Prognoza konwekcyjna na dzień 03.10.2020 i noc 03/04.10.2020

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI

Ważna od 03.10.2020, godz. 08:00 CEST do 04.10.2020, godz. 08:00 CEST

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

W sobotę w godzinach wieczornych i nocnych w rozległej fali obniżonego geopotencjału nad Wyspami Brytyjskimi znaleźć ma się centrum układu niskiego ciśnienia. W tym samym czasie na obszarze Wschodniej Europy pojawi się rozległy wyż baryczny. Takie ulokowanie ośrodków barycznych sprzyjać będzie adwekcji bardzo ciepłej masy powietrza nad wyznaczony obszar. Z drugiej zaś strony nasz kraj znajdzie się w zasięgu „zaostrzonego” gradientu barycznego. W konsekwencji przy powierzchni ziemi oraz w wyższych warstwach troposfery wzrośnie prędkość wiatru. Występowanie górnotroposferycznego prądu strumieniowego może odegrać kluczową rolę w rozwoju niżu przy zachodnich granicach naszego kraju. Związany z nim chłodny front atmosferyczny przemieszczać się będzie z zachodu w kierunku centrum Polski „wypychając” wspomnianą bardzo ciepłą masę powietrza.

Prognoza konwekcyjna na dzień 03.10.2020r. i noc 03/04.10.2020r.

OMÓWIENIE:

Przy korzystnym pionowym profilu wiatru pojawią się silniejsze ruchy wznoszące powietrza i wzrośnie chwiejność termodynamiczna. MUCAPE w miejscu wyznaczonym osiągnie ok. 50-300 j/kg. Burze zaczną rozwijać się w godzinach wieczornych lub wczesnonocnych. Komórki burzowe przemieszczać się mają z południowego-zachodu na północny-wschód. Największe prawdopodobieństwo ich rozwoju obejmuje woj. dolnośląskie, opolskie oraz południowe krańce Wielkopolski. Mogą one nieść za sobą silne opady deszczu, punktowo suma opadów może przekroczyć 15-20 mm. Szczególną uwagę należy zwrócić na przewidywany silny przepływ powietrza w troposferze (m.in. 25-30 m/s na powierzchni izobarycznej 850 hPa). Podczas burz porywy wiatru mogą przekroczyć 80 km/h. Lokalnie nie wykluczony jest drobny grad (do 1 cm średnicy).

Przy sprzyjających warunkach kinematycznych mogą rozwinąć się zorganizowane burze np. w formie linii szkwału. W związku z powyższym prognoza może zostać zaktualizowana do 1 stopnia zagrożenia.

Zaszufladkowano do kategorii News | Dodaj komentarz

Prognoza konwekcyjna na dzień 26.09.2020 i noc 26/27.09.2020

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI

Ważna od 26.09.2020, godz. 08:00 CEST do 27.09.2020, godz. 08:00 CEST

Zaktualizowana 26.09.2020, godz. 17:00 CEST – zaktualizowano obszar 15% prawdopodobieństwa burz (patrz: mapa).

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla części Polski wschodniej i południowo wschodniej, głównie z powodu ryzyka wystąpienia intensywnych opadów deszczu w czasie burz…

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Prognoza konwekcyjna na dzień 26.09.2020 i noc 26/27.09.2020 – AKTUALIZACJA

Pogoda nad Europą, w tym również nad Polską, w dalszym ciągu będzie kształtowana przez rozległy, wielocentryczny niż, powstały na skutek odcięcia fali górnej. Przez Polskę będą się przemieszczać kolejne niże oraz liczne fronty atmosferyczne. W sobotę w ciągu dnia kolejny niż będzie się przesuwać znad Górnego Śląska w rejon Szczecina, a front chłodny z nim związany będzie się przemieszczać na północny wschód. Z południowego wschodu nadal będzie napływać bardzo ciepła masa powietrza i wilgotna masa powietrza, w której będą mogły rozwinąć się burze. Z powodu przepływu równoległego do linii frontu, nie można wykluczyć przechodzenia kolejnych zjawisk nad jednym obszarem (trainig storms). W nocy front wyraźnie spowolni, a od południowego wschodu rozwinie się kolejne zafalowanie wraz z niżem.

OMÓWIENIE:

W ciągu dnia na wschodzie kraju temperatura wzrośnie do 23-26°C, zaś w strefie przedfrontowej dojdzie do wyraźnego nagromadzenia wilgoci. Wczesnym popołudniem front chłodny przebiegać będzie od Szczecina przez łódzkie po pogranicze małopolskiego i podkarpackiego. W pasie objętym możliwością wystąpienia burz rozwijać się zaczną komórki opadowe oraz burzowe. Możliwe jest, że burze nie będą się charakteryzować dużą aktywnością elektryczną, jednak ze względu na dość dużą wodność atmosfery (PW ponad 30mm), a także przepływ równoległy do frontu, przez jeden obszar przechodzić mogą kolejne komórki, powodując akumulację sumy opadów, co szczególnie prawdopodobne jest nad woj. lubelskim. Możliwe jest również powstanie mezoskalowego układu konwekcyjnego przemieszczającego się na północ/północny zachód, którego głównym zagrożeniem będą silne opady deszczu – największe ryzyko takiego scenariusza dotyczy woj. mazowieckiego.

