Prognoza konwekcyjna na dzień 19.07.2021 i noc 19/20.07.2021

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 19.07.2021 godz. 08:10 CEST do 20.07.2021, godz. 08:00 CEST

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

We wtorek przez południowo-wschodnie krańce Polski przemieszczać się będzie chłodny front atmosferyczny związany z niżem znad Europy Północnej. Za frontem napłynie chłodniejsza polarno-morska masa powietrza.

Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 19.07.2021 i noc 19/20.07.2021

OMÓWIENIE:

Główna inicjacja konwekcji będzie miała miejsce już poza granicami wschodniej Polski. Jednakże na Podkarpaciu, częściowo na Lubelszczyźnie i w Małopolsce nie wyklucza się powstania burz o słabej i umiarkowanej intensywności. Chwiejność atmosferyczna będzie słaba i umiarkowana. Lokalnie parametr MLCAPE może przekroczyć 500 j/kg. Prognozowane są, także słabe uskoki kierunkowe jak i prędkościowe wiatru.

Burze rozwijające się wzdłuż frontu chłodnego przyjmować mają formę pojedynczych komórek, możliwe są niewielkie klastry. Mogą one nieść za sobą silniejsze opady deszczu (do 30 mm), opady gradu (do 2 cm) jak i silniejsze porywy wiatru osiągające 60-70 km/h.

Zaszufladkowano do kategorii News | Dodaj komentarz

Prognoza konwekcyjna na dzień 18.07.2021 i noc 18/19.07.2021

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 18.07.2021 godz. 08:00 CEST do 19.07.2021, godz. 08:00 CEST

STOPIEŃ 2. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla południowo wschodniej części kraju z powodu ryzyka wystąpienia bardzo intensywnych opadów deszczu, a w mniejszym stopniu silnych porywów wiatru i opadów dużego gradu

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla obszaru przylegającego do obszaru 2. stopnia głównie z powodu ryzyka wystąpienia intensywnych opadów deszczu, silnych porywów wiatru oraz opadów gradu

Prognoza na 18.07.2021 i noc 18-19.07.2021

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Przez Polskę przemieszczać się będzie chłodny front atmosferyczny, który po południu znajdzie się w pasie od Podlasia przez centrum po południowy zachód kraju. Chwiejna masa powietrza zalegająca nad Polską od wielu dni będzie stopniowo wypierana przez niego na wschód. Jednocześnie za frontem będzie się rozbudowywać klin wysokiego ciśnienia, który przyczyni się do stabilizacji pogody po jego przejściu.

OMÓWIENIE:

… Obszar 2. stopnia zagrożenia …

W obszarze spodziewane są liczne burze o dość gwałtownym przebiegu. Ich występowanie prawdopodobne jest przez cały okres obowiązywania prognozy, jednak największe natężenie obejmie godziny od późnego przedpołudnia aż do wieczora. Na krańcach południowo wschodnich aktywność może się z kolei utrzymać nawet do rana. Z uwagi na zaleganie bardzo wilgotnej masy powietrza, a jednocześnie niskiego przepływu powietrza, spodziewane są głównie niemal stacjonarne komórki burzowe prowadzące do występowania znacznych sum opadowych. Burze mogą się także rozbudowywać od strony adwekcji ciepłego powietrza (back-building) bądź przemieszczać się powoli kolejno nad jednym miejscem (training storms), co będzie pogarszać sytuację, powodując akumulację opadów. W czasie burz opady mogą osiągać jutro około 30-50 mm, lokalnie około 60 mm, a w przypadku akumulacji opadów sumy przekraczać mogą 60-80 mm, sięgając i przekraczając nawet około 100 mm. Tak duże opady szczególnie na terenach podgórskich i górskich, a także na obszarach miejskich, mogą spowodować zagrożenie podtopieniami i gwałtownymi wezbraniami, a nawet wystąpieniem powodzi błyskawicznej (flash flood).

Duże wartości chwiejności w połączeniu ze skrętem kierunku wiatru oraz umiarkowanymi uskokami w warstwie 0-6km mogą ponadto umożliwić organizację burz w bardziej trwałe struktury, także w postaci superkomórek wysokoopadowych (HP). W takich przypadkach nadal główne zagrożenie będą stanowić silne opady deszczu, ale ponadto pojawi się zagrożenie ze strony silnych porywów wiatru (nawet około 80-100 km/h) związanych ze zjawiskiem downburst, jak i opadów gradu (o średnicy do około 2-3 cm, a w kilku przypadkach nawet około 4-5 cm).

