Konferencja 2017

VIII Zlot Polskich Łowców Burz odbędzie się w dniach 25 – 27 sierpnia 2017 roku. Będzie on połączony z konferencją naukową pod hasłem „Rola technik cyfrowych w prognozowaniu gwałtownych zjawisk atmosferycznych”. Odbędzie się ona w dniu 26.08.2017 w Krakowie. Współorganizatorami przedsięwzięcia są: Instytut Informatyki Wydziału Matematyki Fizyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej oraz Stowarzyszenie Skywarn Polska.

Konferencja jest jedną z cyklu corocznych konferencji, organizowanych z okazji Zlotów Łowców Burz. Celem konferencji jest wyeksponowanie roli technik cyfrowych, przetwarzania danych w zakresie prognozowania gwałtownych zjawisk atmosferycznych, nawiązanie i zacieśnienie kontaktów oraz wymiana doświadczeń pomiędzy przedstawicielami środowisk naukowych i przemysłowych w obszarze szeroko pojętej problematyki konferencji.

Rejestracja uczestników konferencji

Celem rejestracji uczestnika konferencji należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie odesłać go na adres pszuster@pk.edu.pl. Po wysłaniu formularza rejestracyjnego należy przelewem uiścić opłatę konferencyjną w wysokości 70 zł, na konto podstawowe Politechniki Krakowskiej: 09 2490 0005 0000 4600 1012 1826 tytułem: WFMII – Konferencja Rola Technik Cyfrowych – Imię Nazwisko.

W przypadku rejestracji uczestnika bez wystąpienia w formularzu w polu Tytuł wystąpienia należy wpisać: BEZ WYSTĄPIENIA, a pole na streszczenie pozostawić puste.

Po dokonaniu przelewu jego potwierdzenie prosimy przesłać na adres: pszuster@pk.edu.pl

Formularz rejestracyjny uczestnika konferencji

Rejestracja uczestników konferencji otwarta jest do dnia 1 sierpnia 2017.

Miejsce konferencji

Konferencja odbędzie się w sali 1/15 budynku „Działownia” Politechniki Krakowskiej. Budynek „Działowni” znajduje się w obrębie kampusu PK, zlokalizowanego przy ulicy Warszawskiej 24. Kampus ten umiejscowiony jest 15 minut drogi pieszo z Dworca PKP Kraków Główny.

Mapa i informacje o lokalizacji

Komitet Naukowy

dr hab. Joanna Kołodziej, prof. PK – Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
dr hab. inż. Juliusz Orlikowski – Politechnika Gdańska
dr Agnieszka Jakóbik – Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
dr inż. Krzysztof Ostrowski – Politechnika Białostocka
dr Bartosz Czernecki – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr Mateusz Taszarek – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
mgr inż. Piotr Szuster – Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
mgr inż. Daniel Grzonka – Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
mgr inż. Andrzej Wilczyński – Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
mgr Szymon Walczakiewicz – Uniwersytet Szczeciński

Komitet Organizacyjny

mgr inż. Piotr Szuster, pszuster@pk.edu.pl tel. 509-715-635, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki – przewodniczący komitetu organizacyjnego
mgr inż. Andrzej Wilczyński – Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Artur Surowiecki, artur88.toxic@gmail.com tel. 796-667-889, Skywarn Polska
Osoba odpowiedzialna za noclegi:
Tomasz Machowski, 796-201-286, tomo6@vp.pl, Skywarn Polska

Informacje dodatkowe

Wszelkie dodatkowe informacje zostaną podane w komunikatach w późniejszych terminach. Pytania prosimy kierować do przewodniczącego komitetu organizacyjnego na adres mailowy bądź telefonicznie.