Prognoza konwekcyjna na dzień 17.09.2019 i na noc 17/18.09.2019

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 17.09.2019, godz. 08:00 CEST do 18.09.2019, godz. 08:00 CEST

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla północnej Polski ze względu na prawdopodobieństwo wystąpienia silnych porywów wiatru pochodzenia konwekcyjnego.

SYTUACJA SYNOPTYCZNA / OMÓWIENIE

Prognoza konwekcyjna na dzień 17.09.2019 i na noc 17/18.09.2019

We wtorek nad europejskim obszarem synoptycznym dominować będą dwa układy baryczne. Europa zachodnia znajdzie się pod wpływem stacjonarnego wyżu znad Wysp Brytyjskich, a Europa centralna i wschodnia w rozległej strefie niskiego ciśnienia, z centrum nad terytorium Rosji. Nad Bałtykiem przechodzić będzie wtórny ośrodek niżowy, który przyczyni się do zwiększenia gradientu barycznego nad północną Polską. Za chłodnym frontem atmosferycznym zacznie napływać zimna masa powietrza z półncy. Niska temperatura w środkowej troposferze doprowadzi do powstania stromego pionowego gradientu temperatury. Spowoduje on powstanie potencjalnej energii konwekcji CAPE 100-400 J/kg. Zwłaszcza nad stosunkowo ciepłymi wodami Morza Bałtyckiego. Stromy gradient baryczny zwiększy wartości ścinania wiatru. DLS 0-6 km 15-35 m/s, LLS 8-18 m/s.

Już od godzin porannych należy spodziewać się wystąpienia licznych ośrodków konwekcyjnych, głównie w postaci pojedynczych komórek, lub niewielkich struktur wielokomórkowych, a także superkomórek które będą mogły generować pojedyncze wyładowania atmosferyczne. Nie można wykluczyć, że niektóre ośrodki burzowe wykażą zwiększoną aktywność elektryczną. Głównym zagrożeniem podczas występowania konwekcji będą silne porywy wiatru do ok 90 km/h, a lokalnie nawet do 100 km/h. Dodatkowo wystąpią intensywne opady deszczu i krupy śnieżnej. Burze będą się przemieszczać z północnego-zachodu na południowy-wschód. Istnieje niewielkie prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska trąby wodnej, jednak silny przepływ powietrza może utrudnić jego pojawienie się.

Zaszufladkowano do kategorii News | Dodaj komentarz

Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 09.09.2019 i na noc 09/10.09.2019

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI Ważna od 09.09.2019, godz. 08:00 CEST do 10.09.2019, godz. 08:00 CEST

STOPIEŃ 1 ZAGROŻENIA zostaje wydany dla południowej i częściowo centralnej Polski ze względu na ryzyko wystąpienia intensywnych opadów deszczu, silnego wiatru, w mniejszym stopniu z powodu ryzyka wystąpienia opadów gradu i trąby powietrznej.

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 09.09.2019 i na noc 09/10.09.2019

W poniedziałek Polska dostanie się pod wpływ wędrującego z południa ośrodka niskiego ciśnienia. Jego centrum znajdzie się nad zachodnią częścią kraju i będzie podążać w kierunku Morza Bałtyckiego. Początkowo na południu Polski należy spodziewać się wejścia ciepłego frontu atmosferycznego z zachmurzeniem warstwowym, a w kolejnych godzinach frontu chłodnego. Napływać do nas będzie ciepła masa powietrza polarnego morskiego, którą zastąpi po przejściu chłodnego frontu świeża, chłodniejsza masa tego samego pochodzenia.

OMÓWIENIE:

… Obszar objęty 1 stopniem zagrożenia …

W poniedziałek burze będą powstawać w środowisku umiarkowanej chwiejności atmosfery (CAPE maksymalnie do 500-1000 J/kg, LI do -1/-3°C) oraz podwyższonych warunków kinematycznych ze względu na obecność frontów (DLS powyżej 15 m/s, lokalnie ponad 20 m/s). Również wodność troposfery będzie podwyższona do 30-35 mm.

W takich warunkach prognozuje się wystąpienie pojedynczych komórek burzowych, które szybko będą łączyć się w klastry wielokomórkowe. Będą ona początkowo wbudowane w zachmurzenie warstwowe związane z frontem ciepłym. Ze względu na dogodne warunki kinematyczne i obecność centrum niżu nie można wykluczyć superkomórek burzowych. Największym zagrożeniem ze strony burz będą intensywne opady deszczu do 30-35 mm, a w połączeniu z opadami na froncie mogą przekroczyć sumy 40 mm. Dodatkowo burzom towarzyszyć może silny wiatr w porywach do 70-85 km/h oraz niewielki grad do 2 cm. Ze względu na dogodne warunki istnieje ryzyko powstania trąby powietrznej nie tylko na obszarze objętym 1 stopniem zagrożenia. Burze powstaną już w godzinach porannych i będą przemieszczać się na północ i północny-zachód.

