Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 28.05.2024 i noc 28/29.05.2024

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 28.05.2024 godz. 06:00 UTC do 29.05.2024, godz. 06:00 UTC

1. STOPIEŃ ZAGROŻENIA zostaje wydany dla zachodniej i centralnej części kraju z powodu ryzyka wystąpienia ulewnych opadów deszczu, opadów gradu i punktowo silnych porywów wiatru.

PODSUMOWANIE:

Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 28.05.2024 i noc 28/29.05.2024

We wtorek burze nadal będą występować w zachodniej części kraju, przesuwając się już jednak bliżej centralnej Polski. Od zachodniej granicy naszego kraju wkroczy chłodny wycinek pofalowanego frontu atmosferycznego, za którym napłynie nieco chłodniejsza masa powietrza. Zjawiska burzowe zaczną rozwijać się w godzinach popołudniowych w przedfrontowej strefie zbieżności wiatru. Podobnie jak w poprzednich dniach, w czasie ich trwania mogą wystąpić następujące zjawiska współtowarzyszące:

  • Intensywne opady deszczu do ok. 30-35 mm/h, punktowo nie wyklucza się akumulacji >40 mm/h (zwłaszcza w przypadku wystąpienia kilku burz nad tym samym obszarem)
  • Opady gradu o średnicy około 2-3 cm
  • Silne porywy wiatru przekraczające punktowo 70-80 km/h

SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE:

… Obszar objęty 1 stopniem zagrożenia …

Pogoda w naszym kraju nie ulegnie większej zmianie. Burze nadal rozwijać się będą w wilgotnej i niestabilnej masie powietrza, będącej pod wpływem dziennego nagrzewania się od kilku dni. Jednakże we wtorek w godzinach porannych, od strony zachodniej granicy naszego kraju wkroczy chłodny wycinek pofalowanego frontu atmosferycznego rozciągającego się od Półwyspu Skandynawskiego po Półwysep Apeniński. Za frontem napłynie chłodniejsza masa powietrza pochodzenia polarnego-morskiego – jednak ograniczy się ona tylko do krańców zachodnich Polski. Przed frontem utworzy się wyraźna strefa zbieżności wiatru, rozciągająca się mniej więcej południkowo od Dolnego Śląska przez Wielkopolskę po Kujawy i Pomorze. W tym rejonie prognozowana jest największa aktywność burzowa w ciągu dnia, która rozpocznie się w godzinach popołudniowych i potrwa do godzin wieczornych. Burze rozwijać się będą w środowisku termodynamicznym o umiarkowanej chwiejności powietrza na ogół oscylującym w przedziale od 500 do 1000 J/kg. Miejscami jednak mogą pojawić się strefy o większym nagromadzeniu energii CAPE przekraczające wyraźnie wartości 1000 J/kg. Podobnie jak w poprzednich dniach pojawi się duże nagromadzenie wilgoci, które skutkować będzie rozwojem dużej ilości chmur konwekcyjnych. Wodność troposfery osiągnie 30 mm, a stosunek zmieszania pary wodnej w strefie konwergencji przekroczy pułap 11-12 g/kg. Niewielka prędkość przemieszczania się burz oraz możliwość przejścia kilku burz nad tym samym obszarem może prowadzić do lokalnych nagromadzeń dużych ilości wody opadowej. Lokalnie prognozowane są także podwyższone wartości uskoków kierunkowych i prędkościowych wiatru w najniższej warstwie troposfery > 10 m/s, co może przyczynić się do powstania kilku burz superkomórkowych, najczęściej o charakterze wysokoopadowym (ang. high precipitation). W przypadku rozwoju struktur superkomórkowych znacznie wzrośnie ryzyko wystąpienia opadów gradu oraz punktowo silnych porywów wiatru. Burze będą zanikać późnym wieczorem, choć niewykluczone są także pojedyncze przypadki burz występujących w ciągu nocy.

… Pozostała część kraju …

Nad przeważającą częścią kraju warunki do rozwoju burz będą słabe, stąd niewielkie ryzyko rozwoju burz w pozostałej części Polski. Energia CAPE osiągnie wartości maksymalne około 250 J/kg. W wielu miejscach pojawi się wysoki poziom kondensacji pary wodnej (LCL), a procesy wspomagające wymuszanie i rozwój konwekcji będą nieznaczne. Istnieje jednak możliwość rozwoju kilku, zazwyczaj słabych i krótkotrwałych izolowanych komórek burzowych.

Ten wpis został opublikowany w kategorii News, Prognozy. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.