Prognoza konwekcyjna na dzień 31.07.2016 oraz noc 31.07/01.08.2016

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI,
Ważna od 31.07.2016, godz. 08:00 CEST do 01.08.2016, godz. 08:00 CEST

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla południowo – zachodniej, południowej i środkowej Polski głównie z powodu ryzyka wystąpienia ulewnych / nawalnych opadów deszczu, bardzo silnych / gwałtownych porywów wiatru, opadów dużego gradu oraz w mniejszym stopniu pojedynczego przypadku trąby powietrznej.

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla pozostałej części kraju głównie z powodu ryzyka wystąpienia ulewnych opadów deszczu, silnych / bardzo silnych porywów wiatru, większego gradu oraz w mniejszym stopniu pojedynczego przypadku trąby powietrznej.

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Nad Polską będzie przebiegać obszar obniżonego ciśnienia atmosferycznego wraz ze strefą pofalowanego frontu atmosferycznego, oddzielającego dwie zróżnicowane termicznie masy powietrza – polarno-morską oraz zwrotnikową. Z biegiem dnia znad Czech i Słowacji będzie postępować adwekcja ciepłego i coraz zasobniejszego w wilgoć sektora powietrza, w rejonie którego spodziewane jest przemieszczanie się ostrzejszej fali z mezoskalowym układem niskiego ciśnienia oraz wielkoskalowym wspomaganiem ruchów wznoszących, doprowadzających do istotnego nasilenia się niestabilności w troposferze.

OMÓWIENIE:

… Województwa południowe i częściowo środkowe …

Na tym terenie możliwe jest wystąpienie szczególnie silnych zjawisk burzowych. Nocne i poranne obserwacje pokazują jednak pewne rozbieżności, zwłaszcza w perspektywie dokładnego natężenia oraz trajektorii spodziewanej fali frontowej. Ponadto z Niemiec i Czech przemieszcza się strefa większego zachmurzenia, która może ograniczyć potencjał konwekcyjny w godzinach popołudniowych. Początkowo uwzględniany dla tej części kraju 2. stopień zagrożenia nie zostaje póki co wydany. Na podstawie dziennych obserwacji, a przede wszystkim w przypadku gwałtownego rozwoju niebezpiecznych struktur burzowych może zaistnieć potrzeba zaktualizowania prognozy.

Prognoza konwekcyjna na dzień 31.07.2016 oraz noc 31.07/01.08.2016

Prognoza konwekcyjna na dzień 31.07.2016 oraz noc 31.07/01.08.2016

Adwekcja ciepłej i zasobniejszej w parę wodną masy powietrza doprowadzi z biegiem dnia do pojawienia się chwiejnej równowagi termodynamicznej oraz nasilenia się szeregu parametrów burzowych. Po pierwsze nastąpi wzrost energii potencjalnej dostępnej drogą konwekcyjną, która w postaci SBCAPE wyniesie około 800-1700 J/kg, po drugie po południu lub pod wieczór znad Czech nasunie się ostrzejsze zaburzenie z mezoskalowym ośrodkiem niskiego ciśnienia, nasilając pionowy profil wiatru w warstwie 0-6 km oraz doprowadzając do intensyfikacji wielkoskalowego wspomagania czynników konwekcyjnych. Środowisko termodynamiczne, jakie jest oczekiwane na terenie omawianego paragrafu, będzie sprzyjać zarówno dyskretnemu, jak i masowemu trybowi konwekcji. W początkowej fazie, pod wpływem nasilającej się niestabilności oraz obecności umiarkowanych uskoków pionowych wiatru (10-22 m/s w dolnych 6 km troposfery) należy się liczyć z rozwojem silnych, izolowanych komórek burzowych, mogących przekształcać się w burze pulsacyjne oraz superkomórkowe. Głównym zagrożeniem na ich trasie będą ulewne opady deszczu, grad o średnicy do 2-4 cm oraz punktowo silne / bardzo silne, miejscami wręcz gwałtowne porywy wiatru (możliwe przypadki powyżej 90-100 km/h). W momencie nasunięcia się zafalowania na quasi-stacjonarnym froncie atmosferycznym pojawi się korzystne środowisko do szybkiego formowania się burz wielokomórkowych, które w dojrzałej fazie konwekcji mogą przybrać formę mezoskalowego systemu konwekcyjnego z trajektorią skierowaną z południowego – zachodu na północny – wschód. Wielokomórkowy charakter spodziewanego układu (wschodnia część może objawić się powstaniem systemu „training storms”) może zawierać w sobie wbudowane segmenty liniowe / ośrodki z rotującymi prądami wstępującymi, podczas których głównym zagrożeniem, mając też na uwadze spore uwodnienie troposfery (35-40 mm), będą bardzo silne porywy wiatru, a także ulewne / nawalne opady deszczu, doprowadzające do podtopień i zalań. Mocniej rozgrzana masa powietrza oraz obecność fali frontowej (do tej pory ciężko określić jej dokładne natężenie) będą też faworyzować znaczną aktywność elektryczną poszczególnych komórek i klastrów burzowych. Założenia numeryczne na ogół zgodnie wskazują, że zaburzenie wkroczy do Polski po południu oraz pod wieczór i w nocy będzie przemieszczać się dalej w kierunku północno – wschodnim, do głębi kraju. Przed nocą, w środowisku rozwijających się izolowanych burz oraz nasilających się uskoków pionowych wiatru w dolnej oraz środkowej troposferze istnieje też pewne, choć niezbyt duże ryzyko uformowania się mezocyklonicznej trąby powietrznej.

… Pozostały obszar objęty 1. stopniem zagrożenia …

Na pozostałych obszarach objętych 1. stopniem zagrożenia również spodziewane są warunki, które mogą doprowadzić do rozwoju silnych ośrodków burzowych. W ciągu dnia będą to bardziej izolowane (dyskretne) burze, które szczególnie wzdłuż województw zachodnich, w warunkach przebiegania aktywniejszego przepływu poziomego mas powietrza związanego z prądem strumieniowym (20-35 m/s na wysokościach izobarycznych 500-300 hPa) mogą stanowić większe zagrożenie silnymi i bardzo silnymi porywami wiatru oraz gradem o średnicy do 2 cm. Inaczej sytuacja przedstawia się w południowo – wschodniej części omawianego paragrafu, gdzie prędkość wiatru w swobodnej troposferze będzie znacznie mniejsza, a ruch burz wyraźnie mniejszy. Mając na uwadze podwyższoną energię SBCAPE w momencie postępującej adwekcji wilgotnego powietrza oraz całkowitą wodność troposfery do 30-35 mm, trzeba się liczyć z możliwością powstawania wydajnych opadowo formacji burzowych z dyskretnego trybu głębokiej konwekcji, które będą generować przede wszystkim ulewny deszcz, punktowo silny / bardzo silny wiatr (zjawiska downburst) i większy grad. W godzinach nocnych strefa zagrożenia obejmie też województwa północno – wschodnie oraz północne, gdzie w zasięgu układu niskiego ciśnienia prognozowane jest wystąpienie silniejszego wspomagania ruchów wznoszących dla mocniej uwodnionych burz, w tym form wielokomórkowych.

Ten wpis został opublikowany w kategorii News, Prognozy. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.