Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 30.08.2020 i noc 30/31.08.2020 – Aktualizacja

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI – AKTUALIZACJA
Ważna od  30.08.2020, godz. 10:30 CEST do 31.08.2020, godz. 08:00 CEST

STOPIEŃ 3. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla obszaru od woj. śląskiego i opolskiego po północny wschód i wschód woj. mazowieckiego głównie z powodu ryzyka wystąpienia niszczących porywów wiatru, opadów dużego gradu, silnych opadów deszczu powodujących podtopienia i w mniejszym stopniu z powodu ryzyka powstania silnej i długotrwałej trąby powietrznej

STOPIEŃ 2. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla obszaru wokół stopnia 3. zagrożenia i dla północnego wschodu Polski głównie z powodu ryzyka wystąpienia niszczących porywów wiatru, opadów dużego gradu, silnych opadów deszczu powodujących podtopienia i w mniejszym stopniu z powodu ryzyka powstania silnej i długotrwałej trąby powietrznej

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany na południowy wschód od obszaru stopnia 2. zagrożenia głównie z uwagi na ryzyko wystąpienia lokalnie niszczących porywów wiatru, opadów dużego gradu oraz w mniejszym stopniu z powodu ryzyka wystąpienia silnych opadów deszczu powodujących podtopienia.

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany na zachód i północny zachód od obszaru stopnia 2. zagrożenia głównie z powodu ryzyka silnych opadów deszczu powodujących podtopienia, bardzo silnych porywów wiatru oraz z powodu mniejszego ryzyka wystąpienia opadów dużego gradu.

Prognoza konwekcyjna na dzień 30.08.2020 i noc 30/31.08.2020 – AKTUALIZACJA

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Opis sytuacji synoptycznej znajduje się w prognozie konwekcyjnej dla Polski na dzień 30.08.2020 i noc 30/31.08.2020 wydanej w dniu 29.08.2020 o godz. 22:02 CEST.

OMÓWIENIE:

… obszar objęty 3. oraz 2. stopniem zagrożenia …
Najnowsze aktualizacje modeli numerycznych przesunęły strefę najsilniejszych zjawisk nieco bardziej na zachód. Wynika to z wejścia ciepłego sektora bardziej w głąb kraju przy jednoczesnej intensyfikacji ośrodka niżowego przemieszczającego się w godzinach wieczornych z południa na północ Polski. W chwili obecnej większość modeli wskazuje na rozwój silnego układu MCS zawierającego w sobie wbudowane bow echo. Układ ten ma wejść do Polski znad Czech w rejonie Rybnika, a następnie przemieścić się w rejon Warszawy, gdzie zacznie powoli słabnąć. Wzdłuż jego trasy przemieszczania się będą panowały idealne warunki do rozwoju zorganizowanych i ekstremalnie silnych burz – CAPE ma wynieść 1000-2000 J/kg, pionowe ścinanie wiatru DLS osiągnie 30 m/s, MLS – 20-25 m/s, LLS – do ok. 20 m/s. Na całej trasie tego układu prognozujemy wystąpienie niszczących porywów wiatru o prędkości do 120-150 km/h, punktowo nawet więcej! Tak silny wiatr może występować praktycznie wzdłuż całej linii bow echo, choć największą prędkość może osiągnąć w rejonie MCV rozwijającego się w zachodniej / północno-zachodniej części układu. Na linii bow echo nie wykluczamy rozwoju kilku tornad szkwałowych. Wiele wskazuje na to, że prognozowany układ będzie spełniał wszystkie kryteria burzy typu derecho.

Przed omówionym powyżej układem nadal nie wykluczamy rozwoju kilku bardzo silnych burz superkomórkowych, które mogą przynieść gwałtowne porywy wiatru, opady gradu o średnicy powyżej 5 cm, a także kilka silnych i długotrwałych trąb powietrznych. Największe prawdopodobieństwo rozwoju superkomórek wystąpi bezpośrednio przed przemieszczającym się na N/NE mezoskalowym układem konwekcyjnym.

W związku z konsekwentnym utrzymywaniem się wyliczeń wielu modeli i ich zgodności co do powstania struktury bow echo, w strefie o największym ryzyku wystąpienia ekstremalnie silnych burz wydaliśmy stopień 3. zagrożenia. Ze względu na sugerowane przez niektóre modele wejście ciepłej i chwiejnej masy powietrza bardziej w głąb kraju, rozszerzyliśmy obszar stopnia 2. zagrożenia obejmując tereny położone nieco bardziej na północny zachód względem pierwotnego przebiegu tej strefy.

Pozostała część prognozy nie uległa większym zmianom. Niektóre modele sugerują wystąpienie bardzo silnego wiatru na linii odpływu, która rozbuduje się na południe od przemieszczającego się układu MCS. Jego prędkość może osiągać w porywach do ok. 100 km/h.

