Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 16.08.2021 i noc 16/17.08.2021

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 16.08.2021, godz. 08:00 CEST do 17.08.2021, godz. 08:00 CEST

STOPIEŃ 2. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla południowo-wschodniej cześci Polski głównie z powodu ryzyka wystąpienia bardzo silnych porywów wiatru, opadów dużego gradu, nawalnych opadów deszczu i z powodu mniejszego ryzyka wystąpienia trąby powietrznej.

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla południa, wschodu, północnego wschodu i centrum Polski głównie z powodu ryzyka wystąpienia bardzo silnych porywów wiatru, opadów dużego gradu, nawalnych opadów deszczu i z powodu mniejszego ryzyka wystąpienia trąby powietrznej.

Prognoza konwekcyjna na dzień 16.08.2021 i noc 16/17.08.2021

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Nad Europą następuje większa przebudowa pola barycznego. Z północnego zachodu w kierunku Cieśnin Duńskich zmierza niż odcięty, w którego obrębie znajdzie się też dość głęboki niż dolny. Gorąca masa powietrza zwrotnikowego zalegająca nad południem kontynentu, która w ciągu ostatnich kilkudziesięciu godzin napłynęła także do wschodniej i częściowo środkowej części Europy, zostanie dynamicznie wypchnięta przez aktywny chłodny front atmosferyczny na wschód i południe. Znaczne ochłodzenie w środkowej części Europy szczególnie mocno zaznaczy się we wtorek i środę, gdy w pobliżu ośrodka niżowego, na wybrzeżach Morza Bałtyckiego, rozwinie się intensywny efekt jeziora. W okresie ważności prognozy nad Polską będzie dominował przepływ powietrza z południowego zachodu i z południa. Przez kraj wraz z frontem atmosferycznym z zachodu na wschód będzie przemieszczać się bruzda obniżonego ciśnienia, w której mogą powstawać mezoskalowe niże powodujące zafalowania na froncie atmosferycznym. Ostatecznie może to doprowadzić do nasilenia się zjawisk konwekcyjnych w okresie ważności prognozy.

OMÓWIENIE:

… południe, wschód i centrum Polski …
W przypadku pierwszej połowy dnia nie jest do końca pewne, czy nad omawianym w tym paragrafie obszarem Polski nie przejdzie strefa opadów i burz, które uformują się w nocy z niedzieli na poniedziałek. Jeśli strefa zanikających burz i opadów konwekcyjnych wystąpi tu około południa, może znacząco ograniczyć wartość energii CAPE, jaka jest prognozowana w wariancie bez większych stref opadów i zachmurzenia. Początkowo wartości CAPE rzędu 1000-2000 J/kg będą pokrywać się tylko z nieznacznie podwyższonymi wartościami wskaźników kinematycznych (DLS do 12-17 m/s, MLS do 15 m/s, SRH3 do ok. 200 m2/s2). Późnym popołudniem i wieczorem wartości wskaźników kinematycznych znacznie wzrosną. Będzie to się wiązało z przemieszczaniem się zatoki krótkiej fali górnej nad tą częścią kraju. W pierwszej części nocy przy wartościach CAPE rzędu 600-1500 J/kg wartości DLS i MLS wzrosną do ok. 25 m/s, a LLS do 15-20 m/s. Wartości SRH 1km i SRH 3km podskoczą odpowiednio do 200 m2/s2 i 300 m2/s2.

W pierwszej części dnia, o ile nie pojawi się większa strefa zachmurzenia i opadów, na omawianym obszarze już wczesnym popołudniem prognozujemy rozwój komórek konwekcyjnych. Początkowo będą to rozproszone, a nawet izolowane komórki, z których część dość szybko zamieni się w superkomórki burzowe. Na północnym wschodzie kraju w związku z niższymi wartościami LCL nie można wykluczyć rozwinięcia się słabej do umiarkowanie silnej trąby powietrznej. Ponadto podczas przechodzenia najsilniejszych ośrodków burzowych na całym omawianym obszarze mogą wystąpić bardzo silne porywy wiatru (do ok. 100 km/h), grad o średnicy do ok. 5-7 cm oraz ulewne opady deszczu powodujące miejscami podtopienia (wartość PW na poziomie 30-35 mm). Późnym popołudniem i pod wieczór część komórek burzowych utworzy nieco bardziej rozwinięte burze wielokomórkowe, w których głównym zagrożeniem pozostanie przede wszystkim bardzo silny wiatr powodujący szkody. Szczególnie groźne mogą być burze superkomórkowe, w których mogą rozwinąć się potężne prądy zstępujące. Nadal możliwy jest grad do ok. 5 cm w średnicy oraz ulewne opady deszczu, zwłaszcza w południowej i środkowej części omawianego obszaru.

W nocy z poniedziałku na wtorek tuż przed osią zatoki krótkiej fali górnej pojawi się silne quasi-geostroficzne wymuszanie wznoszenia. Proces ten bardzo wspomoże rozwój nowych systemów burzowych na znacznym obszarze. Z powodu narastającego pionowego ścinania wiatru nowe burze powinny bardzo szybko zorganizować się w większy układ wielokomórkowy zawierający linię szkwału oraz wbudowane superkomórki. Po pewnym czasie może rozwinąć się nawet mezoskalowy układ konwekcyjny zawierający bow echo. W takim wypadku szczególnie dużym zagrożeniem będą niszczące porywy wiatru (do ok. 120 km/h) występujące w obrębie linii szkwału i bow echo. Mniejszym zagrożeniem będą silne opady deszczu powodujące podtopienia oraz grad o średnicy do ok. 3-4 cm. Ponieważ burze związane z zatoką krótkiej fali górnej będą rozwijać się przede wszystkim w godzinach nocnych, ryzyko wystąpienia trąby powietrznej będzie mocno ograniczone (pomimo korzystnych warunków kinematycznych). W godzinach porannych powoli słabnący układ konwekcyjny dotrze do północnego wschodu kraju, gdzie przede wszystkim przyniesie duże opady deszczu.

Podsumowując, najsilniejsze burze, zarówno w dzień, jak i w nocy prognozujemy w południowej i środkowej części omawianego obszaru. Trzeba jednak pamiętać, że również w północnej części obszaru może dojść do powstania bardzo silnej burzy powodującej znaczne szkody. Dla południowo-wschodniej części Polski zostaje wydany stopień 2. zagrożenia głównie z uwagi na możliwość wystąpienia większej liczby gradobić z gradzinami powyżej 5 cm w ciągu dnia oraz z powodu możliwości rozwinięcia się linii szkwałów i bow echo z bardzo silnymi porywami wiatru w ciągu nocy z poniedziałku na wtorek.

… Pozostała część kraju objęta możliwością wystąpienia burz …
Wartość energii CAPE w tej części Polski w ciągu dnia będzie znacznie mniejsza niż na obszarze stopnia 1. i 2. zagrożenia i wyniesie 200-600 J/kg. Pojawi się dość duże pionowe ścinanie wiatru (DLS do ok. 20-25 m/s), jednak nie powinno ono odegrać dużej roli. W ciągu dnia nie wyklucza się rozwoju kilku niewielkich, słabych komórek burzowych. Być może jedna lub dwie z nich zorganizują się w niewielkie i krótkotrwałe superkomórki. Pomimo tego, nie prognozujemy tu zwiększonego ryzyka pojawienia się groźnych zjawisk towarzyszących burzom.

Ten wpis został opublikowany w kategorii News, Prognozy. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz