Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 03.08.2020 i noc 03/04.08.2020

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 03.08.2020 godz. 08:00 CEST do 04.08.2020, godz. 08:00 CEST

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

W poniedziałek Polska znajdzie się w rejonie oddziaływania chłodnego frontu atmosferycznego mającego tendencję do zafalowań. Masa powietrza w pobliżu frontu i przed nim będzie cechować się niedużą niestabilnością, w związku z czym niewykluczone są burze.

OMÓWIENIE:

…Obszar objęty możliwością burz…

Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 03.08.2020 i noc 03/04.08.2020

Na omawianym obszarze prognozowana jest nieduża chwiejność (CAPE do 200-400 J/kg). W ciągu dnia możliwy jest rozwój chmur Cb, część z nich może być wbudowana we frontowe chmury warstwowe. Chmury konwekcyjne mogą przynosić lokalne burze, których liczba i intensywność będzie jednak niewielka (burze prawdopodobnie pojawią się tylko w niektórych regionach). Miejscami mogą one przynieść silniejszy wiatr i przelotne opady. Największe szanse ich rozwoju przypadają na godziny popołudniowe i wieczorne, ale na południu kraju możliwe są też w nocy.

Zaszufladkowano do kategorii News | Dodaj komentarz

Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 28.07.2020 i noc 28/29.07.2020

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od  28.07.2020, godz. 08:00 CEST do 29.07.2020, godz. 08:00 CEST

STOPIEŃ 2. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla południa i częściowo centrum oraz wschodu kraju głównie z powodu ryzyka wystąpienia bardzo silnych porywów wiatru, dużego i bardzo dużego gradu oraz gwałtownych opadów deszczu powodujących podtopienia.

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla południowego zachodu, północy i wschodu Polski głównie z powodu ryzyka wystąpienia silnych porywów wiatru, dużego i bardzo dużego gradu oraz gwałtownych opadów deszczu powodujących podtopienia (zagrożenia mniej prawdopodobne niż w strefie stopnia 2).

Prognoza konwekcyjna na dzień 28.07.2020 i noc 28/29.07.2020

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Do Polski przejściowo napłynie bardzo ciepła, ale dość wilgotna i chwiejna masa powietrza znad południowego zachodu kontynentu. Masa ta będzie charakteryzować się również występowaniem pewnych, względnie niewielkich wartości CIN, które nieco ogranicza rozwój form głębokiej i wilgotnej konwekcji w godzinach popołudniowych. Późnym popołudniem oraz w nocy z zachodu na wschód będzie przemieszczać się chłodny front atmosferyczny związany z niżem znad Morza Północnego. Przed frontem rozwinie się zatoka niżowa i strefa przedfrontalnej zbieżności, w której prognozuje się najsilniejszy rozwój burz. Ponadto w nocy z wtorku na środę na froncie pojawi się niewielkie zafalowanie, z którym będzie się wiązał dość intensywny rozwój burz na południu i wschodzie kraju. W strefie przedfrontalnej, oprócz znacznych wartości CAPE, pojawi się także dość duże pionowe ścinanie wiatru związane z silniejszym wiatrem w środkowej troposferze.

OMÓWIENIE:

… południowy zachód, centrum i północ Polski  (godziny popołudniowe i wieczorne) …
Po południu i wieczorem w tej części kraju prognozuje się wystąpienie bardziej zorganizowanych układów konwekcyjnych o charakterze izolowanych superkomórek burzowych i 2-3 burz wielokomórkowych (przy czym na południowym zachodzie i w centrum kraju może rozwinąć się większa burza wielokomórkowa o rozmiarach MCS i z wbudowaną linią szkwałową). CAPE o wartościach 1400-2000 J/kg będzie pokrywał się ze strefą pionowego ścinania wiatru DLS i MLS dochodzącego do 15-22 m/s oraz SRH 0-3 km AGL osiągającym 200-300 m2/s2. Głównym zagrożeniem będzie duży (lokalnie bardzo duży – do 5-8 cm w średnicy) grad oraz bardzo silne porywy wiatru, a nieco mniejszym bardzo silne opady deszczu powodujące podtopienia. Z uwagi na dość wysoki poziom LCL, szansa na rozwój trąby powietrznej jest znikoma. Jeśli uformuje się burza wielokomórkowa z wbudowaną linia szkwału, bardzo silny wiatr (w porywach do 90-110 km/h) możliwy jest na dużym obszarze. Nie wyklucza się nawet rozwoju bow echo. Część modeli jednak dość mocno ogranicza rozwój DMC, co związane jest z występowaniem CIN i sporych niedosytów wilgoci w dolnej troposferze. Jeśli hamowanie konwekcji zostanie przełamane dopiero późnym popołudniem, burze punktowo mogą mieć wyjątkowo gwałtowny przebieg. Opcja z izolowanymi i rozproszonymi superkomórkami / niewielkimi ale bardzo silnymi układami wielokomórkowymi na chwile obecną wydaje się bardziej prawdopodobna niż opcja z układem MCS i większą linią szkwału. Burze powstałe późnym popołudniem mogą dalej rozwijać się i nasilać w godzinach wieczornych oraz w pierwszej połowie nocy.

