Prognoza konwekcyjna na dzień 04.10.2020 i noc 04/05.10.2020

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 04.10.2020 godz. 8:00 CEST do 05.10.2020, godz. 08:00 CEST

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

W niedzielę do Polski początkowo będzie napływać bardzo ciepła masa powietrza pochodzenia zwrotnikowego. Z biegiem czasu będzie ona wypychana z naszego kraju przez postępujący z południowego-zachodu chłodny front atmosferyczny. Powietrze w pobliżu frontu i przed nim będzie cechować się pewną niestabilnością, w związku z tym miejscami niewykluczone są burze.

OMÓWIENIE:

…Obszar objęty możliwością burz…

Prognoza konwekcyjna na dzień 04.10.2020 i noc 04/05.10.2020
Prognoza konwekcyjna na dzień 04.10.2020 i noc 04/05.10.2020

Na omawianym obszarze prognozowana jest nieduża chwiejność (CAPE do 200-400 J/kg). W ciągu dnia (na skutek nasłonecznienia i konwergencji) miejscami może rozwinąć się głęboka konwekcja. W środowisku dużych pionowych uskoków wiatru poza pojedynczymi komórkami możliwe są też struktury wielokomórkowe. Ze względu na silny przepływ w troposferze niewykluczone, że lokalnie burze przyniosą bardzo silne porywy wiatru (zwłaszcza jeżeli uformuje się nieduży układ liniowy). Burze będą miały raczej rozproszony charakter, a największe szanse ich rozwoju wystąpią w ciągu dnia (od godzin porannych do wieczornych).

Zaszufladkowano do kategorii News, Prognozy | Dodaj komentarz

Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 03.10.2020 i noc 03/04.10.2020 – Aktualizacja

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI

Ważna od 03.10.2020, godz. 14:30 CEST do 04.10.2020, godz. 08:00 CEST

Ze względu na zmiany wyliczeń modeli numerycznych zaktualizowano obszar objęty możliwością burz (patrz: mapa).

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Proszę spojrzeć do pierwotnej wersji prognozy wydanej 03.10.2020 o godz. 01:39 CEST

Prognoza konwekcyjna na dzień 03.10.2020r. i noc 03/04.10.2020r.

OMÓWIENIE:

Przy korzystnym pionowym profilu wiatru pojawią się silniejsze ruchy wznoszące powietrza i wzrośnie chwiejność termodynamiczna. MUCAPE w miejscu wyznaczonym osiągnie ok. 50-300 j/kg. Burze zaczną rozwijać się w godzinach wieczornych lub wczesnonocnych. Komórki burzowe przemieszczać się mają z południowego-zachodu na północny-wschód. Największe prawdopodobieństwo ich rozwoju obejmuje woj. dolnośląskie, opolskie oraz południowe krańce Wielkopolski. Mogą one nieść za sobą silne opady deszczu, punktowo suma opadów może przekroczyć 15-20 mm. Szczególną uwagę należy zwrócić na przewidywany silny przepływ powietrza w troposferze (m.in. 25-30 m/s na powierzchni izobarycznej 850 hPa). Podczas burz porywy wiatru mogą przekroczyć 80 km/h. Lokalnie nie wykluczony jest drobny grad (do 1 cm średnicy).

Po nowszych aktualizacjach wyliczeń zwiększyło się, także prawdopodobieństwo rozwoju burz w woj. lubuskim oraz zachodniopomorskim.

Zaszufladkowano do kategorii News | Dodaj komentarz

Prognoza konwekcyjna na dzień 03.10.2020 i noc 03/04.10.2020

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI

Ważna od 03.10.2020, godz. 08:00 CEST do 04.10.2020, godz. 08:00 CEST

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

W sobotę w godzinach wieczornych i nocnych w rozległej fali obniżonego geopotencjału nad Wyspami Brytyjskimi znaleźć ma się centrum układu niskiego ciśnienia. W tym samym czasie na obszarze Wschodniej Europy pojawi się rozległy wyż baryczny. Takie ulokowanie ośrodków barycznych sprzyjać będzie adwekcji bardzo ciepłej masy powietrza nad wyznaczony obszar. Z drugiej zaś strony nasz kraj znajdzie się w zasięgu „zaostrzonego” gradientu barycznego. W konsekwencji przy powierzchni ziemi oraz w wyższych warstwach troposfery wzrośnie prędkość wiatru. Występowanie górnotroposferycznego prądu strumieniowego może odegrać kluczową rolę w rozwoju niżu przy zachodnich granicach naszego kraju. Związany z nim chłodny front atmosferyczny przemieszczać się będzie z zachodu w kierunku centrum Polski „wypychając” wspomnianą bardzo ciepłą masę powietrza.

Prognoza konwekcyjna na dzień 03.10.2020r. i noc 03/04.10.2020r.

