Prognoza konwekcyjna dla Polski na 02.05.2021 i noc 02/03.05.2021

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od  02.05.2021, godz. 08:00 CEST do 03.05.2021, godz. 08:00 CEST

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla południowo-wschodniej części Polski głównie z powodu ryzyka wystąpienia trąb powietrznych i silnych porywów wiatru oraz z powodu mniejszego ryzyka wystąpienia opadów dużego gradu.

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Prognoza konwekcyjna na dzień 02.05.2021 i noc 02/03.05.2021

Nad Europą Środkową dominuje południowo-zachodni przepływ powietrza. Ostra dolina krótkiej fali górnej w ciągu najbliższej doby będzie wędrować z rejonu północnych Włoch przez wschodnią część Alp i Polskę. Na jej szlaku przemieszczania dojdzie do intensywnie przebiegającego procesu cyklogenezy, co będzie skutkowało powstaniem głębokiego niżu, którego ośrodek w poniedziałek nad ranem znajdzie się nad Białorusią lub Litwą. Proces ten będzie przebiegał na tyle dynamiczne, że jeszcze do tej pory nie do końca wiadomo, jak ten niż się zachowa. Z dużym prawdopodobieństwem w jego ośrodku ciśnienie atmosferycznie spadnie znacznie poniżej 995 hPa, generując przy tym duży gradient baryczny na tyłach niżu i sprowadzając silny wiatr. W niedzielę w ciągu dnia nad południowo-wschodnią częścią Polski prognozowane jest wejście ciepłego sektora wspomnianego niżu. Ciepłe, wilgotne i dość chwiejne powietrze napłynie tu na kilkanaście godzin i w niedzielę po południu zostanie dynamicznie wypchnięte przez szybko przemieszczający się z południowego zachodu na północny wschód chłodny front atmosferyczny. Silne wymuszanie wznoszenia spowoduje powstanie komórek burzowych, zwłaszcza na przedpolu chłodnego frontu atmosferycznego. Dość mocno zróżnicowany pionowy profil wiatru będzie faworyzował zorganizowane formy konwekcji takie jak superkomórki oraz liniowe układy konwekcyjne.

OMÓWIENIE:

… południowy wschód Polski …
W godzinach rannych przez ten obszar kraju dość szybko przejdzie strefa umiarkowanych i intensywnych opadów deszczu. Po jej przejściu prognozowane są rozpogodzenia, dzięki czemu dolna część troposfery nagrzeje się, co doprowadzi do wzrostu chwiejności. Prognozowana wartość energii CAPE w zależności od modelu jest różna, jednak zdecydowana większość dostępnych modeli numerycznych wskazuje na wartości rzędu 600-1200 J/kg. Nie wiadomo, jak głęboko w stronę środkowej części Polski przemieści się strefa podwyższonej chwiejności termodynamicznej. Model ECMWF wskazuje na możliwość pojawienia się chwiejności nawet w środkowej części woj. mazowieckiego, podczas gdy model GFS konsekwentnie od kilku aktualizacji ogranicza strefę chwiejności jedynie do woj. podkarpackiego i częściowo małopolskiego oraz lubelskiego. Strefa chwiejności będzie dość wąska i ma się szybko przemieszczać, co będzie związane z przerwą w zachmurzeniu na przedpolu szybko przemieszczającego się chłodnego frontu atmosferycznego.

Modele numeryczne dość zgodnie wskazują na znacząco podwyższone wartości pionowego ścinania wiatru. W przypadku DLS będzie to wartość 15-20 m/s, z kolei LLS wyniesie niewiele mniej, do ok. 15-17 m/s. SRH 0-3 km wyniesie 200-300 m2/s2, znacząco podwyższone będzie także SRH 0-1 km – ok. 150-200 m2/s2. Im bliżej dynamicznie rozwijającego się ośrodka niżowego, tym wartości LLS i SRH 0-3 km będą wyższe. Warunki te w połączeniu z umiarkowanie dużą wartością CAPE będą sprzyjać szybkiej organizacji rozwijających się komórek burzowych w superkomórki, miejscami z dość silnie rotującymi prądami wstępującymi.

Należy zwrócić uwagę na względnie dużą zawartość wilgoci w pionowym profilu troposfery. Niski poziom LCL i podwyższona wartość CAPE z dolnych 3 km troposfery będą korzystnie wpływać na rozwój trąb powietrznych. W okresie ważności prognozy może się pojawić nawet kilka tornad o sile F1-F2, a być może nawet większej. Nie wyklucza się bardziej długotrwałego zjawiska. Trąby powietrzne będą głównym zagrożeniem związanym z prognozowanymi dla południowo-wschodniej Polski burzami. Praktycznie każda silniejsza superkomórka, która rozwinie się przed chłodnym frontem atm. lub na jego linii może sprowadzić w tak wilgotnych warunkach z dużym pionowym ścinaniem wiatru w dolnej troposferze mezocyklonową trąbę powietrzną. W związku z niepewnością co do miejsca i wielkości energii CAPE nie wydajemy w tym momencie 2. stopnia zagrożenia, jednak niewykluczone jest pojawienie się trąb powietrznych w kilku różnych miejscach na obszarze objętym 1. stopniem zagrożenia. Na chwilę obecną szczególnie zagrożone obszary leżą w pasie ciągnącym się od Kotliny Sandomierskiej po południową i wschodnią część woj. lubelskiego.

Ponadto wzdłuż chłodnego frontu atmosferycznego może uformować się większy, szybko przemieszczający się na północny wschód liniowy układ konwekcyjny z silnymi porywami wiatru. Porywy wiatru wzdłuż tej linii mogą osiągać 100 km/h, a punktowo nawet więcej. W układ ten mogą być również wbudowane superkomórki niosące ze sobą ryzyko wystąpienia trąby powietrznej. W najsilniejszych superkomórkach burzowych dodatkowo mogą pojawić się opady gradu o średnicy do ok. 2-3 cm. Mimo dużej wartości PW (26-30 mm) ryzyko ze strony dużych konwekcyjnych opadów deszczu będzie ograniczone ze względu na szybkie przemieszczanie się burz. Późnym popołudniem lub wieczorem zjawiska opuszczą obszar naszego kraju.

W związku z prognozowanym bardzo dynamicznym przebiegiem zjawisk i możliwymi znacznymi zmianami w prognozach, niewykluczona jest aktualizacja niniejszej prognozy, w tym aktualizacja do 2. stopnia zagrożenia.

Ten wpis został opublikowany w kategorii News, Prognozy. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz