Silniejszy wiatr w środkowej i górnej troposferze przyczyni się do występowania większych wartości wskaźników kinematycznych, dzięki czemu część układów burzowych będzie bardziej zorganizowana i trwalsza.

 OMÓWIENIE:

… zachód i północny zachód, a w nocy także północ i centrum Polski …
W zależności od numerycznego modelu pogody, energia CAPE późnym popołudniem w tej części kraju wyniesie od 800 do 1400 J/kg. Do tego pojawi się większe pionowe ścinanie wiatru – DLS do ok. 20-23 m/s, MLS do 17-20 m/s, LLS do 8-12 m/s. SRH 0-3 i 0-1 km AGL wyniosą odpowiednio do 350 m2/s2 i 200 m2/s2. Przed strefą rozwoju zjawisk konwekcyjnych w dolnej troposferze będą występować duże niedosyty punktu rosy. Poziom kondensacji LCL ma osiągać 2000-3000 m. Suche powietrze w warstwie granicznej z jednej strony początkowo ograniczy rozwój komórek konwekcyjnych, ale gdy burze już powstaną, znacząco zwiększy prawdopodobieństwo występowania silnych, a punktowo niszczących porywów wiatru związanych z silnymi prądami zstępującymi (downburst). Wczesnym popołudniem rozwój burz będzie też ograniczony przez dość dużą warstwę hamującą (CINH poniżej -50 J/kg). Dopiero późnym popołudniem / wieczorem, na skutek nagromadzenia się większej ilości wilgoci w miejscach występowania przedfrontalnych stref zbieżności wiatru, rozpocznie się inicjacja rozwoju układów burzowych.

Komórki burzowe będą początkowo występować w znacznym rozproszeniu, jednak miejscami mogą powstawać w niewielkich skupiskach tworząc klastry. Niewykluczony jest rozwój niewielkiego układu liniowego. Część ośrodków burzowych powstanie na terytorium Niemiec, a następnie przemieści się nad Polskę. Późnym wieczorem burz wzdłuż linii chłodnego frontu atm. może być już więcej i nie wyklucza się rozwoju liniowego układu konwekcyjnego o rozmiarach MCS, choć bardziej prawdopodobne jest powstanie 1-2 burz wielokomórkowych oraz 2-4 superkomórek burzowych. W przypadku zarówno burz wielokomórkowych (zwłaszcza liniowego układu konwekcyjnego) jak i superkomórek burzowych głównym zagrożeniem będą silne i bardzo silne porywy wiatru osiągające prędkość 80-100 km/h (w kilku przypadkach punktowo znacznie przekraczające prędkość 100 km/h i powodujące lokalne szkody o znacznych rozmiarach). W burzach superkomórkowych możliwe są opady gradu o średnicy do 3-5 cm. Dodatkowo, w związku z prognozowanymi wartościami PW z zakresu 40-43 mm, mogą występować nawalne opady deszczu, zwłaszcza podczas przechodzenia burz superkomórkowych. Dość szybkie przemieszczanie się burz jednak ograniczy ryzyko występowania podtopień.

Najsilniejsze zjawiska wystąpią późnym popołudniem, wieczorem oraz w pierwszej części nocy z piątku na sobotę. W drugiej części nocy strefa burz przemieści się na wschód, w stronę Pomorza Wschodniego i centralnych części kraju. Ryzyko gwałtownych zjawisk atmosferycznych znacznie spadnie, choć nadal nie wyklucza się lokalnych uderzeń silnego wiatru o prędkości w porywach do ok. 80 km/h. Nad ranem strefa burz dojdzie do Mazur i być może zaznaczy się także na Mazowszu i Górnym Śląsku. Z uwagi na prognozowane przez modele numeryczne dość niskie wartości CAPE i niepewności dotyczące trybu i miejsc rozwoju burz, na obszarach o największym prawdopodobieństwie wystąpienia silnych zjawisk wydaliśmy 1. stopień zagrożenia. Istnieje jednak możliwość zaniżania przez modele prognozowanej wartości CAPE, stąd trzeba uważnie obserwować rozwój burz w rejonie chłodnego frontu atm., zwłaszcza na zachodzie i północnym zachodzie kraju. Nie wyklucza się aktualizacji powyższej prognozy do 2. stopnia zagrożenia.

