Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 30.07.2022 i noc 30/31.07.2022

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 30.07.2022, godz. 08:00 CEST do 31.07.2022, godz. 08:00 CEST

Prognoza konwekcyjna na dzień 30.07.2022 i noc 30/31.07.2022

2. STOPIEŃ ZAGROŻENIA zostaje wydany dla południowo-wschodniej części kraju głównie z powodu ryzyka wystąpienia nawalnych opadów deszczu oraz z powodu mniejszego ryzyka wystąpienia trąb powietrznych i silnych porywów wiatru.

1. STOPIEŃ  ZAGROŻENIA zostaje wydany dla południowej, centralnej i częściowo wschodniej części kraju głównie z powodu ryzyka wystąpienia nawalnych opadów deszczu.

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:
W okresie ważności prognozy płytka dolina fali górnej znad rejonu Niemiec będzie się przemieszczała na wschód i dotrze do Polski. Nad naszym krajem powstanie niewielki, ale bardzo aktywny ośrodek niskiego ciśnienia. Dodatkowo w środkowej troposferze z doliny fali górnej rozwinie się niewielki niż odcięcia. Do południowej i wschodniej części Polski napłynie bardzo ciepłe i wilgotne powietrzne zwrotnikowe. Powietrze to będzie utrzymywało się tam przez co najmniej kilkanaście godzin. W jego obrębie będzie występowała umiarkowanie duża energia CAPE (przeważnie do 400-700 J/kg, a na południu Polski do ok. 1200 J/kg). Silne wymuszanie wznoszenia w środkowej troposferze oraz nieznacznie podwyższone wartości wskaźników kinematycznych będą sprzyjać dość trwałym burzom wielokomórkowym z ulewnymi opadami deszczu.

OMÓWIENIE:

… Obszar objęty 1. i 2. stopniem zagrożenia …
Zdecydowanie największe ryzyko groźnych zjawisk burzowych w okresie ważności prognozy spodziewane jest na południu i południowym wschodzie Polski, zwłaszcza w woj. małopolskim, świętokrzyskim i podkarpackim. Na terenie tych województw energia CAPE osiągnie wartości z przedziału 800-1400 J/kg. Na północ i zachód od tych województw CAPE wzrośnie do ok. 500 J/kg. Pionowe ścinanie wiatru DLS i MLS ma z kolei sięgać 12-20 m/s. Pojawią się znaczne wartości SRH 0-3 i 0-1 km AGL (odpowiednio do 400 m2/s2 i 250 m2/s2). Wartość PW osiągnie zaś 36-42 mm. Na skutek utworzenia się niżu odcięcia pojawi się także silne wymuszanie wznoszenia powietrza.

W okresie ważności prognozy oczekiwany jest rozwój licznych, dość trwałych i wolno przemieszczających burz wielokomórkowych oraz niewielkich superkomórek burzowych. Sporym zagrożeniem mogą być układy wielokomórkowe o wstecznej propagacji (back-building). Takie systemy burzowe mogą punktowo przynosić kilkugodzinne sumy opadowe o rzadko notowanych w Polsce wartościach (80 mm i więcej!). Szczególnie spore zagrożenie ze strony tego typu systemów konwekcyjnych może być w strefie graniczącej od wschodu z obszarem opadów wielkoskalowych, gdzie ciepłe i wilgotne powietrze będzie przemieszczać się w kierunku ośrodka niżowego. Liczne i silne burze prognozowane są również w polskiej części Karpat i Przedgórza Karpackiego, zwłaszcza w woj. małopolskim i podkarpackim, gdzie ich największa aktywność prognozowana jest  na godziny popołudniowe. Obok nawalnych opadów powodujących silne podtopienia, a nawet powodzie błyskawiczne, mogą także wystąpić takie zjawiska jak punktowe uderzenia porywistego wiatru (prędkość w porywach do ok. 80-90 km/h), a w pasie od woj. śląskiego przez woj. małopolskie i świętokrzyskie 2-3 niezbyt silne mezocyklonalne trąby powietrzne. W woj. podkarpackim i we wschodniej części woj. małopolskiego najsilniejszym burzom (zwłaszcza tym o charakterze superkomórek) może dodatkowo towarzyszyć grad o średnicy do ok. 2,5 cm.

