Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 26.07.2020 i noc 26/27.07.2020

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od  26.07.2020, godz. 08:00 CEST do 27.07.2020, godz. 08:00 CEST

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla niektórych regionów środkowej, zachodniej i południowej części Polski głównie przed ulewnymi opadami deszczu i w mniejszym stopniu przed silnymi porywami wiatru i opadami gradu.

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Prognoza siły i aktywności burz dla Polski na dzień 26.07.2020 i noc 26/27.07.2020

W niedzielę przez Polskę z zachodu na wschód przechodzić będzie chłodny front atmosferyczny związany z układem niskiego ciśnienia o centrum znajdującym się na północny-zachód od Szkocji. Chłodny front rozdzielać będzie napływającą z południowego-zachodu ciepłą i chwiejną masę powietrza polarnego morskiego od chłodniejszej masy powietrza tego samego pochodzenia. Rozwój burz możliwy będzie zarówno w strefie zbieżności wiatru przed przechodzącym frontem atmosferycznym, przed jego nadejściem jak i lokalnie po jego przejściu.

OMÓWIENIE:

…Obszar objęty 1. stopniem  zagrożenia…

Należy tutaj rozdzielić dwa różniące się od siebie obszary. Pierwszy z nich obejmuje obszar przedfrontowej zbieżności wiatru rozciągający się od Pomorza, przez Wielkopolskę, Kujawy, Ziemię Łódzką po Śląsk.  Masa powietrza charakteryzować się będzie tutaj umiarkowanymi wartościami energii potencjalnej dostępnej drogą konwekcji do 800-1300 J/kg. Wartości parametrów kinematycznych będą niskie bądź umiarkowane (DLS 0-6 km do 5-10 m/s, LLS 0-1 km do 5-8 m/s, SRH 0-3 km do 100-150 m2/s2). Rozwijające się burze przybierać będą głównie postać pojedynczych komórek burzowych łączących się w burze wielokomórkowe. Możliwy będzie rozwój pojedynczych superkomórek burzowych oraz relatywnie nietrwałej i niewielkich rozmiarów linii szkwału. Znaczną ilość pary wodnej nagromadzoną w strefie zbieżności wiatru (zawartość wody w pionowej kolumnie atmosfery osiągać będzie do 35-39 mm) sprzyjać będzie generowaniu intensywnych opadów konwekcyjnych podczas burz. Miejscami natężenie opadu może osiągać ok. 20-30 mm/h.  Burzom przechodzącym w strefie frontu atmosferycznego mogą towarzyszyć również silne porywy wiatru, do ok. 50-60 km/h, lokalnie do ok. 80-90 km/h, a także punktowo opady gradu o średnicy do 1-1,5 cm.

Drugi obszar obejmuje południową i południowo-wschodnią część zaznaczonego obszaru (południowa część woj. śląskiego, woj. małopolskiego i woj. podkarpackiego). Tutaj napływająca ciepła masa powietrza charakteryzować się będzie większą energią potencjalną dostępną drogą konwekcji do 1800-2000 J/kg i niskimi uskokami wiatru (DLS 0-6 km do 4-8 m/s, LLS 0-1 m do 2-4 m/s, SRH 0-3 km do 50 m2/s2). Burze tworzące się na tym obszarze będą przemieszczać się dość wolno, co stwarzać będzie zagrożenie ze strony intensywnych opadów deszczu (do 20-30 mm/h, punktowo do 40 mm/h). Miejscami burzom mogą towarzyszyć również silne porywy wiatru (do 60-70 km/h) i opady gradu do 1-1,5 cm (punktowo do 2-2,5 cm). Możliwe są również pojedyncze przypadki wystąpienia większej akumulacji gradu o warstwie do 2 cm i większej.

Pierwsze burze rozwiną się około południa bądź wczesnym popołudniem, natomiast zanikać będą późnym wieczorem i w nocy.

…Pozostały obszar objęty możliwością burz …

Na zaznaczonym obszarze natężenie spodziewanych zjawisk będzie mniejsze. Burzom, które będą przeważnie dość rozproszone, mogą towarzyszyć opady deszczu do 15-20 mm/h (punktowo do 30 mm/h), opady gradu do 1 cm średnicy i silne porywy wiatru do 70-80 km/h.

Ten wpis został opublikowany w kategorii News, Prognozy. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.