Zaszufladkowano do kategorii News, Prognozy | Możliwość komentowania Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 05.08.2022 i noc 05/06.08.2022 została wyłączona

Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 02.08.2022 i noc 02/03.08.2022

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 02.08.2022, godz. 08:00 CEST do 03.08.2022, godz. 08:00 CEST

Prognoza konwekcyjna na dzień 02.08.2022 i noc 02/03.08.2022

SYTUACJA SYNOPTYCZNA / OMÓWIENIE:
Nad Polską rozciąga się wał wyżowy, jednak ciepłe powietrze polarne morskie zalegające nad naszym krajem zawiera dużo wilgoci. Z tego powodu we wtorek w godzinach około południowych i popołudniowych w południowej, południowo-wschodniej i częściowo centralnej części kraju wystąpi energia CAPE rzędu 300-600 J/kg. Taka energia CAPE doprowadzi do rozwoju izolowanych lub rozproszonych komórek opadowych, a w kilku przypadkach burz. Ponieważ pionowe ścinanie wiatru będzie niewielkie, komórki konwekcyjne nie będą tworzyły bardziej zorganizowanych i długotrwałych układów. Jedynym problemem jest umiarkowanie duża wodność troposfery – wskaźnik PW we wtorek po południu na południowym wschodzie kraju ma osiągnąć 30-34 mm. Ponieważ komórki burzowe i opadowe będą przemieszczały się powoli, w 2-3 przypadkach nie wyklucza się wystąpienia większych sum opadowych (25-35 mm). Na ogół wysokość opadów z komórek konwekcyjnych i podczas burz nie powinna jednak przekroczyć 15 mm. Burzom i opadom może towarzyszyć silniejszy wiatr (do 40-50 km/h w porywach). Opady gradu nie powinny wystąpić. Wieczorem i w pierwszej części nocy z wtorku na środę burze i przelotne opady powinny zaniknąć.

Zaszufladkowano do kategorii News, Prognozy | Możliwość komentowania Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 02.08.2022 i noc 02/03.08.2022 została wyłączona

Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 01.08.2022 i noc 01/02.08.2022

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 01.08.2022 godz. 08:00 CEST do 02.08.2022, godz. 08:00 CEST

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 01.08.2022 i noc 01/02.08.2022

Niż, który przez weekend przynosił długotrwałe, wielkoskalowe opady deszczu niebawem całkowicie opuści nasz kraj. Jednak od zachodu zbliżać się będzie kolejny system dość słabo aktywnych frontów atmosferycznych, związany z płytkimi zafalowaniami i ośrodkami niskiego ciśnienia na północy kontynentu. Od strony zachodniej granicy Polski widoczny jest już zarys frontu ciepłego. W ciągu dnia, na południowym zachodzie kraju pojawi się chwiejna masa powietrza, która będzie wypierana stopniowo w głąb kraju. Z kolei pogodę w Europie Zachodniej kształtować będzie wyraźny i głęboki niż górny w rejonie Islandii, który w najbliższych dniach zaciągnie szerokim strumieniem gorące zwrotnikowe powietrze także do naszego kraju.

OMÓWIENIE:

W poniedziałek burze prognozowane są przede wszystkim w południowo-zachodniej części kraju. Możliwe będą także bliżej centralnej części Polski. W tych regionach prognozowana jest największa niestabilność powietrza w atmosferze (energia CAPE w granicach 300-700 J/kg). Burze będą rozwijać się w formie pojedynczych komórek burzowych na lokalnych polach zbieżności wiatru w miejscach o bardziej sprzyjającym wymuszaniu pionowego ruchu powietrza. W południowej części omawianego obszaru rozwojowi konwekcji będzie sprzyjać także dogodny profil zawartości wilgoci oraz niski poziom kondensacji. Na pozostałym obszarze warunki termodynamiczne będą nieco słabsze, jednak tutaj również nie można wykluczyć rozwoju pojedynczych, lokalnych komórek burzowych.

