Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 06.07.2020 i noc 06/07.07.2020

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od  06.07.2020, godz. 08:00 CEST do 07.07.2020, godz. 08:00 CEST

Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 06.07.2020 i noc 06/07.07.2020

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla południowo-wschodniej części kraju głównie z powodu ryzyka wystąpienia nawalnych opadów deszczu i z powodu mniejszego ryzyka wystąpienia silnych porywów wiatru oraz dużego gradu.

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Poniedziałek będzie dniem z wymianą mas powietrza w rejonie Polski. Ciepłe powietrza pochodzące z południa Europy będzie stopniowo wypierane przez powietrze polarne morskie chłodne napływające z zachodu. W ciągu dnia z zachodu na wschód nad Polską będzie wędrował chłodny front atmosferyczny niżu znad Płw. Skandynawskiego, który w drugiej części dnia wytworzy zafalowanie. Zafalowanie to zaznaczy się w szczególności na południowym wschodzie kraju. Zarówno w strefie przedfrontowej, jak i w pewnej odległości za frontem prognozowana jest mała lub umiarkowanie duża energia CAPE. Najwyższe wartości (do ok. 1200 J/kg) osiągnie ona na wschodzie i południowym wschodzie kraju. Nad naszym krajem, wzdłuż wschodniej krawędzi doliny długiej fali górnej, będzie przebiegała oś silnego jak na tę porę roku prądu strumieniowego (do 55-60 m/s na wys. 300 hPa).

OMÓWIENIE:

… Wschód i południowy wschód Polski …
W tej części kraju prognozowana jest energia CAPE rzędu 800-1200 J/kg. Na zachodnią część strefy chwiejności będzie nachodzić strefa z podwyższonymi wartościami wskaźników kinematycznych: DLS do 20-23 m/s, MLS do 15 m/s. Do tego dojdzie dość mocno nasycona wilgocią troposfera – wartość PW ma wynieść 40-45 mm, prognozowana jest też dość niska wysokość LCL i niewielki pionowy gradient temperatury w środkowej troposferze. Średni kierunek przepływu powietrza w dolnej i środkowej troposferze będzie niemal równoległy do linii frontu atmosferycznego, co sygnalizuje możliwość formowania się układów typu „training storms”. Nie wyklucza się kilku superkomórek oraz powstania większego i trwalszego układu MCS obejmującego woj. podkarpackie i lubelskie. Takie formy konwekcji i warunki atmosferyczne mogą przede wszystkim sprowadzić duże zagrożenie ze strony nawalnych opadów deszczu (mogą wystąpić liczne podtopienia, a nawet 2-3 powodzie błyskawiczne na terenach górskich i podgórskich południowo-wschodniej części kraju). Sporym zagrożeniem, zwłaszcza w burzach superkomórkowych, może być porywisty wiatr osiągający prędkość do ok. 90 km/h w porywach. Ponadto w burzach superkomórkowych może także wystąpić opad gradu o średnicy do 3-3,5 cm. Jeśli silna rotacja w którejś z burz superkomórkowych rozwinie się dość nisko, może wystąpić trąba powietrzna.  W nocy burze będą powoli zanikać. Najdłużej utrzymają się w Bieszczadach i w rejonie Przemyśla.
Sytuacja jest potencjalnie groźna i przypomina ona w pewnym stopniu sytuację, z którą mieliśmy do czynienia dokładnie tydzień temu. Z uwagi na niższe wartości CAPE nie zdecydowaliśmy się jednak na wydanie 2. stopnia zagrożenia.

… północny zachód …
Po południu, na skutek silnej adwekcji chłodnego powietrza i wzrostu pionowego gradientu temperatury w środkowej troposferze, pojawi się energia CAPE o wartości 200-400 J/kg. Silne pionowe ścinanie wiatru DLS (do 25-30 m/s), a także nieco podwyższona wartość MLS (do 15 m/s) oraz LLS (do 10 m/s) sprawią, że powstające komórki konwekcyjne mogą tworzyć układy wielokomórkowe zwierające niezbyt długie linie szkwałów. Nie wyklucza się kilku niewielkich superkomórek o względnie niskich wierzchołkach. W tych systemach konwekcyjnych głównym zagrożeniem będzie silny wiatr (do ok. 75 km/h w porywach) oraz grad o średnicy do ok. 2 cm. Jednak niektóre modele znacznie ograniczają rozwój konwekcji w tej części kraju. Ponadto niezbyt duża energia CAPE będzie znacznie zmniejszać ryzyko rozwoju szczególnie silnych zjawisk. Z tych powodów stopień 1. zagrożenia w prognozie dla tego regionu kraju nie został wydany.

Ten wpis został opublikowany w kategorii News, Prognozy. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.