Zaszufladkowano do kategorii News, Prognozy | Dodaj komentarz

Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 08.09.2019 i noc 08/09.09.2019

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 08.09.2019, godz. 08:00 CEST do 09.09.2019, godz. 08:00 CEST

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Prognoza konwekcyjna na dzień 08.09.2019 i noc 08/09.09.2019

Niż górny znajdujący się w rejonie Szwajcarii będzie powoli łączył się z doliną górnej fali górnej rozbudowującej się na południowy wschód w rejonie Wysp Brytyjskich. Nad zachodnią częścią Rosji znajdzie się silny układ wysokiego ciśnienia. Polska będzie pod wpływem pofalowanego frontu atmosferycznego przebiegającego od Niziny Padańskiej po Basen Morza Bałtyckiego. W obrębie frontu będą tworzyły się niewielkie mezoskalowe niże. Nieco większy niż w okresie ważności prognozy rozwinie się na północy Włoch i nad Słowenią. Front atmosferyczny będzie oddzielał napierającą od południowego wschodu zwrotnikową masę powietrza od powietrza polarnego morskiego, które w niedziele będzie znajdowało się na zachodnią i północą częścią naszego kraju. W rejonie frontu atmosferycznego, w zwrotnikowej masie powietrza, rozwinie się umiarkowanie silna chwiejność troposfery, co będzie skutkować rozwojem burz.

OMÓWIENIE:

… południe, wschód i częściowo centrum kraju …

W niedzielę w ciągu dnia prognozowana jest energia CAPE o wartości 400-1200 J/kg. Największa wartość CAPE prognozowana jest w południowej części omawianego obszaru. Wystąpią niezbyt duże wartości DLS (do 10-15 m/s), a PW osiągnie ok. 30-32 mm. Dodatkowo pojawią się mechanizmy wspomagające rozwój głębokiej i wilgotnej konwekcji o niewielkim nasileniu.

Pierwsze silne komórki opadowe i pojedyncze, słabe burze niewykluczone są jeszcze przed południem, natomiast ich najsilniejszy rozwój prognozowany jest na godziny popołudniowe i wieczorne. Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest wystąpienie niewielkich, raczej wolno przemieszczających się układów wielokomórkowych. Niewykluczona jest pojedyncza, niezbyt silna burza superkomórkowa (SRH 0-3 km do ok. 150 m2/s2). W najsilniejszych komórkach prognozujemy wystąpienie opadów niewielkiego gradu oraz silniejszych porywów wiatru, do ok. 60-70 km/h. Największym zagrożeniem będą jednak silne opady deszczu, które w kilku przypadkach mogą skutkować lokalnymi podtopieniami. Ryzyko wystąpienia nawalnych opadów jest jednak zbyt małe, aby w prognozie uwzględnić stopień 1. zagrożenia. W nocy z niedzieli na poniedziałek burze powinny znacznie osłabnąć. W okresie ważności prognozy kilka ośrodków burzowych może przejść także nad północną częścią Polski (Warmia i Mazury, częściowo Pomorze), ale ich wystąpienie jest dość wątpliwe.

… południe i południowy zachód kraju w nocy, po godz. 02:00 CEST …

Na noc z niedzieli na poniedziałek modele wskazują na wejście do tej części Polski strefy opadów związanej z zanikającym układem MCS, który wcześniej rozwinie się nad Węgrami, Słowacją i wschodnimi Czechami. W związku z tym nie wyklucza się miejscami burz oraz dość silnych opadów konwekcyjnych powodujących gdzieniegdzie niewielkie podtopienia.

Zaszufladkowano do kategorii News, Prognozy | Dodaj komentarz

Prognoza konwekcyjna na dzień 07.09.2019 i na noc 07/08.09.2019

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 07.09.2019 godz. 09:00 CEST do 08.09.2019, godz. 08:00 CEST

SYTUACJA SYNOPTYCZNA

W sobotę Polska znajdzie się pod wpływem niżu z systemem frontów atmosferycznych. W ciepłym sektorze masa powietrza będzie cechować się pewną chwiejnością termodynamiczną, co oznacza możliwość rozwoju burz.

OMÓWIENIE:

…Obszar objęty możliwością burz…

Prognoza konwekcyjna na dzień 07.09.2019 i na noc 07/08.09.2019
Prognoza konwekcyjna na dzień 07.09.2019 i na noc 07/08.09.2019

W rejonie prognozowana jest nieduża chwiejność (CAPE 200-500 J/kg). W pobliżu frontów wystąpią mechanizmy wspomagające konwekcję, co może zaskutkować rozwojem chmur Cb. W warunkach umiarkowanych, pionowych uskoków wiatru spodziewany jest rozwój pojedynczych komórek lub niezorganizowanych klastrów wielokomórkowych, możliwe również że chmury Cb będą wbudowane w chmury warstwowe. Burze nie będą liczne i na ogół powinny być słabe, ale miejscami mogą spowodować silniejsze opady deszczu. Największe szanse ich rozwoju przypadają na godziny popołudniowe i wieczorne.

Zaszufladkowano do kategorii News, Prognozy | Dodaj komentarz