Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 01.04.2024 i noc 01/02.04.2024

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 01.04.2024 godz. 06:00 UTC do 02.04.2024, godz. 06:00 UTC

1. STOPIEŃ ZAGROŻENIA zostaje wydany dla południowej oraz częściowo centralnej części kraju z powodu zagrożenia wystąpieniem silnych porywów wiatru.

PODSUMOWANIE:

Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 01.04.2024 i noc 01/02.04.2024

Poniedziałek Wielkanocny przyniesie zmiany w pogodzie. Wprawdzie po raz kolejny spodziewamy się wysokiej temperatury maksymalnej rzędu 24-25°C, jednak od południowego-zachodu zacznie wkraczać chłodny front atmosferyczny, za którym napłynie wyraźnie chłodniejsza masa powietrza. Podczas wypierania ciepłej masy pojawią się korzystne choć niepewne warunki atmosferyczne do rozwoju burz, głównie w centralnej oraz południowej części kraju. Rozwój burz oraz ich największa aktywność prognozowana jest w drugiej części dnia, oraz pod wieczór. Burzom towarzyszyć będą przede wszystkim silne porywy wiatru, zwłaszcza na południu kraju oraz na czele układów konwekcyjnych.

W czasie burz należy liczyć się z następującymi zjawiskami współwystępującymi:

  • silnym wiatrem w porywach o prędkości powyżej 70-90 km/h (1. stopień zagrożenia);
  • intensywnymi opadami deszczu o natężeniu 20-30 mm/h (sumy opadowe mogą być niższe ze względu na znaczną prędkość przemieszczania się burz);
  • nie wyklucza się opadów gradu, szczególnie w przypadku rozwoju ewentualnych burz superkomórkowych.

SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE:

Sytuację w Europie kształtuje obecnie rozległa zatoka niżowa nad zachodnią częścią Starego Kontynentu. W pierwszy dzień kwietnia nasz kraj znajdzie się po wschodniej stronie od osi doliny długiej fali górnej, a także będzie znajdować się pod wpływem dolnego niżu przemieszczającego się na pograniczu Niemiecko-Polskim z południa na północ, w stronę Bałtyku. Wraz z niżem nad Polską pojawia się fronty atmosferyczne, które przyniosą zmianę pogody. Pierwszy z nich, pofalowany front z ciepłym wycinkiem przemieszczać się będzie nad północną częścią kraju w odchyleniu północno-wschodnim, natomiast drugi – dynamicznie wypierający ciepłą masę powietrza – front chłodny przemieszczać się będzie nad zachodnią i południowo-zachodnią częścią kraju w stronę centralnej i wschodniej Polski. Nad znaczną częścią kraju pojawią się korzystne, choć stosunkowo niepewne warunki do rozwoju burz. W zachodniej części Polski prognozowane jest największe nagromadzenie energii CAPE maksymalnie do 400-500 J/kg. Natomiast spodziewana jest również duża różnica pomiędzy poziomem kondensacji pary wodnej a poziomem swobodnej konwekcji, a także początkowo dosyć niska wilgotność powietrza w dolnej troposferze, stąd na tym obszarze pojawią się warunki utrudniające rozwój konwekcji oraz mniejsze prawdopodobieństwo rozwoju burz. Inna sytuacja panować będzie na południu oraz nieco bardziej wgłębi kraju. Pomimo niewielkiej niestabilności, jednak na skutek aktywnego wymuszania pionowego ruchu powietrza oraz silnych uskoków wiatru, a także lokalnej konwergencji wiatru (która może być bardzo aktywna zwłaszcza w rejonach górskich i podgórskich) może dojść do rozwoju dwóch-trzech układów konwekcyjnych napędzanych przez korzystne warunki kinematyczne. Nie można wykluczyć również rozwoju burz superkomórkowych. Najsilniejsze uskoki wiatru na południu kraju mogą przekraczać 30 m/s w warstwie 0-6 km, 20-25 m/s w warstwie 0-3 km oraz 15 m/s w warstwie dolnego kilometra. Parametr SRH może przekraczać 200-250 m2/s2. Takie warunki będą sprzyjać napędzaniu układów i organizacji ich w trwałe mezoskalowe układy konwekcyjne, generujące na czele silne porywy wiatru. Mimo tego aktywność elektryczna burz może pozostać umiarkowana bądź niewielka. Ponadto wraz z przechodzeniem aktywnego chłodnego frontu atmosferycznego pojawi się dość znaczna zawartość wilgoci oraz wodności troposfery (~25 mm), co będzie sprzyjać intensywnym opadom deszczu. Główna aktywność burzowa spodziewana jest w drugiej części dnia oraz wieczorem.

Ten wpis został opublikowany w kategorii News, Prognozy. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.