Prognoza konwekcyjna na 25.05.2022 i noc 25/26.05.2022

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 25.05.2022 godz. 10:40 CEST do 26.05.2022, godz. 08:00 CEST

SYTUACJA SYNOPTYCZA:

Polska pozostaje w zasięgu wielocentrycznego niżu znad Europy północno zachodniej. Przez Polskę przebiega strefa pofalowanego, a na krańcach północnych częściowo zokludowanego frontu atmosferycznego – w ciągu dnia przesuwać się będzie powoli na wschód/północny wschód. Zarówno przed jak i za strefą frontową napływać będzie powietrze polarne morskie, ze stratyfikacją chwiejną, umożliwiającą rozwój chmur konwekcyjnych.

OMÓWIENIE:

Prognoza na dzień 25.05.2022 i noc 25/26.05.2022

Największe prawdopodobieństwo rozwoju burz dotyczy Polski północno wschodniej (wschodnie Mazowsze, Podlasie, Lubelszczyzna), gdzie burze będą się rozwijać na lokalnych zbieżnościach wiatru przed strefą frontową. Głównym zjawiskiem towarzyszącym będą okresowo dość intensywne opady deszczu, do około 10-20mm, a lokalnie nieco więcej, szczególnie w przypadku przejścia kilku komórek nad jedną lokalizacją. Miejscami mogą wystąpić porywy wiatru do około 65-75km/h oraz drobny grad.

Za strefą frontową największe szanse na burze są prognozowane głównie nad Wielkopolską i Ziemią Lubuską oraz częściowo nad innymi województwami zgodnie z obszarem na mapie. Burze mogą tutaj tworzyć niewielkie pasma wielokomórkowe, przemieszczające się stopniowo z zachodu na wschód. Wieczorem ich aktywność będzie się zmniejszać i zanikać – a do tego czasu prawdopodobnie dotrą w rejony Polski centralnej. Burze na tym obszarze będą przynosić opady drobnego gradu oraz przelotne, ale dość intensywne opady deszczu do około 10-20mm, a punktowo także porywy wiatru około 65-75km/h.

Najmniejsze prawdopodobieństwo burz dotyczy obszaru od Warmii przez zachodnie Mazowsze, woj. łódzkie, zachodnią cz. świętokrzyskiego oraz małopolskiego po Śląsk Górny i Opolski. Przez większość dnia będą tu zalegać chmury warstwowe z ciągłymi opadami deszczu, jednak nie można wykluczyć także mało aktywnych burz wbudowanych w strefy opadów ciągłych. Po ustąpieniu opadów mogą tu jednak dotrzeć zanikające burze z zachodu kraju.

Zaszufladkowano do kategorii News | Możliwość komentowania Prognoza konwekcyjna na 25.05.2022 i noc 25/26.05.2022 została wyłączona

Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 24.05.2022 i noc 24/25.05.2022

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 24.05.2022 godz. 09:00 CEST do 25.05.2022, godz. 08:00 CEST

SYTUACJA SYNOPTYCZA:

Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 24.05.2022 i noc 24/25.05.2022

We wtorek zachodnia część kraju znajdzie się pod wpływem niżu znad Morza Północnego. Z ośrodkiem niskiego ciśnienia związany będzie system frontów atmosferycznych. Pierwszy z nich – ciepły front w chwili pisania prognozy znajduje się już nad zachodnią częścią kraju i przynosi opady deszczu, głównie na Wybrzeżu. Za frontem pojawi się cieplejsze powietrze związane z klinem ciepłego powietrza, zaciąganego z południa Europy. W dalszej części dnia od strony zachodniej granicy Polski wkroczy kolejny front – tym razem chłodny, który nasili rozwój dziennej konwekcji i przyczyni się do powstania lokalnych burz.

