Prognoza konwekcyjna na dzień 20.08.2019 i noc 20/21.08.2019

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 20.08.2019, godz. 08:00 CEST do 21.08.2019, godz. 08:00 CEST

…STOPIEŃ  1. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla obszaru południowej oraz częściowo centralnej i południowo-wschodniej części kraju głównie przed ulewnymi opadami deszczu, silnymi porywami wiatru oraz w mniejszym stopniu przed opadami gradu…

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Nasz kraj we wtorek znajdzie się w obszarze płytkiego niżu, który od strony Słowacji powoli będzie zmierzał w naszą stronę. Początkowo do południowej i wschodniej części Polski napłynie gorąca i wilgotna masa powietrza.  Od południa wkroczy strefa przelotnych opadów deszczu oraz miejscami burz. Z uwagi na sporą ilość zachmurzenia, rozwój komórek burzowych może być ograniczony. Wieczorem od zachodu powoli wkraczać będzie układ wysokiego ciśnienia wraz z lekkim ochłodzeniem.

OMÓWIENIE:

…Obszar objęty 1. stopniem  zagrożenia oraz możliwością burz…

Prognoza konwekcyjna na dzień 20.08.2019 i noc 20/21.08.2019

Na obszarze objętym 1. stopniem chwiejność termodynamiczna wyniesie (CAPE  500 – 1200 J/kg), a wskaźnik niestabilności atmosfery spadnie do  LI -4 ⁰C. Wodność atmosfery osiągnie 40 – 45 mm, czyli burze mogą być bardzo wydajne opadowo. Sumy mogą być bardzo duże, wynoszące lokalnie 40 – 50 mm. Dodatkowo z uwagi na obecność niżu pojawi się silniejsze wznoszenie w środkowej troposferze.

Warunki kinematyczne będą umiarkowane. Ścinanie wiatru w warstwie DLS 0–6 km wyniesie około 15 – 25 m/s, a skrętność wiatru SRH 0-3 km 50 – 150 m2/s2.  Nie wykluczone jest pojawienie się kilku superkomórek oraz większych struktur burzowych.   Głównym zagrożeniem będą ulewne opady deszczu, powodujące podtopienia, silniejsze porywy wiatru, lokalnie do 70 – 80 km/h oraz opady gradu do 1 cm.

W pozostałej części kraju objętym możliwością burz spodziewamy się niższych wartości termodynamicznych (CAPE 200 – 600 J/kg, LI -2 °C).  Do tego z uwagi na większe zachmurzenie oraz zmniejszoną kinematykę, rozwój konwekcji może być spowolniony.  Burze nie powinny być aktywne elektrycznie. Tutaj głównym zagrożeniem również będą ulewne opady deszczu oraz silniejsze porywy wiatru.

Zaszufladkowano do kategorii News, Prognozy | Dodaj komentarz

Prognoza konwekcyjna na dzień 19.08.2019 i noc 19/20.08.2019

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 19.08.2019, godz. 08:00 CEST do 20.08.2019, godz. 08:00 CEST

STOPIEŃ 2. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla części województw mazowieckiego i podlaskiego oraz sąsiednich ze względu na prawdopodobieństwo wystąpienia silnych porywów wiatru, silnych opadów deszczu oraz opadów dużego gradu. Istnieje też ryzyko wystąpienia trąby powietrznej.

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla pasa od południa przez centrum po wschód Polski ze względu na prawdopodobieństwo wystąpienia silnych porywów wiatru, intensywnych opadów deszczu i opadów gradu.

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Pogodę w Polsce będzie kształtować rozległy, wielocentryczny niż znad Morza Norweskiego. Nad Polskę sięgnie jego wyraźna zatoka i związany z nią pofalowany front atmosferyczny, przemieszczający się stopniowo na wschód. Po wschodniej stronie frontu docierać będzie gorące powietrze zwrotnikowe o wyraźnie podwyższonej chwiejności, co umożliwi rozwój gwałtownych burz. Stabilne powietrze polarne o cechach morskich będzie natomiast napływać nad zachodnią i północną część kraju, gdzie burze nie wystąpią.

