Prognoza konwekcyjna na dzień 7.09.2020 i noc 7/8.09.2020

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od  07.09.2020, godz. 08:00 CEST do 08.09.2020, godz. 08:00 CEST

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Przez Polskę w ciągu doby będzie się przemieszczać górna zatoka niskiego ciśnienia wraz z chłodniejszą masą powietrza. W przedniej części zatoki występować będzie wyraźnie nasilony przepływ powietrza oraz prąd strumieniowy w górnej troposferze. Obserwowana też będzie dość wyraźna dywergencja w wyższych warstwach. Warunki te będą korzystne dla rozwoju licznych komórek konwekcyjnych oraz burz.

OMÓWIENIE:

Prognoza konwekcyjna na 7.09.2020 i noc 7/8.09.2020

Opady konwekcyjne oraz burze obserwowane mogą być właściwie od początku ważności prognozy aż do godzin nocnych, przy czym główny obszar aktywności wraz z zatoką obniżonego ciśnienia będzie się przesuwać stopniowo na wschód. Spodziewana jest niezbyt duża chwiejność (CAPE do około 300-500 J/kg, jedynie na krańcach północnych nieco wyżej, zaś LI do -2/-3°C), jednak będzie ona występować w obszarze nasilonego przepływu powietrza wraz z uskokami prędkościowymi (np. 0-6 km do 15-20 m/s) i dywergencji w górnej troposferze. Przełoży się to na wystąpienie warunków korzystnych w kontekście rozwoju burz.

Warunki będą faworyzować rozwój niezbyt rozległych formacji liniowych oraz rozproszonych, choć dość licznych komórek opadowych i burzowych. Będą one przynosić przede wszystkim intensywne opady deszczu (do 5-15 mm z powodu krótkiego czasu trwania i niezbyt dużego uwodnienia) oraz drobnego gradu (do 1-1,5 cm średnicy) i krupy lodowej. Ponadto mogą występować porywy wiatru przekraczające około 70-85 km/h. W strefie brzegowej nie można wykluczyć rozwoju trąby wodnej (bądź kilku trąb), chociaż warunki nie są pod tym kątem bardzo sprzyjające. Burze będą stopniowo przesuwać się na wschód, zanikając w godzinach wieczorno-nocnych.

Krótkotrwałe burze, również zbudowane w zachmurzenie warstwowe, nie są także wykluczone nad Podkarpaciem. Zjawiska te mogą wystąpić jedynie w początkowym czasie ważności prognozy, dość szybko warunki sprzyjające znajdą się w całości poza granicami Polski.

Zaszufladkowano do kategorii News | Dodaj komentarz

Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 05.09.2020 i noc 05/06.09.2020

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od  05.09.2020, godz. 08:00 CEST do 06.09.2020, godz. 08:00 CEST

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla obszaru  kraju rozciągającego się od południowo-zachodniej części Polski przez środkową część kraju po północno-wschodnią Polskę głównie przed silnymi porywami wiatru, opadami dużego gradu i w mniejszym stopniu przed intensywnymi opadami deszczu…

Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 05.09.2020 i noc 05/06.09.2020

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

W sobotę pogodę w Polsce będzie kształtować rozległy, wieloośrodkowy układ niskiego ciśnienia „Otillie”, którego centrum znajdować się będzie w północnej części Półwyspu Skandynawskiego. Nad Polską z południowego-zachodu na północny-wschód rozciągać się będzie chłodny front atmosferyczny. Przed frontem, z południowo-zachodniej części Europy napływać będzie do południowej, środkowej i wschodniej części Polski ciepła masa powietrza polarnego morskiego. Masa ta będzie wypychana przez napierającą z północno-zachodniej części Europy chłodniejszą masę tego samego pochodzenia. W strefie przechodzącego frontu atmosferycznego oraz przed nim, możliwy będzie rozwój burz.

OMÓWIENIE:

… Obszar objęty 1 stopniem zagrożenia ….