OMÓWIENIE:

Warunki atmosferyczne będą sprzyjać powstawaniu konwekcji z opadami deszczu oraz burzami przede wszystkim w południowo-zachodniej części kraju, gdzie obecna będzie największa zasobność pary wodnej oraz niestabilność powietrza w postaci energii CAPE od 200 do 500 J/kg. Całkiem spora wodność troposfery w profilu pionowym (powyżej 25-30 mm) będzie sprzyjać powstawaniu dobrze uwodnionych komórek opadowych i burzowych. Ponadto niewielka prędkość przemieszczania się burz ze względu na słabe warunki kinematyczne, może powodować lokalne zalania i podtopienia szczególnie na obszarach zurbanizowanych. Na pozostałym obszarze objętym możliwością rozwoju zjawisk burzowych, prawdopodobieństwo ich powstania nie będzie zbyt duże, ze względu na słabe wspomaganie oraz brak istotnych ruchów wznoszących i tym samym mniejszą chwiejność powietrza. Burze będę przemieszczać się w ciągu dnia w niewielkim tempie na wschód/północny-wschód. Oprócz intensywnych opadów deszczu, mogą wygenerować niewielki grad oraz silne porywy wiatru. Konwekcja zacznie stopniowo zanikać późnym popołudniem lub we wczesnych godzinach wieczornych.

Zaszufladkowano do kategorii News, Prognozy | Możliwość komentowania Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 24.05.2022 i noc 24/25.05.2022 została wyłączona

Prognoza konwekcyjna na dzień 21.05.2022 i noc 21/22.05.2022

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 21.05.2022, godz. 08:00 CEST do 22.05.2022, godz. 08:00 CEST

STOPIEŃ 1 ZAGROŻENIA zostaje wydany dla północnej, środkowej i wschodniej Polski z powodu ryzyka wystąpienia silnego wiatru towarzyszącego burzom

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Polska znajdzie się pod wpływem aktywnego niżu który w ciągu dnia znajdzie się nad Litwą. Na jego tyłach postępować będzie adwekcja chłodnej i chwiejnej masy powietrza polarnego morskiego. W takich warunkach rozwijać się będą chmury CB, które mogą przynosić wyładowania atmosferyczne.

Prognoza konwekcyjna na dzień 21.05.2022 i noc 21/22.05.2022

OMÓWIENIE:

W sobotę warunki będą sprzyjać rozwojowi licznych komórek konwekcyjnych, które pod wpływem silnego przepływu powietrza będą się łączyć w pasma wielokomórkowe. Energia chwiejności nie będzie jednak na tyle duża, aby doszło do rozwoju zorganizowanych burz, o znacznej aktywności. Prognozowane jest występowanie na ogół rozproszonych, nielicznych burz, którym miejscami będą jednak towarzyszyć silne porywy wiatru – lokalnie możliwe są porywy do około 75-90 km/h. Ponadto występować będą intensywne opady deszczu (z możliwą akumulacją do około 15-30mm w przypadku przechodzenia kilku komórek nad jednym miejscem), możliwy jest także drobny/bardzo drobny grad. Przelotne opady oraz lokalne burze będą się przesuwać dość szybko na południowy wschód. Relatywnie największe ryzyko burz wystąpi w godzinach popołudniowych w pasie od Kujaw po Mazowsze i Lubelszczyznę. Zjawiska będą zanikać wieczorem.

Zaszufladkowano do kategorii News | Możliwość komentowania Prognoza konwekcyjna na dzień 21.05.2022 i noc 21/22.05.2022 została wyłączona

Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 20.05.2022 i noc 20/21.05.2022

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 20.05.2022, godz. 08:00 CEST do 21.05.2022, godz. 08:00 CEST

STOPIEŃ 2 ZAGROŻENIA zostaje wydany dla obszaru zachodniej, południowo-zachodniej i częściowo centralnej Polski z powodu ryzyka wystąpienia silnych porywów wiatru, opadów intensywnego deszczu i gradu, w mniejszym stopniu z powodu wystąpienia trąb powietrznych.

