Prognoza konwekcyjna na dzień 12.08.2019 i noc 12/13.08.2019

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 12.08.2019, godz. 08:00 CEST do 13.08.2019, godz. 08:00 CEST

STOPIEŃ 2. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla obszaru ciągnącego się od woj. opolskiego i śląskiego po woj. lubelskie głównie z powodu ryzyka wystąpienia bardzo silnych i niszczących porywów wiatru, nawalnych opadów deszczu, dużego gradu i mniejszego ryzyka wystąpienia trąby powietrznej.

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla południa i południowego wschodu Polski głównie z powodu ryzyka wystąpienia bardzo silnych porywów wiatru, nawalnych opadów deszczu, dużego gradu i mniejszego ryzyka wystąpienia trąby powietrznej (mniejszy stopień prawdopodobieństwa).

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla środkowej i północno-wschodniej części Polski głównie z powodu ryzyka wystąpienia silnych opadów deszczu i z powodu mniejszego ryzyka wystąpienia silnych porywów wiatru.

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Proszę spojrzeć do treści poprzedniej prognozy siły i aktywności burz z 11.08.2019, godz. 11:03 CEST

OMÓWIENIE:

… Obszar objęty 2. stopniem zagrożenia (od woj. opolskiego przez woj. świętokrzyskie po woj. lubelskie) …

Prognoza konwekcyjna na dzień 12.08.2019 i noc 12/13.08.2019

W ciągu dnia, wieczorem i w nocy z poniedziałku na wtorek na tym obszarze prognozujemy umiarkowanie duże wartości MUCAPE (1000-2000 J/kg w dzień i 600-1300 J/kg w nocy). Z upływem godzin, w związku ze wzrastającą prędkością wiatru w górnej i środkowej troposferze, będą zwiększać się wartości pionowego ścinania wiatru. Strefa CAPE będzie się pokrywać ze strefą DLS osiągającego ok. 25 m/s. W nocy z poniedziałku na wtorek wartości DLS wzrosną i osiągną nawet 30 m/s. W środkowej troposferze prognozowane są strefy silnego wymuszania quasigeostroficznego. Szczególnie duże wymuszanie, połączone jednocześnie z silną zbieżnością wiatrów w dolnej troposferze, pojawi się w godzinach nocnych, gdy od strony Bramy Morawskiej do Polski wejdzie wyraźne, rozwijające się zafalowanie na froncie. Prognozujemy bardzo dużą zawartość pary wodnej w pionowym profilu troposfery – wartość PW będzie sięgać 46-50 mm.

Tego typu warunki faworyzują rozwój niebezpiecznych układów burzowych, w tym superkomórek i dobrze zorganizowanych mezoskalowych układów konwekcyjnych z wbudowanymi formacjami liniowymi. Warto zwrócić uwagę, że w godzinach wieczornych i nocnych, gdy do Polski będzie zbliżać się zafalowanie, prognozowany jest wyraźny wzrost wskaźników kinematycznych określających zróżnicowanie przepływu powietrza w dolnych 3 km troposfery. Modele prognozują wartość SRH 0-3 km rzędu 300-450 m2/s2, LLS do 15 m/s, MLS do ok. 20 m/s. Wartości te będą przyczyniać się do szybkiej organizacji nowo powstających komórek burzowych w silne superkomórki. Pierwsze burze superkomórkowe mogą pojawić się w omawianym pasie już w godzinach popołudniowych, a głównym zagrożeniem z nimi związanym będą bardzo silne porywy wiatru (do ok. 110 km/h) oraz nawalne opady deszczu powodujące podtopienia. Nie wyklucza się uformowania trąby powietrznej, jednak regionu szczególnie narażonego na to zjawisko w omawianym pasie nie można wskazać. W południowej części obszaru 2 stopnia zagrożenia możliwe są opady dużego gradu, do ok. 4 cm w średnicy. Im dalej na północ, tym maksymalny rozmiar gradzin będzie mniejszy.

