Prognoza siły i aktywności burz dla Polski na dzień 28.07.2016 i na noc 28/29.07.2016

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 28.07.2016, godz. 08:00 CEST do 29.07.2016, godz. 08:00 CEST

STOPIEŃ 2. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla południowo-wschodniej części Polski głównie z powodu ryzyka występowania nawalnych opadów deszczu, opadów dużego gradu i silnych porywów wiatru.

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla północno-wschodniej, środkowej i południowej Polski głównie z powodu ryzyka występowania nawalnych opadów deszczu i w mniejszym stopniu z powodu ryzyka wystąpienia silnych porywów wiatru.

Prognoza konwekcyjna na dzień 28.07.2016 i na noc 28/29.07.2016

Prognoza konwekcyjna na dzień 28.07.2016 i na noc 28/29.07.2016

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Sytuacja synoptyczna nad Europą zasadniczo się nie zmieni. Głównymi ośrodkami barycznymi kształtującymi pogodę w Europie Środkowej będzie niż znad Morza Norweskiego oraz słaby wyż znad Ukrainy i zachodniej części Rosji. Polska nadal będzie pod wpływem gorącej, zawierającej dużo wilgoci i chwiejnej zwrotnikowej masy powietrza, choć w czwartek w ciągu dnia od zachodu w głąb kraju za zatoką niżową i słabym chłodnym frontem atmosferycznym będzie postępować niewielkie, kilkustopniowe ochłodzenie. Powietrze podążające za frontem będzie już mniej wilgotne, niż powietrze zwrotnikowe znad wschodniej połowy kraju. Mimo wszystko, powietrze napływające z zachodu będzie nadal charakteryzować się pewną chwiejnością termodynamiczną. Niewielkie prędkości wiatru na różnych poziomach troposfery będą przyczyną niewielkich wartości wskaźników kinematycznych. W swobodnej troposferze będzie dominować wiatr południowo-zachodni, natomiast w warstwie granicznej kierunki wiatru będą zróżnicowane, z przewagą wiatrów zachodnich.

OMÓWIENIE :

… Południowa, wschodnia i częściowo środkowa Polska …

Podobnie, jak w ostatnich dniach, w środowisku z dość dużą chwiejnością termodynamiczną (CAPE lokalnie ponad 2500 J/kg, zwłaszcza na wschodzie i południowym wschodzie) oraz przy wartościach PW osiągających 40-45 mm, lecz przy niezbyt dużym przepływie powietrza w całym pionowym profilu troposfery, już wczesnym popołudniem dojdzie do rozwoju licznych komórek konwekcyjnych. Szczególnie szybko i gwałtownie proces rozwoju komórek burzowych może następować na południu, południowym wschodzie Polski oraz w pobliżu wschodniej granicy kraju, wzdłuż strefy zbieżności wiatru. Nie wykluczone, że przy DLS miejscami osiągającym 10-14 m/s może dojść do rozwoju 1-2 superkomórek wysokoopadowych. Ponadto nieznacznie wyższe wartości DLS mogą zapewnić nieco lepszą organizacje burz w klastry, a nawet w większy układ MCS. Najsilniejsze zjawiska w ciągu dnia prognozowane są na południowym wschodzie kraju. Tu istnieje szczególnie duże ryzyko nawalnych opadów przynoszących miejscami silne zalania i powodzie błyskawiczne, lokalnych opadów gradu do 3-4 cm w średnicy w najsilniejszych burzach oraz silnych, punktowych porywów wiatru, stąd uzasadnione jest wydanie w tej części kraju 2. stopnia zagrożenia. Duża chwiejność w dolnej partii troposfery może spowodować powstanie 1-2 niezbyt silnych trąb powietrznych. Im dalej na zachód, tym ryzyko gwałtownych burz będzie mniejsze. Burze na wschodzie Polski mogą utrzymywać się również w pierwszej części nocy z czwartku na piątek; część z nich zacznie zanikać dopiero po północy.

… pozostała część kraju …

W ciągu dnia pod wpływem energii CAPE do ok. 500-750 J/kg, nastąpi rozwój komórek opadowych i burzowych. Sporo burz może wejść do Polski zachodniej od strony Niemiec, zwłaszcza późnym popołudniem, wieczorem, a także w trakcie nocy. Pionowe uskoki wiatru DLS do ok. 17,5 m/s sprawią, że burze będą wykazywać skłonność do tworzenia niezbyt dużych układów wielokomórkowych. 2-3 słabe superkomórki burzowe z opadem drobnego gradu są możliwe. Mimo wszystko, ryzyko silnych burz będzie znacznie mniejsze, niż we wschodniej połowie Polski. W związku z powyższym stopień 1. zagrożenia nie zostaje wydany w tej części Polski.

Ten wpis został opublikowany w kategorii News, Prognozy. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.