Prognoza siły i aktywności burz dla Polski na dzień 19.06.2022 i noc 19/20.06.2022 – AKTUALIZACJA

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI – AKTUALIZACJA
Ważna od 19.06.2022, godz. 20:00 CEST do 20.06.2022, godz. 08:00 CEST

2. STOPIEŃ ZAGROŻENIA zostaje wydany częściowo dla zachodu, północy i centrum kraju głównie z powodu ryzyka wystąpienia bardzo silnych porywów wiatru, opadów dużego gradu i nawalnych opadów deszczu.

1. STOPIEŃ ZAGROŻENIA zostaje wydany dla obszarów sąsiadujących ze strefą 2. stopnia zagrożenia głównie z powodu ryzyka wystąpienia silnych porywów wiatru, opadów dużego gradu i nawalnych opadów deszczu.

Prognoza konwekcyjna na dzień 19.06.2022 i noc 19/20.06.2022 – aktualizacja

SYTUACJA SYNOPTYCZA:
Proszę spojrzeć do poprzedniej prognozy konwekcyjnego z dnia 19.06.2021, godz. 09:17 CEST

OMÓWIENIE:

… zachód, północ i częściowo centrum Polski …
Najnowsze obserwacje satelitarne i radarowe potwierdzają silny rozwój głębokiej i wilgotnej konwekcji w północno-zachodniej i północnej części kraju. Aktywne, bardziej izolowane burze były obserwowane także na wschodzie Niemiec. Komórki konwekcyjne szybko organizują się w liniowe układy wielokomórkowe, a gdzieniegdzie także w superkomórki. Rozwój głębokiej, wilgotnej konwekcji jest silniejszy, niż zakładała to wcześniejsza wersja naszej prognozy konwekcyjnej.

W kolejnych godzinach dość liczne i silne burze prognozowane są w całej północnej połowie kraju. W związku z istnieniem fali na froncie, nie wyklucza się nawet rozwoju dużego mezoskalowego układu liniowego z wbudowaną linią szkwału. Silne pionowe ścinanie wiatru (DLS i MLS do 15-25 m/s) będzie pokrywać się ze strefą energii CAPE dochodzącej do ok. 1000-1500 J/kg. Takie warunki będą sprzyjające dla rozwoju zorganizowanych, a miejscami także niszczycielskich układów burzowych. Głównym zagrożeniem w okresie ważności prognozy będą bardzo silne porywy wiatru przekraczające lokalnie prędkość 100 km/h, zwłaszcza w sytuacji wystąpienia struktur bow echo. W przypadku burz superkomórkowych najważniejszym zagrożeniem będą opady dużego gradu o średnicy do 3-5 cm oraz bardzo silny wiatr. Ponadto, w związku z wysokimi wartościami PW (38-43 mm) burzom mogą towarzyszyć nawalne opady deszczu powodujące podtopienia. Lokalnie w ciągu kilkudziesięciu minut może spaść do 40-50 mm deszczu. Pewnym czynnikiem ograniczającym siłę burz, zwłaszcza w przypadku wiatru, jest fakt, że część z nich będzie rozwijać się w trybie konwekcji uniesionej, zwłaszcza na Pomorzu i Warmii. Im dalej na południe, tym ryzyko bardzo silnych porywów wiatru większe. W trakcie nocy z niedzieli na poniedziałek burze mogą dotrzeć nawet do centrum kraju, w tym do okolic Warszawy. Jeśli ich aktywność w trakcie nocy spadnie tylko w niewielkim stopniu, mogą znacząco zmodyfikować warunki atmosferyczne panujące w Polsce w ciągu kolejnego dnia i odsunąć prognozowaną strefę silnych burz z dzielnic centralnych na południe kraju.

Zaszufladkowano do kategorii News, Prognozy | Możliwość komentowania Prognoza siły i aktywności burz dla Polski na dzień 19.06.2022 i noc 19/20.06.2022 – AKTUALIZACJA została wyłączona

Prognoza konwekcyjna na dzień 19.06.2022 i noc 19/20.06.2022

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 19.06.2022 godz. 09:00 CEST do 20.06.2022, godz. 08:00 CEST

1. STOPIEŃ ZAGROŻENIA zostaje wydany dla obszaru Polski północnej z powodu ryzyka wystąpienia intensywnych opadów deszczu, opadów dużego gradu, a także punktowo silnych porywów wiatru oraz trąb powietrznych

UWAGA! Prognoza może być aktualizowana!