Czynnikami utrudniającymi rozwój zorganizowanej konwekcji, mogą okazać się częściowo zalegające zachmurzenie oraz słaby przepływ powietrza i znikome warunki kinematyczne. Z tego względu powstałe burze będą cechować się z reguły niewielką prędkością przemieszczania się oraz możliwością generowania intensywnych opadów deszczu w jednym miejscu, prowadząc do lokalnych zalań i podtopień. Maksymalna wodność w troposferze szacowana jest na około 30 mm. Opady, szczególnie w górach mogą przybierać intensywny charakter. Ryzyko wystąpienia pozostałych zjawisk towarzyszących, takich jak drobne opady gradu oraz porywy wiatru będzie znacznie mniejsze. Strefa burzowa oraz frontowa będzie powoli w ciągu dnia przemieszczać się z zachodu na wschód. Zanik konwekcji prognozowany jest w godzinach wieczorno-nocnych.

Zaszufladkowano do kategorii News, Prognozy | Możliwość komentowania Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 01.08.2022 i noc 01/02.08.2022 została wyłączona

Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 31.07.2022 i noc 31/01.08.2022

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 31.07.2022, godz. 08:00 CEST do 01.08.2022, godz. 08:00 CEST

1. STOPIEŃ  ZAGROŻENIA zostaje wydany dla wschodniej części kraju głównie z powodu ryzyka wystąpienia nawalnych opadów deszczu.

SYTUACJA SYNOPTYCZNA

Układ niskiego ciśnienia za sprawą wyżu znad Rosji przemieszczać się będzie w dalszym ciągu na północ przez Wschodnią Polskę. Zachodzić ma powolna okluzja niżu. Układ niskiego ciśnienia przyniesie za sobą długotrwałe wielkoskalowe opady deszczu. Ponadto w rozległą strefę opadów wbudowane będą komórki burzowe przynoszące intensywne opady pochodzenia konwekcyjnego.

OMÓWIENIE:

Prognoza konwekcyjna na dzień 30.07.2022 i noc 31/01.08.2022

W cieplejszej wilgotniejszej masie powietrza wzrośnie chwiejność atmosferyczna. Wskaźnik SBCAPE osiągnie 100-200, a lokalnie ponad 300-400 J/kg. Na chwiejność nałoży się słaby przepływ powietrza w dolnej jak i środkowej troposferze troposferze. Prędkość wiatru na wysokości powierzchni izobarycznej 500 hPa będzie osiągać maksymalnie do ok.10 m/s. Spodziewane są słabe uskoki kierunkowe jak i prędkościowe wiatru. Wodność atmosferyczna (wskaźnik PW) w cieplejszym sektorze powietrza we wschodniej części kraju przekroczy aż 40 mm. Wolno przemieszczające się burze będą mocne uwodnione i w związku z tym powodować mogą wysokie sumy opadów. Przez wschodnie regiony naszego kraju może przejść układ typu training storm. Możliwe są opady w wysokości 40-50 mm w ciągu godziny. Głównym zagrożeniem ze strony burz są, więc podtopienia i zalania. Niewykluczone są powodzie błyskawiczne. Komórki burzowe powstawać mają przeważnie w godzinach popołudniowych, natomiast późnym wieczorem zaczną zanikać. Poza intensywnymi opadami deszczu burze przynosić mogą drobny grad oraz silniejsze porywy wiatru (do 50-60 km/h).

Zaszufladkowano do kategorii News | Możliwość komentowania Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 31.07.2022 i noc 31/01.08.2022 została wyłączona