W nocy w omawianej strefie nadal będzie występowała groźna aktywność burzowa. W związku z nadejściem fali na froncie atmosferycznym, może dojść do rozwoju większego układu MCS zawierającego w sobie linię szkwału. W linii szkwału mogą znajdować się wbudowane superkomórki burzowe oraz formacje LEWP i bow echo. Taki tryb konwekcji może wiązać się z występowaniem niszczących porywów wiatru (do ok. 120 km/h) na znacznych obszarach. Ponadto z powodu wysokich wartości wskaźników kinematycznych nadal może rozwinąć się trąba powietrzna, zwłaszcza w obrębie superkomórek. Bardzo poważnym zagrożeniem będą nawalne opady deszczu, których całkowita suma w przypadku wystąpienia komórek burzowych poruszających się tą samą trajektorią (training storms) może sięgnąć w danym miejscu nawet powyżej 80 mm. Dodatkowo, zwłaszcza w obrębie burz superkomórkowych, nie wyklucza się opadów gradu o średnicy do ok. 3,5 cm. Strefa silnych burz zacznie przesuwać się na południowy wschód dopiero w drugiej części nocy i znacznie osłabnie w godzinach porannych.

W związku z prognozowaną sytuacją zdecydowaliśmy się wydać stopień 2. zagrożenia, jednak należy mieć na uwadze, że jest to górny zakres przewidziany dla tego stopnia zagrożenia. Z powodu występowania w godzinach nocnych głównie uniesionego trybu konwekcji przy umiarkowanie dużych wartościach CAPE oraz z powodu niepewności prognostycznych związanych z najnowszymi wynikami numerycznych modeli pogody, stopień 3. zagrożenia w tym wypadku może się okazać zbyt wysokim poziomem zagrożenia.

… obszary położone na południowy wschód od strefy 2. stopnia zagrożenia …

W tej części kraju prognozujemy duże wartości CAPE (do 2000-2800 J/kg w dzień i do ok. 1500 J/kg w nocy) pokrywające się z dość wysokimi wartościami wskaźników kinematycznych (DLS do ok. 20 m/s, MLS do 15 m/s, LLS do 15-20 m/s, SRH 0-3km do 300 m2/s2). Duże znaczenie na przebieg zjawisk w tej części kraju będzie odgrywał dolny prąd strumieniowy (Low Level Jet), który mocno nasili się w godzinach wieczornych i nocnych. Południowy kierunek wiatru i efekt fenowy mogą znacząco wysuszyć dolną warstwę troposfery i utrudnić lub nawet uniemożliwić rozwój DMC. Jeśli pomimo południowego wiatru w tej części kraju rozwiną się superkomórki lub mezoskalowy układ konwekcyjny, należy oczekiwać wystąpienia całego spektrum groźnych zjawisk towarzyszących burzom, a w szczególności bardzo silnych porywów wiatru, nawalnych opadów deszczu powodujących podtopienia oraz gradu o średnicy do ok. 4 cm. Burze – jeśli się rozwiną – mogą wystąpić już późnym popołudniem, choć największe ich prawdopodobieństwo będzie w nocy z poniedziałku na wtorek.

… centrum i północny wschód …

W tej części kraju prognozuje się zaleganie stref opadów warstwowych z ośrodków burzowych, które znajdą się na południowy wschód. Nie mniej w trakcie opadów mogą występować wyładowania atmosferyczne, a same opady chwilami będą bardzo silne, co może wiązać się z ryzykiem lokalnych podtopień. Nie wyklucza się także rozwoju nowych ośrodków burzowych, które powstaną dzięki silnemu wymuszaniu wznoszenia. W przypadku świeżych komórek dodatkowo istnieje niewielkie ryzyko wystąpienia silnych porywów wiatru.

Ten wpis został opublikowany w kategorii News, Prognozy. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz