Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 8.07.2021 i noc 8/9.07.2021

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 8.07.2021, godz. 10:00 CEST do 9.07.2021, godz. 08:00 CEST

STOPIEŃ 2 ZAGROŻENIA zostaje wydany dla obszaru od Dolnego Śląska i Opolszczyzny po Pomorze ze względu na ryzyko wystąpienia bardzo silnego wiatru, intensywnych opadów deszczu, w mniejszym stopniu ze względu na pojawienia się trąby powietrznej i opadów gradu.

STOPIEŃ 1 ZAGROŻENIA zostaje wydany dla obszarów wokół stopnia 2 ze względu na to samo ryzyko ale o mniejszym nasileniu.

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

W czwartek nasz kraj w dalszym ciągu pozostanie w strefie pofalowanego frontu atmosferycznego, który przebiega od Dolnego Śląska po Pomorze i Warmię. Rozdzieli on ciepłą i niestabilną masę powietrza zwrotnikowego na wschodzie od polarnej morskiej na zachodzie.

Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 8.07.2021 i noc 8/9.07.2021

OMÓWIENIE:

Obszar objęty 2 stopniem zagrożenia

Po wschodniej stronie pofalowaneg frontu prognozuje się wysoką niestabilność troposfery dochodzącą maksymalnie do 2000-2500 J/kg. Dodatkowo nałożą się na to korzystne warunki kinematyczne takie jak ścinanie wiatru w dolnych 6 km (DLS), 3 km (SHEAR 0-3) i dolnym 1 km (LLS), które wyniosą odpowiednio około 20-25 m/s, ponad 15 m/s i powyżej 10 m/s. Takie środowisko wraz z obecną skrętnością kierunkową wiatru w pionie, dochodzącą do 200-300 m2/s2 oraz sporym uwodnieniem troposfery (PW do 40-50 mm) będzie sprzyjało formowaniu się bardzo groźnych burz. Te mogą wystąpić w pasie od Dolnego Śląska i Opolszczyzny przez Wielkopolskę, Kujawy i częściowo Ziemię Lubuską, Pomorze Zachodnie, Ziemię Łódzką i Mazowsze po Pomorze i Warmię. Dynamiczna atmosfera w połączeniu z wysoką energią termodynamiczną będzie sprzyjać formowaniu się superkomórek burzowych ale i układów wielokomórkowych. Właśnie późnym popołudniem prognozuje się wejście z Czech niżu, który będzie przemieszczał się wzdłuż pofalowanego frontu. Wraz z nim ma powstać mezoskalowy układ konwekcyjny (MCS), który może przyjąć na mapach radarowych sygnaturę bow echo. W przypadku spełnienia pewnych kryteriów MCS może mieć postać derecho. Największym zagrożeniem ze strony burz będą porywy wiatru do 100-110 km/h, jednak lokalnie te wartości mogą osiągać ok. 120 km/h. Dodatkowo należy spodziewać się intensywnych opadów deszczu do 40-50 mm, a nawet więcej. Korzystne warunki kinematyczne w dolnych partiach troposfery nie wykluczają pojawienia się trąby powietrznej. Przy wystąpieniu superkomórek prognozowane wartości zagrożenia mogą zostać przekroczone. Burze będą przemieszczać się w kierunku północno-wschodnim i zaczną zanikać w późnych godzinach nocnych.

Obszar objęty 1 stopniem zagrożenia

Obszar otaczający teren objęty 2 stopniem zagrożenia. Tutaj warunki będą nieco słabsze jednak w dalszym ciągu istnieje ryzyko silnych burz, którym towarzyszyć będzie głównie wiatr w porywach do 90-100 km/h, opady deszczu do 30-45 mm. Przemieszczający się MCS z południa może swoim zasięgiem wejść w region stopnia 1.

Sytuacja jest bardzo dynamiczna i do końca nie jest pewne jak będzie przemieszczał się układ burzowy, dlatego możliwa jest aktualizacja obszaru prognozy jak i jego stopnia.

Ten wpis został opublikowany w kategorii News, Prognozy. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz