KONFERENCJA 2023

XIV Zlot Polskich Łowców Burz odbędzie się w dniach 25-27 sierpnia 2023 roku. Będzie on połączony z Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „Współczesne metody prognozowania i detekcji niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych”. Odbędzie się ona 26.08.2017 (sobota) w Szczecinie.

KOMUNIKAT I
KOMUNIKAT II

TERMIN I MIEJSCE KONFERENCJI

Konferencja odbędzie się 26 sierpnia 2023 r. (sobota) w Centrum Dydaktyczno-Badawczym Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego, ul. Mickiewicza 16a, 70-383 Szczecin, Aula im. Prof. dr hab. Edwarda Włodarczyka (III pietro).

MAPA Z LOKALIZACJĄ

REJESTRACJA

Udział w konferencji jest bezpłatny. Zgłoszenie chęci uczestniczenia wraz z abstraktem prosimy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 31 lipca 2023 r. poprzez formularz kontaktowy: https://forms.office.com/e/WKLJYFJqtP

FORMA PREZENTACJI

Uczestnicy mogą zaprezentować wyniki badań w ramach sesji referatowych i sesji posterowej. Organizatorzy proszą o przygotowanie prezentacji nie dłuższych niż 12 min w formacie .ppt, .pptx, .pdf. Postery powinny być przygotowane w formacie B1 (70 cm x 100 cm) w orientacji pionowej.

 KONTAKT

email: konferencja.metklim@usz.edu.pl

dr Szymon Walczakiewicz – tel. 91-444-25-33

 

Komitet Naukowy

Prof. dr hab. Anna Cedro – Instytut Nauk o Morzu i Środowisku, Uniwersytet Szczeciński
Prof. dr hab. Joanna Wibig – Wydział Nauk Geograficznych, Uniwersytet Łódzki
Dr hab. Ewa Łupikasza, prof. UŚ – Instytut Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Dr hab. Elwira Żmudzka, prof. UW – Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski
Dr hab. Marek Kejna, prof. UMK – Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Dr hab. Marek Nowosad, prof. UMCS –  Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Dr Janusz Filipiak – Wydział Oceanografii i Geografii, Uniwersytet Gdański
Dr Szymon Walczakiewicz – Instytut Nauk o Morzu i Środowisku, Uniwersytet Szczeciński

Komitet Organizacyjny

Dr Szymon Walczakiewicz – Instytut Nauk o Morzu i Środowisku, Uniwersytet Szczeciński – przewodniczący komitetu organizacyjnego
Artur Surowiecki – Stowarzyszenie Skywarn Polska, Polscy Łowcy Burz