Prognoza konwekcyjna na dzień 26.05.2024 i noc 26/27.05.2024

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 26.05.2024, godz. 6:00 UTC do 27.05.2024, godz. 6:00 UTC

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla znacznego obszaru kraju głównie ze względu na prognozowane intensywne opady deszczu, w mniejszym stopniu również ze względu na silne porywy wiatru oraz opady gradu

PODSUMOWANIE:

Ciepła, wilgotna i chwiejna masa powietrza w dalszym ciągu zalega nad terenem Polski, jedynie nad wschodnimi województwami jej zasięg będzie nieco ograniczony. Głównym czynnikiem sprzyjającym burzom będą strefy zbieżności wiatru – to wzdłuż nich nastąpi koncentracja nasilonych zjawisk pogodowych. W ciągu dnia, a szczególnie po południu i wieczorem, prognozowany jest rozwój burz (w formie izolowanych komórek bądź multikomórek), które będą się przesuwać niezbyt szybko w kierunku północnym lub północno zachodnim. Burze będą zanikać w pierwszej części nocy.

W czasie przechodzenia burz prognozowane są następujące zjawiska:

 • intensywne opady deszczu, do ok. 30mm/h, a w czasie przejścia kilku burz możliwe akumulacje przekraczające 40-50 mm;
 • opady gradu, o średnicy do ok. 2-3 cm (szczególnie w przypadku superkomórki);
 • silne porywy wiatru, lokalnie do 70-80 km/h;
 • istnieje niskie prawdopodobieństwo rozwoju krótkotrwałej trąby powietrznej o niewielkiej sile.

OMÓWIENIE SZCZEGÓŁÓWE:

… Obszar objęty 1. stopniem zagrożenia …

Nad całym krajem zalegać będzie masa powietrza, która nad środkową Europą zalega już od kilku dni. Warunki będą więc dość zbliżone do ostatnich dni, a rozwijające się burze będą mieć podobny przebieg i zjawiska towarzyszące. Umiarkowanej do dość dużej chwiejności (SBCAPE do ok. 1500-2500 J/kg) towarzyszyć będą jednak relatywnie niewielkie uskoki wiatru i ograniczony przepływ powietrza. Głównym czynnikiem umożliwiającym rozwój burz będą w tej sytuacji strefy zbieżności wiatru, powodujące akumulację pary wodnej oraz umożliwiające rozwój prądów wstępujących.

W strefach tych rozwijać się będą początkowo izolowane komórki burzowe, łącząc się następnie w wielokomórkowe klastry zorientowane wzdłuż linii zbieżności wiatru. Burze mogą się przemieszczać kilkukrotnie przez podobny obszar (training storms), powodując większą akumulację opadów. W kilku przypadkach przypadkach wzdłuż silniejszej zbieżności nie można wykluczyć rozwoju burzy superkomórkowej, która może przynieść grad do ok. 3 cm i nawalny deszcz. Występowanie wyraźniej zaznaczonych linii zbieżności, a w szczególności zbieżności wzmaganych przez strefy odpływu (outflow boundary) może doprowadzić też do wystąpienia krótkotrwałej, ale raczej słabej trąby powietrznej typu „landspout”. Prawdopodobieństwo takiego zjawiska nie jest jednak wysokie.

Burze będą przemieszczać się niezbyt szybko w kierunkach północnych (północno zachodnim do północno wschodniego). Ich główny rozwój przypadnie na popołudnie i wczesny wieczór, a następnie ich liczba będzie się szybko zmniejszać. Nie można jednak wykluczyć, że aktywność pojedynczych burz utrzyma się w nocy.