… południe i wschód Polski (noc z wtorku na środę) …
W pierwszej części nocy znad Czech do Polski wejdzie niewielkie, lecz mocno intensyfikujące rozwój układów burzowych zafalowanie na froncie. MUCAPE ma kształtować się na poziomie 500-1000 J/kg, podczas gdy DLS wyniesie ponad 25 m/s, MLS do 15-20 m/s, a SRH 0-3 km AGL do 250-300 m2/s2. Pojawi się dość silne wymuszanie wznoszenia powietrza w środkowej troposferze. Tego typu sytuacja będzie sprzyjała rozwojowi zorganizowanych, silnych i trwałych systemów burzowych. Nie wyklucza się przejścia dużego układu MCS dającego w wielu miejscach silne i bardzo silne porywy wiatru, zwłaszcza w woj. śląskim, małopolskim, świętokrzyskim, lubelskim i na południu woj. mazowieckiego. Punktowo wiatr może przekraczać w porywach 100-110 km/h, co może doprowadzić do powstania dużych szkód. Jeżeli w ten system będą wbudowane superkomórki (zwłaszcza na południowo-wschodnich obrzeżach układu), dodatkowo mogą wystąpić opady dużego gradu (do ok. 4 cm w średnicy). MCS będzie także niósł ze sobą bardzo silne opady powodujące w wielu miejscach lokalne podtopienia. W godzinach porannych MCS powinien dotrzeć do woj. lubelskiego i podlaskiego.

Zaszufladkowano do kategorii News, Prognozy | Dodaj komentarz

Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 27.07.2020 i noc 27/28.07.2020

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI

Ważna od 27.07.2020, godz. 08:00 CEST do 28.07.2020, godz. 08:00 CEST

SYTUACJA SYNOPTYCZNA/OMÓWIENIE:

Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 28.07.2020 i noc 28/29.07.2020

We wschodniej Polsce na linii konwergencji (zbieżności wiatru) rozwiną się chmury burzowe. Burze przybierać mają formę pojedynczych komórek, które miejscami mogą łączyć się w klastry. Prognozowane są silnie opady deszczu pochodzenia konwekcyjnego (do 20-30 mm) oraz silne porywy wiatru wynoszące lokalnie 60-70 km/h. Miejscami nie wykluczony grad, którego średnica może osiągnąć 1-2 cm. Chmury burzowe przemieszczać się mają wolno, co przy znacznym podwyższeniu wartości wodności troposfery stwarza zagrożenie dużą kumulacją sum opadowych. W godzinach wieczornych z obszaru Niemiec nad Zachodnią Polskę mogą wkroczyć słabe burze. Oczekiwana jest w tym regionie marginalna chwiejność termodynamiczna oraz silne uskoki prędkościowe wiatru (SHEAR 0-6 do 25- 30 m/s). W zachodniej Polsce rozwój komórek burzowych jest jednak mniej prawdopodobny niż w części Wschodniej Polski.

Zaszufladkowano do kategorii News, Prognozy | Dodaj komentarz

Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 26.07.2020 i noc 26/27.07.2020

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od  26.07.2020, godz. 08:00 CEST do 27.07.2020, godz. 08:00 CEST

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla niektórych regionów środkowej, zachodniej i południowej części Polski głównie przed ulewnymi opadami deszczu i w mniejszym stopniu przed silnymi porywami wiatru i opadami gradu.