Zaszufladkowano do kategorii News, Prognozy | Dodaj komentarz

Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 30.08.2020 i noc 30/31.08.2020

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od  30.08.2020, godz. 08:00 CEST do 31.08.2020, godz. 08:00 CEST

STOPIEŃ 2. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla obszaru od woj. śląskiego i opolskiego przez woj. łódzkie, świętokrzyskie, mazowieckie po lubelskie i podlaskie głównie z powodu ryzyka wystąpienia niszczących porywów wiatru, opadów dużego gradu, silnych opadów deszczu powodujących podtopienia i w mniejszym stopniu z powodu ryzyka powstania silnej i długotrwałej trąby powietrznej.

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany na południowy wschód od obszaru stopnia 2. zagrożenia głównie z powodu ryzyka wystąpienia bardzo silnych porywów wiatru, opadów dużego gradu oraz w mniejszym stopniu z powodu ryzyka wystąpienia silnych opadów deszczu powodujących podtopienia.

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany na północny zachód od obszaru stopnia 2. zagrożenia głównie z powodu ryzyka silnych opadów deszczu powodujących podtopienia, bardzo silnych porywów wiatru oraz w mniejszym stopniu z powodu ryzyka wystąpienia opadów dużego gradu.

*** Istnieje możliwość aktualizacji prognozy do 3. stopnia zagrożenia. W okresie ważności prognozy istnieje znaczące ryzyko wystąpienia ekstremalnie silnych zjawisk konwekcyjnych.***

Prognoza konwekcyjna na dzień 30.08.2020
i noc 30/31.08.2020

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

W niedzielę w Polsce będzie panować dynamiczna pogoda. Nasz kraj znajdzie się w przedniej (czołowej) części górnej fali troposferycznej, dzięki której będzie napływać gorąca i niestabilna masa powietrza z południowego-zachodu. W obrębie czoła fali nad Polską rozwinie się zaburzenie w postaci krótkiej fali górnej. Dodatkowo w górnej troposferze zaznaczy się prąd strumieniowy ze strefą dywergencji, która spowoduje przyspieszenie ruchów pionowych powietrza. Z kolei w dolnej troposferze nasz kraj będzie w zasięgu pofalowanego frontu atmosferycznego, wzdłuż którego będzie przemieszczał się niż. Początkowo, w godzinach popołudniowych, znajdzie się on w rejonie Opolszczyzny i Górnego Śląska, następnie zacznie wędrować w kierunku Ziemi Łódzkiej i Mazowsza, wkraczając w nocy na Podlasie. Na południe od frontu atmosferycznego napłynie gorąca i wilgotna masa niestabilnego powietrza zwrotnikowego, w obrębie której rozwijać się będą burze z groźnymi zjawiskami meteorologicznymi.

OMÓWIENIE:

… obszar objęty 2. stopniem zagrożenia …
W godzinach przedpołudniowych w znacznej części tego obszaru będzie utrzymywać się spore zachmurzenie, a miejscami również opady będące pozostałością po nocnych i porannych systemach konwekcyjnych. Wczesnym popołudniem od południa zacznie się jednak rozpogadzać, a powietrze bardzo szybko się nagrzeje, przez co pojawi się duża energia CAPE osiągająca wartość z przedziału 1000-2500 J/kg (temperatura punktu rosy osiągnie 20-22°C). Szczególnie duże nagromadzenie wilgoci wystąpi w strefie zbieżności wiatrów, która rozwinie się na tym obszarze. Na północny zachód od strefy zbieżności będzie wyraźniej chłodniej i nadal ma utrzymywać się zachmurzenie duże.

Inicjacja głębokiej i wilgotnej konwekcji nastąpi wzdłuż stref zbieżności wiatrów po godz. 15:00-16:00. Być może od południowego zachodu wejdzie bardziej zorganizowany układ konwekcyjny, który będzie miał doskonałe warunki do dalszego nasilania się. Niepokojąco wygląda prognoza warunków kinematycznych dla omawianego obszaru – DLS ma wynieść 25-30 m/s, MLS ponad 20 m/s, LLS do ok. 15-20 m/s. Dodatkowo pojawi się silny skręt wiatru w dolnej troposferze, o czym będą świadczyły wartości SREH 0-3 km i SREH 0-1 km dochodzące odpowiednio do 500 m2/s2 i 250 m2/s2. Takie warunki nakładające się na strefę umiarkowanych i dość dużych wartości CAPE zawsze faworyzują silne i zorganizowane formy DMC takie jak superkomórki burzowe i silne układy MCS z liniami szkwału.