W nocy z soboty na niedzielę strefa burz przesunie się w stronę centrum kraju. Co prawda burz będzie mniej i powinny być mniej aktywne elektrycznie, ale nadal mogą miejscami sprowadzać nawalne opady deszczu powodujące liczne podtopienia.

Zaszufladkowano do kategorii News, Prognozy | Możliwość komentowania Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 30.07.2022 i noc 30/31.07.2022 została wyłączona

Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 29.07.2022 i noc 29/30.07.2022

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 29.07.2022, godz. 08:00 CEST do 30.07.2022, godz. 08:00 CEST

Prognoza konwekcyjna na dzień 29.07.2022 i noc 29/30.07.2022

1. STOPIEŃ ZAGROŻENIA zostaje wydany dla południowej części kraju głównie z powodu ryzyka wystąpienia nawalnych opadów deszczu oraz z powodu mniejszego ryzyka wystąpienia silnych porywów wiatru.

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:
Polska jest w zasięgu rozległego wyżu znad Płw. Skandynawskiego, który odsuwa się stopniowo na północ. Nad zachodnią częścią Europy z zachodu na wschód przemieszcza się dość płytka dolina fali górnej. Na wschód od tej doliny powstanie niewielki ośrodek niskiego ciśnienia, który w sobotę znajdzie się nad Polską i przyniesie tu obfite opady deszczu w znacznej części pochodzenia konwekcyjnego. Prognozowany jest niewielki gradient baryczny oraz niewielkie prędkości wiatru niemal w całym pionowym profilu troposfery. Masa powietrza, która w piątek po południu napłynie nad południową część kraju będzie ciepła, ale zarazem bardzo wilgotna.

OMÓWIENIE:

… południe Polski …
W godzinach popołudniowych w południowej części kraju rozwinie się strefa energii CAPE o wartościach 500-1000 J/kg. Będzie występowało niewielkie lub umiarkowanie silne pionowe ścinanie wiatru (DLS do 15-18 m/s, MLS do ok. 14-16 m/s) oraz SRH 0-3 km AGL o wartościach do ok. 200-250 m2/s2. Zachmurzenie początkowo będzie umiarkowane, a miejscami duże, co może ograniczyć potencjał do rozwoju groźnych zjawisk. Niemniej jednak już wczesnym popołudniem mogą pojawić się pierwsze dość silne komórki burzowe, lokalnie o cechach superkomórek burzowych.

Pod wieczór komórki burzowe mogą połączyć się w większy układ konwekcyjny. Powolny ruch układów burzowych oraz duża wartość PW (do 35-40 mm) sprawią, że najważniejszym zagrożeniem podczas występowania burz będą nawalne i długotrwałe opady deszczu. Lokalnie sumy opadów w kilka godzin mogą znacznie przekroczyć 50-60 mm, co będzie wiązało się z ryzykiem wystąpienia powodzi błyskawicznych, zwłaszcza na terenach górskich i podgórskich oraz silnie zurbanizowanych. W ciągu dnia dodatkowym, choć mniejszym zagrożeniem będą punktowe uderzenia silnego wiatru, które mogą się rozwinąć na skutek występowania większych niedosytów wilgoci w warstwie granicznej atmosfery. W nocy strefa burz i intensywnych opadów deszczu będzie stopniowo przesuwać się ku północy i do sobotniego ranka zjawiska mogą występować także w pasie od woj. dolnośląskiego przez woj. łódzkie po południe woj. lubelskiego. W sobotę prognozowany jest jeszcze większy potencjał do występowania burz z wyjątkowo obfitymi opadami deszczu, zwłaszcza na południu i południowym wschodzie Polski.