Prognoza konwekcyjna na dzień 19.06.2022 i noc 19/20.06.2022

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Polska znajdować się będzie w zasięgu wielocentrycznego niżu znad Skandynawii oraz związanym z nim pofalowanym chłodnym frontem atmosferycznym, wraz z płytkimi ośrodkami niżowymi przemieszczającymi się wzdłuż niego. Dużą rolę odegra silny prąd strumieniowy w górnej i środkowej troposferze, który napędzany będzie bardzo dużym gradientem termicznym – o ile masa powietrza nad większością kraju charakteryzować się będzie temperaturą na wysokości izobarycznej 850 hPa rzędu 16-22°C, to z północnego zachodu napływać zacznie znacznie zimniejsza masa powietrza polarnego morskiego, z temperaturą zaledwie 2-4°C.

OMÓWIENIE:

... Dzień 19.06.2022 …

W ciągu dnia na zdecydowanej większości obszaru burze nie są prognozowane – jedyne ryzyko obejmuje wody Morza Bałtyckiego oraz obszar bezpośrednio wzdłuż wybrzeża. Burze mogą być wbudowane w zachmurzenie warstwowe związane z frontem, a głównym zjawiskiem towarzyszącym będą intensywne opady deszczu.

... Godziny wieczorno-nocne …

Wieczorem oraz w nocy, wraz z poprawą warunków termodynamicznych oraz przesuwaniem się zafalowania, burze prawdopodobnie rozwiną się nad północnymi województwami (najprawdopodobniej nad woj.pomorskim), a być może także bardziej w głębi Polski północnej. Co ważne, spora część z nich może się rozwinąć dzięki energii chwiejności z uniesienia (i to znacznych wartości, przekraczających , przy istnieniu warstw stabilnych w dolnej troposferze. Im dalej na południe, tym większa jest szansa na rozwój burz izolowanych, natomiast w północnej części obszaru burze będą się łączyć w formacje wielokomórkowe, a być może utworzą linię szkwału. Prawdopodobny jest też rozwój burz superkomórkowych. Głównymi zagrożeniami, które będą nieść burze w tej fazie, będą intensywne opady deszczu (około 20-40mm i więcej), opady gradu (w przypadku superkomórek również dużego, punktowo nawet 3-5cm średnicy i nieco więcej) oraz silne porywy wiatru (rzędu 75-90km/h, jednak w północnej części obszaru to ryzyko będzie ograniczane przez warstwy stabilne w dolnej troposferze).

… Druga część nocy i godziny poranne …

W drugiej części nocy bądź nad ranem od strony Niemiec prognozowane jest wejście kolejnego zafalowania, wraz z którym może się przesuwać mezoskalowy układ konwekcyjny. Prawdopodobnie przemieszczać się będzie od woj. lubuskiego przez wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, po północną część Mazowsza i południe warmińsko-mazurskiego oraz Podlasie, przy czym do końca wartości prognozy powinien osiągnąć okolice południków 17-19°E. Stwarzać będzie zagrożenie głównie silnymi opadami deszczu (rzędu 25-50mm) oraz silnymi porywami wiatru (około 80-100km/h, punktowo więcej). W południowej części układu możliwe jest wystąpienie superkomórek, które będą dodatkowo przynosić opady gradu, także znacznej średnicy. Nie można także wykluczyć trąb powietrznych, w fazoryzowanej postaci tornad szkwałowych – szanse na takie zjawiska nie są jednak wysokie. Układ prawdopodobnie pozostanie aktywny w ciągu dnia, przemieszczając się dalej na wschód.

UWAGA! Prognoza może być aktualizowana!

Zaszufladkowano do kategorii News | Możliwość komentowania Prognoza konwekcyjna na dzień 19.06.2022 i noc 19/20.06.2022 została wyłączona

Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 16.06.2022 i noc 16/17.06.2022

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 16.06.2022 godz. 08:00 CEST do 17.06.2022, godz. 08:00 CEST

1. STOPIEŃ ZAGROŻENIA zostaje wydany dla obszaru Polski południowej z powodu ryzyka wystąpienia intensywnych opadów deszczu, opadów gradu o średnicy 2-3 cm, a także punktowo silnych porywów wiatru

Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 16.06.2022 i noc 16/17.06.2022

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Sytuację synoptyczną nad Polską kształtuje obecność dwóch różnych mas powietrza. Nad środkową Europą i południową Polską znajdzie się ciepła i chwiejna masa powietrza, która w czwartek spowoduje rozwój burz w tej części kraju, natomiast na północy napływa w dalszym ciągu chłodna polarno-morska masa powietrza (na mapach synoptycznych dla powierzchni izobarycznej 850 hPa można zauważyć spory kontrast pomiędzy temperaturą na północy i na południu kraju). Rozwój burz napędzany będzie obecnością przyziemnego ośrodka niskiego ciśnienia oraz lokalnymi strefami konwergencji wiatru.

