Prognoza konwekcyjna na dzień 4.05.2021 i noc 4/5.05.2021

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od  04.05.2021, godz. 10:00 CEST do 05.05.2021, godz. 08:00 CEST

SYTUACJA SYNOPTYCZNA/OMÓWIENIE:

Prognoza konwekcyjna na dzień 04.05.2021 i noc 04/05.05.2021

Dziś przez Polskę z zachodu na wschód przechodzić będzie front ciepły. Za nim w masie powietrza polarnego morskiego o chwiejnej równowadze pionowej rozwiną się chmury Cumulonimbus. Jednakże pojawi się wiele czynników ”utrudniających” rozwój burz. Niezbyt duże wartości pionowego gradientu temperatury powietrza w dolnej i środkowej troposferze oraz obecność warstwy hamującej konwekcję (CIN) może skutecznie ograniczyć rozwój burz. Z drugiej strony należy zwrócić uwagę na wysokie uskoki prędkościowe wiatru oraz obecność mechanizmów wspomagających konwekcję. To one mogą okazać się kluczowe przy rozwoju lokalnych komórek burzowych.

Zjawiska konwekcyjne przemieszczać się mają późno popołudniu i wieczorem z południowego-zachodu na północnym-wschód. Chmury Cb lokalnie przynosić mogą wyładowania atmosferyczne. Możliwe są silniejsze porywy wiatru (do 70 km/h) oraz intensywne opady deszczu (do 10 mm).

Zaszufladkowano do kategorii News | Dodaj komentarz

Prognoza konwekcyjna na dzień 3.05.2021 i noc 3/4.05.2021

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od  03.05.2021, godz. 08:00 CEST do 04.05.2021, godz. 08:00 CEST

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

W poniedziałek Polska pozostanie na skraju niżu znad pogranicza Łotwy, Białorusi i Rosji. Na południowym zachodzie zaznaczy się już wpływ klina wyżowego. Na tyłach niżu będzie postępować adwekcja chłodniej masy powietrza pochodzenia arktycznego. Występujące jutro rozpogodzenia umożliwią wzrost temperatury w warstwie przyziemnej, co przełoży się na wzrost pionowego gradientu temperatury. Umożliwi to rozwój bardziej rozbudowanych chmur kłębiastych cumulonimbus, a niektóre z nich mogą przynieść wyładowania atmosferyczne.

Prognoza konwekcyjna na 3.05.2021

OMÓWIENIE:

W ciągu dnia prognozowane jest pojawienie się niewielkiej chwiejności, do około 150 J/kg, natomiast poziom równowagi znajdzie się w okolicach izotermy -20/-30°C. Występowanie lokalnych zbieżności wiatru będzie powodować liczny rozwój chmur kłębiastych. Niektóre z nich rozbudują się na tyle, że możliwe będzie wystąpienie wyładowań atmosferycznych, jednak może ich być niewiele. Poza tym towarzyszyć będą im przelotne opady deszczu oraz krupy śnieżnej i lodowej, a miejscami także deszczu ze śniegiem. Lokalnie wiatr może osiągnąć do 50-60km/h. Zjawiska będą się przemieszczać z zachodu/północnego zachodu na wschód/południowy wschód. Największe szanse na wystąpienie wyładowań dotyczą godzin popołudniowych, wieczorem ryzyko będzie już zdecydowanie niższe.

Zaszufladkowano do kategorii News | Dodaj komentarz

Prognoza konwekcyjna dla Polski na 02.05.2021 i noc 02/03.05.2021

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od  02.05.2021, godz. 08:00 CEST do 03.05.2021, godz. 08:00 CEST

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla południowo-wschodniej części Polski głównie z powodu ryzyka wystąpienia trąb powietrznych i silnych porywów wiatru oraz z powodu mniejszego ryzyka wystąpienia opadów dużego gradu.