Głównym zjawiskiem towarzyszącym burzom w sobotę będą intensywne opady deszczu, do 10-20 mm, a w obszarze objętym 1. stopniem zagrożenia łączny opad może sięgnąć około 40-65 mm (najwięcej na pograniczu woj. lubelskiego i podkarpackiego oraz na południu lubelskiego). Co ważne, 1. stopień zagrożenia obejmuje także obszar 15-procentowej możliwości wystąpienia burz – wynika to z dość niepewnej możliwości wystąpienia wyładowań w północnej części obszaru, mimo występowania istotnego zagrożenia z powodu ulewnych opadów. Lokalnie możliwe są ponadto porywy wiatru do 70 km/h, jednak przypadków takich nie powinno być wiele. Główna aktywność burz przypadnie na popołudnie i wieczór, aczkolwiek sporadyczne wyładowania wystąpić mogą również w nocy. Burze i opady będą się przemieszczać początkowo na północ i północny wschód, później północ i północny zachód.

Zaszufladkowano do kategorii News | Dodaj komentarz

Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 25.09.2020 i noc 25/26.09.2020

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI

Ważna od 25.09.2020, godz. 08:00 CEST do 26.09.2020, godz. 08:00 CEST

SYTUACJA SYNOPTYCZNA/OMÓWIENIE:

Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 25.09.2020 i noc 25/26.09.2020

W piątek nad zachodnią Polskę nasunie się zatoka niskiego ciśnienia z chłodnym frontem atmosferycznym. Związana ona będzie z ośrodkiem niskiego ciśnienia z centrum nad Cieśninami Duńskimi i Zatoką Pomorską. Front będzie przemieszczał się na wschód kraju. W godzinach popołudniowych i w nocy dojdzie do zafalowania co w konsekwencji spowoduje wejście od strony Czech i Słowacji kolejnego niżu. Będzie on przemieszczał się początkowo na północ w kierunku centrum kraju, a następnie zacznie kierować się na Pomorze Zachodnie.

Przed frontem napływać będzie niestabilna masa powietrza polarnego ciepłego wypychana przez chłodniejszą tego samego pochodzenia. Doprowadzi to do powstania pojedynczych komórek lub niewielkich klastrów wielokomórkowych. Burzom towarzyszyć będzie przede wszystkim silny wiatr do 70-80 km/h oraz opady deszczu do 20 mm. Burze będą przemieszczać się wzdłuż frontu w kierunkach północnych. Rozwój zjawisk konwekcyjnych prognozuje się na godziny popołudniowe. Burze mogą również występować późną porą oraz w nocy, zwłaszcza w momencie wejścia niżu od południa. Największe prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk będzie w północnej Polsce.

Zaszufladkowano do kategorii News, Prognozy | Dodaj komentarz

Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 24.09.2020 i noc 24/25.09.2020

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od  24.09.2020, godz. 08:00 CEST do 25.09.2020, godz. 08:00 CEST

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Prognoza konwekcyjna na dzień 24.09.2020 i noc 24/25.09.2020

Pogodę w Europie kształtuje dość silny wyż znad Rosji oraz rozbudowująca się stopniowo ku południowi dolina długiej fali górnej, której oś w czwartek będzie przebiegać przez Wielką Brytanię i Hiszpanię. Do Polski z południa nadal napływa bardzo ciepła masa powietrza. Masa ta jednak zawiera coraz więcej wilgoci, która kumuluje się przed systemem frontów atmosferycznych znajdujących się na zachodzie Europy. Gromadzenie się wilgoci przed strefą frontową oraz dość duży pionowy gradient temperatury w środkowej troposferze powodują występowanie umiarkowanie silnej chwiejności atmosfery. W ciągu najbliższych kilkudziesięciu godzin strefa frontowa będzie stopniowo zbliżać się do naszego kraju. Jej wejście do Polski nastąpi w piątek.

OMÓWIENIE:

… obszar objęty możliwością burz …
W ciągu dnia w tej części kraju w wyniku nagrzania się powietrza w przyziemnej warstwie troposfery rozwinie się energia CAPE rzędu 500-800 J/kg. Niezbyt dobrze zaznaczająca się liniowa strefa zbieżności wiatru będzie ciągnęła się od Warmii przez Mazowsze po woj. małopolskie i to wzdłuż niej najczęściej będą rozwijały się dość mocno wypiętrzone chmury Cumulonimbus dające lokalne burze. Przeważnie będą tworzyć się niezorganizowane i nietrwałe układy wielokomórkowe powstałe na skutek łączenia się skupisk pojedynczych komórek burzowych. Największa aktywność burz prognozowana jest na późne popołudnie i wieczór. W pierwszej części nocy prawie wszystkie ośrodki burzowe zanikną. Ze względu na brak wyższych wartości pionowego ścinania wiatru, ich potencjał do wytwarzania groźnych zjawisk towarzyszących będzie mocno ograniczony. Być może w 2-3 przypadkach dojdzie do rozwoju dłużej trwającej komórki stacjonarnej, co może być przyczyną wystąpienia lokalnych podtopień na skutek dużej akumulacji opadów.

Zaszufladkowano do kategorii News, Prognozy | Dodaj komentarz