Prognoza konwekcyjna na dzień 19.08.2019 i noc 19/20.08.2019

OMÓWIENIE:

… Obszar 2. i 1. stopnia zagrożenia…

W zasięgu pofalowanego frontu od godzin rannych spodziewane są ciągłe opady deszczu. Nie można także wykluczyć zanikających burz, chociaż ich ryzyko będzie ograniczone. Rozwój gwałtowniejszych burz spodziewany jest w godzinach popołudniowych oraz wieczornych. Najbardziej zagrożonym obszarem będzie pas od Śląska przez łódzkie i świętokrzyskie, następnie mazowieckie aż po podlaskie. W tej strefie umiarkowana chwiejność, wyrażona przez energię dostępną drogą konwekcji (CAPE) osiągnie do 1000-1400 J/kg. Co więcej, pokryje się ona ze znacznym przepływem powietrza oraz uskokami kierunkowymi i prędkościowymi wiatru (DLS przekraczający 20-25 m/s, LLS nawet około 10-15 m/s) spowoduje, że burze będą szybko przybierać zorganizowane formy. Skręt wiatru wraz z wysokością umożliwi także powstawanie burz superkomórkowych.

W początkowej fazie, a więc głównie w godzinach popołudniowych, faworyzowane są superkomórki burzowe, przemieszczające się nieco bardziej na wschód względem pozostałych burz. Będą one przynosić gwałtowne zjawiska pogodowe. Ze względu na bardzo dużą wodność atmosfery, pojawiać się będą silne opady deszczu, do ok. 30-45 mm, co może prowadzić do lokalnych zalań. Ponadto możliwe są silne porywy wiatru, sięgające około 90-100 km/h, a punktowo nawet około 110 km/h. Nie można też wykluczyć opadów gradu – w przypadku dobrze rozwiniętych, długotrwałych superkomórek jego średnica może osiągnąć do ok. 3,5-5 cm. Istnieje też ryzyko rozwoju trąby powietrznej i choć jest relatywnie niskie, to należy mieć je na uwadze.

Z biegiem godzin możliwe będzie powstanie układu konwekcyjnego (MCS), przemieszczającego się na północny wschód, w kierunku Białorusi. Układ taki przynosić może silne opady deszczu, do 30-40 mm, a także silne porywy wiatru, przekraczające około 75-95 km/h. W układ mogą być także wbudowane superkomórki, w obrębie których zjawiska mogą być gwałtowniejsze. Niektóre modele sygnalizują także ryzyko powstania superkomórek w godzinach wieczornych nad woj.śląskim i świetokrzyskim, a ich głównym zagrożeniem byłby silny wiatr do 80-100 km/h. Burze w drugiej części nocy będą się uspokajać bądź odsuwać poza granice Polski.

…Tereny górskie i podgórskie…

Na terenach górskich i podgórskich woj.małopolskiego i podkarpackiego w ciągu dnia potencjał burzowy będzie wyraźnie ograniczony w związku z południowym przepływem i występowaniem efektu fenowego. Możliwe, że lokalne burze wystąpią tam dopiero w nocy, a na sporym terenie mogą one się nie pojawić – z tego powodu wydano tam tylko 15% możliwość wystąpienia burz. Głównym zjawiskiem towarzyszącym będą natomiast opady deszczu.

Zaszufladkowano do kategorii News | Dodaj komentarz

Prognoza konwekcyjna na dzień 18.08.2019 i na noc 18/19.08.2019

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 18.08.2019, godz. 08:00 CEST do 19.08.2019, godz. 08:00 CEST

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla zachodniej Polski ze względu na prawdopodobieństwo wystąpienia silnych porywów wiatru.

