Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 05.08.2022 i noc 05/06.08.2022

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 05.08.2022, godz. 08:00 CEST do 06.08.2022, godz. 08:00 CEST

1. STOPIEŃ ZAGROŻENIA zostaje wydany dla zachodu i północnego zachodu Polski głównie z powodu ryzyka wystąpienia silnych (punktowo niszczących) porywów wiatru, opadów dużego gradu oraz z powodu mniejszego ryzyka wystąpienia nawalnych opadów deszczu powodujących podtopienia.

Prognoza konwekcyjna na dzień 05.08.2022 i noc 05/06.08.2022

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:
Pogodę nad centralną częścią Europy kształtują 2 główne układy baryczne – rozległy wyż znad Rosji oraz niż z ośrodkiem nad Morzem Norweskim. Z zachodu na wschód w północno-zachodniej części kontynentu będzie przemieszczała się dolina fali górnej, przed którą w dolnej troposferze rozwinie się bruzda niskiego ciśnienia oraz będzie się znajdował chłodny front atmosferyczny wcześniej wspomnianego niżu. Do Europy Środkowej z południa będzie napływała gorąca masa powietrza zwrotnikowego, w której w wąskiej strefie na przedpolu chłodnego frontu atmosferycznego rozwinie się umiarkowanie silna chwiejność atmosfery. Front atmosferyczny, za którym będzie napływało chłodniejsze o ok. 10°C powietrze polarne morskie, dość szybko będzie wędrował z zachodu na wschód. Do Polski dotrze w piątek wczesnym popołudniem, natomiast w sobotę rano znajdzie się już w rejonie górnego i środkowego odcinka Wisły. Przed frontem rozwiną się w dolnej troposferze strefy zbieżności wiatru, dzięki czemu późnym popołudniem i wieczorem spodziewana jest inicjacja rozwoju układów burzowych. Silniejszy wiatr w środkowej i górnej troposferze przyczyni się do występowania większych wartości wskaźników kinematycznych, dzięki czemu część układów burzowych będzie bardziej zorganizowana i trwalsza.

 OMÓWIENIE:

… zachód i północny zachód, a w nocy także północ i centrum Polski …
W zależności od numerycznego modelu pogody, energia CAPE późnym popołudniem w tej części kraju wyniesie od 800 do 1400 J/kg. Do tego pojawi się większe pionowe ścinanie wiatru – DLS do ok. 20-23 m/s, MLS do 17-20 m/s, LLS do 8-12 m/s. SRH 0-3 i 0-1 km AGL wyniosą odpowiednio do 350 m2/s2 i 200 m2/s2. Przed strefą rozwoju zjawisk konwekcyjnych w dolnej troposferze będą występować duże niedosyty punktu rosy. Poziom kondensacji LCL ma osiągać 2000-3000 m. Suche powietrze w warstwie granicznej z jednej strony początkowo ograniczy rozwój komórek konwekcyjnych, ale gdy burze już powstaną, znacząco zwiększy prawdopodobieństwo występowania silnych, a punktowo niszczących porywów wiatru związanych z silnymi prądami zstępującymi (downburst). Wczesnym popołudniem rozwój burz będzie też ograniczony przez dość dużą warstwę hamującą (CINH poniżej -50 J/kg). Dopiero późnym popołudniem / wieczorem, na skutek nagromadzenia się większej ilości wilgoci w miejscach występowania przedfrontalnych stref zbieżności wiatru, rozpocznie się inicjacja rozwoju układów burzowych.

Komórki burzowe będą początkowo występować w znacznym rozproszeniu, jednak miejscami mogą powstawać w niewielkich skupiskach tworząc klastry. Niewykluczony jest rozwój niewielkiego układu liniowego. Część ośrodków burzowych powstanie na terytorium Niemiec, a następnie przemieści się nad Polskę. Późnym wieczorem burz wzdłuż linii chłodnego frontu atm. może być już więcej i nie wyklucza się rozwoju liniowego układu konwekcyjnego o rozmiarach MCS, choć bardziej prawdopodobne jest powstanie 1-2 burz wielokomórkowych oraz 2-4 superkomórek burzowych. W przypadku zarówno burz wielokomórkowych (zwłaszcza liniowego układu konwekcyjnego) jak i superkomórek burzowych głównym zagrożeniem będą silne i bardzo silne porywy wiatru osiągające prędkość 80-100 km/h (w kilku przypadkach punktowo znacznie przekraczające prędkość 100 km/h i powodujące lokalne szkody o znacznych rozmiarach). W burzach superkomórkowych możliwe są opady gradu o średnicy do 3-5 cm. Dodatkowo, w związku z prognozowanymi wartościami PW z zakresu 40-43 mm, mogą występować nawalne opady deszczu, zwłaszcza podczas przechodzenia burz superkomórkowych. Dość szybkie przemieszczanie się burz jednak ograniczy ryzyko występowania podtopień.

Najsilniejsze zjawiska wystąpią późnym popołudniem, wieczorem oraz w pierwszej części nocy z piątku na sobotę. W drugiej części nocy strefa burz przemieści się na wschód, w stronę Pomorza Wschodniego i centralnych części kraju. Ryzyko gwałtownych zjawisk atmosferycznych znacznie spadnie, choć nadal nie wyklucza się lokalnych uderzeń silnego wiatru o prędkości w porywach do ok. 80 km/h. Nad ranem strefa burz dojdzie do Mazur i być może zaznaczy się także na Mazowszu i Górnym Śląsku. Z uwagi na prognozowane przez modele numeryczne dość niskie wartości CAPE i niepewności dotyczące trybu i miejsc rozwoju burz, na obszarach o największym prawdopodobieństwie wystąpienia silnych zjawisk wydaliśmy 1. stopień zagrożenia. Istnieje jednak możliwość zaniżania przez modele prognozowanej wartości CAPE, stąd trzeba uważnie obserwować rozwój burz w rejonie chłodnego frontu atm., zwłaszcza na zachodzie i północnym zachodzie kraju. Nie wyklucza się aktualizacji powyższej prognozy do 2. stopnia zagrożenia.

Ten wpis został opublikowany w kategorii News, Prognozy. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.