Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 19.05.2022 i noc 19/20.05.2022

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 19.05.2022, godz. 08:00 CEST do 20.05.2022, godz. 08:00 CEST

Prognoza konwekcyjna na dzień 19.05.2022 i noc 19/20.05.2022

SYTUACJA SYNOPTYCZA:
Wyż, który we wtorek i środę kształtował pogodę w niemal całej Polsce, odsuwa się na południowy wschód. Do Europy Środkowej zacznie napływać bardzo ciepła i chwiejna masa powietrza z południowego zachodu. W środkowej i górnej troposferze dominować będzie wiatr południowo-zachodni, choć z upływem czasu będzie on stopniowo skręcał na zachodni. Jego prędkość ma stopniowo się zwiększać, jednak w czwartek w ciągu dnia nad Polską ma być jeszcze niewielka. W nocy z czwartku na piątek nad Morzem Bałtyckim uformuje się ośrodek niskiego ciśnienia, który następnie przemieści się nad Łotwę i Litwę. Będzie z nim związany chłodny front atmosferyczny, który pod koniec okresu ważności tej prognozy dotrze do północno-zachodniej części Polski, przynosząc tam wzrost zachmurzenia i przelotne opady deszczu. Nie wyklucza się także słabych burz.

OMÓWIENIE:

… zachodnia część Polski …
W czwartek w ciągu dnia strefa chwiejnego powietrza poprzedzająca chłodny front atmosferyczny będzie znajdować się nad Niemcami. Dopiero w godzinach nocnych strefa ta wejdzie na obszar Polski. Energia CAPE będzie w niej jednak znacznie mniejsza, niż w ciągu dnia. Najnowsze wyniki modelu GFS wskazują na wartości z przedziału 400-700 J/kg. Wskaźniki kinematyczne będą mieć niewielkie wartości (np. DLS do ok. 12-15 m/s, MLS do ok. 10 m/s). Pojawi się jednak niezbyt silne wymuszanie wznoszenia powietrza. W takiej sytuacji w godzinach nocnych w północno-zachodniej i zachodniej części kraju mogą pojawić się strefy opadów deszczu i zanikających burz, które dotrą znad Niemiec. Nie wyklucza się także rozwoju kilku nowych, ale słabych ośrodków burzowych. Komórki burzowe, o ile wystąpią, mogą łączyć się w słabo zorganizowane i nietrwałe klastry komórek. W czasie burz nie przewiduje się wystąpienia groźnych zjawisk towarzyszących. Do godziny 8:00 CEST strefa przelotnych opadów deszczu, a być może burz, dotrze do linii Słupsk – Opole.

Zaszufladkowano do kategorii News, Prognozy | Możliwość komentowania Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 19.05.2022 i noc 19/20.05.2022 została wyłączona

Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 13.05.2022 i noc 13/14.05.2022

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 13.05.2022 godz. 08:00 CEST do 14.05.2022, godz. 08:00 CEST

SYTUACJA SYNOPTYCZA:

Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 13.05.2022 i noc 13/14.05.2022

Za rozległym chłodnym frontem atmosferycznym dopłynęło do Polski chłodniejsze powietrze pochodzenia polarno-morskiego. Na północy Starego Kontynentu wędrują ośrodki i zatoki niżowe. Dominuje cyrkulacja strefowa z wyraźnie meandrującym prądem strumieniowym w górnej troposferze. W piątek podczas pierwszej części dnia fala frontowa, obecna będzie jeszcze na południu kraju na pograniczu Polski, Słowacji i Czech, a następie opuści nasz kraj i przesunie się dalej w kierunku południowo-wschodnim.

OMÓWIENIE:

Wraz z napływem świeżej i chłodniejszej masy powietrza pojawi się niewielka chwiejność w atmosferze (na przeważającym obszarze Polski maksymalnie 100-200 J/kg). Nieco większa niestabilność atmosfery prognozowana jest na południu Polski, gdzie będzie kilka stopni cieplej – maksymalna wartość energii MUCAPE może wzrosnąć lokalnie powyżej 300-400 J/kg. W dalszym ciągu utrzymywać się będzie wzmożony przepływ powietrza związany z meandrującym prądem strumieniowym. W związku z tym nad naszym krajem będą występować umiarkowane oraz silne uskoki wiatru o prędkościach (w warstwie 0-6 km do 20-25 m/s, oraz warstwie 0-3 km około 10-15 m/s). Ścinanie wiatru w znacznym stopniu będzie napędzać i wspomagać rozwój z reguły słabej i płytkiej, ale trwałej konwekcji z przelotnymi opadami deszczu nad sporą częścią kraju. W miejscach przy większym nagromadzeniu energii CAPE oraz dostatecznej wilgoci może lokalnie zagrzmieć, jednak szanse na rozwój burz będą niewielkie.

