Prognoza siły i aktywności burz dla Polski na dzień 17.06.2016 i na noc 17/18.06.2016: możliwe gwałtowne załamanie pogody!

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 17.06.2016, godz. 08:00 CEST do 18.06.2016, godz. 08:00 CEST
Wydali: Artur Surowiecki, Szymon Walczakiewicz

+++ UWAGA!!! PODCZAS OKRESU WAŻNOŚCI PROGNOZY REGIONALNY INCYDENT Z EKSTREMALNIE SILNYMI BURZAMI JEST PROGNOZOWANY NA OBSZARZE PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ POLSKI +++

STOPIEŃ 3. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla Polski północno-wschodniej głównie z powodu ryzyka wystąpienia bardzo silnych, lokalnie niszczących porywów wiatru, opadów dużego gradu, ulewnych opadów deszczu i trąb powietrznych

STOPIEŃ 2. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla obszarów otaczających obszar stopnia 3. zagrożenia (Polska północna, północno-wschodnia i wschodnia) głównie z powodu ryzyka wystąpienia bardzo silnych porywów wiatru, opadów dużego gradu, ulewnych opadów deszczu i w mniejszym stopniu trąb powietrznych

STOPIEŃ 2. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla Polski południowo-wschodniej głównie z powodu ryzyka wystąpienia opadów dużego gradu, bardzo silnych porywów wiatru, ulewnych opadów deszczu i w mniejszym stopniu trąb powietrznych

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla obszarów położonych na zachód od obszarów z stopniem 2. zagrożenia głównie z powodu ryzyka wystąpienia silnych porywów wiatru i w mniejszym stopniu z powodu ryzyka opadów dużego gradu i ulewnych opadów deszczu

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla Pomorza Zachodniego i Środkowego głównie z powodu ryzyka wystąpienia ulewnych opadów deszczu, silnych porywów wiatru i z powodu mniejszego ryzyka wystąpienia 1-2 trąb powietrznych

Prognoza konwekcyjna na dzień 17.06.2016 i na noc 17/18.06.2016

Prognoza konwekcyjna na dzień 17.06.2016 i na noc 17/18.06.2016

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Polska znalazła się na wschodniej krawędzi długiej fali górnej, której oś w piątek po południu ma przebiegać przez kraje Europy Zachodniej, w tym Francję i Kraje Beneluksu. W nocy z czwartku na piątek, za ciepłym frontem atmosferycznym niżu znad Czech z południa do naszego kraju wtargnie na kilkanaście godzin bardzo ciepła masa powietrza zwrotnikowego. Niż znad Czech w wyniku oddziaływania strefy wyjściowej silnego prądu strumieniowego (40-50 m/s na wys. 300 hPa i 30-35 m/s na wys. 500 hPa) będzie dość szybko pogłębiać się i przemieszczać na północ i północny wschód. W ciepłym sektorze niżu pojawi się umiarkowanie duża chwiejność termodynamiczna troposfery. W piątek nad ranem chłodny front atmosferyczny związany z omawianym niżem znacząco przyspieszy swoją wędrówkę przez Polskę, szybko wypychając powietrze zwrotnikowe na wschód. Za frontem napłynie o około 10-12 st.C chłodniejsza masa powietrza polarnego morskiego. Z uwagi na dynamiczny proces przemieszczania się niżu i jego ciepłego sektora przez Polskę w warunkach obecności chwiejności termodynamicznej, prognozuje się wystąpienie burz, które w wielu miejscach, zwłaszcza na wschodzie i północy kraju, mogą być wyjątkowo silne.

OMÓWIENIE:

