Prognoza konwekcyjna na dzień 13.09.2021 i noc 13/14.09.2021

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 13.09.2021, godz. 10:50 CEST do 14.09.2021, godz. 08:00 CEST

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

W poniedziałek Polska będzie pod wpływem niżu znad północno-wschodniej części Europy. W przeważającej części kraju pojawią się przelotne opady deszczu, a na południu i wschodzie lokalne burze związane z chłodnym frontem atmosferycznym. Nad południową część Polski przed frontem napłynie ciepła polarno-morska masa powietrza.

Prognoza konwekcyjna na dzień 13.09.2021 i noc 13/14.09.2021

OMÓWIENIE:

… Obszar objęty możliwością burz …

Ważnym czynnikiem dla wymuszenia wznoszenia powietrza na południu kraju będzie orografia terenu (oprócz wspomnianego chłodnego frontu). Chwiejność atmosferyczna osiągnie przeważnie niskie wartości (parametr MLCAPE do ok. 500 j/kg). Ze względu na obszar słabogradientowy przepływ powietrza będzie słaby, a uskok wiatru niski. W takich warunkach rozwijać się mają pojedyncze komórki burzowe cechujące się krótkim czasem życia i niewielką prędkością przemieszania się. Burze przynosić mogą silniejsze opady deszczu (do 15 mm), silniejsze porywy wiatru (do 70 km/h) i opady drobnego gradu. Najlepsze warunki do ich rozwoju panować będą na południu kraju w okolicy chłodnego frontu atmosferycznego. Spodziewana jest tam najwyższa wodność troposfery, największa chwiejność i najkorzystniejsze wspomaganie ruchów wznoszących. Największe prawdopodobieństwo rozwoju burz dotyczy godzin popołudniowych. Wieczorem zjawiska konwekcyjne mają zanikać.

Zaszufladkowano do kategorii News | Dodaj komentarz

Prognoza konwekcyjna na dzień 12.09.2021 i noc 12/13.09.2021

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 12.09.2021, godz. 10:00 CEST do 13.09.2021, godz. 08:00 CEST

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Prognoza na 12.09.2021 i noc 12/13.09.2021

Polska pozostaje w ciepłej masie powietrza polarnego morskiego. Nad Polskę sięga zatoka niskiego ciśnienia związana z niżem znad Skandynawii – około południa ośrodek niżowy znajdzie się nad północnym Bałtykiem. W obszarze zatoki, w wilgotnej masie powietrza, rozwiną się strefy zbieżności wiatru, w których nagromadzi się więcej wilgoci i pojawi się umiarkowanie duża chwiejność. Niewielki gradient ciśnienia spowoduje jednak ograniczony przepływ powietrza, a w rezultacie przyczyni się do słabszej organizacji burz, a jednocześnie do ich dość niewielkiej prędkości przemieszczania.

OMÓWIENIE:

… Obszar objęty możliwością burz …

Warunki sprzyjające rozwojowi chmur Cumulonimbus występować będą właściwie przez całą dobę, jednak najlepsze wystąpią od godzin około południowych do wieczora. Wzrost temperatury powietrza w warstwie przyziemnej oraz wyższa niż w poprzednich dniach wilgotność przyczyni się do pojawienia się umiarkowanej chwiejności. Słaby przepływ powietrza spowoduje jednak, że burze będą się przemieszczać wolno i na ogół nie będą dobrze zorganizowane i nie będą tworzyć trwałych struktur.

Prognozowane warunki sprawiają, że większość dzisiejszych burz nie będzie mieć gwałtownego przebiegu, tylko niektórym mogą towarzyszyć intensywniejsze zjawiska. Głównym zjawiskiem towarzyszącym będą okresowo intensywne opady deszczu (przeważnie 10-15 mm, tylko lokalnie około 20-25 mm i powyżej) oraz silniejsze porywy wiatru do około 50-65 km/h (lokalnie do 75 km/h). Ponadto w bardziej wypiętrzonych komórkach mogą się pojawić opady drobnego gradu do 1-2 cm średnicy, ale zdarzenia takie będą nieliczne. Podwyższona chwiejność w dolnej troposferze oraz występowanie słabego wiatru przyziemnego wraz ze strefami zbieżności może także doprowadzić do pojawienia się lejów kondensacyjnych bądź słabej i krótkotrwałej trąby lądowej – mimo, że ryzyko takiego zdarzenia jest bardzo niskie, to warto o nim wspomnieć. Burze będą łączyć się w nieuporządkowane struktury wielokomórkowe, przemieszczające się z zachodu na wschód. Wieczorem aktywność burzowa będzie się zmniejszać, a następnie zanikać.