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Prognoza konwekcyjna na dzień 02.05.2021 i noc 02/03.05.2021

Nad Europą Środkową dominuje południowo-zachodni przepływ powietrza. Ostra dolina krótkiej fali górnej w ciągu najbliższej doby będzie wędrować z rejonu północnych Włoch przez wschodnią część Alp i Polskę. Na jej szlaku przemieszczania dojdzie do intensywnie przebiegającego procesu cyklogenezy, co będzie skutkowało powstaniem głębokiego niżu, którego ośrodek w poniedziałek nad ranem znajdzie się nad Białorusią lub Litwą. Proces ten będzie przebiegał na tyle dynamiczne, że jeszcze do tej pory nie do końca wiadomo, jak ten niż się zachowa. Z dużym prawdopodobieństwem w jego ośrodku ciśnienie atmosferycznie spadnie znacznie poniżej 995 hPa, generując przy tym duży gradient baryczny na tyłach niżu i sprowadzając silny wiatr. W niedzielę w ciągu dnia nad południowo-wschodnią częścią Polski prognozowane jest wejście ciepłego sektora wspomnianego niżu. Ciepłe, wilgotne i dość chwiejne powietrze napłynie tu na kilkanaście godzin i w niedzielę po południu zostanie dynamicznie wypchnięte przez szybko przemieszczający się z południowego zachodu na północny wschód chłodny front atmosferyczny. Silne wymuszanie wznoszenia spowoduje powstanie komórek burzowych, zwłaszcza na przedpolu chłodnego frontu atmosferycznego. Dość mocno zróżnicowany pionowy profil wiatru będzie faworyzował zorganizowane formy konwekcji takie jak superkomórki oraz liniowe układy konwekcyjne.

OMÓWIENIE:

… południowy wschód Polski …
W godzinach rannych przez ten obszar kraju dość szybko przejdzie strefa umiarkowanych i intensywnych opadów deszczu. Po jej przejściu prognozowane są rozpogodzenia, dzięki czemu dolna część troposfery nagrzeje się, co doprowadzi do wzrostu chwiejności. Prognozowana wartość energii CAPE w zależności od modelu jest różna, jednak zdecydowana większość dostępnych modeli numerycznych wskazuje na wartości rzędu 600-1200 J/kg. Nie wiadomo, jak głęboko w stronę środkowej części Polski przemieści się strefa podwyższonej chwiejności termodynamicznej. Model ECMWF wskazuje na możliwość pojawienia się chwiejności nawet w środkowej części woj. mazowieckiego, podczas gdy model GFS konsekwentnie od kilku aktualizacji ogranicza strefę chwiejności jedynie do woj. podkarpackiego i częściowo małopolskiego oraz lubelskiego. Strefa chwiejności będzie dość wąska i ma się szybko przemieszczać, co będzie związane z przerwą w zachmurzeniu na przedpolu szybko przemieszczającego się chłodnego frontu atmosferycznego.

Modele numeryczne dość zgodnie wskazują na znacząco podwyższone wartości pionowego ścinania wiatru. W przypadku DLS będzie to wartość 15-20 m/s, z kolei LLS wyniesie niewiele mniej, do ok. 15-17 m/s. SRH 0-3 km wyniesie 200-300 m2/s2, znacząco podwyższone będzie także SRH 0-1 km – ok. 150-200 m2/s2. Im bliżej dynamicznie rozwijającego się ośrodka niżowego, tym wartości LLS i SRH 0-3 km będą wyższe. Warunki te w połączeniu z umiarkowanie dużą wartością CAPE będą sprzyjać szybkiej organizacji rozwijających się komórek burzowych w superkomórki, miejscami z dość silnie rotującymi prądami wstępującymi.