Nieco większe zagrożenie burzami pojawi się w piątek na południu kraju, szczególnie nad obszarami górskimi. Tutaj większa chwiejność atmosfery połączona w orograficznym wymuszaniem powietrza, większą wilgotnością względną na poziomie 700 hPa oraz niskim poziomem kondensacji będzie sprzyjać organizacji burz o słabym bądź umiarkowanym natężeniu. Głównym zagrożeniem ze strony burz z racji specyfiki terenu będą przede wszystkim wyładowania atmosferyczne oraz silne porywy wiatru, a w mniejszym stopniu intensywne opady deszczu oraz opady małego gradu. Główna aktywność zjawisk przewidywana jest na godziny popołudniowe, natomiast zanik konwekcji oraz ewentualnych burz spodziewany jest we wczesnych godzinach wieczornych.

Zaszufladkowano do kategorii News, Prognozy | Możliwość komentowania Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 13.05.2022 i noc 13/14.05.2022 została wyłączona

Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 12.05.2022 i noc 12/13.05.2022

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 12.05.2022, godz. 08:00 CEST do 13.05.2022, godz. 08:00 CEST

2. STOPIEŃ ZAGROŻENIA zostaje wydany dla obszaru Polski Południowo-Wschodniej i częściowo wschodniej głównie z powodu ryzyka wystąpienia bardzo silnych i niszczących porywów wiatru oraz z powodu mniejszego ryzyka wystąpienia trąb powietrznych i opadów gradu.

1. STOPIEŃ ZAGROŻENIA zostaje wydany dla pozostałej części Polski głównie z powodu ryzyka wystąpienia bardzo silnych porywów wiatru oraz z powodu mniejszego ryzyka opadów gradu.

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

W środę na północy Polski umiejscowiony był quasi-stacjonarny, pofalowany front atmosferyczny. Burze, które wystąpiły przemieszczały się  równolegle wzdłuż frontu. W czwartek przy udziale silnie meandrującego prądu strumieniowego nad Europą Środkową powstawać zacznie zatoka niskiego ciśnienia. Front chłodny przemieszczając się w kierunku południowo-wschodnim zacznie wypierać ciepłą i wilgotną polarno-morską masę powietrza z naszego kraju.

Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 12.05.2022 i noc 12/13.05.2022

OMÓWIENIE:

… Obszar objęty 2 stopniem zagrożenia…

Przed strefą chłodnego frontu atmosferycznego silnie oddziaływać ma insolacja. Wartości SBCAPE osiągać mogą 1500-2000 j/kg. Przy takiej chwiejności atmosferycznej uskok wiatru z warstwy 0-6 km (SHEAR 0-6 km) osiągać może około 20-25 m/s. Parametr MLS wynosić może ok.20 m/s. Przewiduje się, że parametr LLS osiągnie 10-12 m/s. Silne wymuszenie wznoszenia przy chłodnym froncie atmosferycznym prowadzić będzie do rozwoju głębokiej, wilgotnej konwekcji. Wysokie wartości uskoków kierunkowych oraz prędkościowych wiatru przyczynią się do szybkiego łączenia pojedynczych komórek burzowych w większe, dobrze zorganizowane układy burzowe. Prawdopodobna jest rozległa burza wielokomórkowa w formie MCS. Zjawiska konwekcyjne w wyznaczonym regionie przechodzić będą w godzinach popołudniowych. Możliwe są bardzo silne porywy wiatru dochodzące do 100 km/h, a punktowo nawet większe. Ze względu na stromy gradient pionowy temperatury powietrza i znacznie podwyższone wartości parametru SRH nie można wykluczyć rozwoju superkomórek burzowych z opadami większego gradu (do 2-3 cm średnicy). Istnieje ryzyko powstania trąby powietrznej (szczególnie Lubelszczyzna i Podkarpacie). Możliwe są silne, nawalne opady prowadzące do podtopień i zalań (do 30-40 mm).

