Skrótowce używane w prognozach konwekcyjnych

Poniżej prezentujemy listę często stosowanych w naszych prognozach siły i aktywności burz skrótowców. W wielu przypadkach, z uwagi na długość i złożoność nazwy, w prognozach unikamy podawania pełnej nazwy danego wskaźnika meteorologicznego, zjawiska lub numerycznego modelu pogody. Posługiwanie się pełnymi nazwami często okazuje się być rzeczą wysoce niepraktyczną. Z drugiej strony jesteśmy świadomi, że odbiorca prognozy może nie wiedzieć, co oznaczają poszczególne akronimy występujące w tekście prognozy i właśnie z tego względu przygotowaliśmy niniejszą listę. Bardziej szczegółowe informacje na temat niżej wymienionych pojęć znajdują się m.in. w naszym słowniku.

AGL lub n.p.g. – nad poziomem gruntu (Above Ground Level)
AVA (NVA) – antycykloniczna (ujemna) adwekcja wirowości (Anticyclonic/Negative Vorticity Advection) [sprawdź w słowniku]
BL – warstwa graniczna (Boundary Layer) [sprawdź w słowniku]
CAPE – energia potencjalna dostępna drogą konwekcji (Convective Available Potential Energy) [sprawdź w słowniku]
CCL – konwekcyjny poziom kondensacji (Convective Condensation Level)
CI – Inicjacja konwekcji (Convective Initation)
CIN lub CINH – hamowanie konwekcji lub energia hamowania konwekcji (Convective Inhibition) [sprawdź w słowniku]
CVA (PVA) – cykloniczna (dodatnia) adwekcja wirowości (Cyclonic/Positive Vorticity Advection) [sprawdź w słowniku]
DCAPE – energia potencjalna dostępna drogą konwekcji dla prądów zstępujących (Downdraft Convective Available Potential Energy)
DLS lub 0-6 km shear – pionowe ścinanie wiatru w warstwie 0-6 km AGL (Deep Layer Shear) [sprawdź w słowniku]
1-8 km DLS lub 1-8 km shear – pionowe ścinanie wiatru w warstwie 1-8 km AGL [sprawdź w słowniku]
DMC – głęboka i wilgotna konwekcja; proces tworzenia się wysoko wypiętrzonych chmur Cumulonimbus (Deep Moist Convection)
ECMWF – numeryczny model pogody European Centre for Medium-Range Weather Forecast [sprawdź w słowniku]
EHIEnergy Helicity Index [sprawdź w słowniku]
EL – poziom równowagi (Equilibrium Level) [sprawdź w słowniku]
EML – uniesiona warstwa dobrze wymieszana (Elevated Mixed Layer) [sprawdź w słowniku]
GEM – numeryczny model pogody Global Environmental Multiscale Model (Kanada)
GFS – numeryczny model pogody Global Forecast System (USA)
HIRLAM – numeryczny model pogody High Resolution Local Area Model (Holandia, Hiszpania) [sprawdź w słowniku]
ICON – numeryczny model pogody Icosahedral Nonhydrostatic (Niemcy)
KIK Index
LCL – poziom kondensacji (Lifting Condensation Level)
LFC – poziom swobodnej konwekcji (Level of Free Convection)
LILifted Index [sprawdź w słowniku]
LLS lub 0-1 km shear – pionowe ścinanie wiatru w warstwie 0-1 km AGL (Low Level Shear) [sprawdź w słowniku]
MCS – mezoskalowy układ konwekcyjny (Mesoscale Convective System) [sprawdź w słowniku]
MCC – mezoskalowy kompleks konwekcyjny (Mesoscale Convective Complex) [sprawdź w słowniku]
ML lub ml – liczony jako średnia z warstwy (Mean Layer). Występuje łącznie ze skrótami nazw wskaźników meteorologicznych.
MLS lub 0-3 km shear – pionowe ścinanie wiatru w warstwie 0-3 km AGL (Mid-Level Shear) [sprawdź w słowniku]
MSLP – ciśnienie atmosferyczne zredukowane do średniego poziomu morza (Mean Sea Level Pressure)
MU lub mu – liczony dla najbardziej niestabilnej (Most Unstable) cząstki próbnej (dla tej, dla której występuje największa wartość CAPE). Występuje łącznie ze skrótami nazw wskaźników meteorologicznych.
NWP – numeryczna predykcja pogody (Numeric Weather Prediction)
PBL – planetarna warstwa graniczna (Planetary Boundary Level) [sprawdź w słowniku]
PV – wirowość potencjalna (Potential Vorticity)
PW, TPW lub PWat – zawartość wody w pionowej kolumnie atmosfery (Precipitable Water)
QGquasi-geostroficzny
SB lub sb – liczony od powierzchni ziemi (Surface Based). Występuje łącznie ze skrótami nazw wskaźników meteorologicznych.
SRHStorm Relative Helicity [sprawdź w słowniku]
UEMS – numeryczny model pogody Unified Environmental Modeling System
UKMO – numeryczny model pogody Unified Model of UK MetOffice [sprawdź w słowniku]
UMPL – numeryczny, mezoskalowy model pogody Unified Model for Poland [sprawdź w słowniku]
VORT MAX – centrum lub maksimum wirowości w polu wirowości (Vorticity Maximum)
WRF – numeryczny model pogody Weather Research and Forecasting Model

Skróty określające kierunki geograficzne:

  • N – północ
  • NE – północny wschód
  • E – wschód
  • SE – południowy wschód
  • S – południe
  • SW – południowy zachód
  • W – zachód
  • NW – północny zachód