Zaszufladkowano do kategorii News, Prognozy | Możliwość komentowania Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 29.07.2022 i noc 29/30.07.2022 została wyłączona

Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 28.07.2022 i noc 28/29.07.2022

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 28.07.2022 godz. 08:00 CEST do 29.07.2022, godz. 08:00 CEST

SYTUACJA SYNOPTYCZNA/OMÓWIENIE:

Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 28.07.2022 i noc 28/29.07.2022

Górna zatoka niskiego ciśnienia będzie stopniowo ulegać wypełnianiu oraz odsuwać się od naszego kraju w kierunku północnym. Jednocześnie do południowej części Polski napłynie nieco cieplejsza masa powietrza (dobrze widoczna na powierzchni izobarycznej 850 hPa) wraz z towarzyszącym pofalowanym frontem atmosferycznym, przesuwającym się znad rejonu Alp. Na północy Polski pojawi się zokludowany front atmosferyczny, w obrębie którego dojdzie do nagromadzenia się niewielkiej ilości energii CAPE (200-400 J/kg). Nieco większa chwiejność atmosfery prognozowana jest poza granicami naszego kraju. Tam też wystąpi największe prawdopodobieństwo rozwoju burz. Niektóre z nich mogą dotrzeć i występować na krańcach Polski północno-wschodniej. Ponadto w tym rejonie prognozowana jest płytka konwekcja z licznymi przelotnymi komórkami konwekcyjnymi o niewielkim potencjale do generowania pojedynczych wyładowań atmosferycznych. Drugim obszarem, nad którym mogą występować w czwartek burze, będą to obszary górskie na południu Polski. Tutaj również prognozowana jest marginalna chwiejność atmosfery rzędu 100-200 J/kg. Prognozowane są nieco lepsze warunki kinematyczne, które w połączeniu z występującą orografią terenu mogą skutkować wystąpieniem burz. Zagrożenie te dotyczy szczególnie Tatr, ale także pozostałych pasm górskich w tym regionie. Burze występujące zarówno na północy jak i na południu Polski nie powinny być silne, jednak miejscami mogą generować gwałtowne porywy wiatru, opady drobnego gradu oraz intensywne, ale przeważnie krótkotrwałe opady deszczu. Zjawiska konwekcyjne będą zanikać późnym popołudniem/wczesnym wieczorem. W piątek nad ranem burze mogą dotrzeć nad Dolny Śląsk i Opolszczyznę.

Zaszufladkowano do kategorii News, Prognozy | Możliwość komentowania Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 28.07.2022 i noc 28/29.07.2022 została wyłączona

Prognoza konwekcyjna na dzień 27.07.2022 i noc 27/28.07.2022

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 27.07.2022 godz. 08:00 CEST do 28.07.2022, godz. 08:00 CEST

SYTUACJA SYNOPTYCZNA/OMÓWIENIE:

Obszar południowej części kraju znajdzie się w południowej części górnej zatoki niżowej gdzie napłynie cieplejsza i wilgotniejsza masa powietrza polarnego o cechach morskich. Burze wewnątrzmasowe najbardziej prawdopodobne są na obszarach górskich w zasięgu oddziaływania wymuszenia orograficznego. Rozwiną się one w środowisku niskiej chwiejności atmosferycznej w strefie silniejszych uskoków prędkościowych i kierunkowych wiatru. Parametr MLCAPE osiągnie do 300 J/kg. Uskok wiatru z warstwy 0-6 km wyniesie ok. 20 m/s, MLS maksymalnie 10-12 m/s. Gradient pionowy temperatury z dolnej warstwy troposfery będzie wysoki i osiągnie ok.8 st.C/km.

Prognoza konwekcyjna na dzień 27.07.2022 i noc 27/28.07.2022

Burze przynosić mogą za sobą silniejsze opady deszczu. Całkowita suma opadu może wynieść 10-15 mm. Porywy wiatru podczas przechodzenia pojedynczych komórek burzowych nie będą znaczące. Punktowo mogą osiągać 50-60 km/h. Burze bardziej aktywne elektrycznie rozwijać się mają w Czechach i na Słowacji. Chmury Cb powstawać mają w ciągu dnia, a szczególnie w godzinach popołudniowych i wieczornych. W godzinach nocnych zaczną zanikać. Jedynie na Pomorzu Wschodnim istnieje niewielkie ryzyko wystąpienia słabych burz w nocy.

Zaszufladkowano do kategorii News | Możliwość komentowania Prognoza konwekcyjna na dzień 27.07.2022 i noc 27/28.07.2022 została wyłączona