OMÓWIENIE:

…Obszar objęty 1 stopniem zagrożenia…

Na południu kraju prognozowany jest potencjał do rozwoju aktywnych i umiarkowanie silnych oraz silnych burz. Na obszarze objętym 1 stopniem zagrożenia spodziewany jest wzrost energii CAPE powyżej 1000 J/kg, który wraz ze sporą zasobnością pary wodnej w atmosferze (mixing ratio około 10 g/kg) przyczyni się do rozwoju zjawisk burzowych w strefach zbieżności wiatru. Maksymalna wodność troposfery wyniesie około 30 mm, zwiększając tym samym szanse na obfite opady deszczu. Warunki kinematyczne będą umiarkowane, jednak sprzyjające formowaniu się układów wielokomórkowych (uskoki wiatru w warstwie 0-6 km około 15 m/s, 0-3 km również 15 m/s). Miejscami na południu kraju uskoki mogą być podwyższone do 20 m/s, wraz z podwyższonym parametrem SRH 0-3 km powyżej 200-250 m2/s2.

Inicjacja konwekcji burzowej nastąpi najprawdopodobniej w południowo-zachodniej części kraju na Dolnym Śląsku, skąd strefa burz będzie przemieszczać się dalej na wschód naszego kraju. W międzyczasie może dochodzić do rozbudowywania się burz bliżej południowo-centralnej części Polski, a tam zjawiska z uwagi na dogodne warunki kinematyczne będą mogły formować się i łączyć w układy wielokomórkowe. Z tego samego powodu nie wyklucza się rozwoju pojedynczych burz superkomórkowych, szczególnie przed główną strefą. Głównym zagrożeniem podczas burz oprócz aktywności elektrycznej, będą intensywne opady deszczu mogące lokalnie powodować zalania i podtopienia, opady gradu o średnicy około 2-3 cm oraz punktowo silne porywy wiatru. Cała strefa opadów i burz będzie przemieszczać się z zachodu na wschód lub z nieznacznym odchyleniem na południowy-wschód.

…Pozostały obszar objęty możliwością burz…

Na pozostałym obszarze kraju warunki do rozwoju burz będą ograniczone w dużej mierze przez wysoki oraz bardzo wysoki poziom kondensacji, oraz mniejszą zasobność wilgoci w troposferze (szczególnie na zachodzie kraju), choć nie można wykluczyć w tych miejscach lokalnego przebicia i rozwoju pojedynczych burz lub inicjacji w późniejszej porze dnia. W Polsce północno-wschodniej pojawią się nieco większe szanse do rozwoju konwekcji i burz, jednak w zupełnie innej chłodnej masie powietrza, a także środowisku o dużo mniejszej niestabilności powietrza. Powstałe burze powinny cechować się znacznie mniejszą siłą i aktywnością, aniżeli zjawiska powstałe na południu kraju.

Zaszufladkowano do kategorii News, Prognozy | Możliwość komentowania Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 16.06.2022 i noc 16/17.06.2022 została wyłączona

Prognoza konwekcyjna na dzień 15.06.2022 i na noc 15/16.06.2022

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 15.06.2022 godz. 8:00 CEST do 16.06.2022, godz. 08:00 CEST

SYTUACJA SYNOPTYCZNA

W środę do Polski będzie napływać chłodna masa powietrza polarnomorskiego. W południowej połowie kraju zaznaczy się wpływ wyżu, ale w północnej części Polski w chwiejnym powietrzu rozwiną się chmury kłębiasto-deszczowe, które miejscami przyniosą przelotne opady i słabe burze.

OMÓWIENIE

…Obszar objęty możliwością burz…

Prognoza konwekcyjna na dzień 15.06.2022 i na noc 15/16.06.2022
Prognoza konwekcyjna na dzień 15.06.2022 i na noc 15/16.06.2022

W rejonie prognozowana jest nieduża chwiejność (CAPE do 200-400 J/kg). W środowisku małych i umiarkowanych pionowych uskoków wiatru będą rozwijać się przede wszystkim pojedyncze komórki konwekcyjne i nieduże multikomórki. Przyniosą one lokalnie silniejszy wiatr i opady deszczu lub niedużego gradu. Towarzyszyć im mogą raczej nieliczne wyładowania (nieco większa szansa ich wystąpienia jest na północnym-wschodzie). Największe prawdopodobieństwo rozwoju konwekcji przypada na okres od południa do wieczora.

Zaszufladkowano do kategorii News, Prognozy | Możliwość komentowania Prognoza konwekcyjna na dzień 15.06.2022 i na noc 15/16.06.2022 została wyłączona