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Prognoza siły i aktywności burz dla Polski na dzień 26.07.2020 i noc 26/27.07.2020

W niedzielę przez Polskę z zachodu na wschód przechodzić będzie chłodny front atmosferyczny związany z układem niskiego ciśnienia o centrum znajdującym się na północny-zachód od Szkocji. Chłodny front rozdzielać będzie napływającą z południowego-zachodu ciepłą i chwiejną masę powietrza polarnego morskiego od chłodniejszej masy powietrza tego samego pochodzenia. Rozwój burz możliwy będzie zarówno w strefie zbieżności wiatru przed przechodzącym frontem atmosferycznym, przed jego nadejściem jak i lokalnie po jego przejściu.

OMÓWIENIE:

…Obszar objęty 1. stopniem  zagrożenia…

Należy tutaj rozdzielić dwa różniące się od siebie obszary. Pierwszy z nich obejmuje obszar przedfrontowej zbieżności wiatru rozciągający się od Pomorza, przez Wielkopolskę, Kujawy, Ziemię Łódzką po Śląsk.  Masa powietrza charakteryzować się będzie tutaj umiarkowanymi wartościami energii potencjalnej dostępnej drogą konwekcji do 800-1300 J/kg. Wartości parametrów kinematycznych będą niskie bądź umiarkowane (DLS 0-6 km do 5-10 m/s, LLS 0-1 km do 5-8 m/s, SRH 0-3 km do 100-150 m2/s2). Rozwijające się burze przybierać będą głównie postać pojedynczych komórek burzowych łączących się w burze wielokomórkowe. Możliwy będzie rozwój pojedynczych superkomórek burzowych oraz relatywnie nietrwałej i niewielkich rozmiarów linii szkwału. Znaczną ilość pary wodnej nagromadzoną w strefie zbieżności wiatru (zawartość wody w pionowej kolumnie atmosfery osiągać będzie do 35-39 mm) sprzyjać będzie generowaniu intensywnych opadów konwekcyjnych podczas burz. Miejscami natężenie opadu może osiągać ok. 20-30 mm/h.  Burzom przechodzącym w strefie frontu atmosferycznego mogą towarzyszyć również silne porywy wiatru, do ok. 50-60 km/h, lokalnie do ok. 80-90 km/h, a także punktowo opady gradu o średnicy do 1-1,5 cm.

Drugi obszar obejmuje południową i południowo-wschodnią część zaznaczonego obszaru (południowa część woj. śląskiego, woj. małopolskiego i woj. podkarpackiego). Tutaj napływająca ciepła masa powietrza charakteryzować się będzie większą energią potencjalną dostępną drogą konwekcji do 1800-2000 J/kg i niskimi uskokami wiatru (DLS 0-6 km do 4-8 m/s, LLS 0-1 m do 2-4 m/s, SRH 0-3 km do 50 m2/s2). Burze tworzące się na tym obszarze będą przemieszczać się dość wolno, co stwarzać będzie zagrożenie ze strony intensywnych opadów deszczu (do 20-30 mm/h, punktowo do 40 mm/h). Miejscami burzom mogą towarzyszyć również silne porywy wiatru (do 60-70 km/h) i opady gradu do 1-1,5 cm (punktowo do 2-2,5 cm). Możliwe są również pojedyncze przypadki wystąpienia większej akumulacji gradu o warstwie do 2 cm i większej.

Pierwsze burze rozwiną się około południa bądź wczesnym popołudniem, natomiast zanikać będą późnym wieczorem i w nocy.

…Pozostały obszar objęty możliwością burz …

Na zaznaczonym obszarze natężenie spodziewanych zjawisk będzie mniejsze. Burzom, które będą przeważnie dość rozproszone, mogą towarzyszyć opady deszczu do 15-20 mm/h (punktowo do 30 mm/h), opady gradu do 1 cm średnicy i silne porywy wiatru do 70-80 km/h.

Zaszufladkowano do kategorii News, Prognozy | Dodaj komentarz