Należy zwrócić uwagę na względnie dużą zawartość wilgoci w pionowym profilu troposfery. Niski poziom LCL i podwyższona wartość CAPE z dolnych 3 km troposfery będą korzystnie wpływać na rozwój trąb powietrznych. W okresie ważności prognozy może się pojawić nawet kilka tornad o sile F1-F2, a być może nawet większej. Nie wyklucza się bardziej długotrwałego zjawiska. Trąby powietrzne będą głównym zagrożeniem związanym z prognozowanymi dla południowo-wschodniej Polski burzami. Praktycznie każda silniejsza superkomórka, która rozwinie się przed chłodnym frontem atm. lub na jego linii może sprowadzić w tak wilgotnych warunkach z dużym pionowym ścinaniem wiatru w dolnej troposferze mezocyklonową trąbę powietrzną. W związku z niepewnością co do miejsca i wielkości energii CAPE nie wydajemy w tym momencie 2. stopnia zagrożenia, jednak niewykluczone jest pojawienie się trąb powietrznych w kilku różnych miejscach na obszarze objętym 1. stopniem zagrożenia. Na chwilę obecną szczególnie zagrożone obszary leżą w pasie ciągnącym się od Kotliny Sandomierskiej po południową i wschodnią część woj. lubelskiego.

Ponadto wzdłuż chłodnego frontu atmosferycznego może uformować się większy, szybko przemieszczający się na północny wschód liniowy układ konwekcyjny z silnymi porywami wiatru. Porywy wiatru wzdłuż tej linii mogą osiągać 100 km/h, a punktowo nawet więcej. W układ ten mogą być również wbudowane superkomórki niosące ze sobą ryzyko wystąpienia trąby powietrznej. W najsilniejszych superkomórkach burzowych dodatkowo mogą pojawić się opady gradu o średnicy do ok. 2-3 cm. Mimo dużej wartości PW (26-30 mm) ryzyko ze strony dużych konwekcyjnych opadów deszczu będzie ograniczone ze względu na szybkie przemieszczanie się burz. Późnym popołudniem lub wieczorem zjawiska opuszczą obszar naszego kraju.

W związku z prognozowanym bardzo dynamicznym przebiegiem zjawisk i możliwymi znacznymi zmianami w prognozach, niewykluczona jest aktualizacja niniejszej prognozy, w tym aktualizacja do 2. stopnia zagrożenia.

Zaszufladkowano do kategorii News, Prognozy | Dodaj komentarz

Prognoza konwekcyjna na dzień 01.05.2021 i na noc 01/02.05.2021

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 01.05.2021 godz. 8:00 CEST do 02.05.2021, godz. 08:00 CEST

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Sobota przyniesie nam w przeważającej części kraju pochmurną i chłodną aurę. W centrum i na wschodzie temperatura może spaść poniżej 10 stopni. Za to, na południowym-wschodzie słupki rtęci, mogą pokazywać ponad 20 ˚C W tej części Polski spodziewane są przelotne opady deszczu oraz miejscami  burze. W nocy od południa wkroczy front ciepły z wielkoskalowymi opadami deszczu, związanego z niżem znad północnych Włoch.

OMÓWIENIE:

Prognoza konwekcyjna na dzień 01.05.2021 i na noc 01/02.05.2021

Na zaznaczonym obszarze burze mogą pojawić się od godzin wczesno popołudniowych. Przewidywana chwiejność termodynamiczna wyniesie (CAPE 300 – 800 J/kg, Lifted Index do -2 st.). Dodatkowym czynnikiem wspomagającym konwekcję będzie orografia terenu. Z uwagi na słabe warunki kinematyczne komórki burzowe będą przemieszczać się wolno. Chociaż nie wykluczone jest pojawienie się superkomórki oraz zorganizowanych struktur.  Podczas przechodzenia burz wystąpić mogą silne porywy wiatru (do 80 km/h, a lokalnie więcej), ulewne opady deszczu powodujące podtopienia oraz opady gradu o średnicy do 1 cm.

Zaszufladkowano do kategorii News, Prognozy | Dodaj komentarz