Prognoza konwekcyjna na dzień 23.05.2019 oraz noc 23/24.05.2019

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 23.05.2019, godz. 08:00 CEST do 24.05.2019, godz. 08:00 CEST

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla wschodniej, północno – wschodniej, częściowo środkowej, cz. południowej i południowo – wschodniej Polski głównie z powodu ryzyka wystąpienia ulewnych opadów deszczu (w południowej części omawianego regionu możliwe są powodzie błyskawiczne) oraz w mniejszym stopniu ze względu na możliwość rozwoju trąb powietrznych, a także punktowo silnych porywów wiatru i opadów większego gradu.

Prognoza konwekcyjna na dzień 23.05.2019 i na noc 23/24.05.2019

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Polska pozostanie w rozległym obszarze obniżonego ciśnienia atmosferycznego ze stopniowo wypełniającym się układem niskiego ciśnienia znad południowo – wschodniej części naszego kraju. Dalsze zaleganie wilgotnego powietrza z wyraźnie podwyższoną niestabilnością powietrza będzie sprzyjać masowemu rozwojowi konwekcji burzowej.

OMÓWIENIE:

… Obszar objęty 1. stopniem zagrożenia …

W ciągu dnia prognozowany jest wzrost energii potencjalnej dostępnej drogą konwekcyjną w okolice 500-1300 J/kg (SBCAPE). Bardzo wilgotne warstwy dolnej troposfery (poziom kondensacji pary wodnej na wysokości zaledwie 300-1000 m) wraz z silniejszą zbieżnością wiatru będą sprzyjać szybkiej inicjacji konwekcji masowej z licznymi, rozproszonymi zjawiskami burzowymi. Poszczególne ośrodki konwekcyjne, w warunkach na ogół słabego przepływu poziomego powietrza w swobodnej troposferze, będą przybierać postać wolno przemieszczających się pojedynczych komórek i multikomórek, zaś w bezpośrednim zasięgu zaburzenia pionowego profilu wiatru (konwergencja w dolnych i dywergencja w wyższych partiach troposfery) również struktur wielokomórkowych, prawdopodobnie w postaci układów „training storms”. Spora zawartość wilgoci wzmocni ryzyko występowania nadmiernych sum opadowych i co za tym idzie podtopień / zalań; dotyczy to w szczególności południowej części omawianego regionu, gdzie dodatkowo pojawi się wiatr anabatyczny nasilający, zwłaszcza na obszarach podgórskich i górskich, konwekcyjne opady. Niewykluczone, że w czasie trwania zjawisk konwekcyjnych łączne sumy opadowe osiągną i przekroczą nawet 50-90 milimetrów (!), tym samym skutkując dalszym wezbraniem wód w rzekach oraz powodziami błyskawicznymi.

Z biegiem dnia po zachodniej stronie silniejszej zbieżności wiatru będzie obserwowana intensyfikacja uskoków pionowych wiatru w dolnych 3-6 km troposfery (SRH 0-3 km >100-200 m2/s2, Shear 0-6 km 10-14 m/s). Z tego względu kilka formacji burzowych może przybrać formę superkomórek wysokoopadowych, podczas których opady deszczu będą szczególnie silne, a ryzyko wystąpienia trąb powietrznych bardziej podwyższone. Z możliwością rozwoju zarówno lejków kondensacyjnych, jak i w pełni wykształconych trąb należy się liczyć również w bezpośrednim zasięgu dolno-troposferycznej zbieżności wiatru z silniejszym przyspieszaniem prądów wstępujących. Ponadto, zjawiska burzowe będą generować opady gradu o średnicy do 1-2,5 cm oraz w mniejszym stopniu punktowo silne porywy wiatru. Ich inicjacja spodziewana jest już przed południem, a największej aktywności należy oczekiwać w drugiej części dnia.

Ten wpis został opublikowany w kategorii News, Prognozy. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.