Prognoza konwekcyjna na dzień 09.05.2020 i noc 09/10.05.2020

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 09.05.2020 godz. 08:00 CEST do 10.05.2020, godz. 08:00 CEST

SYTUACJA SYNOPTYCZNA/OMÓWIENIE:

Prognoza konwekcyjna na dzień 09.05.2020 i na noc 09/10.05.2020

Sobota to kolejny dzień  ze słoneczną i ciepłą aurą. Znajdziemy się w rozległym obszarze niskiego ciśnienia na północy Europy, gdzie nasz kraj znajdzie się na jego skraju. Przez północną część Polski wędrować będzie słaby niż.  Na północy i krańcach południowo-zachodnich spodziewane są przelotne opady deszczu, miejscami mogą pojawić się słabe burze.

Na zaznaczonych obszarach spodziewane są słabe burze. Energia potencjalna dostępna konwekcyjnie wyniesie (CAPE  100 – 300 J/kg, Lifted Index do -1 st.C).  W rozwoju komórek burzowych może pomóc wspomaganie środkowotroposferyczne oraz lokalne zbieżności wiatrów.  Największym zagrożeniem będą silne porywy wiatru, punktowo mogą osiągnąć 70 km/h oraz miejscami opad gradu do 1 cm.

Zaszufladkowano do kategorii News, Prognozy | Dodaj komentarz

Prognoza konwekcyjna na dzień 04.05.2020 i noc 04/05.05.2020

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 04.05.2020 godz. 08:00 CEST do 05.05.2020, godz. 08:00 CEST

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

W poniedziałek nad Polską będzie zalegać masa polarnomorska, a duża część naszego kraju znajdzie się na słabogradientowym obszarze barycznym. W drugiej części dnia i w nocy od północnego-zachodu wkroczy do Polski chłodny front atmosferyczny i związana z nim zatoka niżowa. Masa powietrza przed frontem charakteryzować się będzie pewną niestabilnością, w związku z tym możliwe są przelotne opady, a miejscami również burze.

OMÓWIENIE:

…Obszar objęty możliwością burz…

W rejonie prognozowana jest nieduża chwiejność (CAPE 200-400 J/kg, LI -1). W ciągu dnia, na skutek nasłonecznienia oraz konwergencji, spodziewany jest rozwój chmur kłębiasto-deszczowych, które przesuwać się będą z zachodu w głąb kraju i przyniosą przelotne opady i lokalne burze. Konwekcja będzie się rozwijać w warunkach małych oraz umiarkowanych pionowych uskoków wiatru (DLS 5-15 m/s). Poza pojedynczymi komórkami prawdopodobny jest również rozwój klastrów wielokomórkowych, zwłaszcza w strefach zbieżności wiatru. Ze względu na dużą wilgotność w całym profilu troposfery i możliwość utworzenia się klastrów, miejscami chmury Cb mogą dać intensywne opady deszczu. Wystąpienie burz jest najbardziej prawdopodobne od godzin południowych do wieczornych, początkowo na zachodzie, a potem coraz bardziej w głębi kraju. Niewykluczone, że wyładowania miejscami pojawią się również w pierwszej części nocy.

Zaszufladkowano do kategorii News, Prognozy | Dodaj komentarz

Prognoza konwekcyjna na dzień 3.05.2020 i noc 3/4.05.2020

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 03.05.2020, godz. 08:00 CSET do 04.05.2020, godz. 08:00 CSET

SYTUACJA SYNOPTYCZNA/OMÓWIENIE:

Prognoza konwekcyjna na 3.05.2020

Polska pozostanie w zasięgu górnej zatoki niżowej, utrzymywać się będzie chłodna i chwiejna masa powietrza – na skutek dziennego nagrzewania warstwy przypowierzchniowej, gradient termiczny w dolnych 3 km wyniesie około 7-8 K/km, co spowoduje pojawienie się stratyfikacji chwiejnej. Sytuacja taka umożliwi rozwój chmur konwekcyjnych. Energia chwiejności (CAPE) osiągnie przeważnie 200-350 J/kg, lokalnie do około 400-500 J/kg – najwyższe wartości zanotowane będą na obszarach z dużym nasłonecznieniem od godzin rannych. Z powodu dość stromego gradientu termicznego obecność zachmurzenia rano nie będzie jednak całkowitą przeszkodą w rozwoju burz.

Zjawiska przeważnie będą dość słabe – rozwojowi gwałtowniejszych burz nie będą sprzyjać niskie wartości uskoków wiatru w troposferze (w warstwie 0-6 km poniżej 5-10 m/s). Z powodu dość niskiej wilgotności, opady towarzyszące burzom nie będą przekraczać 5-10 mm. Podobnie jak w poprzednich dniach, dość nisko położona izoterma 0°C będzie umożliwiać występowanie opadów drobnego gradu, lokalnie o większej intensywności. Porywy wiatru z kolei nie powinny przekraczać około 60 km/h. Burze będą się przesuwać dość powoli na wschód bądź północny wschód, zanikać będą w godzinach wieczornych.

Zaszufladkowano do kategorii News | Dodaj komentarz

Prognoza konwekcyjna na dzień 02.05.2020 i na noc 02/03.05.2020

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 02.05.2020, godz. 08:00 CSET do 03.05.2020, godz. 08:00 CSET

SYTUACJA SYNOPTYCZNA/OMÓWIENIE

Prognoza konwekcyjna na dzień 02.05.2020 i na noc 02/03.05.2020

W sobotę, Polska w dalszym ciągu będzie się znajdować pod wpływem rozległego niżu znad połduniowej Skandynawii, który powoli przemieszcza się na wschód. Za frontem atmosferycznym napływa chłodniejsza masa powietrza pochodzenia polarnego, o cechach morskich. Popołudniu, dzięki zwiększonemu pionowemu gradientowi temperatury w środkowej troposferze, przekraczającemu 7 st. C/km, potencjalna energia dostępna konwekcyjnie CAPE wzrośnie do 100-500 J/kg. Ścinanie wiatru będzie umiarkowane, parametr DLS 0-6 km wyniesie 10-15 m/s. Całkowita wodność troposfery nie przekroczy 20 mm. Najprawdopodobniej jeszcze przed południem, w zachodniej i północnej części kraju, a także na obszarach górskich, dzięki quasigeostroficznemu wspomaganiu pionowych ruchów powietrza, na licznych strefach konwergencji wiatru dojdzie do rozwoju głębokiej konwekcji w postaci pojedynczych komórek, a także niewielkich struktur wielokomórkowych. Podczas ich przechodzenia wystąpią intensywne opady deszczu do 15 mm, opady drobnego gradu, silniejsze porywy wiatru do 70 km/h, a także raczej niezbyt liczne wyładowania atmosferyczne.
Głównie w obszarze 50 % możliwości burz, istnieje prawdopodobieństwo przechodzenia wielu komórek konwekcyjnych nad tym samym obszarem, dzięki czemu opady mogą się sumować. W związku z tym, nie można wykluczyć lokalnych podtopień w zagłębieniach terenu. Burze będą przemieszczać się w kierunkach wschodnich. Największa intensywność konwejcji przypadnie na godziny popołudniowe, a wieczorem i w nocy zacznie słabnąć i zanikać.

Zaszufladkowano do kategorii News | Dodaj komentarz