OMÓWIENIE:

Przy korzystnym pionowym profilu wiatru pojawią się silniejsze ruchy wznoszące powietrza i wzrośnie chwiejność termodynamiczna. MUCAPE w miejscu wyznaczonym osiągnie ok. 50-300 j/kg. Burze zaczną rozwijać się w godzinach wieczornych lub wczesnonocnych. Komórki burzowe przemieszczać się mają z południowego-zachodu na północny-wschód. Największe prawdopodobieństwo ich rozwoju obejmuje woj. dolnośląskie, opolskie oraz południowe krańce Wielkopolski. Mogą one nieść za sobą silne opady deszczu, punktowo suma opadów może przekroczyć 15-20 mm. Szczególną uwagę należy zwrócić na przewidywany silny przepływ powietrza w troposferze (m.in. 25-30 m/s na powierzchni izobarycznej 850 hPa). Podczas burz porywy wiatru mogą przekroczyć 80 km/h. Lokalnie nie wykluczony jest drobny grad (do 1 cm średnicy).

Przy sprzyjających warunkach kinematycznych mogą rozwinąć się zorganizowane burze np. w formie linii szkwału. W związku z powyższym prognoza może zostać zaktualizowana do 1 stopnia zagrożenia.

Zaszufladkowano do kategorii News | Dodaj komentarz

Prognoza konwekcyjna na dzień 26.09.2020 i noc 26/27.09.2020

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI

Ważna od 26.09.2020, godz. 08:00 CEST do 27.09.2020, godz. 08:00 CEST

Zaktualizowana 26.09.2020, godz. 17:00 CEST – zaktualizowano obszar 15% prawdopodobieństwa burz (patrz: mapa).

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla części Polski wschodniej i południowo wschodniej, głównie z powodu ryzyka wystąpienia intensywnych opadów deszczu w czasie burz…

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Prognoza konwekcyjna na dzień 26.09.2020 i noc 26/27.09.2020 – AKTUALIZACJA

Pogoda nad Europą, w tym również nad Polską, w dalszym ciągu będzie kształtowana przez rozległy, wielocentryczny niż, powstały na skutek odcięcia fali górnej. Przez Polskę będą się przemieszczać kolejne niże oraz liczne fronty atmosferyczne. W sobotę w ciągu dnia kolejny niż będzie się przesuwać znad Górnego Śląska w rejon Szczecina, a front chłodny z nim związany będzie się przemieszczać na północny wschód. Z południowego wschodu nadal będzie napływać bardzo ciepła masa powietrza i wilgotna masa powietrza, w której będą mogły rozwinąć się burze. Z powodu przepływu równoległego do linii frontu, nie można wykluczyć przechodzenia kolejnych zjawisk nad jednym obszarem (trainig storms). W nocy front wyraźnie spowolni, a od południowego wschodu rozwinie się kolejne zafalowanie wraz z niżem.

OMÓWIENIE:

W ciągu dnia na wschodzie kraju temperatura wzrośnie do 23-26°C, zaś w strefie przedfrontowej dojdzie do wyraźnego nagromadzenia wilgoci. Wczesnym popołudniem front chłodny przebiegać będzie od Szczecina przez łódzkie po pogranicze małopolskiego i podkarpackiego. W pasie objętym możliwością wystąpienia burz rozwijać się zaczną komórki opadowe oraz burzowe. Możliwe jest, że burze nie będą się charakteryzować dużą aktywnością elektryczną, jednak ze względu na dość dużą wodność atmosfery (PW ponad 30mm), a także przepływ równoległy do frontu, przez jeden obszar przechodzić mogą kolejne komórki, powodując akumulację sumy opadów, co szczególnie prawdopodobne jest nad woj. lubelskim. Możliwe jest również powstanie mezoskalowego układu konwekcyjnego przemieszczającego się na północ/północny zachód, którego głównym zagrożeniem będą silne opady deszczu – największe ryzyko takiego scenariusza dotyczy woj. mazowieckiego.

Głównym zjawiskiem towarzyszącym burzom w sobotę będą intensywne opady deszczu, do 10-20 mm, a w obszarze objętym 1. stopniem zagrożenia łączny opad może sięgnąć około 40-65 mm (najwięcej na pograniczu woj. lubelskiego i podkarpackiego oraz na południu lubelskiego). Co ważne, 1. stopień zagrożenia obejmuje także obszar 15-procentowej możliwości wystąpienia burz – wynika to z dość niepewnej możliwości wystąpienia wyładowań w północnej części obszaru, mimo występowania istotnego zagrożenia z powodu ulewnych opadów. Lokalnie możliwe są ponadto porywy wiatru do 70 km/h, jednak przypadków takich nie powinno być wiele. Główna aktywność burz przypadnie na popołudnie i wieczór, aczkolwiek sporadyczne wyładowania wystąpić mogą również w nocy. Burze i opady będą się przemieszczać początkowo na północ i północny wschód, później północ i północny zachód.

Zaszufladkowano do kategorii News | Dodaj komentarz