Prognoza konwekcyjna na dzień 07.11.2021 i noc 07/08.11.2021

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 07.11.2021 godz. 7:00 CET do 08.11.2021, godz. 07:00 CET

STOPIEŃ 1 ZAGROŻENIA zostaje wydany z powodu ryzyka wystąpienia bardzo silnych porywów wiatru.

SYTUACJA SYNOPTYCZNA

W niedzielę Polska znajdzie się pod wpływem rozległego, aktywnego niżu z centrum nad południową Skandynawią. Przez nasz kraj przejdzie zokludowany front atmosferyczny związany z tym niżem. Powietrze napływające za frontem będzie cechować się podwyższonym pionowym gradientem temperatury (związanym z obszarem chłodu w środkowej troposferze), co oznacza wystąpienie pewnej niestabilności i szanse na burze.

OMÓWIENIE

…Obszar objęty możliwością burz…

Prognoza konwekcyjna na dzień 07.11.2021 i noc 07/08.11.2021
Prognoza konwekcyjna na dzień 07.11.2021 i noc 07/08.11.2021

W rejonie prognozowana jest nieduża chwiejność (CAPE do 200-400 J/kg). W ciągu dnia nastąpi rozwój chmur kłębiasto-deszczowych. W środowisku umiarkowanych i dużych pionowych uskoków wiatru można spodziewać się zarówno pojedynczych komórek jak i niedużych układów liniowych. Poza przelotnymi opadami (deszcz, grad, krupa) miejscami pojawią się wyładowania atmosferyczne. Za względu na duży poziomy gradient ciśnienia chmurom Cb mogą towarzyszyć bardzo silne porywy wiatru dochodzące lokalnie do 80-90 km/h. Największe szanse rozwoju konwekcji wystąpią od południa do wieczora.

Zaszufladkowano do kategorii News, Prognozy | Dodaj komentarz

Prognoza konwekcyjna na dzień 23.10.2021 i noc 23/24.10.2021

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI

Ważna od 23.10.2021 godz. 08:00 CEST do 24.10.2021, godz. 08:00 CEST

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Prognoza konwekcyjna na dzień 23.10.2021 i noc 23/24.10.2021

Rozległy ośrodek niżowy, który kształtował pogodę nad Polską w ostatnich dniach, przesunie się na wschód poza obszar kontynentu. W sobotę znajdziemy się już po zachodniej stronie osi zatoki niskiego ciśnienia. Nad naszym krajem w dalszym ciągu obecny będzie zwiększony przepływ powietrza, jednak z każdą kolejną godziną coraz słabszy. Nad Europą Zachodnią zacznie dominować ośrodek wysokiego ciśnienia, który w kolejnych dniach nasunie się nad obszar Polski. Zanim jednak to nastąpi, pozostaniemy pod wpływem adwekcji arktycznej masy powietrza z północy.

OMÓWIENIE:

… Obszar objęty możliwością burz …

Największe prawdopodobieństwo rozwoju konwekcji, która może wygenerować wyładowania atmosferyczne, dotyczy regionów północnych i północno-wschodnich, gdzie prognozowana jest niewielka chwiejność atmosfery w pierwszej części dnia (energia CAPE o wartości 100-250 J/kg). Podobnie jak w minionych dniach pojawi się duży gradient pionowy temperatury powietrza wspomagający konwekcję. Warunki kinematyczne będą jednak znacznie słabsze. Uskoki wiatru w warstwie 0-6 km powinny mieścić się w przedziale 10-15 m/s. Nieco większa skrętność wiatru prognozowana jest w zachodniej części obszaru objętego możliwością burz, która związana będzie z obecnością prądu strumieniowego w górnej troposferze. Główne natężenie rozwoju chmur typu Cumulonimbus nastąpi w pierwszej części dnia. W nieco bardziej rozwiniętych strukturach mogą pojawiać się wyładowania atmosferyczne, a powstałe burze mogą łączyć się w formacje liniowe. Generalnie jednak aktywność burz nie powinna być duża. Spodziewane są punktowo silne konwekcyjne opady deszczu oraz opady krupy śnieżnej/małego gradu. W czasie konwekcji mogą występować również silniejsze porywy wiatru, jednak nie powinny być tak silne jak w poprzednich dniach. Aktywność burzowa całkowicie zaniknie w drugiej części dnia.