STOPIEŃ 1 ZAGROŻENIA zostaje wydany dla północnej i wschodniej Polski z powodu ryzyka wystąpienia intensywnych opadów deszczu oraz silnego wiatru, w mniejszym stopniu gradu itrąb powietrznych.

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 20.05.2022 i noc 20/21.05.2022

W piątek czeka nas bardzo dynamiczna pogoda. Z nad Niemiec prognozowane jest wejście aktywnego niżu, którego trajektoria ma przebiegać przez północną Polskę. Wraz z nim do kraju wkroczy ciepła, niestabilna masa powietrza, którą wypierać będzie szybko przemieszczający się front chłodny. Za nim napłynie świeża masa powietrza polarnego morskiego. Wspomniany niż będzie przemieszczał się dosyć szybko, a jego trajektoria nie jest do końca pewna. Front chłodny w nocy może ulec zafalowaniu, co będzie dodatkowym wspomaganiem z rozwoju burz.

OMÓWIENIE:

Obszar objęty 2 stopniem zagrożenia

W ciągu dnia, przede wszystkim na południu i południowym zachodzie, ale nie tylko, prognozowane są burze, gdzie lokalnie może pojawić się porywisty wiatr do ok. 70-75 km, i opady deszczu do 10-20 mm. Jednak dopiero późnym wieczorem oraz w nocy mają pojawić się gwałtowne zjawiska obejmujące zachodnią, południową i częściowo centralną Polskę. Prognozowane wartości CAPE mają wynieść maksymalnie ok. 800-1000 J/kg. Obszar z chwiejnością będzie pokrywał się z korzystnymi warunkami kinematycznymi gdzie ścinanie wiatru ma wynieść odpowiednio dla warstwy 0-6 km – ok. 15-25 m/s (DLS), a dla warstwy 0-1 km – ok. 15-20 m/s (LLS). W takich warunkach mogą rozwinąć się bardzo dynamiczne burze, gdzie głównym zagrożeniem z ich strony będzie bardzo silny wiatr, w porywach do ok. 100 km/h, a lokalnie nawet więcej (ok. 110-120 km/h). Burze w nocy wchodząc z zachodu i rozwijając się w Polsce będą miały charakter wielokomórkowych struktur i nie wyklucza się powstania linii szkwału z charakterystycznym wygięciem widocznym na obrazach radarowych, tzw. bow echo. Korzystna kinematyka sprzyjać będzie występowaniu superkomórek burzowych gdzie prognozowane wartości zagrożenia mogą być wyższe. Istnieje podwyższone ryzyko uformowania się umiarkowanie silnych trąb powietrznych, zwłaszcza na południowym-zachodzie ale nie tylko. Innym zagrożeniem ze strony burz będą intensywne opady deszczu powodujące podtopienia i zalania, szczególnie na południu i częściowo w centrum gdzie PW wyniesie miejscami ponad 30-35 mm. Na północy Polski burze również będą dobrze uwodnione. Pojawią się również opadu gradu, a w przypadku superkomórek burzowych będą one miały średnicę powyżej 2 cm. Komórki konwekcyjne początkowo będą przemieszczać się trajektorią na północny-wschód z odchyleniem na wschód (ENE). Ich kierunek z czasem będzie zmieniał się na wschodni, a nawet południowo-wschodni.

Podsumowując – w ciągu dnia zjawiska konwekcyjne nie powinny być tak gwałtowne jak w nocy. W nocy, wejście burz ma nastąpić od zachodu, początkowo na Pomorzu z obecnym tam centrum niskiego ciśnienia, a następnie na południowym-zachodzie i zachodzie kraju. Burze będą przemieszczać dosyć szybko. Ich aktywność potrwa do rana, kiedy powinny opuścić terytorium Polski.

Ze względu na niepewność dotyczącą trajektorii niżu i ułożenia związanych z nim frontów atmosferycznych możliwa jest aktualizacja prognozy.

Zaszufladkowano do kategorii News, Prognozy | Możliwość komentowania Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 20.05.2022 i noc 20/21.05.2022 została wyłączona