Na zaznaczonym obszarze burze rozwijać się będą w warunkach niewielkiej i umiarkowanej energii potencjalnej dostępnej drogą konwekcji (do 700-1200 J/kg) i przy umiarkowanych uskokach prędkościowych i kierunkowych wiatru w środkowej i dolnej części troposfery (Uskok wiatru w warstwie 0-6 km 15-20 m/s, Uskok 0-3 km do 15 m/s, Uskok 0-1 m/s do 10 m/s, SRH 0-3 km 100-200 m2/s2, SRH 0-1 km do 50-100 m2/s2). Pierwsze burze mogą utworzyć się około południa bądź we wczesnych godzinach popołudniowych. Dość szybko mogą przybierać bardziej zorganizowane  formy – w tym w postaci superkomórek burzowych. W mniejszym stopniu możliwy będzie rozwój burz wielokomórkowych z linią szkwału, którym nie będzie sprzyjać niemal równoległy kierunek przepływu mas powietrza w stosunku do ułożenia przechodzącego chłodnego frontu. Nie jest jednak wykluczony rozwój bardziej rozwiniętych burz w postaci wielokomórkowej.

Burzom w zaznaczonej strefie mogą towarzyszyć opady gradu (o maksymalnej średnicy do 2-3,5 cm), porywisty wiatr o prędkości dochodzącej do 60-70 km/h, z lokalnie silniejszymi, chwilowymi porywami do 90-100 km/h, oraz intensywne opady deszczu o natężeniu do 25-35 mm/h. Istnieje również marginalne ryzyko (<15%) wystąpienia lokalnej, krótkotrwałej trąby powietrznej. Burze miejscami mogą wykazywać wysoką aktywność elektryczną.

Największa aktywność burz spodziewana jest w godzinach popołudniowych i wieczornych. Burze przemieszczać się będą przeważnie na wschód z lekkim odchyleniem na północ (kierunek ENE). Potencjalne superkomórki lewoskrętne przemieszczać się będą na północny-wschód (NE), a superkomórki prawoskrętne – na wschód z lekkim odchyleniem na południe (ESE).

…Obszar objęty możliwością burz…

Na zaznaczonym obszarze spodziewane burze będą słabsze, co wynika ze znacznie mniejszej dostępnej energii potencjalnej dostępnej drogą konwekcji. Ryzyko opadu gradu będzie znacznie ograniczone, a przechodzącym burzom mogą towarzyszyć silniejsze szkwałowe porywy wiatru (do 60-70 km/h) i przelotne, intensywne opady deszczu do 10-20 mm/h.

W obszarze objętym możliwością burz zaznaczono również strefę nadmorską północno-zachodniej części Polski, gdzie lokalne burze możliwe będą w godzinach nocnych i w niedzielę nad ranem (do godz. 08:00), w okresie mieszczącym się w ustalonej dobie prognostycznej. Burzom przede wszystkim mogą towarzyszyć przelotne, intensywne opady deszczu do 15-25 mm/h, punktowo również mały grad. W strefie przybrzeżnej Morza Bałtyckiego w godzinach porannych niewykluczony jest rozwój pojedynczej trąby wodnej.

Zaszufladkowano do kategorii News | Dodaj komentarz

Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 02.09.2020 i noc 02/03.09.2020

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od  02.09.2020, godz. 08:00 CEST do 03.09.2020, godz. 08:00 CEST

Prognoza konwekcyjna na dzień 02.09.2020
i noc 02/03.09.2020

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Na pograniczu Polski i Niemiec znajduje się rozległy niż górny. W jego obrębie znajdują się niewielkie niże dolne wraz z frontami atmosferycznymi. Nad Polską znajduje się dość chłodna i niestabilna masa powietrza polarnego morskiego, co skutkuje miejscami rozwojem chmur Cumulonimbus, przelotnymi opadami deszczu, a w niektórych regionach także słabymi burzami. Prędkość wiatru wiejącego w środkowej i górnej troposferze będzie wraz ze słabnięciem niżu górnego stopniowo zmniejszać się.

OMÓWIENIE:

… północny wschód Polski …
Część modeli numerycznych wylicza dla tej części kraju wartość energii CAPE dochodzącą do ok. 400-600 J/kg przy pionowym ścinaniu wiatru DLS do ok. 20 m/s. Inne modele, np. UMPL 4 km prognozują bardzo słabą konwekcję, mocno ograniczoną przez zalegające zachmurzenie warstwowe. Jeśli w tej części kraju w ciągu dnia nieco się rozpogodzi, możliwe są nieco liczniejsze burze. Komórki burzowe będą miały szanse zorganizować się w niewielkie i słabe superkomórki mogące przynosić nieco intensywniejsze zjawiska, w tym grad o średnicy do ok. 2 cm. Istnieje również marginalne ryzyko wystąpienia słabej lub umiarkowanie silnej trąby powietrznej. Szanse na taki rozwój sytuacji są bardzo małe, stąd nie wydajemy stopnia 1. zagrożenia dla tej części kraju, a prawdopodobieństwo rozwinięcia się burz określamy na nieco powyżej 15%. W przypadku braku rozpogodzeń burze też są możliwe, ale będą to wtedy zjawiska słabe i pojedyncze.