… Obszar objęty 1 stopniem zagrożenia…

W wyznaczonym regionie chwiejność atmosferyczna będzie mniejsza niż w obszarze objętym 2 stopniem zagrożenia. Burze rozwijać się mają w tym miejscu wcześniej. Parametry kinematyczne będą jednak podobne. Silne wymuszenie wznoszenia przy chłodnym froncie atmosferycznym prowadzić będzie do rozwoju głębokiej, wilgotnej konwekcji. Największym zagrożeniem w przypadku przechodzenia liniowego układu konwekcyjnego są silne porywy wiatru dochodzące do ok.100 km/h Nie można wykluczyć superkomórek burzowych. Możliwy jest opad umiarkowanego gradu (2-3 cm średnicy). Pojawią się, również silne opady deszczu (do 20-30 mm)

… Pozostały obszar…

Zjawiska konwekcyjne  będą miały znacznie słabszą intensywność. Rozwijać się mają w godzinach porannych i przedpołudniowych.

Zaszufladkowano do kategorii News | Możliwość komentowania Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 12.05.2022 i noc 12/13.05.2022 została wyłączona

Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 11.05.2022 i noc 11/12.05.2022

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 11.05.2022, godz. 08:00 CEST do 12.05.2022, godz. 08:00 CEST

1.STOPIEŃ ZAGROŻENIA zostaje wydany dla północno-zachodniej części kraju głównie z powodu ryzyka wystąpienia silnych porywów wiatru i opadów większego gradu.

Prognoza konwekcyjna na dzień 11.05.2022 i noc 11/12.05.2022

SYTUACJA SYNOPTYCZA:
Z południowego zachodu do Polski napływa ciepłe, ale dość wilgotne i chwiejne powietrze polarne morskie. Nad Europą Środkową w wyższych partiach troposfery będzie występował dość silny zachodni i południowo-zachodni przepływ mas powietrza. W najbliższych kilkudziesięciu godzinach znajdziemy się pod wpływem quasi-stacjonarnego, pofalowanego frontu atmosferycznego związanego z niżem z ośrodkiem nad Półwyspem Skandynawskim. Warto zauważyć, że w nocy z środy na czwartek i w czwartek rano przez Polskę przejdzie ostra zatoka niżowa wraz z szybko rozwijającym się zafalowaniem na froncie. To właśnie z tym zafalowaniem będą wiązały się najpoważniejsze zmiany w pogodzie i zagrożenia meteorologicznie w Europie Środkowej w ciągu kolejnych dwóch dni.

OMÓWIENIE:

… obszar objęty możliwością burz i 1. stopniem zagrożenia …
CAPE na poziomie do 600-800 J/kg w połączeniu z umiarkowanie silnym pionowym ścinaniem wiatru (DLS, MLS i LLS odpowiednio do ok. 20-25 m/s, 15-20 m/s i 8-15 m/s) może przyczynić się do powstania kilku dość dobrze zorganizowanych i trwałych, choć niezbyt rozbudowanych systemów burzowych. Czynnikiem ograniczającym rozwój konwekcji będzie raczej niewielkie quasi-geostroficzne wymuszanie wznoszenia. Te głównie powinno zaznaczyć się w północnej i zachodniej części kraju, w szczególności w drugiej części nocy z środy na czwartek. W ciągu okresu ważności prognozy układy burzowe będą rozproszone lub wręcz izolowane i mogą przybierać postać niewielkich superkomórek lub małych układów wielokomórkowych. Nie wyklucza się niewielkich formacji liniowych. Bardziej zmasowane wystąpienie komórek burzowych, a być może nieco większego liniowego systemu konwekcyjnego, prognozuje się na drugą część nocy z środy na czwartek w północno-zachodniej części kraju, gdy nadejdzie dynamicznie rozwijające się zafalowanie na froncie. Głównym zagrożeniem podczas burz będą silne (punktowo bardzo silne) porywy wiatru o prędkości przekraczającej nawet 90 km/h. Największe ich ryzyko wystąpienia będzie na północnym zachodzie kraju. Ponadto w burzach superkomórkowych może wystąpić grad o średnicy do ok. 2-3 cm. Rozwojowi superkomórek będzie sprzyjać umiarkowanie wysoka wartość SRH 0-3 km AGL – do ok. 150-200 m2/s2. Burze będą przesuwać się dość szybko, stąd nie przewidujemy silnych i długotrwałych opadów powodujących podtopienia. Należy zwrócić uwagę, że największe prawdopodobieństwo burz na obszarze objętym możliwością i stopniem zagrożenia będzie późnym popołudniem oraz w trakcie nocy z środy na czwartek.

Zaszufladkowano do kategorii News, Prognozy | Możliwość komentowania Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 11.05.2022 i noc 11/12.05.2022 została wyłączona