… Pozostałe obszary …

Na pozostałym obszarze spodziewane są niższe wartości energii dostępnej drogą konwekcji, jak i niższe wartości uskoków wiatru. Ponadto z tego obszaru chwiejna masa powietrza będzie stopniowo wypierana na południowy wschód kraju. Niemniej jednak – szczególnie w obszarze 1. stopnia zagrożenia – możliwe będą izolowane burze. Głównym zagrożeniem w ich zasięgu będą silne opady deszczu, nawet do około 20-40 mm, a także porywy wiatru związane ze zjawiskiem downburst, mogące przekraczać 90 km/h. Możliwe są także opady gradu o średnicy do około 2-3 cm. Burze mogą być aktywne na tym obszarze od rana, ale z kolei wieczorem oraz w nocy wraz z przemieszczaniem się frontu warunki na ich występowanie będą zanikać.

Zaszufladkowano do kategorii News | Dodaj komentarz

Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 16.07.2021 i noc 16/17.07.2021

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 16.07.2021 godz. 09:00 CEST do 17.07.2021, godz. 08:00 CEST

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla większej części kraju ze względu na silne opady deszczu, opady większego gradu i silne porywy wiatru, a w mniejszym stopniu ze względu na ryzyko utworzenia się trąby powietrznej.

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Do Polski w dalszym ciągu napływać ma ciepła i wilgotna masa powietrza. Na powierzchni izobarycznej 850 hPa (1.5 km nad poziomem gruntu) na wschodzie Polski temperatura powietrza przekroczy 15 °C, na zachodzie będzie nieco niższa. W centrum Polski znajdzie się wchodząca od południowego-wschodu płytka zatoka niskiego ciśnienia.

Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 16.07.2021 i noc 16/17.07.2021

OMÓWIENIE:

…Obszar objęty 1 stopniem zagrożenia…

Dziś rozwój burz możliwy jest w całym kraju. W obszarze oznaczonym pierwszym stopniem zagrożenia burze będą silniejsze, niż poza nim. Należy zwrócić uwagę na rozmieszczenie lokalnych stref zbieżności wiatru, to one będą kluczowe dla powstawania termicznych burz.

Chwiejność termodynamiczna największe wartości osiągnie na północnym-wschodzie i wschodzie Polski. Parametr MLCAPE może przekraczać tam 1500-2000 j/kg. Warunki kinematyczne będą slabe i umiarkowane. Lokalnie w centrum i na północy Polski uskok prędkościowy wiatru z warstwy 0-6 km (SHEAR 0-6 km) może przekroczyć 15 m/s. Skrętność wiatru z warstwy 0-3 km (parametr SRH 0-3 km) na trasie burz może sięgać 200-250 m2/s2.  

Burze mogą przynosić silne, nawalne opady deszczu. Suma opadów może przekraczać 40-50 mm (szczególnie w centrum i na północnym-wschodzie Polski). Możliwe są opady dość dużego gradu (do 4-5 cm średnicy). W przypadku powstania linii szkwału należy spodziewać się silniejszych porywów wiatru- do 90 km/h (centrum i północ Polski). Ze względu na oczekiwane duże zawartości wilgotności powietrza w dolnej troposferze oraz niski poziom kondensacji przy korzystniejszych warunkach kinematycznych (północno-wschodnia Polska) nie wyklucza się utworzenia się lokalnej trąby powietrznej o sile F1-F2.

… Pozostały obszar objęty możliwością burz…

W regionie tym słabsze będą procesy wymuszające wznoszenie się powietrza jak i warunki kinematyczne wpływające na organizacje burz. Mimo to słabiej zorganizowane burze przynosić mogą silne opady deszczu ( łącznie do 20-30 mm), opady gradu (do 2-3 cm średnicy) jak i silniejsze porywy wiatru- do 70 km/h.

Zaszufladkowano do kategorii News | Dodaj komentarz

Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 15.07.2021 i noc 15/16.07.2021

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 15.07.2021 godz. 08:00 CEST do 16.07.2021, godz. 08:00 CEST

STOPIEŃ 2. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla wschodniej części kraju z powodu ryzyka wystąpienia bardzo silnych wiatru, intensywnych opadów deszczu, opadów dużego gradu oraz trąby powietrznej.

