Prognoza siły i aktywności burz na dzień 20.06.2019 i na noc 20/21.06.2019

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 20.06.2019, godz. 08:00 CEST do 21.06.2019, godz. 08:00 CEST

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla obszaru całej Polski głównie z powodu ryzyka wystąpienia gwałtownych opadów deszczu powodujących podtopienia, silnych porywów wiatru i opadów dużego gradu …

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 20.06.2019 i na noc 20/21.06.2019

Polska znajduje się w strefie pomiędzy wyżem znad zachodniej Rosji a niżem znad okolic Wysp Brytyjskich. Nasz kraj jest w zasięgu dość wilgotnego i chwiejnego powietrza zwrotnikowego, w którym prognozowana temperatura punktu rosy ma wynieść ok. 16-20°C. W czwartek nad zachodnią, a później także centralną częścią Polski znajdzie się zatoka niżowa wraz ze strefą zbieżności wiatrów poprzedzającą chłodny front atmosferyczny. Z uwagi na niewielkie gradienty ciśnienia atm. występujące na różnych poziomach, prędkość wiatru w pionowym profilu troposfery będzie niewielka. Jedynie na północnym zachodzie kraju prognozuje się wystąpienie nieco większych prędkości wiatru, zwłaszcza w środkowej części troposfery.

OMÓWIENIE:

… obszar objęty 1. stopniem zagrożenia …

W praktycznie całym kraju prognozujemy niewielkie lub średnie ryzyko wystąpienia silnych burz, przy czym głównym zagrożeniem z uwagi na dość wolne przemieszczanie się komórek będą silne opady deszczu powodujące podtopienia. Na przeważającym obszarze Polski energia CAPE ma wynosić 1000-2500 J/kg. Największa ma być w rejonie występowania zbieżności wiatrów, w pasie od rejonu Zatoki Gdańskiej po Opolszczyznę i Dolny Śląsk. Dodatkowo wartości PW będą osiągać ok. 40-42 mm. Z uwagi na raczej niewielkie wartości wskaźników kinematycznych, nie przewidujemy tworzenia się dobrze zorganizowanych układów burzowych w dużej ilości. Już około południa rozwiną się pierwsze silniejsze komórki burzowe, natomiast największej aktywności zjawisk związanych z głęboką i wilgotną konwekcja spodziewamy się po godzinie 14:00. W wielu miejscach grupy pojedynczych komórek burzowych mogą z czasem tworzyć słabe i nietrwałe klastry komórek. Miejscami mogą pojawić się burze pulsacyjne o dość gwałtownym przebiegu, z porywistym wiatrem do ok. 90-100 km/h oraz z gradem do ok. 2,5 cm. Nieco inaczej może być na zachodzie, północy i północnym zachodzie Polski, gdzie wartości 0-6 km shear i 0-3 km shear wzrosną do ok. 10-15 m/s. Tu późnym popołudniem oraz wieczorem mogą się rozwinąć bardziej trwałe i zorganizowane burze wielokomórkowe (być może nawet o rozmiarze MCS) oraz kilka superkomórek. Burze w tej części kraju mogą przynieść dość duży grad, osiągający w kilku przypadkach średnicę do ok. 3-4 cm. Ponadto na północnym zachodzie i północy kraju w związku z prognozowaną dość dużą wartością SBCAPE 0-2 km AGL nie wyklucza się pojedynczego przypadku trąby powietrznej.

Zjawiska burzowe zaczną słabnąć i zanikać wieczorem i w pierwszej części nocy, choć w pasie od Pomorza Wschodniego i Warmii po centrum Polski z uwagi na występowanie strefy zbieżności wiatrów duża aktywność zjawisk może utrzymywać się przez większą część nocy.

… południe i krańce zachodnie kraju …

Niektóre modele dla tych części Polski prognozują niższe wartości energii CAPE (do ok. 400-800 J/kg), a na południu występowanie dość dużego zachmurzenia do godzin popołudniowych, co mogłoby osłabić potencjał do tworzenia się burz i występowania groźnych zjawisk konwekcyjnych. Niestety, brak zgodności w wyliczeniach różnych modeli utrudnia w tym wypadku prognozowanie bardziej szczegółowego przebiegu zjawisk. Przypuszczalnie silne burze i zjawiska im towarzyszące mogą wystąpić także w tych częściach kraju, stąd nie wykluczamy ich poza obszar obowiązywania 1. stopnia zagrożenia. Sytuacja w tych regionach jest jednak dość wątpliwa w porównaniu z pozostałą częścią Polski.

Ten wpis został opublikowany w kategorii News, Prognozy. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.