Prognoza siły i aktywności burz dla Polski na dzień 10.07.2020 i noc 10/11.07.2020 – aktualizacja

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI – AKTUALIZACJA
Ważna od  10.07.2020, godz. 12:00 CEST do 11.07.2020, godz. 08:00 CEST

STOPIEŃ 2. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla południowo-zachodniej, centralnej i północno-wschodniej części Polski głównie z powodu ryzyka wystąpienia opadów dużego i bardzo dużego gradu, bardzo silnych porywów wiatru, silnych trąb powietrznych i ulewnych opadów deszczu.

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany na obszary sąsiadujące od północy ze strefą 2. stopnia zagrożenia głównie z powodu ryzyka wystąpienia ulewnych opadów deszczu, silnych porywów wiatru i w mniejszym stopniu trąb powietrznych.

Prognoza konwekcyjna na dzień 10.07.2020 i noc 10/11.07.2020

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany na obszary sąsiadujące od południa ze strefą 2. stopnia zagrożenia głównie z powodu ryzyka wystąpienia opadów dużego i bardzo dużego gradu oraz bardzo silnych porywów wiatru.

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Proszę spojrzeć do pierwotnej wersji prognozy wydanej 09.07.2020 o godz. 20:31 CEST

OMÓWIENIE:

… obszar objęty stopniem 2. zagrożenia, w tym północ woj. wielkopolskiego, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie …
Względem poprzednich aktualizacji, modele numeryczne zwiększyły prognozowaną energię CAPE do 1500-2000 J/kg i rozszerzyły obszar jej występowania bardziej na północ. Pewnym problemem będzie jednak stan zachmurzenia, który może nieco ograniczyć wartość CAPE. Pomimo tego, modele numeryczne są dość zgodne i wskazują, że najsilniejsze burze (w tym trwałe i silne superkomórki) rozwiną się w pasie od okolic Poznania przez Toruń po Białystok. Z uwagi na duże wartości wskaźników kinematycznych (DLS do 20-25 m/s, LLS do 10-15 m/s, SRH3 do 300 m2/s2, SRH1 do 160-250 m2/s2) i dość niską wysokość LCL, poważnym zagrożeniem związanym z tymi burzami będą dość silne i trwałe trąby powietrzne (w okresie ważności prognozy może rozwinąć się ich od 1 do nawet 4). To zagrożenie szczególnie duże będzie na północy woj. wielkopolskiego, w woj. kujawsko-pomorskim oraz na północy woj. mazowieckiego, w pobliżu miejsca styku ciepłego i chłodnego frontu atmosferycznego. Nadal bardzo dużym i głównym w okresie ważności prognozy zagrożeniem będą opady dużego gradu (do 4-5 cm w średnicy, a na południowym zachodzie w 1-3 przypadkach nawet do 7-8 cm) oraz bardzo silne, niszczące porywy wiatru (zwłaszcza, gdy z burz superkomórkowych uformują się większe układy wielokomórkowe zawierające segmenty z bow echo lub gdy w rejonie zatoki niżowej rozwinie się większy, bardziej trwały MCS mogący przybrać skalę derecho, czemu będzie sprzyjało pionowe ścinane wiatru MLS osiągające 15-20 m/s). Z uwagi na bardzo dużą wodność troposfery (PW>40 mm), znacznym zagrożeniem będą też gwałtowne opady deszczu powodujące podtopienia.

Najsilniejszych zjawisk oczekujemy w godzinach popołudniowych i wieczornych. Zdecydowane zmniejszenie intensywności zjawisk wystąpi dopiero w pierwszej części nocy.

Ten wpis został opublikowany w kategorii News, Prognozy. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.