Prognoza konwekcyjna na dzień 25.07.2022 i noc 25/26.07.2022 – AKTUALIZACJA

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI – AKTUALIZACJA
Ważna od 25.07.2022 godz. 17:00 CEST do 26.07.2022, godz. 08:00 CEST

STOPIEŃ 1 ZAGROŻENIA zostaje wydany dla przygranicznego pasa rozciągającego się od północno-zachodniej części Województwa dolnośląskiego po zachodnią część Województwa zachodniopomorskiego z powodu ryzyka wystąpienia silnych porywów wiatru.

Prognoza konwekcyjna na dzień 25.07.2022 i noc 25/26.07.2022 AKTUALIZACJA

Obszar objęty 1 stopniem zagrożenia:

Część modeli NWP wykazuje wiązki w których komórki burzowe przemieszczające się w obszarze Niemiec w kierunku Polski charakteryzują się silnymi porywami wiatru przekraczającymi 110 km/h. Modele nowcastingowe wykazują, że porywy takie mogą wystąpić w pasie przygranicznym po polskiej stronie. Głównymi obszarami wymienianymi przez te prognozy są okolice Świnoujścia. Taki rozwój sytuacji nie jest również wykluczony dla południowo-zachodniej części województwa lubuskiego.

Modele te uwzględniają w swoich prognozach jako bardziej istotne wspomniane w poprzedniej prognozie konwekcyjnej spadki wilgotności powietrza powyżej poziomu 700 hPa, które mogą powodować powstawanie silnych porywów wiatru. Silne prądy zstępujące wywołane przez gwałtowną ewaporację hydrometeorów wkraczających w obszar obniżonej wilgotności, w połączeniu z umiarkowanymi uskokami wiatru powodują istnienie niewielkiego lecz istotnego ryzyka występowania punktowych porywów wiatru, które mogą osiągać prędkości przekraczające 100 km/h. W związku z powyższym prognoza zostaje zaktualizowana.

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Dziś wieczorem oraz w nocy Polska znajdować będzie się w strefie oddziaływania ośrodka niskiego ciśnienia, zlokalizowanego nad północną Danią. Chłodny front atmosferyczny związany z wyżej wymienionym ośrodkiem będzie przemieszczał się z zachodu na wschód. W ciągu dzisiejszego dnia jego linia znajdować się będzie w obszarze Niemiec. W obszarze na wschód od niego zalegać będzie masa powietrza zwrotnikowego, cechująca się korzystnymi warunkami do występowania zjawisk konwekcyjnych. Wraz z przemieszczaniem się frontu strefa chwiejności przesunie się nad obszar naszego kraju, wkraczając do Polski w godzinach wieczornych. W omawianej strefie, przed frontem atmosferycznym prognozuje się wystąpienie strefy zbieżności wiatru, wspomagającej konwekcję.

OMÓWIENIE:

Wieczorem i w pierwszej części nocy obszarze objętym 50% szansą wystąpienia burz uskok wiatru 0-6km o umiarkowanej wartości nałoży się na obszar niewielkiej chwiejności termodynamicznej wynoszącej do 350 J/kg. Dodatkowo przewiduje się wystąpienie strefy zbieżności wiatru, wspomagającej wznoszenie. Pionowy gradient termiczny między punktem cechującym się maksymalną temperaturą ekwiwalentno-potencjalną wyniesie około 8 stopni Celsjusza na km. W profilu pionowym przewiduje się spadki wilgotności powietrza powyżej poziomu 700 hPa.

Powyższe czynniki będą sprzyjać głównie występowaniu burz wielokomórkowych o niewielkiej intensywności. Burzom towarzyszyć mogą porywy wiatru do 80 km/h. Prognozowane sumy opadów nie przekroczą 20mm.

W drugiej połowie nocy ryzyko występowania burz jak również ich natężenie będzie maleć.

Ten wpis został opublikowany w kategorii News. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.