… północny zachód Polski, w szczególności Wybrzeże …
Ponownie nad Bałtykiem, w wyniku napływu chłodnych mas powietrznych nad jego rozgrzane wody, wystąpi efekt jeziora. Burze w tej części kraju są niemal pewne. Systemy konwekcyjne będą przybierać formy pojedynczych rozproszonych komórek, które dość szybko powinny organizować się w niewielkie, słabe układy wielokomórkowe. Brak większego pionowego ścinania wiatru, konwergencja wiatrów i wartość SBCAPE z warstwy 0-2 km do ok. 100 J/kg będą sprzyjały trąbom wodnym, lokalnie wychodzących na ląd, gdzie będą szybko zanikać. Szczyt aktywności zjawisk konwekcyjnych w tej części kraju przewidywany jest na godziny wieczorne i w pierwszej części nocy.

Zaszufladkowano do kategorii News, Prognozy | Dodaj komentarz

Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 01.09.2020 i noc 01/02.09.2020

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od  01.09.2020, godz. 10:00 CEST do 02.09.2020, godz. 08:00 CEST

STOPIEŃ Z  1. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla południowo-wschodniej części kraju głównie przed ulewnymi opadami deszczu, silnymi porywami wiatru oraz w mniejszym stopniu przed opadami gradu…

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

We wtorek nasz kraj będzie pomiędzy rozbudowującym się wyżem, ciągnącym się od Azorów po Skandynawię, a obszarem obniżonego ciśnienia na południowym-wschodzie Europy.  Taki rozkład baryczny spowoduję, że do krańców SE Polski wkroczy pofalowany front i napłynie na krótko powietrze ciepłe i  wilgotne ze wschodniej części Starego Kontynentu. Niemal w całej Polsce spodziewamy się opadów, a na wschodzie burz, które miejscami mogą być gwałtowne.

OMÓWIENIE:

…Polska wschodnia i południowo-wschodnia…

Na tym obszarze przewidujemy wystąpienie burz, lecz nie powinny być groźne. Mogą pojawić się już przed południem i trwać do nocy. Warunki termodynamiczne będą słabe i umiarkowane. Energia dostępna konwekcyjnie CAPE wyniesie 300 – 800 J/kg, a Lifted Index spadnie do -3⁰C.  Dzięki dużej wodności atmosfery wynoszącej około 30 – 35 mm, komórki burzowe mogą być wydajne opadowo.

Prognoza konwekcyjna na dzień 01.09.2020 i noc 01/02.09 2020

Jednak przy niższych wartościach termodynamicznych, pojawi się podwyższona kinematyka. Uskok wiatru w warstwie 0 – 6 km wyniesie 20 – 30 m/s, a skrętność  w warstwie 0 – 3 km wyniesie 100 – 300 m2/s2. W związku z tym spodziewamy się zorganizowanych, szybko przemieszczających się, układów oraz superkomórek burzowych.

Głównym zagrożeniem podczas przechodzenia burz będą ulewne opady deszczu powodujące podtopienia, silne porywy wiatru do ok. 70-80 km/h, punktowo w pojedynczych przypadkach więcej oraz opady gradu miejscami o średnicy do 1 cm. Komórki burzowe mogą występować do sobotniego poranka.

…Obszar objęty możliwością burz…

W obszarze możliwości burz prognozujemy słabsze burze. Wynikać to będzie z niższych wartości termodynamicznych, kinematyka  w dalszym ciągu podwyższona. W rozwoju burz przeszkodzić może również zachmurzenie. Energia potencjalna dostępna konwekcyjnie wyniesie 200 – 500 J/kg. Tutaj też głównym zagrożeniem będą ulewne opady deszczu oraz silne porywy wiatru .

Zaszufladkowano do kategorii News, Prognozy | Dodaj komentarz