Prognoza konwekcyjna na dzień 05.08.2015 i na noc 05/06.05.2015

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 05.08.2015 godz. 08:00 CEST do 06.08.2015, godz. 08:00 CEST

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla woj. kujawsko-pomorskiego, centralnej i południowo-wschodniej części Polski głównie z powodu ryzyka wystąpienia silnych (lokalnie niszczących) porywów wiatru oraz z powodu mniejszego ryzyka wystąpienia nawalnych opadów deszczu i dużego gradu

Prognoza konwekcyjna na dzień 05.08.2015 i na noc 05/06.08.2015

Prognoza konwekcyjna na dzień 05.08.2015 i na noc 05/06.08.2015

SYTUACJA SYNOPTYCZNA

W środę znaczna cześć Polski zostanie w zasięgu powietrza zwrotnikowego. Ciepłe powietrze polarne morskie wkroczy za słabym frontem atmosferycznym do zachodniej i północno-zachodniej części Polski. Front oddzielający dwie masy powietrzne, przesuwając się w kierunku wschodnim, będzie jednak ulegać dezintegracji, aż w końcu zaniknie. Przed frontem prognozowana jest jednak liniowa strefa zbieżności wiatru w dolnej troposferze, gdzie dojdzie do nagromadzenia się wilgoci i tu pojawi się umiarkowana chwiejność troposfery. Strefa ta będzie ciągnąć się mniej więcej od Zatoki Gdańskiej przez centrum kraju po pogranicze woj. podkarpackiego i małopolskiego. W tej strefie rozwiną się pojedyncze, krótkotrwałe i niezorganizowane komórki burzowe, które jednak w początkowym i dojrzałym stadium rozwoju mogą być silne i dawać groźne zjawiska atmosferyczne.

OMÓWIENIE

… od Zatoki Gdańskiej przez centrum kraju po południe i południowy-wschód …

Pod wpływem energii CAPE punktowo osiągającej 1500-2000 J/kg, w ciągu dnia, wzdłuż strefy zbieżności wiatru znajdującej się w dolnej partii troposfery, będą się rozwijać pojedyncze, krótkotrwałe komórki burzowe, które lokalnie mogą się łączyć i przybierać postać niezorganizowanych klastrów burzowych. W godzinach popołudniowych każda z powstałych komórek będzie nieść ze sobą ryzyko gwałtownych zjawisk atmosferycznych, które jednak będą występować bardzo lokalnie. Głównym zagrożeniem – z uwagi na dość wysoki poziom LCL i suchsze warstwy powietrza w środkowej troposferze – będą silne, a nawet niszczące porywy wiatru. Kilka znaczących zjawisk downburst jest w okresie ważności prognozy na obszarze objętym 1. stopniem zagrożenia prognozowanych. Ponadto, z uwagi na bardzo słaby przepływ powietrza w całym pionowym profilu troposfery komórki burzowe będą niemal stacjonarne, co przy wartościach PW lokalnie powyżej 35 mm może skutkować podtopieniami, zwłaszcza na obszarach górskich i podgórskich. Grad w najsilniejszych burzach pulsacyjnych również jest prognozowany – jego średnica może osiągać 2-3 cm. Pod wieczór i w pierwszej części nocy burze mogą występować nadal, jednak nie powinny mieć już tak gwałtownego i dynamicznego przebiegu, jak burze powstające w godzinach popołudniowych.

… Dolny Śląsk i Opolszczyzna …

CAPE w tych rejonach może wynieść 500-1000 J/kg, zwłaszcza w woj. opolskim. W ciągu dnia strefa chwiejności będzie powoli się przemieszczać na wschód. Po południu na terenach górskich i podgórskich omawianych województw, pod wpływem wspomagania orograficznego, może rozwinąć się kilka komórek konwekcyjnych z opadami deszczu. Nie wyklucza się słabych, krótkotrwałych burz. Pod wieczór burze i opady konwekcyjne powinny zaniknąć.

Ten wpis został opublikowany w kategorii News, Prognozy. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.