Prognoza konwekcyjna na dzień 14.03.2021 i na noc 14/15.03.2021

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 14.03.2021 godz. 8:00 CET do 15.03.2021, godz. 07:00 CET

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Prognoza konwekcyjna na dzień 14.03.2021 i noc 14/15.03.2021
Prognoza konwekcyjna na dzień 14.03.2021 i noc 14/15.03.2021

W niedzielę Polska znajdzie się pod wpływem niżu znad Bałtyku i związanymi z nimi frontami atmosferycznymi. Do naszego kraju będzie napływać powietrze polarnomorskie, które będzie cechować się niewielką chwiejnością. W związku z tym mogą wystąpić przelotne opady, a lokalnie też słabe burze.

OMÓWIENIE:

…Obszar objęty możliwością burz…

Na omawianym obszarze prognozowana jest marginalna chwiejność (CAPE do 100-200 J/kg). Prognozowany jest rozwój chmur kłębiasto-deszczowych, które dadzą przelotne opady (deszcz, krupa, śnieg, miejscami grad), a lokalnie być może również nieliczne wyładowania atmosferyczne. Największe szanse wystąpienia konwekcji przypadają od godzin przed południowych do wieczornych.

Zaszufladkowano do kategorii News, Prognozy | Dodaj komentarz

Prognoza konwekcyjna na dzień 13.03.2021 i noc 13/14.03.2021

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od  13.03.2021, godz. 10:30 CET do 14.03.2021, godz. 07:00 CET

SYTUACJA SYNOPTYCZNA/OMÓWIENIE:

W godzinach wieczornych od zachodu nad południową część Morza Bałtyckiego wkroczy niż baryczny. Wówczas zacznie się on powoli wypełniać, następować ma powoli jego okluzja. Nad kraj od zachodu wkroczy zokludowany front atmosferyczny. Za frontem napłynie chłodniejsza, wilgotna masa powietrza o niestabilnej równowadze pionowej.

Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 13.03.2021 i noc 13/14.03.2021

Przy marginalnej chwiejności termodynamicznej i umiarkowanych pionowych uskokach wiatru możliwy jest rozwój pojedynczych, słabo zorganizowanych komórek burzowych. W strefie Pobrzeży Polski prognozowane są silne porywy wiatru, które podczas przechodzenia chmur kłębiasto-deszczowych mogą się nasilać. Należy, więc zwrócić uwagę na możliwe silniejsze porywy wiatru. Mogą one przekraczać w strefie nadmorskiej lokalnie 80 km/h. Ze względu na duży gradient pionowy temperatury nie można wykluczyć opadu krupy śnieżnej czy drobnego gradu. Należy wspomnieć, że burze rozwijać się mają głównie na obszarze Niemiec na Pomorzu Przednim. Nad Polską będą one znacznie słabsze i tylko lokalnie mogą przynosić wyładowania atmosferyczne.

Zaszufladkowano do kategorii News | Dodaj komentarz

Prognoza konwekcyjna na dzień 12.03.2021 i noc 12/13.03.2021

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od  12.03.2021, godz. 07:00 CET do 13.01.2021, godz. 07:00 CET

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Polska znajdować się będzie w zasięgu rozległego niżu z centrum nad Szwecją. Front zokludowany z nim związany przemieści się na wschód od Polski, a za nim do kraju napłynie chwiejna masa powietrza polarnego morskiego w której przemieszczają się chłodne fronty drugorzędne. W takich warunkach spodziewany jest rozwój zachmurzenia kłębiastego (cumulus congestus, cumulonimbus), a więc i przelotnych opadów oraz lokalnych burz.

Prognoza konwekcyjna na dzień 12.03.2021 i noc 12/13.03.2021
Prognoza konwekcyjna na dzień 12.03.2021 i noc 12/13.03.2021

OMÓWIENIE:

Warunki sprzyjające rozwojowi chmur konwekcyjnych występować będą przez cały okres ważności prognozy – napływać będzie masa powietrza charakteryzująca się stromym, pionowym gradientem termicznym (w warstwie do 500 hPa gradient ten może osiągać do 7-8°C/km). Wynikać to będzie z adwekcji chłodu w środkowej troposferze (na 500hPa temperatura do -32/-37°C), natomiast izoterma 0 znajdzie się na wysokości około kilometra. W ciągu dnia zaznaczy się także pewne nagrzanie przyziemnej troposfery, co będzie dodatkowo sprzyjać ruchom konwekcyjnym. Spodziewane jest pojawienie się energii chwiejności CAPE do 200-300J/kg, lokalnie do około 350-400J/kg, natomiast wartość Lifted Index obniży się do -1/-2°C.

W warunkach takich spodziewany jest rozwój chmur cumulonimbus z przelotnymi opadami przemieszczających się z zachodu na wschód. Chmury te mogą także tworzyć niezbyt rozległe formacje wielokomórkowe czy nawet struktury w formie linii szkwałowych. Na ogół towarzyszyć im będą opady deszczu, jednak z racji nisko położonej izotermy 0 spodziewane są także opady deszczu ze śniegiem i krupy śnieżnej, a nawet drobnego gradu (do 0,5-1cm średnicy). Przechodzeniu chmur Cb będzie także towarzyszyć silny wiatr, osiągający w porywach przeważnie do około 60-75 km/h, w kilku przypadkach (szczególnie formacji liniowych) do około 75-85 km/h. Dzięki znacznej rozpiętości pionowej chmur Cb, a więc i silnie przechłodzonym wierzchołkom, chmury te będą zdolne generować wyładowania atmosferyczne. Możliwe nawet, że w kilku przypadkach aktywność elektryczna może być wyraźnie zwiększona (szczególnie mając na uwadze termin). Największe szanse na wyładowania będą występować w ciągu dnia, w pozostałych godzinach ważności prognozy ryzyko ich wystąpienia będzie wyraźnie niższe.

Zaszufladkowano do kategorii News | Dodaj komentarz

Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 11.03.2021 i noc 11/12.03.2021

Ważna od 11.03.2021, godz. 08:00 CEST do 12.03.2021, godz. 08:00 CEST

SYTUACJA SYNOPTYCZNA/OMÓWIENIE:

Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 11.03.2021 i noc 11/12.03.2021

W czwartek Polska dostanie się pod wpływ zatoki niskiego ciśnienia związanej z niżem wtórnym znad Skandynawii. Od zachodu początkowo wkroczy ciepły front atmosferyczny z opadami mieszanymi, a po południu front chłodny. To właśnie na nim mogą rozwinąć się zjawiska burzowe wspomagane przez spływ zimnego powietrza w środkowej troposferze – wzrost pionowego gradientu temperatury. Prognozowana energia termodynamiczna będzie umiarkowanie niska, dochodząca do około 100-200 J/kg. Jednak podwyższone wartości ścinania wiatru w głównej mierze przyczynią się do powstania burz. Towarzyszyć im będzie przede wszystkim silny wiatr w porywach do 60-75 km/h oraz opady drobnego gradu i/lub krupy śnieżnej. Burze pojawią się w godzinach popołudniowych i wieczornych. Największe ich prawdopodobieństwo wystąpienia prognozuje się w zachodniej części kraju.

Zaszufladkowano do kategorii News, Prognozy | Dodaj komentarz