Adwekcja powietrza

Adwekcja powietrza – poziomy transport mas powietrza w troposferze.