Nie przewidujemy masowego rozwoju burz. Komórek na obszarze Polski utworzy się kilka, będą jednak bardzo szybko przybierać na sile i się rozrastać. W początkowej fazie prognozujemy kilka superkomórek. Każda z tych superkomórek będzie potencjalnie niebezpieczną burzą. Modele wskazują na występowanie wyjątkowo silnych mezocyklonów, co może przełożyć się na występowanie ekstremalnie silnych porywów wiatru, opadów gradu o średnicy do ok. 4-6 cm oraz gwałtownych ulew powodujących podtopienia. Faworyzowany będzie typ klasyczny superkomórek. Istnieje ryzyko rozwinięcia się 1-3 silnych i długotrwałych trąb powietrznych. Ryzyko to będzie jednak w pewnym stopniu ograniczone przez niewielkie wartości MLCAPE z warstwy 0-3 km (do 50 J/kg) oraz LCL nieco powyżej 1000 m. Nie da się jednak wykluczyć miejsc, w których akumulacja wilgoci w powietrzu będzie większa, co przełoży się na większe zagrożenie ze strony trąb powietrznych.

Później, w godzinach wieczornych i w pierwszej części nocy, prognozowany jest rozwój 1-2 układów MCS. Jeżeli układy te będą nadal pozostawać w styczności z bardzo chwiejną masą powietrza zalegającą w dolnym kilometrze troposfery, mogą mieć niszczycielski potencjał. Istnieje możliwość rozwinięcia się układu z wbudowanym bow echo, co może doprowadzić do powstania poważnych szkód wiatrowych na bardzo dużym obszarze. Dopiero przed północą burze zaczną stopniowo wytracać swoją niszczycielską siłę.

Należy zwrócić uwagę, że najgroźniejsze zjawiska powinny skoncentrować się w dość wąskiej strefie, w rejonie zbieżności wiatru występującej w dolnej troposferze. Nie jest jeszcze do końca jasne, w którym miejscu obszar konwergencji się rozwinie. Modele wskazują jednak na obszar ciągnący przez okolice Opola, Łodzi, Warszawy i Białegostoku lub lekko na południe i wschód od tych miast. Jeżeli strefa ta znacznie się przesunie względem wyliczeń modeli numerycznych, prognoza zostanie zaktualizowana.

… południowy wschód kraju …
Ryzyko burz w tej części kraju zostanie mocno ograniczone z powodu występowania niewielkiej wilgotności względnej w dolnej i środkowej troposferze. Energia CAPE powinna osiągnąć 1000-2000 J/kg, z kolei KI ma wynieść ok. 30). Dopiero późnym wieczorem i w nocy pojawią się pewne szanse na wystąpienie burz, zwłaszcza, że część zjawisk może wtedy wyjść poza obszar stopnia 2. zagrożenia. Im bardziej na północny zachód, tym ryzyko burz będzie większe. Zjawiska będą tam intensywniejsze ze względu na większą energię CAPE nakładającą się na silne pionowe ścinanie wiatru. Głównym zagrożeniem będą bardzo silne porywy wiatru (dość sucha warstwa graniczna) i opady dużego gradu, jeśli dojdzie do uformowania się burz superkomórkowych.

… pozostała część skraju objęta 1. stopniem zagrożenia i możliwością burz …
Mimo bardzo dużych wartości pionowego ścinania wiatru i SRH nakładających się na strefę energii CAPE do 200-500 J/kg, a także bardzo silnego quasigeostroficznego wymuszania wznoszenia, prognozowany przebieg burz będzie tu znacznie łagodniejszy od przebiegu zjawisk w strefie stopnia 2. zagrożenia. Głównym zagrożeniem będą ulewne opady deszczu powodujące podtopienia (PW ma wynieść ponad 35 mm i prognozowane jest rozwinięcie się systemu training storms) a także silne (lokalnie niszczące) porywy wiatru, zwłaszcza na obszarze graniczącym z obszarem stopnia 2. zagrożenia. Należy jednak mieć też na uwadze występowanie silnego wiatru tuż ponad warstwą graniczną, przez co każdy silniejszy system konwekcyjny może generować wiatr w porywach osiągający 80-90 km/h. Największe nasilenie zjawisk przypadnie na wieczór i pierwszą część nocy.

Zaszufladkowano do kategorii News, Prognozy | Dodaj komentarz

Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 29.08.2020 i noc 29/30.08.2020

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od  29.08.2020, godz. 08:00 CEST do 30.08.2020, godz. 08:00 CEST

STOPIEŃ 2. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla częściowo południowej i centralnej części kraju głównie ze względu na możliwość wystąpienia bardzo silnych porywów wiatru i ulewnych opadów deszczu, a w mniejszym stopniu ze względu na opady gradu i ryzyko uformowania się trąby powietrznej

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla centralnej i południowej części kraju głównie ze względu na możliwość wystąpienia silnych porywów wiatru i ulewnych opadów deszczu, a w mniejszym stopniu ze względu na opady gradu.

