Napływ ciepłej i wilgotnej masy powietrza – prognoza konwekcyjna

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 12.09.2014 godz. 09:00 CEST do 13.09.2014, godz. 08:00 CEST

STOPIEŃ 1 ZAGROŻENIA zostaje wydany dla Polski południowo-zachodniej i częściowo południowej z powodu ryzyka wystąpienia opadów ulewnego deszczu, w mniejszym stopniu z powodu gradu do 2 cm i silnych porywów wiatru, a także ze względu na niewielkie prawdopodobieństwo utworzenia się trąby powietrznej.

SYTUACJA SYNOPTYCZNA

W dniu dzisiejszym nasz kraj znajdzie się pod wpływem zatoki niskiego ciśnienia związanej z płytkim niżem znad Czech. Na zachodzie, północnym-zachodzie i południowym-zachodzie zaznaczy się wpływ ciepłego frontu atmosferycznego. Do Polski z południowego-wschodu napływać będzie wilgotna oraz ciepła masa powietrza polarno-morskiego wykazująca się chwiejnością.

OMÓWIENIE

… Obszar objęty 1 stopniem zagrożenia …

Na tym terenie spodziewana jest umiarkowane energia termodynamiczna rzędu 500-100 J/kg. Również podwyższone będzie LI, które wyniesie około -2°C/-3°C. Warunki kinematyczne będą też sprzyjające, a zwłaszcza pionowy uskok prędkościowy wiatru z dolnych 6 km osiągający wartości 10-18 m/s. Pionowa skrętność kierunkowa wiatru będzie umiarkowanie niska do 70 m2/s2, miejscami może wzrosnąć do 100 m2/s2. Zawartość wody w pionowym profilu troposfery wyniesie około 25-35 mm. Dodatkowo na omawianym obszarze spodziewana jest konwergencja wiatru w dolnej troposferze, która wspomagać będzie procesy konwekcyjne.

Prognoza konwekcyjna na dzień 12.09.2014 i na noc 12/13.09.2014

W takich warunkach należy spodziewać się pojedynczych komórek burzowych oraz struktur wielokomórkowych. Nie wykluczone są również superkomórki burzowe. Burzom towarzyszyć będą głównie opady deszczu do 30-35 mm w czasie trwania zjawiska. Ze względu na podwyższone parametry wiatrowe nie można wykluczyć opadów gradu do 2 cm, a także silnych porywów wiatru do 80 km/h, a w przypadku struktur wielokomórkowych nawet do 90 km/h. Burze będą przemieszczać się z południowego-wschodu na północny-zachód. Pierwsze z nich mogą pojawić się już w okolicach południa, a zaczną zanikać wieczorem. Warte uwagi jest to, że na południu omawianego regionu istnieje bardzo małe prawdopodobieństwo utworzenia się trąby powietrznej. Prawdopodobieństwo to wzrasta na obszarze gór.

… Obszar objęty możliwością burz …

Na zachodzie, północnym-zachodzie oraz częściowo w centrum spodziewana jest chwiejność rzędu CAPE 200-600 J/kg przy LI = -1°C/-2°C. Jednak rozwój konwekcji będzie ograniczony miejscami przez obecność warstwy hamującej. Parametry kinematyczne będą niskie dla DLS 0-6 km wyniosą poniżej 10 m/s. Na zachodzie obszaru objętego możliwością burz spodziewane jest wysokie PW do 35-40 mm.

Dla takich warunków prognozuje się powstanie pojedynczych komórek burzowych, którym towarzyszyć będą głównie opady silnego deszczu do 35 mm, w mniejszym stopniu silny wiatr. Komórki będą przemieszczać się podobnie jak w obszarze objętym 1 stopniem zagrożenia, jednak ich trajektoria ruchu może odchylać się w kierunku północnym. Procesy konwekcyjne też będą wspomagane przez obecność strefy zbieżności wiatru.

Ten wpis został opublikowany w kategorii News, Prognozy. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz