Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 22.09.2022 i noc 22/23.09.2022

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 22.09.2022, godz. 08:00 CEST do 23.09.2022, godz. 08:00 CEST

SYTUACJA SYNOPTYCZNA/OMÓWIENIE:

Prognoza konwekcyjna na dzień 22.09.2022 i noc 22/23.09.2022

Polska znajduje się pod wpływem niżu górnego znad wschodniej części Europy. Z północy napływa chłodna i dość wilgotna masa powietrza, która w związku ze znacznym pionowym gradientem temperatury w środkowej troposferze charakteryzuje się występowaniem niedużej chwiejności. CAPE w ciągu dnia pod wpływem wygrzania przyziemnej części troposfery osiąga wartości z zakresu 100-250 J/kg. Czwartek będzie kolejnym dniem z rozwiniętym zachmurzeniem konwekcyjnym w godzinach popołudniowych oraz przelotnymi opadami deszczu i drobnego gradu w większej części kraju. Prognozowanych jest kilka bardziej rozbudowanych chmur Cumulonimbus, które mogą przynieść wyładowania atmosferyczne, zwłaszcza na południowym wschodzie kraju oraz w rejonie Zatoki Gdańskiej. Komórki opadowe (miejscami także burzowe) będą słabo zorganizowane i nietrwałe, ponadto mogą łączyć się w niewielkie klastry komórek. Pod wieczór i w pierwszej części nocy strefy przelotnych opadów zaczną zanikać, a prawdopodobieństwo wystąpienia burz spadnie do wartości znikomych.

Zaszufladkowano do kategorii News, Prognozy | Możliwość komentowania Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 22.09.2022 i noc 22/23.09.2022 została wyłączona

Prognoza konwekcyjna na dzień 21.09.2022 i noc 21/22.09.2022

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 21.09.2022 godz. 8:00 CEST do 22.09.2022, godz. 08:00 CEST

SYTUACJA SYNOPTYCZNA / OMÓWIENIE

Prognoza konwekcyjna na dzień 22.09.2022 i noc 22/23.09.2022
Prognoza konwekcyjna na dzień 22.09.2022 i noc 21/22.09.2022

W środę znaczna część naszego kraju znajdzie się pod wpływem niżu ze wschodniej Europy. Niż ten będzie do Polski ściągał chłodne i chwiejne powietrze z północy kontynentu. W związku z tym rozwiną się chmury kłębiasto-deszczowe, które dadzą przelotne opady i lokalnie słabe burze. Na obszarze objętym możliwością burz prognozowana jest niewielka chwiejność (CAPE do 200-300 J/kg). W środowisku niedużych, pionowych uskoków wiatru rozwiną się przede wszystkim pojedyncze komórki. Poza przelotnymi opadami deszczu i gradu miejscami pojawi się silniejszy wiatr. Największe szanse wystąpienia głębokiej konwekcji to okres od przedpołudnia do wieczora.

Zaszufladkowano do kategorii News, Prognozy | Możliwość komentowania Prognoza konwekcyjna na dzień 21.09.2022 i noc 21/22.09.2022 została wyłączona

Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 20.09.2022 i noc 20/21.09.2022

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 20.09.2022 godz. 08:00 CEST do 21.09.2022, godz. 08:00 CEST

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 20.09.2022 i noc 20/21.09.2022

We wtorek, sytuacja synoptyczna nie ulegnie większym zmianom względem poprzednich dni. Zalegający nad Rosją rozbudowany ośrodek niżowy stopniowo odsuwać się będzie w kierunku północno-wschodnim. Wynikiem tego, w kolejnych godzinach w dalszym ciągu do Polski napływać będzie chłodne powietrze pochodzenia arktycznego. Przejście wtórnego chłodnego frontu atmosferycznego może doprowadzić do rozwoju chmur burzowych, które jednak nie będą cechowały się wzmożoną aktywnością elektryczną.

OMÓWIENIE:

Prognozowane burze mogą rozwinąć się w godzinach między 13:00 a 16:00 CEST i przemieszczać się będą wzdłuż linii wtórnego chłodnego frontu atmosferycznego. Pierwsze komórki mogą pojawić się w północno-zachodniej części kraju i przemieszczać się stopniowo w stronę centrum. Powietrze arktyczne morskie, cechować się będzie niską niestabilnością CAPE w zakresie 100-300 J/kg. Słabe warunki kinematyczne – niewielkie wartości SRH w warstwie 0-3 km oraz DLS sprawią, że ewentualnie powstałe komórki będą krótkotrwałe. W towarzystwie burz mogą pojawić się silniejsze opady drobnego gradu lub/i krupy śnieżnej.

Zaszufladkowano do kategorii News | Możliwość komentowania Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 20.09.2022 i noc 20/21.09.2022 została wyłączona

Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 19.09.2022 i noc 19/20.09.2022

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 19.09.2022 godz. 08:00 CEST do 20.09.2022, godz. 08:00 CEST

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 19.09.2022 i noc 19/20.09.2022

Podczas najbliższej doby sytuacja synoptyczna nie ulegnie znaczącym zmianom. W dalszym ciągu pozostaniemy w obrębie rozległej zatoki niskiego ciśnienia na powierzchni izobarycznej 500 hPa. Wspomniany we wczorajszej prognozie niż znad Morza Śródziemnego przesunie się już nad Rosję i będzie wędrował na północ kontynentu. Taka sytuacja synoptyczna zapewni w poniedziałek dalszy napływ chłodnej, arktycznej masy powietrza z północnych krańców Europy oraz rozwój licznych, przeważnie krótkotrwałych komórek opadowych, a miejscami także komórek burzowych.

OMÓWIENIE:

Prognozowany rozwój burz dotyczy przede wszystkim Polski północnej/północno-zachodniej oraz zachodniej, gdzie w ciągu dnia pojawi się największa niestabilność w powietrzu, objawiająca się wzrostem energii CAPE do około 200-400 J/kg. Niektóre modele numeryczne sugerują lokalne wzrosty nawet powyżej 500 J/kg. Dogodne środowisko do rozwoju burz na tym obszarze zapewnią ponadto silny pionowy gradient temperatury powietrza pomiędzy poziomami 500-700 hPa, wyliczany na sporym obszarze kraju powyżej 7,5-8,0°C/km oraz miejsca o sporym nagromadzeniu wilgoci. Warunki kinematyczne będą na ogół słabe, choć na południu kraju prognozowane są znacznie podwyższone wartości SRH w warstwach 0-1 oraz 0-3 km. Uskoki wiatru w tej samej części mogą osiągać 15-18 m/s. Takie warunki mogą doprowadzić do powstania lepiej zorganizowanych komórek opadowych/burzowych, czy nawet mini-superkomórki, jednak ryzyko pozostaje niewielkie, ze względu na marginalną ilość energii CAPE w tej części kraju.

Rozwój burz możliwy jest już od wczesnych godzin porannych (głównie Pomorze), a następnie strefa będzie przesuwać się dalej w głąb kraju w kierunku południowym. Burzom mogą towarzyszyć silniejsze opady deszczu oraz porywy wiatru, a także opady niewielkiej średnicy małego gradu bądź krupy śnieżnej (miejscami o dużym nagromadzeniu). Dodatkowo na Wybrzeżu niewykluczone będzie powstanie pojedynczych trąb wodnych/lejków kondensacyjnych. 

Zaszufladkowano do kategorii News, Prognozy | Możliwość komentowania Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 19.09.2022 i noc 19/20.09.2022 została wyłączona