Zaszufladkowano do kategorii News, Prognozy | Możliwość komentowania Prognoza konwekcyjna na dzień 26.05.2024 i noc 26/27.05.2024 została wyłączona

Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 25.05.2024 i noc 25/26.05.2024

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 25.05.2024, godz. 6:00 UTC do 26.05.2024, godz. 6:00 UTC

STOPIEŃ 1 ZAGROŻENIA zostaje wydany dla północno-wschodniej, zachodniej, centralnej i częściowo południowej Polski z powodu ryzyka wystąpienia intensywnych opadów deszczu, opadów gradu oraz silnego wiatru, w mniejszym stopniu z powodu wystąpienia trąby powietrznej.

OMÓWIENIE:

Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 25.05.2024 i noc 25/26.05.2024

W sobotę dalszym ciąg burzowej aury. Konwekcja będzie rozproszona po całym kraju, a najwięcej burz wystąpi w zachodniej, południowej, centralnej oraz północnej i północno-wschodniej Polsce. Burze pojawią się już we wczesnych godzinach okołopołudniowych, a ostatnie zaczną zanikać w nocy. Będą przemieszczać się na północny-zachód, początkowo w formie pojedynczych komórek konwekcyjnych, które będą łączyć się w większe struktury wielokomórkowe. W czasie burz mogą pojawić się następujące zjawiska współwystępujące:

 • opady deszczu do ok 20-30 mm, punktowo > 30 mm
 • opady gradu do ok. 2-3 cm,
 • porywy wiatru do ok. 80-85 km/h, punktowo > 90 km/h
 • trąba powietrzna.

PODSUMOWANIE:

… Obszar objęty 1 stopniem zagrożenia …

Polska w dalszym ciągu pozostaje w słabogradientowym obszarze podwyższonego ciśnienia, w masie powietrza polarnego morskiego. Nad Bałtykiem obecny będzie słaby front okluzji, który zaznaczy się w postaci wzrostu niskiego zachmurzenia. Dodatkowo nad krajem pojawią się w dolnej troposferze linie zbieżności wiatru. Umiarkowana energia konwekcji wraz ze słabym przepływem doprowadzi do powstania burz, których prędkość przemieszczania będzie niewielka, co wygeneruje opady do 30 mm, a punktowo nawet powyżej tej wartości. Ze względu na wysokie wypiętrzenie chmur miejscami pojawi się grad. Największe rozmiary może osiągać na zachodzie i północnym-wschodzie Polski do ok. 3 cm. Prócz opadów deszczu i gradu komórkom konwekcyjnych będzie towarzyszył silny wiatr w porywach do ok 75 km/h. W północnej części Lubelszczyzny oraz na Podlasiu warunki ścinania wiatru będą sprzyjać powstawaniu superkomórek burzowych. Mimo to w sobotę dominować będą pojedyncze komórki oraz wielokomórkowe burze. Umiarkowanie niski poziom kondensacji, oraz słabsza dynamika sprzyjać będzie powstaniu trąb powietrznych typu lądowego (ang. landspout).

W CIĄGU DNIA MOŻLIWA JEST AKTUALIZACJA PROGNOZY.

Zaszufladkowano do kategorii News, Prognozy | Możliwość komentowania Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 25.05.2024 i noc 25/26.05.2024 została wyłączona

Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 24.05.2024 i noc 24/25.05.2024

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 24.05.2024, godz. 06:00 UTC do 25.05.2024, godz. 06:00 UTC

1. STOPIEŃ ZAGROŻENIA zostaje wydany dla południowej, środkowej i południowo-zachodniej części Polski głównie z powodu ryzyka wystąpienia ulewnych opadów deszczu oraz z powodu mniejszego ryzyka wystąpienia opadów dużego gradu i silnych porywów wiatru.

