Adwekcja wirowości antycyklonalnej

Schemat krótkiej fali górnej generującej adwekcję wirowości antycyklonalnej (za osią fali)

Schemat krótkiej fali górnej generującej adwekcję wirowości antycyklonalnej (za osią fali)

Adwekcja wirowości antycyklonalnej (ang. Antycyclonic Vorticity Advection – AVA lub Negative Vorticity Advection – NVA) – proces zwiększania się wirowości antycyklonalnej lub zmniejszania się wirowości cyklonalnej na danym obszarze. Zazwyczaj występuje w tylnej części krótkiej fali górnej, w miejscu konwergencji wiatrów w środkowych i górnych partiach troposfery, i utrudnia ruchy wznoszące mas powietrza w środkowych partiach troposfery (faworyzowane jest osiadanie powietrza). Sprzyja formowaniu się układu wyżowego.

Dodaj komentarz