Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 30.05.2017 i na noc 30/31.05.2017

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 30.05.2017, godz. 08:00 CEST do 31.05.2017, godz. 08:00 CEST

STOPIEŃ 2 ZAGROŻENIA zostaje wydany dla obszaru zachodniej i częściowo środkowej Polski ze względu na ryzyko wystąpienia silnego i porywistego wiatru, intensywnych opadów deszczu, opadów gradu, w mniejszym stopniu ze względu na ryzyko powstania trąby powietrznej.

STOPIEŃ 1 ZAGROŻENIA zostaje wydany dla krańców zachodnich Polski oraz częściowo wschodnich regionów ze względu na ryzyko wystąpienia silnego i porywistego wiatru, intensywnych opadów deszczu, opadów gradu.

Prognoza konwekcyjna na dzień 30.05.2017 i na noc 30/31.05.2017

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

W wtorek, zachodnią, południową, północną i centralną Polskę czeka dynamiczna pogoda. Wszystko to za sprawą wkraczającej od zachodu zatoki niskiego ciśnienia wraz ze strefami konwergencji wiatru oraz chłodnym frontem atmosferycznym. Związana ona będzie z przemieszczającym się centrum niżu znad Skandynawii. Na kontraście ciepłej masy powietrza zwrotnikowego z chłodniejszym polarno-morskim powstawać będą umiarkowane i silne burze. W środkowej troposferze obecna będzie krótka fala górna, która sprzyja rozwojowi konwekcji, zwłaszcza tej silnej.

OMÓWIENIE:

… Obszar objęty 2 stopniem zagrożenia …

Na tym obszarze prognozowana jest umiarkowana i wysoka chwiejność atmosfery. Energia potencjalna dostępna konwekcyjnie może osiągnąć maksymalnie 1000-2000 J/kg, lokalnie przekraczając nawet górną granicę zakresu. Wartości parametru Lifted Index będą wahać się od -5°C do nawet -9°C. Głębokiej konwekcji sprzyjać będą warunki kinematyczne, ale wyłącznie w północnej części omawianego regionu. Na Pomorzu i Kujawach ścinanie wiatru w dolnych 6 km (DLS) przekroczy 15 m/s, miejscami dojdzie do około 18 m/s. Również ścinanie w dolnym kilometrze (LLS) osiągnie podwyższone wartości do 7-10 m/s. Na pozostałym obszarze 2 stopnia zagrożenia DLS będzie poniżej 10 m/s, a LLS poniżej 6 m/s. We wtorek atmosfera będzie bardzo zasobna w wilgoć. Zawartość wody w pionowym profilu atmosfery będzie przekraczać 30 mm, a miejscami dojdzie do 40 mm. Dodatkowo prognozowane są dwie strefy zbieżności wiatru w dolnej troposferze, jedna w rejonie Pomorza i Kujaw, druga na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce.

W takich warunkach prognozuje się powstanie początkowo pojedynczych komórek burzowych, które zaczną szybko łączyć się w większe struktury wielokomórkowe. Pierwsze burze mogą pojawić się już w godzinach przedpołudniowych głównie w południowej części omawianego obszaru. Pojawianie się nowych komórek będzie odbywało się bardzo sprawnie i szybko. W Wielkopolsce oraz na Pomorzu burze do obszaru objętego 2 stopniem zagrożenia wejdą od zachodu i mogą być już uformowane w większą strukturę wielokomórkową w postaci liniowej. Ze względu na korzystniejsze warunki kinematyczne w tych regionach, mogą pojawić się superkomórki burzowe, które będą miały tendencję do dzielenia się (splitting cel). Głównym zagrożeniem ze strony burz będzie silny i porywisty wiatr do 80-90 km/h, lokalnie nawet do 100 km/h, głównie z superkomórek burzowych i układów liniowych. Nie wyklucza się porywów wiatru powyżej 100 km/h, zwłaszcza tych punktowych. Dodatkowo podwyższone wartości PW będą przyczyną intensywnych opadów deszczu do 30-35 mm w czasie trwania zjawiska. Poza obszarami z podwyższonym DLS (południe obszaru 2 stopnia zagrożenia) opady mogą przekraczać 35 mm ze względu na niższą prędkość przemieszczających się komórek. Na Pomorzu, Kujawach i w Wielkopolsce istnieje duże ryzyko pojawienia się gradu powyżej 3 cm, lokalnie nawet do 5 cm. Na tym samym obszarze istnieje ryzyko powstania trąby powietrznej, która w przypadku „utworzenia się” z superkomórki burzowej może mieć gwałtowniejszy przebieg. W godzinach późno popołudniowych i wieczornych może dojść do połączenia się burz w dużo większą, liniową strukturą wielokomórkową (MCS). Komórki burzowe będą przemieszczać się głównie w kierunku północno-wschodnim oraz wschodnich, a w przypadku superkomórek z niewielkimi odchyleniami toru, w zależności od jej typu.

… Obszar objęty 1 stopniem zagrożenia …

Polska zachodnia

Na tym obszarze mogą pojawić się komórki burzowe, głównie w północnej i południowej części. Pierwsze z nich prognozowane są na godziny popołudniowe, ale nie wykluczone, że pojawią się nieco wcześniej. Głównym zagrożeniem z ich strony będzie silny i porywisty wiatr, intensywne opady deszczu oraz grad do 2-3 cm. Na północy omawianego obszaru, korzystne warunki kinematyczne mogą przyczynić się do powstania superkomórki burzowej, gdzie zjawiska towarzyszące mogą przybrać gwałtowniejszy charakter. Burze z regionu 1 będą przechodzić do obszaru z 2 stopniem ostrzeżenia.

Polska środkowo-wschodnia (część)

W regionie tym, w godzinach popołudniowych i wieczornych będą przemieszczać się burze z regionu objętym 2 stopniem ostrzeżenia, jednak już o słabszej intensywności. Nadal towarzyszyć im będą silne opady deszczu do 30-35 mm, porywisty wiatr do 90-100 km/h, grad do 2-3 cm. Burze będą wędrować na wschód, powoli tracąc na sile, a ostatnie z nich zaczną zanikać w drugiej połowie nocy. Niektóre modele prognozują utrzymanie się MCS’a z obszaru 2 i dotarcie jego na wschód Mazowsza.


Podsumowując, jutrzejsze burze rozpoczną się na zachodzie kraju i będą przemieszczać się głównie w kierunku wschodnim. Pierwsze z nich mogą powstać już w godzinach okołopołudniowych. Na Dolnym Śląsku oraz na południu Wielkopolski możliwe jest powstanie większego klastra burzowego. Na północy burze mogą zorganizować się w formację liniową, prognozowane są tam też superkomórki burzowe. W godzinach późno popołudniowych i wieczornych prognozuje się, że burze z południa połączą się z tymi z północy i utworzą większą strukturę wielokomórkową w postaci liniowej. Dodatkowo pod wieczór niektóre modele sugerują utworzenie się w rejonie Cedynia-Gorzów Wielkopolski kolejnego klastra burzowego (MCS), który będzie przemieszczał się w kierunku Torunia gdzie zacznie powoli słabnąć. Największe ryzyko wystąpienia gwałtownych zjawisk istnieje na północy kraju i częściowo w centrum.

Jak będą wyglądać jutrzejsze warunki dowiemy się już niebawem. Warto obserwować wtorkową pogodę i rozwój sytuacji, ponieważ powyższy opis jest tylko prognozą o większym lub mniejszym prawdopodobieństwie sprawdzalności.

Ten wpis został opublikowany w kategorii News, Prognozy. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.