Zaszufladkowano do kategorii News, Prognozy | Dodaj komentarz

Prognoza konwekcyjna na noc dzień 22.10.2021 i noc 22/23.10.2021

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 22.10.2021, godz. 08:00 CEST do 23.10.2021, godz. 08:00 CEST

SYTUACJA SYNOPTYCZNA

Warunki pogodowe w Polsce kształtować ma zatoka niskiego ciśnienia wchodząca od Morza Północnego nad Morze Bałtyckie. Zatoka niskiego ciśnienia powiązana będzie z niżem przemieszczającym się w północnej części Europy. W ciągu dnia nad obszar Polski Północnej nasunie się strefa zbieżności wiatru przy której rozwiną się burze.

Prognoza konwekcyjna na dzień 22.10 i noc 22/23.10.2021.

OMÓWIENIE:

…Obszar objęty 1. stopniem zagrożenia…

Chwiejność termodynamiczna osiągnie niskie wartości. Parametr MLCAPE wyniesie maksymalnie ok. 100-400 j/kg. Najwyższa niestabilność wystąpi na linii wybrzeża.  Przewiduje się umiarkowane uskoki prędkościowe jak i kierunkowe wiatru. Silny przepływ powietrza powiązany z oddziaływaniem prądu strumieniowego zaowocuje szybkim przemieszczaniem się komórek burzowych. Możliwe jest łączenie się pojedynczych komórek burzowych w układy liniowe i powstanie linii szkwału. Największym zagrożeniem ze strony burz są silne porywy wiatru osiągające maksymalnie około 90 km/h. Lokalnie na linii wybrzeża nie wyklucza się porywów osiągających 100 km/h. Ze względu na stromy pionowy gradient temperatury w dolnej i środkowej troposferze możliwe są opady drobnego gradu czy krupy śnieżnej. Należy spodziewać się przelotnych, ale ulewnych opadów deszczu (suma za dobę może wynosić lokalnie ponad 20 mm). Komórki burzowe tworzyć się mogą w ciągu dnia, wieczorem oraz w nocy.

…Pozostały obszar objęty możliwością burz…

Na pozostałym obszarze burze będą mniej gwałtowne. Maksymalne porywy wiatru mogą osiągać na tym obszarze 70-80 km/h. Pojawią się, także przelotne opady deszczu o silnym natężeniu związane z chmurami Cb. Lokalnie niewykluczony jest opad drobnego gradu czy krupy śnieżnej (napływ chłodniejszej polarnej morskiej masy powietrza o dużym gradiencie pionowym temperatury).

Zaszufladkowano do kategorii News | Dodaj komentarz

Prognoza konwekcyjna na noc 20/21.10.2021, dzień 21.10.2021 i noc 21/22.10.2021

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 21.10.2021, godz. 00:00 CEST do 22.10.2021, godz. 08:00 CEST

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla Polski zachodniej, północnej i częściowo środkowej, głównie z powodu ryzyka wystąpienia bardzo silnych porywów wiatru pochodzenia konwekcyjnego

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Prognoza konwekcyjna na noc 20/21.10, dzień 21.10 oraz noc 21/22.10.2021

W czwartek Polska znajdować się będzie pod wpływem rozległego, wielocentrycznego niżu znad Skandynawii, z ciśnieniem minimalnym nawet w okolicach 960 hPa. Już w środę sprowadził on nad Polskę bardzo ciepłą masę powietrza z południa kontynentu. Dodatkowo po obrzeżach niżu znad wybrzeża holenderskiego przez pogranicze niemiecko-duńskie i dalej w kierunku zachodniego Bałtyku i południowej Szwecji będzie szybko przemieszczać się i pogłębiać wtórny ośrodek niskiego ciśnienia. Wraz z nim szybko przemieszczać się będzie front chłodny. Nałożenie adwekcji chwiejnej masy powietrza oraz silnego przepływu, wraz ze znacznymi wartościami uskoków wiatru, będzie sprzyjać rozwojowi zjawisk konwekcyjnych. Zjawiska konwekcyjne, w tym burze, będą występować także za frontem chłodnym, w napływającej chłodnej masie powietrza.