… Polska centralna, północna i północno-wschodnia …

W środowisku z dużymi wartościami wskaźników kinematycznych (pionowy uskok wiatru DLS do ok. 25-30 m/s, pionowy uskok wiatru 0-3 km AGL do 20-25 m/s, pionowy uskok wiatru LLS do 15-20 m/s, skrętność burzowa SRH3 do ok. 200 m2/s2 i SRH1 lokalnie nieco ponad 100 m2/s2), w ciepłym sektorze układu niżowego znad Pomorza pojawi się w rejonie frontów atmosferycznych umiarkowanie silna chwiejność termodynamiczna troposfery (energia CAPE do 1000-2000 J/kg). Silne procesy wspomagania konwekcji pojawią się w ciepłym sektorze w północnej części kraju, nieco słabsze wspomaganie rozwoju konwekcji będzie obecne w centrum. W strefach wspomagania konwekcji będą obecne ośrodki burzowe powstałe już w trakcie nocy z 16 na 17 czerwca, a także utworzą się kolejne komórki burzowe, szczególnie po godzinie 11:00 CEST. Z uwagi na występowanie strefy dość silnych pionowych uskoków wiatru nakładającej się na strefę umiarkowanie dużej chwiejności termodynamicznej, prognozuje się szybką organizację powstających komórek burzowych do silnych burz wielokomórkowych oraz silnych burz superkomórkowych (będzie przeważać klasyczna postać superkomórek). Burza wielokomórkowa najbardziej prawdopodobna jest w północnej i północno-wschodniej części kraju. Może ona zawierać linię szkwału, w której mogą znajdować się segmenty bow echo. Burza ta będzie charakteryzować się silnymi, a nawet niszczącymi porywami wiatru występującymi wzdłuż linii szkwału. Gwałtowne porywy wiatru, z uwagi na sytuację meteorologiczną (silny przepływ powietrza w dolnej i środkowej troposferze, wysokie wartości LCL poprzedzające strefę chwiejności wzdłuż chłodnego frontu atmosferycznego, dynamiczne osiadanie suchego powietrza z wyższych partii troposfery na tyłach chłodnego frontu atmosferycznego) mogą wystąpić na bardzo dużym obszarze, zwłaszcza w woj. warmińsko-mazurskim, podlaskim, na północy woj. kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego). W superkomórkach burzowych może spaść duży grad (do 3-4 cm w średnicy) oraz wystąpić gwałtowny opad deszczu (PW ponad 40 mm). Z uwagi na silne pionowe uskoki wiatru w dolnej troposferze oraz znaczną wartość energii CAPE w dolnych 2 km troposfery, nie wyklucza się pojawienia kilku trąb powietrznych, przy czym zjawiska te mogą być silne (F2+). Ogólnie rzecz biorąc, prognozowany jest regionalny incydent z występowaniem bardzo gwałtownych burz, stąd wysoki stopień zagrożenia jest w tym wypadku uzasadniony. Formowanie się układu MCS może zostać nieznacznie ograniczone wczesną porą dnia oraz brakiem wyraźnej strefy konwergencji wiatru w przyziemnej warstwie troposfery. Jeśli taki układ nie powstanie, pojawi się bardziej dyskretny tryb konwekcji w postaci superkomórek burzowych niosących ze sobą praktycznie każdy rodzaj zagrożenia burzowego. Największa aktywność burz prognozowana jest na godziny między 12:00 a 17:00 czasu CEST. Po godzinie 17:00 CEST burze będą opuszczać obszar naszego kraju i kierować się na Litwę i Białoruś.

… Polska południowo-wschodnia …

Prognozowana jest tutaj umiarkowana i wysoka chwiejność atmosfery (CAPE do 1500-2000 J/kg, LI do -4°C/-6°C). W obszarze chwiejności pojawi się duża kinematyka. Uskoki prędkościowe wiatru w warstwie 0-6 km przekroczą 20-25 m/s, a miejscami nawet 30 m/s! Dla uskoków z warstwy 0-1 km wyniosą około 10-15 m/s. Wodność troposfery osiągnie 30-40 mm. Dodatkowo występować będzie dolnotroposferyczna strefa zbieżności wiatru. W takich warunkach prognozowane są umiarkowane i silne burze. Ze względu na dynamikę będą to burze wielokomórkowe w postaci liniowej z wbudowanymi superkomórkami. Warunki faworyzują też izolowane superkomórki burzowe. Burzom towarzyszyć będą bardzo silne porywy wiatru do 100-120 km/h (punktowo nawet ponad 120 km/h), opady gradu do 3-6 cm (miejscami nie wykluczone przypadki z gradem ponad 6 cm), intensywne opady deszczu do 25-35 mm w czasie trwania zjawiska. Możliwe są również trąby powietrzne, jednak ich prawdopodobieństwo jest mniejsze niż na NE Polski. Burze pojawią się w godzinach okołopołudniowych i będą przemieszczać się z południowego-zachodu na północny-wschód. Ze względu na dużą kinematykę komórki konwekcyjne będą szybko się przemieszczać. Warto zwrócić uwagę też na kierunek wiatru – południowo-zachodni. Może on w znacznym stopniu utrudnić rozwój konwekcji, a miejscami nawet ją zahamować. Wszystko to przez napływ suchego, ciepłego powietrza (efekt fenowy). Największe ryzyko gwałtownych burz istnieje w pasie od Krakowa po Białą Podlaską.

… Pomorze Zachodnie i częściowo Środkowe…

Na tyłach niżu, który przemieści się do godzin przedpołudniowych nad Pomorze, pojawią się bardzo silne ruchy wznoszące w środkowej troposferze. Oczekuje się, że te wznoszenie w tej części kraju podtrzyma burze powstałe w ciągu nocy z czwartku na piątek nad południowo-zachodnią Polską. Oprócz wznoszenia, prognozowana jest intruzja chwiejnego powietrza z wartościami CAPE do ok. 500-1000 J/kg. Głównym zagrożeniem, przy wartościach PW osiągających i przekraczających 30 mm będą potężne konwekcyjne opady deszczu powodujące podtopienia. Z uwagi na dość wysokie wartości wskaźników kinematycznych, dodatkowo mogą wystąpić silne porywy wiatru (częściowo spowodowane również przez duży gradient baryczny). Z powodu podwyższonych wartości STP, na Pomorzu Środkowym może uformować się niezbyt silna trąba powietrzna.

… Polska zachodnia …

Za frontem atmosferycznym, w chłodnej masie powietrza polarno-morskiego w godzinach późno popołudniowych i wieczornych możliwe jest wystąpienie burz. Przyjmą one charakter pojedynczych komórek, którym towarzyszyć będą intensywne opady deszczu oraz silny wiatr. Na południowym-zachodzie burze mogą być bardziej nasilone ze względu na zwiększoną kinematykę. Tam również mogą łączyć się w większe systemy wielokomórkowe.

Ten wpis został opublikowany w kategorii News, Prognozy. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.