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Do Polski Południowo-Wschodniej powoli postępować ma adwekcja masy zwrotnikowej. Do zachodniej i Północnej Polski napływać ma znacznie chłodniejsza masa polarno-morska. Pomiędzy dwoma masami powietrznymi ciągnąć ma się front polarny w obrębie którego zaburzenia będą doprowadzać do intensyfikacji ośrodków niskiego ciśnienia. Wspomniany front utworzy linie długości tysięcy kilometrów- od Basenu Morza Śródziemnego przez Alpy po Polskę Południową  Rozwój, pogłębianie niżów wchodzących nad Polskę od południowego-zachodu ma napędzać górnotroposferyczny prąd strumieniowy wbudowany na dużym kontraście termicznym.

OMÓWIENIE:

Obszar objęty 2 stopniem zagrożenia…

Prognoza konwekcyjna na dzień 29.08.2020 i noc 29/30.08.2020

Główna aktywność burz w wyznaczonych obszarach przypadnie na godziny wieczorne i nocne (poza Polską Północną, gdzie słabe burze w formie pojedynczych komórek rozwijać się mają wcześniej). W obszarze objętym drugim stopniem zagrożenia ze względu na rozwój burz w późnych godzinach nie prognozuje się dużych wartości chwiejności termodynamicznej (MUCAPE do 500 j/kg). Jednakże przewidywane są umiarkowane/silne uskoki wiatru przekraczające 20 m/s (SHEAR z warstwy 0-6 km). Warto zwrócić uwagę na oczekiwane wysokie wartości skrętności wiatru, które mogą osiągać nawet 350 m2/s2 (SRH z warstwy 0-3 km). Burze mogą nieść za sobą przede wszystkim silne porywy wiatru, punktowo przekraczające 100 km/h oraz nawalne opady deszczu, których suma może osiągnąć 30-40 mm. Lokalnie nie wykluczamy gradu, którego średnica może osiągnąć 3-4 cm. W godzinach wieczornych i nocnych grad nie powinien być głównym zagrożeniem ze strony burz. W przypadku uformowania się izolowanej superkomórki burzowej nie wyklucza się także trąby powietrznej (niewielkie ryzyko).

Obszar objęty 1 stopniem zagrożenia…

W wyznaczonym miejscu prawdopodobieństwo rozwoju burz jest mniejsze. Nad obszar Mazowsza w późnych godzinach nocnych może przemieścić się słabnący układ MCS.

W części zachodniej obszaru z kolei możliwe są silne opady konwekcyjne ( z sumą do 20-30 mm), które mogą być połączone z wyładowaniami atmosferycznymi. Nie wyklucza się uformowania izolowanych burz. Możliwe są silne porywy wiatru wynoszące 80-90 km/h.

…Pozostała części kraju objęta możliwością wystąpienia burz …

Na Pomorzu Zachodnim i Wschodnim istnieje niewielkie ryzyko powstania pojedynczych, niezorganizowanych komórek burzowych. W południowej i centralnej Polsce z kolei słabnące burze mogą w dalszym ciągu przynosić silne opady konwekcyjne.

Zaszufladkowano do kategorii News | Dodaj komentarz

Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 28.08.2020 i noc 28/29.08.2020

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 28.08.2020, godz. 08:00 CEST do 29.08.2020, godz. 08:00 CEST

SYTUACJA SYNOPTYCZNA/OMÓWIENIE:

Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 28.08.2020 i noc 28/29.08.2020

W piątek na południowym-wschodzie kraju zaznaczy się jeszcze klin wysokiego ciśnienia jednak od zachodu zacznie wkraczać zatoka niskiego ciśnienia związana z głębokim niżem znad Morza Północnego. Do Polski napłynie ciepła i wilgotna masa powietrza polarnego morskiego. Co prawda prawdopodobieństwo wystąpienia burz nie jest duże, jednak największe ryzyko istnieje na południowym-zachodzie. Burzom towarzyszyć będą przede wszystkim silny wiatr w porywach do 70 km/h, opady deszczu do 15-25 mm. Nie można wykluczyć drobnego gradu. Burze o ile powstaną będą przemieszczać się w kierunku północno-wschodnim, a pojawią się głównie w godzinach nocnych, w szczególności na południowym-zachodzie. Należy zaznaczyć, że miejscami prędkość wiatru w burzach może przekraczać prognozowane wartości.

Zaszufladkowano do kategorii News, Prognozy | Dodaj komentarz