OMÓWIENIE:

… Noc ze środy na czwartek …

W ciągu najbliższych kilkudziesięciu godzin spodziewanych jest kilka stref z warunkami sprzyjającymi rozwojowi burz. Między innymi z tego powodu okres ważności prognozy jest wyjątkowo rozszerzony i obejmuje drugą część nocy ze środy na czwartek, czwartek oraz noc z czwartku na piątek. Aktualnie (środa wieczór) nad obszarem Niemiec obserwuje się nadal aktywne burze. Przemieszczają się one na północny wschód, a niektóre z nich z odchyleniem na wschód. Rozwinęły się ciepłej masie powietrza w obszarze przedfrontowej zbieżności wiatru. Strefa ta przemieszcza się stopniowo w kierunku Polski i w drugiej części nocy znajdzie się nad północno zachodnią Polską. Strefa ta będzie przynosić głównie przelotne opady, ale nie można wykluczyć również wystąpienia wyładowań atmosferycznych i opadów o natężeniu intensywnym, a także silnych porywów wiatru (do około 70-80 km/h).

… Czwartek …

W ciągu dnia przez Polskę przemieszczać się będzie dynamiczny front chłodny . Przed frontem oraz na jego czele zalegać będzie ciepła, chwiejna masa powietrza, a front będzie dodatkowym czynnikiem wymuszającym pionowe ruchy powietrza. Organizacji konwekcji – zarówno w formy liniowe, jak i potencjalne superkomórki burzowe o niewielkich rozmiarach – sprzyjać też będą znaczne uskoki wiatru, wzmagane dolnotroposferycznym prądem strumieniowym – na poziomie zaledwie 3 km prędkość wiatru będzie przekraczać wyraźnie 150-170 km/h (!), zaś na wysokości 5,5 km będzie to przeszło 200 km/h.

Rozwój konwekcji będzie następować więc zarówno przed frontem jak i w strefie frontu. Co istotne, bardzo nasilony przepływ powietrza będzie również czynnikiem utrudniającym silniejsze wypiętrzenie poszczególnych struktur i przy braku wystarczającego wspomagania może spowodować, że rozwijające się chmury Cumulonimbus nie we wszystkich przypadkach przyniosą wyładowania. Głównym zagrożeniem pozostaną bardzo silne porywy wiatru – na ogół będą osiągać 80-100 km/h, a nawet przekraczające 100-110 km/h. Opady nie będą poważnym zagrożeniem, ponieważ bardzo duża prędkość przemieszczania się poszczególnych stref nie będzie sprzyjać większej akumulacji opadów.

W drugiej części dnia kolejne burze mogą pojawić się na zachodzie oraz północy kraju, w strefie za frontem chłodnym – będzie tam postępować adwekcja chłodnej masy powietrza, a nadal nasilony przepływ będzie sprzyjać występowaniu porywów wiatru do około 80-90 km/h.

… Noc z czwartku na piątek …

W tylnej części niżu, po przejściu frontu chłodnego, nadal postępować będzie adwekcja chłodnej masy powietrza z północy kontynentu. Na wysokości 3 km temperatura obniży się do -12/-15°C, zaś na 5 km do około -30/-34°C. W zestawieniu z relatywnie cieplejszymi wodami Bałtyku spowoduje to rozwój chwiejnego profilu termicznego, a więc warunków sprzyjających burzom. Adwekcja tak chłodnego powietrza w środkowej troposferze będzie sprzyjać także występowaniu wyładowań atmosferycznych, szczególnie nad Bałtykiem oraz wybrzeżami morza – możliwe, że w kilku przypadkach aktywność elektryczna będzie dość duża. Burzom w dalszym ciągu będą towarzyszyć silne porywy wiatru, powyżej 80-90 km/h, a także opady drobnego gradu, krupy śnieżnej i lodowej, a w drugiej części nocy na wysoczyźnie możliwe jest pojawienie się nawet opadów mieszanych.

Zaszufladkowano do kategorii News | Dodaj komentarz