Prognoza konwekcyjna na dzień 24.05.2024 i noc 24/25.05.2024

PODSUMOWANIE:
W piątek w wielu regionach Polski w ciągu dnia ponownie rozwiną się niezorganizowane lub słabo zorganizowane układy burzowe takie jak pojedyncze komórki burzowe i słabe burze wielokomórkowe. Układy te będą się przemieszczać stosunkowo wolno na północny zachód. Nie wyklucza się 2-3 wysokoopadowych burz superkomórkowych. Ośrodki burzowe powinny być bardziej odseparowane od siebie niż w to miało miejsce w środę i czwartek. Najwięcej burz prognozowanych jest na południu, w centrum i na południowym zachodzie kraju, gdzie w prognozie uwzględniono 1. stopień zagrożenia. W tej części kraju spodziewane są ulewne opady deszczu, opady dużego gradu oraz silne porywy wiatru mogące doprowadzić do niewielkich szkód. Szczyt aktywności burz przypadnie na godziny popołudniowe, a pod wieczór zjawiska te zaczną zanikać. Burze niewykluczone są również w nocy z piątku na sobotę, zwłaszcza na południu i centrum Polski.

W czasie burz mogą pojawić się następujące zjawiska współwystępujące:

 • silne opady deszczu o wysokości do ok. 30-50 mm w ciągu 1h,
 • opady gradu o średnicy do 1,5-2 cm, w kilku przypadkach do 3 cm,
 • porywy wiatru o prędkości do ok. 70-80 km/h, punktowo do ok. 90 km/h,
 • nie wyklucza się 1-2 trąb powietrznych niezwiązanych z mezocyklonami.

SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE:

… Obszar na południowy zachód od linii Trójmiasto – Rzeszów …

Piątek to kolejny dzień z umiarkowanie dużą energią CAPE (800-1500 J/kg), dużą wodnością (PW ok. 35 mm) oraz stosunkowo małym pionowym ścinaniem wiatru (DLS do 10-12 m/s, LLS do 8-10 m/s). W zatoce niżowej nad południowo-zachodnią częścią kraju pojawią się także dość silne strefy zbieżności. Przed południem lub około południa na obszarach górskich i podgórskich rozwiną się pierwsze, początkowo rozproszone komórki burzowe, które w kolejnych godzinach będą szybko się rozrastać i łączyć się w większe, słabe układy wielokomórkowe. Najwięcej burz prognozowanych jest w pasie od woj. małopolskiego i śląskiego po woj. kujawsko-pomorskie, jednak z upływem dnia wraz ze strefą zbieżności wiatru obszar największej aktywności burzowej będzie przemieszczał się stopniowo na zachód. W pasie od Kujaw po woj. małopolskie prognozowane jest nieco bardziej suche środowisko rozwoju komórek burzowych, co sprawi, że poszczególne układy będą generować silniejsze prądy zstępujące, a co za tym idzie, również i wiatr (w kilku przypadkach porywy do ok. 90 km/h). W pasie tym wystąpi również zwiększone prawdopodobieństwo opadów dużego gradu (do 2-3 cm w średnicy). Im dalej na zachód, tym więcej wilgoci w troposferze oraz mniejsze wartości CAPE, co będzie przekładać się na duże ryzyko ulewnych opadów deszczu powodujących podtopienia. Z uwagi na znacznie podwyższoną wartość energii CAPE z dolnych 3 km troposfery nie wyklucza się tam również słabej trąby powietrznej nie związanej z mezocyklonem. Pod wieczór potencjał na groźne zjawiska takie jak silne porywy wiatru i opady dużego gradu ulegnie znaczącemu zmniejszeniu. Nadal możliwe są jednak ulewne opady deszczu powodujące gdzieniegdzie podtopienia ze względu na stosunkowo wolny ruch przemieszczania się układów burzowych.

… Pozostała część kraju …

W tej części kraju komórek konwekcyjnych powinno być mniej z uwagi na bardziej suche warunki względem zachodu i centrum kraju. Z uwagi na dość dużą energię dostępną drogą konwekcji nie wyklucza się jednak wystąpienia kilku krótkotrwałych burz „pulsacyjnych” z dużym natężeniem zjawisk (silne opady deszczu i drobnego gradu w połączeniu z punktowymi uderzeniami wiatru do ok. 80-90 km/h). Ryzyko tego typu burz jest jednak stosunkowo małe, stąd w prognozie nie zostaje uwzględniony 1. stopień zagrożenia. W pierwszej części nocy zjawiska powinny zaniknąć.