Zaszufladkowano do kategorii News | Dodaj komentarz

Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 11.09.2021 i noc 11/12.09.2021

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 11.09.2021, godz. 08:00 CEST do 12.09.2021, godz. 08:00 CEST

Prognoza konwekcyjna na dzień 11.09.2021 i noc 11/12.09.2021

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Polska nadal będzie pod wpływem ciepłej masy powietrza polarnego morskiego. Od zachodu w kierunku Morza Bałtyckiego będzie przemieszczała się niewielka dolina fali górnej. W jej obrębie, nad Morzem Północnym, znajdzie się przyziemny ośrodek niskiego ciśnienia. Z nim będzie związany słaby front zokludowany, który w sobotę w ciągu dnia powoli będzie wędrował przez Polskę z zachodu na wschód. W jego rejonie rozwiną się strefy zbieżności wiatru, w których nagromadzi się więcej wilgoci i rozwinie się umiarkowanie duża chwiejność. Przepływ powietrza z uwagi na niewielki gradient ciśnienia atm. w całym pionowym profilu troposfery będzie odbywał się z niewielkimi prędkościami.

OMÓWIENIE:

… obszar objęty możliwością burz …
Już wczesnym popołudniem na zachodzie Polski mogą powstać pierwsze burze. W związku z niewielkimi wartościami wskaźników kinematycznych, burze w zdecydowanej większości będą przybierać charakter pojedynczych komórek i słabo zorganizowanych klastrów komórek. Późnym popołudniem strefa burz zaznaczy się przede wszystkim w pasie od Pomorza Wschodniego przez Wielkopolskę po Dolny Śląsk. Część komórek może wygenerować silniejsze burze pulsacyjne z wiatrem w porywach do ok. 80 km/h oraz z intensywnymi opadami deszczu (PW do 32-36 mm) i niewielkiego gradu. W związku z powolnym przemieszczaniem się komórek w kilku miejscach może wystąpić duże nagromadzenie opadów, co będzie wiązało się z lokalnymi podtopieniami. Niewykluczone, że w 1-2 przypadkach sumy opadowe sięgną nawet 40-50 mm i przyczyną się do większych podtopień, jednak prawdopodobieństwo wystąpienia takiej sytuacji jest niewielkie i nie pozwala na wydanie 1. stopnia zagrożenia. Późnym wieczorem i w nocy burz będzie wyraźnie mniej, a ich obszar występowania przesunie się jeszcze bardziej na wschód.

Zaszufladkowano do kategorii News, Prognozy | Dodaj komentarz

Prognoza konwekcyjna na dzień 10.09.2021 i noc 10/11.09.2021

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 10.09.2021 godz. 8:00 CEST do 11.09.2021, godz. 08:00 CEST

SYTUACJA SYNOPTYCZNA

W piątek do Polska w dalszym ciągu będzie napływać ciepłe powietrze polarnomorskie z południowego-zachodu. Zachodnia części kraju znajdzie się w ciepłym sektorze niżu znad Morza Północnego. Napływająca tam masa powietrza będzie cechować się podwyższoną zawartością pary wodnej. W związku z tym, w niestabilnej troposferze mogą rozwinąć się przelotne opady i lokalne burze.

OMÓWIENIE

…Obszar objęty możliwością burz…

Prognoza konwekcyjna na dzień 10.09.2021 i noc 10/11.09.2021
Prognoza konwekcyjna na dzień 10.09.2021 i noc 10/11.09.2021

W rejonie prognozowana jest mała i umiarkowana chwiejność (CAPE do 500-1000 J/kg). Na skutek insolacji oraz zbieżności wiatru (związanej z płytką zatoką niżową) prognozowany jest rozwój chmur Cumulonimbus. W środowisku niedużych pionowych uskoków wiatru (DLS do 10 m/s) formować się będą przede wszystkim pojedyncze komórki i niezorganizowane multikomórki. W trakcie swego przechodzenia chmury Cb miejscami mogą przynosić ulewne opady deszczu i silniejszy wiatr. Największe szanse ich wystąpienia przypadają na okres od późnego popołudnia do nocy.

Zaszufladkowano do kategorii News, Prognozy | Dodaj komentarz