Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 08.08.2021 i noc 08/09.08.2021

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od  08.08.2021, godz. 08:00 CEST do 09.08.2021, godz. 08:00 CEST

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla północnej części Polski głównie z powodu ryzyka wystąpienia opadów dużego gradu i z powodu mniejszego ryzyka wystąpienia ulewnych opadów deszczu, silnych porywów wiatru oraz trąby powietrznej.

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla południowej i południowo-wschodniej części Polski głównie z powodu ryzyka wystąpienia silnych porywów wiatru, nawalnych opadów deszczu i mniejszego ryzyka wystąpienia opadów dużego gradu.

Prognoza konwekcyjna na dzień 08.08.2021 i noc 08/09.08.2021

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Nad środkową częścią Europy dominuje przepływ powietrza z południowego zachodu na północny wschód. Głównym ośrodkiem sterującym pogodą jest rozległy niż znad rejonu Wysp Brytyjskich. Na południowo-wschodnich obrzeżach niżu, w górnej troposferze tworzą się zaburzenia falowe przemieszczające się mniej więcej zgodnie z dominującym kierunkiem przepływu powietrza. Jedno z takich zaburzeń pojawi się nad Polską w nocy z niedzieli na poniedziałek. Zatoka krótkiej fali górnej doprowadzi do wzrostu prędkości wiatru w środkowej troposferze, a także przyczyni się do rozwinięcia się fali na froncie atmosferycznym rozdzielającym gorącą zwrotnikową masę powietrza znad południowo-wschodniej części kontynentu od chłodniejszej masy powietrza polarnego morskiego. W nocy z niedzieli na poniedziałek gorąca i jednocześnie chwiejna masa powietrza może na kilka godzin dostać się do południowej i południowo-wschodniej części Polski, jednak na chwilę obecną modele mają duże trudności w oszacowaniu intensywności i skali tego napływu.

OMÓWIENIE:

… północny zachód i północ kraju …
W ciągu dnia, po przejściu opadów związanych z poprzednim zaburzeniem falowym, rozpogodzi się. Modele prognozują wzrost energii konwekcji CAPE do ok. 600-1200 J/kg. Podwyższone będzie też pionowe ścianie wiatru DLS, do ok. 15-20 m/s. Prognozowane są mechanizmy wspomagania rozwoju komórek burzowych, w tym strefa zbieżności wiatru w dolnej troposferze oraz quasi-geostroficzne wymuszanie wznoszenia w środkowej troposferze. Takie warunki doprowadzą do powstania rozproszonych komórek burzowych, które w późniejszej fazie istnienia będą łączyć się w słabo rozbudowane układy wielokomórkowe. Przynajmniej kilka z powstałych komórek zorganizuje się w superkomórki burzowe. W superkomórkach głównym zagrożeniem będzie przede wszystkim opad dużego gradu (o średnicy do ok. 3,5 cm). Dodatkowo miejscami mogą pojawić się silne opady deszczu powodujące niewielkie podtopienia oraz porywisty wiatr, do ok. 80 km/h w porywach. Z powodu dość niskiego poziomu LCL nie wyklucza się rozwoju niezbyt silnej trąby powietrznej. Późnym popołudniem i wieczorem zjawiska powinny zacząć zanikać.

… południe i południowy wschód kraju …
Brak pewności co do rozwoju sytuacji w tej części kraju wymusza bardzo ostrożną prognozę. Część modeli wskazuje jednak na możliwość pojawienia się bardzo korzystnych warunków dla rozwoju gwałtownych burz. Np. modele ECMWF (również w wersji mezoskalowej) oraz UMPL wskazują na wejście ciepłego i chwiejnego powietrza z południa w głąb kraju, aż do woj. mazowieckiego i lubelskiego. W ciepłym sektorze energia CAPE osiągnęłaby 1000-1500 J/kg przy pionowym ścinaniu wiatru DLS do 25 m/s oraz LLS do 10 m/s. SRH 0-3 km osiągnęłoby wartości rzędu 200-350 m2/s2, co stworzyłoby doskonałe warunki do rozwoju silnych burz superkomórkowych. Jednocześnie w/w modele wskazują na możliwość rozwoju mezoskalowego układu konwekcyjnego (w przypadku mezoskalowej wersji ECMWF jest to układ o charakterze liniowym). Jeśli sprawdziłaby się ta wersja, cały południowy wschód Polski byłby zagrożony wystąpieniem silnych, miejscami niszczących porywów wiatru przekraczających prędkość 100 km/h. Dodatkowym zagrożeniem z uwagi na duże wartości PW (35-40 mm) byłyby nawalne opady deszczu. W superkomórkach należałoby oczekiwać również opadów gradu o średnicy do 4-5 cm. Są jednak modele, np. GFS, których obliczenia wskazują na inny, znacznie spokojniejszy scenariusz rozwoju sytuacji. Jedynym problemem w takim wypadku byłyby intensywne opady deszczu powodujące podtopienia, zwłaszcza w woj. małopolskim, a częściowo także w śląskim i podkarpackim.

W związku z brakiem pewności co do rozwoju sytuacji, w chwili obecnej zdecydowaliśmy się na wydanie stopnia 1. zagrożenia dla całego południa i południowego wschodu Polski. W północnej części obszaru 1. stopnia zagrożenia przede wszystkim należy oczekiwać bardzo silnych opadów powodujących podtopienia (punktowo może spaść ok. 50 mm deszczu). W południowej części omawianego obszaru najpoważniejszym zagrożeniem będą bardzo silne porywy wiatru, a nieco mniejszym opady dużego gradu oraz nawalne opady deszczu powodujące podtopienia. W przypadku potwierdzenia możliwości rozwoju gwałtownych burz przez kolejne aktualizacje modeli numerycznych oraz przez dane obserwacyjne, niniejsza prognoza zostanie zaktualizowana do 2. stopnia zagrożenia.

… pozostała część kraju objęta możliwością burz …
W ciągu dnia burz będzie niewiele i będą mocno rozproszone. Prognozowane wartości CAPE to zaledwie 200-300 J/kg. Pojawi się także nieco większe pionowe ścinanie wiatru, jednak nie odegra ono większego znaczenia. Jedynie w nocy w centrum i na wschodzie kraju mogą pojawić się bardziej liczne burze związane z układem MCS, który wcześniej rozwinie się na południu Polski. Burze te mogą miejscami przynieść silne opady deszczu (do ok. 30 mm), co w kilku miejscach może doprowadzić do podtopień.

Ten wpis został opublikowany w kategorii News, Prognozy. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.