Polscy Łowcy Burz w Sejmie

Dostęp oraz ponowne wykorzystanie danych meteorologicznych, zbieranych przez IMGW jest mocno utrudniony, z powodu roszczeń dotyczących praw autorskich do tychże danych. Stowarzyszenie Klimatologów Polskich od dawna prowadzi działania na rzecz uwolnienia dostępu do tych danych meteorologicznych. Szansa na ich uwolnienie pojawiła się wraz z projektem ustawy „O ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego”. W dniach 12 oraz 14 stycznia bieżącego roku odbyły się w tej sprawie dwa posiedzenia Podkomisji nadzwyczajnej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. W obu z nich swoje stanowiska i propozycje przedstawiły Skywarn Polska oraz Sieć Obywatelska Watchdog Polska, w pierwszej także Stowarzyszenie Klimatologów Polskich.

Piotr Szuster oraz dr Marek Chabior w Sejmie

Piotr Szuster oraz dr Marek Chabior w Sejmie

Podczas pierwszego posiedzenia, odbywającego się w dniu 12 stycznia 2016 swoje stanowiska zaprezentowały Stowarzyszenie Klimatologów Polskich (dr Marek Chabior), Sieć Obywatelska Watchdog Polska (mec. Szymon Osowski), a Stowarzyszenie Skywarn Polska reprezentował inż. Piotr Szuster. Przed posiedzeniem do podkomisji wpłynęły odpowiednie wnioski, proponujące zmiany w ustawie „O ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego”. Wniosek o zmiany pkt. 3 art.3 (złożony przez Stowarzyszenie Klimatologów Polskich, Skywarn Polska, poparty przez Sieć Obywatelską Watchdog Polska) wyżej wymienionej ustawy został odrzucony podczas posiedzenia podkomisji (z powodu sprzeciwu Ministerstwa Środowiska, a także obwarowań prawnych jak i finansowych) jednak wywołał zainteresowanie przedstawiciela stanowiska Rządu RP, Sekretarza Stanu Ministerstwa Cyfryzacji Pana Witolda Kołodziejskiego. Zadeklarował on rozmowę z Ministrem Środowiska w tej kwestii. Minister Witold Kołodziejski stwierdził także, że uniemożliwiający zmiany fakt kwalifikacji Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej jako Państwowego Instytutu Badawczego budzi pewne wątpliwości. Przedstawiciel Stowarzyszenia Skywarn Polska zaznaczył, że dostęp do danych radarowych w Polsce jest utrudniony głównie poprzez wysokie, zaporowe ceny, a tym samym dane te można dostać za darmo od podmiotów zagranicznych. Poruszono także sprawę z 2013 roku, dotyczącą witryny RadarEu.cz.

Podczas posiedzenia, które odbyło się w dniu 14 stycznia br. (Sieć Obywatelska Watchdog Polska: mec. Szymon Osowski, Skywarn Polska: Artur Surowiecki oraz inż. Piotr Szuster) Minister Cyfryzacji, Sekretarz Stanu Witold Kołodziejski oznajmił, że rozmowa z MŚ na ten temat odbyła się. Ministerstwu Środowiska problem ten jest znany i jest wola współpracy. Zaznaczono, że jest szansa na otwarcie dostępu do danych meteorologicznych i jest taka deklaracja ze strony ministerstwa. Ministerstwo Środowiska pracuje nad nowelizacją ustawy „Prawo wodne” i deklaruje chęć współpracy w tej kwestii. Podczas tej komisji Skywarn Polska zadeklarowało przekazanie Panu Ministrowi proponowanych w Petycji, złożonej przez Stowarzyszenie Klimatologów Polskich do Ministerstwa Środowiska, zmian ustawy „Prawo Wodne”, zawartych także we wniosku przedłożonym Podkomisji Nadzwyczajnej przez Piotra Szustera.

Po posiedzeniu odbyła się rozmowa między Panem Ministrem a przedstawicielami Stowarzyszenia Skywarn Polska. Przesłano mu wspomniane podczas posiedzenia komisji pismo i naświetlono materię sprawy. Minister Cyfryzacji zaprosił podmioty, które wykazały zainteresowanie na posiedzenie komisji, które odbędzie się 26 stycznia w Sejmie. Minister ponownie wyraził poparcie i chęć współpracy.

Zapis posiedzenia z dnia 12 stycznia 2016 r.:
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp#C0C674FDA3E441DFC1257F3000431453

Zapis posiedzenia z dnia 14 stycznia 2016 r.:
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp#C3C5489D43A16DBDC1257F38004C8B00

Ten wpis został opublikowany w kategorii News, Z życia Stowarzyszenia Skywarn PL. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.