SYTUACJA SYNOPTYCZNA

Prognoza konwekcyjna na dzień 18.08.2019 i na noc 18/19.08.2019

W niedzielę na pogodę w Europie zachodniej i centralnej będzie miał wpływ rozległy ośrodek niskiego ciśnienia znajdujący się w okolicach Szkocji. W ciągu dnia do Polski napłynie ciepła masa powietrza zwrotnkikowego, jednak dość szybko zostanie zastąpiona przez chłodniejszą masę pochodzenia polarnomorskiego, która naplynie za chłodnym frontem atmosferycznym.

OMÓWIENIE

…Polska zachodnia…

W godzinach wieczornych i nocnych, od zachodu dotrze do Polski chwiejna masa powietrza. Potencjalna energia CAPE wzrośnie do niewielkich wartości 150-400 J/kg. Poziomy przepływ powietrza będzie podwyższony, ze względu na bliską obecność prądu strumieniowego. Ścinanie wiatru z warstwy 0-6 km wyniesie 15-25 m/s, a z warstwy 0-1 km do 10-12 m/s. Całkowita wodność troposfery znajdzie się w granicach 30-40 mm.

Wieczorem należy spodziewać się rozwoju burz nad terytorium Czech i Niemiec, które najprawdopodobniej zorganizują się w superkomórki burzowe.Nie można także wykluczyć rozwoju niewielkiego układu typu MCS. W nocy strefa burz wkroczy do zachodniej Polski. Sytuacje tego typu sprzyjają występowaniu silniejszych porywów wiatru pochodzenia konwekcyjnego, które lokalnie mogą dochodzić do 90-100 km/h. Burzom mogą również towarzyszy opady gradu do 1-2 cm średnicy i opady deszczu do ok 15-25 mm. Burze będą przemieszczać się głównie z zachodu na wschód. Największa aktywność spodziewana jest w pierwszej części nocy, choć wyładowania atmosferyczne będą możliwe aż do godzin porannych.

Zaszufladkowano do kategorii News | Dodaj komentarz

Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 16.08.2019 i noc 16/17.08.2019

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 16.08.2019, godz. 08:00 CEST do 17.08.2019, godz. 08:00 CEST

SYTUACJA SYNOPTYCZNA/OMÓWIENIE:

Prognoza konwekcyjna na dzień 16.08.2019 i na noc 16/17.08.2019

Polska znalazła się w zasięgu umiarkowanie ciepłej masy powietrza polarnego morskiego. Przez nasz kraj z południowego zachodu na północny wschód przebiega słaby wał wyżowy i w związku z tym gradient baryczny będzie niewielki. W piątek w ciągu dnia nad zachodnią częścią kraju zaznaczy się obecność słabego, zokludowanego frontu atmosferycznego niżu znad Skandynawii. W strefie frontowej będzie występować umiarkowanie duża energia CAPE, do 500-1000 J/kg.

Wskaźniki kinematyczne, z uwagi na brak silniejszego i zróżnicowanego przepływu powietrza w pionowym profilu troposfery, będą mieć bardzo niskie wartości, przez co ośrodki burzowe, które rozwiną się około południa i w godzinach popołudniowych, będą na ogół słabe i nietrwałe. Lokalnie mogą powstawać nietrwałe i niezorganizowane klastry komórek. Nieco silniejszy rozwój DMC, z uwagi na wymuszanie orograficzne wznoszenia, może nastąpić na terenach górskich i podgórskich. PW do ok. 30-32 mm oraz powolny ruch komórek burzowych w 2-3 przypadkach mogą skutkować wystąpieniem dużych sum opadowych (do ok. 40 mm) powodujących lokalnie podtopienia, jednak w naszej ocenie nie rodzi to konieczności wydania stopnia 1. zagrożenia. Podczas burz prognozujemy także możliwość wystąpienia porywów wiatru o prędkości do ok. 60 km/h oraz drobnego gradu. Z uwagi na dość dużą energię SBCAPE 0-2 km oraz strefę zbieżności wiatrów, nie wykluczamy 1-2 słabych trąb powietrznych o charakterze landspout. W pierwszej części nocy zjawiska burzowe będą słabnąć i zanikać.

Zaszufladkowano do kategorii News, Prognozy | Dodaj komentarz