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla pozostałej części Polski (z wyjątkiem Wybrzeża) z powodu ryzyka wystąpienia silnych porywów silnych opadów deszczu oraz opadów gradu.

Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 15.07.2021 i noc 15/16.07.2021

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Sytuacja synoptyczna w stosunku do poprzedniej doby nie ulegnie większym zmianom. Odcięty niż górny w rejonie Alp rozrośnie się nieznacznie nad Europą Środkową, a pofalowany front atmosferyczny będzie przemieszczał się na wschód naszego kraju. Ponadto we wschodniej, cieplejszej części kraju znajdującej się jeszcze w zwrotnikowej masie powietrza, pojawi się wyraźna linia zbieżności przepływu powietrza, na której dojdzie do rozwoju burz. W górnej troposferze pojawi się nasilony przepływ powietrza, co wynika z obecności wcześniej wspomnianego niżu górnego. Na południu kraju z kierunku południowego, a następnie wzdłuż izobar z południowego wschodu.

OMÓWIENIE:

…Obszar objęty 2 stopniem zagrożenia…
Na obszarze 2. stopnia zagrożenia wzrost energii CAPE będzie największy na terenie całego kraju, znacznie powyżej 1500-2000 J/kg, a lokalnie nawet powyżej 3000-3500 J/kg. Oprócz bardzo dużej niestabilności powietrza, miejscami pojawią się również bardzo dobre warunki kinematyczne (uskok wiatru w warstwie 0-6 km do ok. 20 m/s, w warstwie 0-1 km do ok. 10-12 m/s, SRH 0-3 km do ok. 250 m2/s2). Maksymalna wodność troposfery wyniesie 40-45 mm. Początkowo rozwój burz może zostać ograniczony przez wysoki poziom kondesacji (LCL).

Najaktywniejsze burze rozwijać się będą wzdłuż strefy zbieżności wiatru ulokowanej we wschodniej części kraju (woj. lubelskie, mazowieckie, podlaskie). Nowo powstałe komórki burzowe przy takich warunkach będą szybko przybierały powstać gwałtownych superkomórek burzowych, generujących bardzo intensywne opady deszczu, opady dużego i bardzo dużego gradu (powyżej 5 cm średnicy), a także silne porywy wiatru. Następnie niektóre superkomórki mogą łączyć się z innymi burzami, tworząc nawet formacje liniowe. Nie wyklucza się ponownie rozwoju bow echo z bardzo silnym wiatrem, zwłaszcza w godzinach wieczornych i w pierwszej części nocy. Z uwagi na potencjalnie duże uskoki wiatru w przypowierzchniowej warstwie atmosfery nie można wykluczyć rozwoju trąb powietrznych, zwłaszcza na północnym wschodzie kraju, gdzie wysokość LCL będzie niższa, a wartość CAPE z dolnych 2-3 km troposfery osiągnie 50-100 J/kg lub nawet nieco więcej.

…Obszar objęty 1 stopniem zagrożenia…
W pozostałej części kraju prognozowana jest umiarkowana wartość energii CAPE przekraczająca na ogół 500 J/kg do 1000 J/kg. Uskoki wiatru będą znacznie słabsze (do 15 m/s w warstwie 0-6 km). Wodność troposfery w całym profilu atmosfery przekroczy 30-35 mm. Nad tą części kraju prognozowane jest również dosyć spore zachmurzenie, które miejscami przyczyni się do ograniczenia rozwoju burz, a także bardzo suche warstwy w środkowej troposferze.

Konwekcja rozpocznie się rozwijać po południu w postaci licznie rozproszonych pojedynczych komórek burzowych i opadowych. Konwekcji będzie sprzyjać silne wspomaganie szczególnie w zachodniej części kraju. Niektóre burze przy sprzyjających warunkach mogą przybrać postać 1-2 superkomórek burzowych, generujących intensywne opady deszczu, opady gradu oraz silne porywy wiatru. Prędkość przemieszczania się burz na tym obszarze nie powinna być zbyt duża i odbywać się będzie w kierunku północnym lub częściowo północno-zachodnim.

…Obszar objęty możliwością burz…
Na tych obszarze warunki do rozwoju burz będą najsłabsze. Rozwijające się komórki burzowe napotkają wiele niekorzystnych czynników, takich jak wysoki LCL, słabe wspomaganie oraz niska ilość energii CAPE.  

Zaszufladkowano do kategorii News, Prognozy | Dodaj komentarz