Prognoza konwekcyjna na dzień 10.08.2017 oraz noc 10/11.08.2017

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI,
Ważna od 10.08.2017, godz. 08:00 CEST do 11.08.2017, godz. 08:00 CEST

STOPIEŃ 2. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla południowo – zachodniej, częściowo południowej, środkowej, a także cz. zachodniej Polski głównie z powodu ryzyka wystąpienia bardzo silnych / gwałtownych porywów wiatru (możliwe przypadki >100-115 km/h), dużego gradu, ulewnych opadów deszczu oraz w mniejszym stopniu ze względu na niewielką możliwość pojawienia się pojedynczego przypadku trąby powietrznej.

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany na obrzeżach 2. stopnia zagrożenia oraz dla rejonów północno – wschodnich, wschodnich, a także częściowo południowych głównie z powodu ryzyka wystąpienia silnych / bardzo silnych porywów wiatru, opadów większego gradu oraz ulewnych opadów deszczu.

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Polska znajdzie się po wschodniej stronie mocno rozciągniętej z południa na północ długiej fali górnej, której główna oś ulokuje się nad zachodnią częścią kontynentu europejskiego. Na wschodnich obrzeżach fali szerokim strumieniem będzie postępować dynamiczny napływ bardzo mocno rozgrzanej i jednocześnie niestabilnej masy powietrza pochodzenia zwrotnikowego, charakteryzującej się sporym zasobem pary wodnej oraz dużymi gradientami pionowymi temperatury. Bezpośrednio nad naszym krajem będzie przebiegać aktywna strefa pofalowanego, quasi-stacjonarnego frontu atmosferycznego z istotnie podwyższonym potencjałem do rozwoju zafalowań, rosnących do postaci mezoskalowych układów niskiego ciśnienia. To właśnie poszczególne zaburzenia będą przyczyną powstawania gwałtownych formacji burzowych.

OMÓWIENIE:

… Obszar objęty 2. stopniem zagrożenia …

Prognoza konwekcyjna na dzień 09.08.2017 i na noc 09/10.08.2017

Prognoza konwekcyjna na dzień 10.08.2017 oraz noc 10/11.08.2017

W środowisku oddziaływania zbudowanego na sporym gradiencie poziomym temperatury pofalowanego frontu atmosferycznego, modele numeryczne spodziewają się znacznego wzrostu energii potencjalnej dostępnej drogą konwekcyjną, która przez całą dobę ma utrzymywać się w granicach 1000-2400 J/kg. Na szczególną uwagę zasługuje prognozowany rozwój krótkiej fali górnej z istotnie nasilonym pionowym profilem wiatru, której inicjacja ma nastąpić na obszarze Czech, następnie (późne popołudnie, a zwłaszcza godziny wieczorne i nocne) kierować się w stronę województw południowo – zachodnich i częściowo południowych naszego kraju. Dość ostra fala frontowa doprowadzi do gwałtownego rozwoju głębokiej, wilgotnej konwekcji i związanych z nią formacji burzowych – początkowo faworyzowane są silne superkomórki (zwłaszcza na terenie naszych południowych sąsiadów, choć również miejscami w południowo – zachodniej i częściowo południowej Polsce nie wyklucza się powstania kilku izolowanych ośrodków superkomórkowych) z opadami dużego gradu (>4-6 cm), mogące szybko zorganizować się w większy, mezoskalowy układ burzowy (MCS), który pod wpływem silnych uskoków pionowych wiatru (Shear 0-6 km na poziomie 20-30 m/s, z czego aż 15-23 m/s spodziewane są w warstwie izobarycznej 0-3 km, SRH3 200-350 m2/s2, lokalnie w rdzeniu fali nawet >400 m2/s2) oraz znacznego wymuszania ruchów wznoszących w dolnych i środkowych warstwach troposfery, może przybrać formę szybko przemieszczającego się i długo żyjącego bow echo. Na trasie systemu burzowego w tej formie największym zagrożeniem będą bardzo silne i gwałtowne porywy wiatru prostoliniowego, mając na uwadze korzystny pionowy profil wiatru oraz silne mieszanie powietrza w dolnych 500 hPa (0-5500 m) troposfery. W godzinach nocnych wielokomórkowy układ konwekcyjny będzie przemieszczać się dalej na północ / północny – wschód, do głębi kraju, w dalszym ciągu generując niebezpieczne porywy wiatru, ulewny deszcz, miejscami grad, a także znaczną ilość wyładowań atmosferycznych. W związku z możliwością większego zasięgu fali górnej w kierunku wschodnim oraz rozwoju izolowanych superkomórek burzowych, stopień 2. zagrożenia zostaje poszerzony do części województwa śląskiego.

W północnej części omawianego paragrafu oraz już w większości 1. stopnia zagrożenia na północny – wschód od „2”, od wczesnych godzin rannych (10 sierpnia) prawdopodobne jest przemieszczanie się wielokomórkowego układu burzowego powstałego w trakcie nadchodzącej nocy nad południowo – zachodnią i zachodnią Polską. Propagacja wektorowa wskazuje na możliwość jego dalszego rozwoju wraz z biegiem nocy i dojście nawet do województw północno – wschodnich i częściowo wschodnich w okolicach godziny 08-12 CEST. W przypadku jego dokładnej trajektorii pojawiają się pewne rozbieżności – rozkład pola chwiejności termodynamicznej oraz uskoków wiatru w oparciu o dane modelu GFS wskazuje, że czoło (prawdopodobna formacja liniowa wbudowana w wielokomórkowy klaster) systemu konwekcyjnego może przebiegać bardziej na południe w stosunku do niehydrostatycznego UMPL, zarówno 1,5 km, jak i 4 km. Wówczas główna strefa burzowa może uderzyć między innymi w rejony Warszawy, natomiast w innym przypadku oddziaływać np. na Nowy Dwór Mazowiecki, Płońsk, Płock, Pułtusk, Ostrołękę czy inne miejscowości położone bardziej na północy i północnym – wschodzie. Na trasie układu uformowanego w trakcie nocnej konwekcji na krótkiej fali górnej należy się liczyć przede wszystkim z silnymi i bardzo silnymi porywami wiatru oraz ulewnymi opadami deszczu. Na pozostałym obszarze 1. stopnia zagrożenia rozwój burz będzie ograniczony, jednak mając na uwadze spodziewane głębsze warstwy niestabilnego powietrza, nie można wykluczyć powstania kilku izolowanych formacji konwekcyjnych z silnym wiatrem, dość dużym gradem oraz ulewnym deszczem.

Ten wpis został opublikowany w kategorii News, Prognozy. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.