Zaszufladkowano do kategorii News, Prognozy | Możliwość komentowania Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 24.05.2024 i noc 24/25.05.2024 została wyłączona

Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 23.05.2024 i noc 23/24.05.2024

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 23.05.2024 godz. 06:00 UTC do 24.05.2024, godz. 06:00 UTC

1. STOPIEŃ ZAGROŻENIA zostaje wydany dla południowo-wschodniej i centralnej części Polski głównie z powodu ryzyka wystąpienia nawalnych opadów deszczu oraz drobnego gradu i mniejszym stopniu silnych porywów wiatru.

PODSUMOWANIE:

Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 23.05.2024 i noc 23/24.05.2024

Czwartek będzie kolejnym dniem z podwyższonym ryzykiem wystąpienia burz. Napływająca ciepła i wilgotna porcja powietrza z południowego-wschodu oraz oddziałująca zatoka niskiego ciśnienia stworzą warunki do nagromadzenia znacznej ilości pary wodnej. Wynikiem tego będą zainicjowane komórki burzowe, które pojawią się w pasie od krańca południowo-wschodniego po centralną część kraju. Burze stopniowo przemieszczać się będą w kierunku północnym i północno-zachodnim głównie od godziny 11:00 CEST. Największe niebezpieczeństwo związane będzie wolnym przemieszczaniem układów burzowych a w związku istnieje ryzyko kumulacji opadów atmosferycznych.

W czasie trwania burz należy mieć na uwadze zjawiska współtowarzyszące:

 • punktowo silniejsze opady deszczu do ok. 30 mm a lokalnie nawet 50 mm (w ciągu 1h),
 • opady gradu do ok. średnicy 1 cm,
 • porywy wiatru o prędkości do 70 km/h,

SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE:

W czwartek w dalszym ciągu pozostaniemy pod wpływem zatoki niskiego ciśnienia związanej z ośrodkiem niżowym znad Wysp Brytyjskich. Wspomniany niż oraz płytka zatoka najbardziej zaznaczą swoją obecność w północnej części kraju jeszcze w godzinach przedpołudniowych. Do tego czasu nad obszar naszego kraju w dalszym ciągu napływać będzie ciepła i wilgotna a co za tym idzie chwiejna masa powietrza z kierunku południowego-wschodu. Natomiast w kolejnych godzinach istnieje wysokie prawdopodobieństwo nagromadzenia znacznych pokładów wilgoci w pasie od południowo-wschodniego krańca Polski, po część centralną. Sytuacja ta możliwa będzie za sprawą wspominanej wcześniej płytkiej zatoki niżowej. Energia dostępna drogą konwekcji osiągnie najprawdopodobniej granice 800 J/kg natomiast ścinanie wiatru wynosić może 10 m/s. Istotnym faktem jest szacowana zawartość pary wodnej (PW ok 40 mm) oraz niewielki przepływ powietrza w dolnej warstwie troposfery. Warunki te sprawią, że w przypadku inicjacji komórek burzowych, będą miały charakter niemalże stacjonarny co wiąże się z poważnym ryzykiem zalań i podtopień szczególnie na terenach mocno przekształconych przez człowieka. Niewykluczone, że na niektórych obszarach burze wystąpią kilkukrotnie, zwłaszcza w przypadku formacji tzw. training storms. Największa aktywność burz przypadnie na godziny popołudniowe. Wieczorem oraz w nocy burze nie będą się rozwijać ze względu na brak sprzyjających do tego warunków.

Zaszufladkowano do kategorii News, Prognozy | Możliwość komentowania Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 23.05.2024 i noc 23/24.05.2024 została wyłączona