Objaśnienie skali ostrzeżeń

zagrożenie zjawiska składowe czas stopień ostrzeżenia
1. 2. 3.
mrozy spadek Tmin od -20 do -25°C od -26 do -30°C poniżej -30°C
upały wzrost Tmax od 30 do 34°C od 35 do 38°C powyżej 38°C
wiatr maks. poryw od 70 do 90 km/h od 91 do 110 km/h powyżej 110 km/h
opady deszcz 24h od 25 do 40 mm od 41 do 70 mm powyżej 70 mm
śnieg 24h od 10 do 15 cm od 16 do 30 cm powyżej 30 cm
12h od 10 do 15 cm powyżej 15 cm
burze deszcz od 15 do 40 mm od 41 do 70 mm powyżej 70 mm
maks. poryw wiatru od 60 do 90 km/h od 91 do 110 km/h powyżej 110 km/h
grad poniżej 2 cm od 2 do 5 cm powyżej 5 cm

Powyższa tabela zawiera zestawienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych (wraz z odpowiednimi kolorami), które obejmuje nasz system. Do wydania ostrzeżenia niezbędne jest realne ryzyko wystąpienia przynajmniej jednego zjawiska składowego (np. ostrzeżenie pierwszego stopnia będzie wydane przed każdą burzą z gradem).

Realne ryzyko wystąpienia danego zjawiska składowego ma inne znaczenie w zależności od charakteru całego zjawiska:

  1. Do wydania ostrzeżenia przed burzami konieczne jest istnienie samych burz, które nie muszą być silne, ale szybko się wzmacniają i mogą w każdej chwili wygenerować zjawiska kwalifikujące się przynajmniej na pierwszy stopień ostrzeżenia. Ostrzeżenia przed burzami wydawane są zatem maksymalnie na kilka godzin przed faktycznym wystąpieniem zjawisk. Do oszacowania ryzyka wystąpienia burz w przeciągu następnej doby służy prognoza konwekcyjna.
  2. Do wydania ostrzeżenia przed trąbą powietrzną konieczne jest istnienie innych zjawisk, które taką trąbę mogą wygenerować. Przykładowo superkomórka burzowa (burza z mezocyklonem – wirującym prądem wstępującym) znacznie zwiększa ryzyko pojawienia się trąby powietrznej i jest podstawą do wydania ostrzeżenia przed trąbą powietrzną.
  3. Ostrzeżenia przed opadami zwykle są wydawane dużo wcześniej niż przed burzami i trąbami powietrznymi, ponieważ często jest to zjawisko wielkoskalowe, które jest stosunkowo łatwe do przewidzenia. Czasem jednak burze pozostawiają po sobie chmury z opadem tak silnym, że może być konieczne wydanie takiego ostrzeżenia tuż po wygaśnięciu ostrzeżeń przed burzami.
  4. Ostrzeżenia przed wiatrem są często wydawane podczas obecności dynamicznych mas powietrza, które są efektem występowania silnych ośrodków niżowych w pobliżu kraju. Ostrzeżenia takie mogą zatem wyprzedzać faktyczne wystąpienie zjawiska o kilkanaście godzin.
  5. Ostrzeżenia przed mrozami i upałami są wydawane w dzień poprzedzający wystąpienie zjawiska. Ostrzeżenia przed upałami nie są zdejmowane po wystąpieniu burz wewnątrzmasowych, jeżeli prognozowana temperatura maksymalna następnego dnia znów ma osiągnąć lub przekroczyć 30°C, jednak natychmiast tracą ważność po przejściu chłodnego frontu atmosferycznego.

Dodaj komentarz